Agata Koptewicz

Agata Koptewicz

Content Manager we Fly On The Cloud. Służbowo tworzy treści, które uczą, bawią i sprzedają, a hobbystycznie uprawia słowną ekwilibrystykę na granicy dobrego smaku. Prywatnie pełni rolę przewodnika stada dobermanów i uważnie śledzi technologiczne nowiny.

arkusze Google | grafika | Senuto
Agata KoptewiczAgata Koptewicz

Google Sheets – how to win with Google’s algorithm thanks to them?

Try Senuto Suite for 14 days for free

Start the 14-day trial for free

Meet Senuto in 1-hour online training. Free.

Choose a date and sign up