Wojciech Maroszek

Wojciech Maroszek

Content specialist i copywriter w Senuto, tworzy i zarządza treściami w serwisie. Przez lata związany z branżą mediów jako dziennikarz i wydawca. Autor licznych publikacji w internecie i prasie, współautor książki z gatunku psychologii biznesu "Ściana".

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

Anchor texts and their importance in SEO

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

BERT update. How has it changed the rules for writing for the internet?

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

Error 404 and other 400s, 500s. What is your browser trying to tell you?

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

is: a tool for SEO copywriters. What’s in it for you?

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

How to use data in the planning and tracking of your SEO results

Karolina MatyskaKarolina Matyska
Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

What to write about on your blog?

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

How to get to Direct Answers in 2021?

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

9 ways to drive traffic to your website

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

A company blog. Why have it and how to run it?

Wojciech MaroszekWojciech Maroszek

Starting a visible and converting ecommerce. Challenges and how to face them

Try Senuto Suite for 14 days for free

Start the 14-day trial for free

Meet Senuto in 1-hour online training. Free.

Choose a date and sign up