🔥 Zgarnij podwójną premię: dodatkowe 10% rabatu oraz do 3000 senucoinów za pierwsze zakupy

Jak agencja DevaGroup bada efekty SEO w Senuto?

Case Study
Paweł GrabowskiPaweł Grabowski
Opublikowano: 31.08.2021
11 minut

W DevaGroup zajmujemy się działaniami SEO/SEM dla szerokiego spektrum klientów – zarówno firm posiadających już wypracowaną pozycję na rynku, jak i biznesów stawiających w sieci swoje pierwsze kroki. Generujemy łącznie ponad 20 000 000 wejść z Google miesięcznie. Do tej pory przyczyniliśmy się do wzrostu pozycji stron nam powierzonych na ponad 10 000 skrupulatnie wybranych fraz oraz kilka milionów fraz długiego ogona. W codziennej pracy korzystamy z wszystkich możliwości oferowanych przez Senuto – poczynając od analizy widoczności klientów, ich konkurencji, doborze fraz kluczowych i ocenie ich potencjału w kampanii, na monitoringu efektów działań i raportowaniu kończąc.

 

Jak badać efekty SEO w Senuto?

Dla każdej firmy, która zamierza działać prężniej w sieci nadchodzi czas, kiedy należy zwrócić swoją uwagę ku marketingowi internetowemu. Często bywa tak, że jest to całkowicie nowa rzeczywistość dla potencjalnego klienta – niejednokrotnie jako specjaliści SEO możemy spotkać się z  sytuacją, gdzie właściciel raczkującego e-commerce czy po prostu firmowej strony, ma jedynie podstawową wiedzę, a być może nawet niezbyt rozumie różnice pomiędzy działaniami w obszarze Google Ads a budowaniem ruchu organicznego. Jak więc postępować w takim przypadku?

 

Zorientujmy się, jaki cel chce osiągnąć klient

Wspólną drogę z klientem warto rozpocząć od dwóch podstawowych kroków: edukacji dotyczącej tego: czym jest SEO, jak przebiega kampania, jak efektów można się spodziewać oraz kiedy można się ich spodziewać. Nie zapomnijmy również o innej, niezmiernie ważnej informacji: kampania SEO to wspólny wysiłek – specjalisty i klienta, to właśnie harmonijna współpraca pomoże w osiąganiu wzrostów. Drugi krok to ustalenie jakie są oczekiwania klienta. Przedyskutujmy to, czy chcemy skupić się na ogólnej rozbudowie widoczności całego serwisu, podstrony poszczególnych kategorii (np. w  przypadku e-commerce posiadającego wiele kategorii, ale gdzie o rentowności całego biznesu decydują 1-2), czy działamy wizerunkowo np. budując bloga, który ma przyciągać internautów chcących uzyskać odpowiedź na nurtujące ich kwestie. Jednak zdecydowanie w każdym przypadku celem nadrzędnym będzie pozyskanie nowych użytkowników na stronie.

 

Wytypuj konkurentów

Ustalenie KPI kampanii SEO nie będzie możliwe bez obrania odpowiedniego punktu odniesienia. Na  tym etapie również powinna być to wspólna decyzja specjalisty prowadzącego działania i samego klienta. Przy wyborze konkurentów powinniśmy kierować się:

 • Znajomością własnej branży przez klienta
 • Ustalonym wcześniej celem ( ogólna rozbudowa widoczności, skupienie się na wybranych kategoriach, działania łączące rozbudowę widoczności z kreowaniem wizerunku eksperta w  branży)
 • Konkurencją wytypowaną przez Senuto

 

Jak wytypować konkurentów w Senuto?

Sposobów na znalezienie konkurentów, którzy będą naszym punktem odniesienia jest kilka.
Jeśli strona, którą będziemy pozycjonować posiada już jakiś stopień widoczności, Senuto na podstawie podobnych fraz kluczowych wytypuje nam rywali:

 

Raport konkurencja w Senuto

 

Mając już wstępnie wytypowanych konkurentów, możemy przejść do następnego etapu – określenia KPI naszej kampanii w zależności od założonego celu.

 

Ogólne zwiększanie poziomu widoczności

Przy założeniu, że skupiamy się na ogólnym zwiększeniu poziomu widoczności w organicznych wynikach wyszukiwania:

 • Przeanalizujmy wspólne słowa kluczowe dla naszej strony i serwisów konkurencji – da nam to obraz tego, co możemy poprawić na podstronach znajdujących się już w serwisie oraz to, jaki sposób działań przyjęła konkurencja
 • Przeanalizujmy słowa kluczowe, na które widoczne są domeny konkurencji, a nasza nie – pozwoli to opracować plan rozbudowy struktury podstron i treści w obrębie serwisu.

 

Raport Analiza konkurencji w Senuto

 

Po przeanalizowaniu różnic możemy założyć sobie pozyskanie widoczności na frazy, dzięki którym podejmiemy walkę z konkurentem:

 

Wyniki z narzędzia Analiza konkurencji Senuto

 

W powyższym przypadku naszym celem jest budowa widoczności na frazy konkurencji – efektywność tych działań możemy regularnie sprawdzać we „wspólnych słowach kluczowych”.

 

Działania wizerunkowe

Jeśli za cel przyjmiemy sobie łączenie działań wizerunkowych z pozyskiwaniem ruchu zdecydujemy się wtedy zapewne na rozbudowę sekcji blogowej w naszym serwisie. Uważam, że najważniejszym wyznacznikiem sukcesu takich działań będzie liczba fraz na tzw. pozycji 0, czyli w  Direct Answer.  

W tym przypadku również korzystamy z selekcji konkurentów dostępnej w narzędziu, następnie, po wytypowaniu rywali, sprawdzamy, na ile i jakie frazy kluczowe wyświetlają się oni w Direct Answer – przechodząc do sekcji „Narzędzia” i wybierając „Direct Answer”:

 

Narzędzie do badania wyników Direct Answer w Senuto

 

 

Po selekcji wybieramy frazy, na które chcielibyśmy znaleźć się na pozycji 0 i przystępujemy do rozbudowy treści oraz optymalizacji już stworzonych wpisów. Aby przyspieszyć nieco działania, najlepiej wyeksportować dane do pliku .xlsx ,a następnie pogrupować całość według adresów URL – w  ten sposób otrzymujemy listę fraz, na które możemy dooptymalizować wpisy o konkretnej tematyce (na podstawie analizy treści stworzonej przez konkurenta).

W tym przypadku naszym wyznacznikiem sukcesu będzie więc pokrycie jak największą liczbą fraz (powiązanych z zakresem działalności, czy oferowanych usług) pozycji 0.

 

Rozbudowa wybranej sekcji/kategorii

Jeśli naszemu klientowi bądź nam, najwięcej konwersji przynosi dana kategoria produktów/sekcja strony, warto obrać za cel jej rozbudowę tak, aby działania związane z pozycjonowaniem przyczyniły się do wzrostu generowanych przez nią zysków. W tym przypadku, podobnie jak przy ogólnej rozbudowie widoczności rozpoczynamy od analizy konkurencji i wytypowania fraz kluczowych powiązanych z kategorią, które powinny przynieść nam dodatkowy ruch na stronie. Do przeanalizowania konkretnych adresów URL, przypisanych do danej kategorii na stronie konkurentów posłuży nam narzędzie „Analiza URL”:

 

Narzędzie Analiza URL w Sento

 

Następnie sprawdzamy statystyki danych adresów URL stron konkurencyjnych:

 

Wyniki analizy adresów URL konkurencyjnych serwisów

 

Oraz frazy kluczowe, na które rankują najlepiej:

 

Słowa kluczowe na które pozycjonują się adresy URL przebadane w narzędzi Analiza URL w Senuto

 

Na tej podstawie możemy zdefiniować cel i kolejne etapy rozbudowy widoczności kategorii produktów/sekcji strony.

 

Estymacje i wywiązywanie się z obietnic

Każde z zagadnień omawianych powyżej jest tak naprawdę celem pośrednim, mającym doprowadzić nas do celu nadrzędnego – zwiększenia ruchu organicznego na stronie. Po przebyciu drogi od zdefiniowania celu pośredniego, wyboru fraz kluczowych, sekcji stron do optymalizacji i  pozycjonowania należy przygotować dokument, który pozwoli nam w prosty sposób określić spodziewane efekty całej kampanii oraz obserwować uważnie jej skuteczność.

Można to wykonać w następujący sposób:

 • Wybieramy listę fraz kluczowych do kampanii
 • Sprawdzamy, czy nasza strona jest na nie widoczna
 • W arkuszu kalkulacyjnym, w pierwszej kolumnie zamieszczamy wybrane przez nas frazy
 • W drugiej kolumnie zamieszczamy pozycje naszej strony na wybraną frazę ( jeśli nasza strona się nie wyświetla na daną frazę w TOP 50, możemy skorzystać z danych z Ahrefs lub przyjąć dla niej np. pozycję 100)
 • Dla wybranych fraz sprawdzamy zbiorczo śr. miesięcznych wyszukań:

 

Narzędzie Statystyki słów w Bazie słów kluczowych Senuto

 

 • Eksportujemy plik z danymi dotyczącymi fraz (będzie on zawierał śr. liczbę zapytań miesięcznie)
 • W arkuszu z danymi dotyczącymi fraz tworzymy dodatkowe 4 kolumny (wyliczmy w nich średnią wyszukań frazy w danym kwartale):

 

Arkusz przedstawiający sezonowość na podstawie danych z Bazy słów kluczowych Senuto

 

 • Następnie z uzyskanymi danymi powracamy do naszego pierwotnego arkusza ( z frazami oraz pozycjami na nie zajmowanymi przez naszą stronę)
 • Do trzeciej kolumny przeklejamy nasze dane dotyczące wolumenu wyszukań w kwartale
 • W czwartej kolumnie zamieszczamy formułę, która obliczy wzrost pozycji na daną frazę w  zależności od przedziałów, jakie sobie ustalimy (przykładowo zakładamy, że fraza znajdująca się obecnie w przedziale pozycji 40-50, w przeciągu trzech miesięcy znajdzie się wyżej o 15 pozycji, fraza z przedziału 39-30 o 12 pozycji itd.)
 • Następnie korzystając z danych z raportu dotyczącego CTR w SEO tworzymy kolejną formułę, która tym razem w  oparciu o wyestymowaną pozycję frazy, wolumen wyszukań w kwartale oraz dane dotyczące pozycji frazy i wynikającego z niej CTR obliczy nam potencjalną liczbę odwiedzin z  pozycjonowanej frazy.

Finalnie otrzymamy dokument estymacyjny w formie:

 

 

Finalny arkusz słów kluczowych

Zbierając wszystkie dane pozyskane z Senuto jesteśmy w stanie zdefiniować potencjalne wzrosty ruchu oraz CTR, do jakich ma doprowadzić cała kampania. Pod koniec kwartału współpracy porównujemy nasz arkusz estymacyjny z danymi pobranymi z Google Search Console, dzięki temu zarówno my jak i klient jesteśmy w stanie ocenić skuteczność przedsięwziętych działań.

Powyższy schemat sprawdzi się najlepiej w przypadku stron z historią, gdzie przystępujemy do wzmacniania pozycji dla stron nowych czy też w przypadku budowy całkowicie nowej sekcji w serwisie do mierzenia skuteczności działań najlepiej posłużyć się wzrostem poziomu widoczności i  porównaniem jej do poziomu widoczności konkurentów.

 

Monitoring pozycji fraz kluczowych w Senuto

Jedną z najważniejszych w codziennej pracy z klientem funkcji oferowanych przez Senuto jest monitoring pozycji fraz kluczowych dla wybranego projektu.

Przechodząc do zakładki „Monitoring”, uzyskamy dostęp do wszystkich naszych projektów. Dla każdego z nich wyświetla się krótkie podsumowanie zawierające liczbę monitorowanych fraz, ich średnią pozycję oraz szacowaną widoczność w organicznych wynikach wyszukiwania. Wybierając poszczególny projekt, przechodzimy do bardziej doprecyzowanych danych o skuteczności kampanii. W górnej belce otrzymujemy dane takie jak: Wzrosty – czyli liczba słów, na które pozycja monitorowanej strony wzrosła w stosunku do dnia poprzedniego, Spadki – dzienna zmiana w liczbie fraz, na które pozycje strony uległy pogorszeniu, Potencjał – jest to maksymalna liczba wejść możliwa do osiągnięcia z monitorowanych słów kluczowych. Dalsze dane to procent wykorzystania szacowanego potencjału obserwowanych fraz, uśredniona pozycja oraz ekwiwalent wartości ruchu z  fraz w Google Ads:

 

 

Podsumowanie monitorowanych fraz kluczowych w Monitoringu Senuto

 

W zakładce „Historia pozycji” możemy sprawdzić dokładne zmiany pozycji danej, wybranej frazy kluczowej w czasie. Dzięki temu w przejrzysty sposób jesteśmy w stanie zaobserwować efektywność podejmowanych przez nas działań.

 

Menu Monitoringu w aplikacji webowej Senuto

 

Zakładka „Strony” umożliwi nam dokładną analizę zmian widoczności konkretnych sekcji serwisu na wybrane wcześniej frazy – tego typu doprecyzowanie sprawdzi się najlepiej w działaniach skupionych wokół rozbudowy konkretnej kategorii/podkategorii w obrębie strony.

„Wzrosty/Spadki” pozwalają na  śledzenie tendencji zmian w widoczności organicznej w wybranym przez nas przedziale czasu.

Kolejne zakładki to „Wyniki rozszerzone” oraz „Konkurencja”, przedstawiają one kolejno: informacje o  tym, które z monitorowanych fraz powodują wyświetlenie wyniku organicznego z elementem rozszerzonym takim jak np. site linki, direct answer, wyniki w mapach oraz informacje o pozycjach osiąganych przez domeny konkurencyjne na interesujące nas frazy kluczowe.

 

Integracje z innymi narzędziami = dokładniejsza analityka i raportowanie

Senuto pozwala także na integracje z narzędziami analitycznymi dostarczanymi przez samo Google. Połączenie z Google Serach Console i Google Analytics umożliwi dokładniejsze śledzenie tego, jak zmiany widoczności na poszczególne frazy kluczowe wybrane do kampanii wpływają na realne wzrosty pozyskiwanego z nich ruchu organicznego. Dzięki połączeniu danych o zmianach widoczności zachodzących w czasie trwania działań możemy oceniać ich skuteczność oraz zweryfikować plan kampanii na zbliżające się tygodnie – być może zdecydujemy, że obecnie rozbudowywana kategoria osiąga już swój maksymalny potencjał, a budżet na nią przeznaczany można wykorzystać do rozwoju innych sekcji w witrynie. Integracja z danymi pochodzącymi z GSC może okazać się szczególnie przydatna w przypadku odnajdowania przyczyn nagłych zmian w ruchu – dzięki skorelowaniu liczby wejść z pozycją w organicznych wynikach wyszukiwania, możemy dostrzec, w jaki sposób spadki i  powroty do TOP 10 kluczowych dla danego serwisu fraz znajdują odzwierciedlenie w ruchu na stronie.

Integracja Senuto z Google Data Studio jest niezwykle pomocna, gdy przychodzi do raportowania wyników działań SEO, dzięki połączeniu po API, uzyskujemy możliwość czytelnej prezentacji danych oraz zautomatyzowania tworzenia rozbudowanych raportów uwzględniających informacje o zmianach widoczności, pozycjach monitorowanych fraz, porównaniu w stosunku do konkurencji.

Podziel się tym postem:  
Paweł Grabowski

SEO Specialist w DevaGroup. Jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rozbudowanych audytów SEO uwzględniających czynniki on-site i off-site, prowadzenie kampanii, bieżące optymalizacje oraz monitoring.

Senuto przez 14 dni za darmo

Wypróbuj

Wypróbuj Senuto Suite przez 14 dni za darmo

Zacznij 14-dniowy trial za darmo

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Wybierz termin i zapisz się