Changelog

10 stycznia 2020

Nowości i fixy

Wprowadziliśmy personalizację wyników w Bazie słów kluczowych na podstawie części mowy, domen oraz rodzaju dopasowania 

Narzędzia w Monitoringu dla pakietu Plus zostały ograniczone zgodnie z cennikiem

W raporcie Konkurencja modułu Analiza widoczności dodaliśmy do eksportu pola TOP 3

10 stycznia 2020
19 grudnia 2019

Nowości i fixy

Wprowadziliśmy zniżkę na zakup dowolnego pakietu dla nowych użytkowników przez pierwsze 7 dni konta testowego

19 grudnia 2019
17 grudnia 2019

Nowości i fixy

Przeprojektowany został ekran logowania.

Wprowadziliśmy konieczność weryfikacji rejestracji konta kodem SMS. Numer telefonu nie jest wykorzystywany w celach marketingowych

W Analizie Widoczności pojawił się przeprojektowany datepicker

Raport pozycji – przy rozwinięciu keyworda pokazujemy teraz cały zakres pozycji

17 grudnia 2019
27 listopada 2019

Nowości i fixy

Monitoring – Dodaliśmy możliwość sortowania projektów na liście, oraz w module Konkurencja dodaliśmy możliwość sortowania po każdej kolumnie

Monitoring – Dodaliśmy nowy datepicker

DataStudio – Dodaliśmy “Porównanie danych monitorowanych słów w przedziale czasowym oraz w zestawieniu z konkurencją”

Analiza widoczności – dodaliśmy sortowanie w Narzędziu Direct Answer 

Slack – powiadomienia o Projektach i Ulubionych domenach są już wysyłane nawet jak nie nastąpiły żadne zmiany

27 listopada 2019
13 listopada 2019

Fixy

Analiza Widoczności – poprawiliśmy wyświetlanie technologii

Poprawiliśmy historię pobranych raportów oraz dodano sortowanie

13 listopada 2019
6 listopada 2019

Nowości

Grupowanie słów kluczowych – system pogrupuje do 10 tys. fraz w zbiory wg klucza językowego lub semantycznego:
językowe – na podstawie wspólnych grup wyrazowych występujących w poszczególnych frazach,
semantyczne – system wydzieli grupy fraz powiązanych semantycznie, czyli np. w jednej grupie znajdzie się fraza dieta dla diabetyków oraz co może jeść cukrzyk.
Narzędzie znajdziesz tutaj

Statystyki słów kluczowych – sprawdzisz tam statystyki słów dla wybranej listy fraz, w tym:
średnią miesięczną liczbę wyszukiwań,
liczbę słów we frazie, CPC, wykres trendów.
Narzędzie znajdziesz tutaj

6 listopada 2019
5 listopada 2019

Fixy

Monitoring – poprawki w tabelach „Pozycje”, dodana nowa kolumna “Pozycja dzisiaj“,

Dodana możliwość sortowania po pozycji z dzisiaj, pozycji z ostatniego dnia przedziału
Monitoring – dodana możliwość sortowania po każdej kolumnie z tabeli „pozycje per dzień” – 

Monitoring – Wzrosty/Spadki zostały przeniesione do osobnego elementu w menu

Dodano dużo drobnych poprawek stylistycznych i językowych

5 listopada 2019
29 października 2019

Nowości

DataStudio – dodaliśmy możliwość połączenia danych z Monitoringu Senuto (Statystyki, Widoczność, Pozycja, Spadki, Wzrosty, Konkurencja, inne). Przeczytaj jak zintegrować dane Senuto z GDS

Analiza widoczności – dodana możliwość exportu Rankingu domen

Analiza Widoczności – exportu Ulubionych domen

Analiza Widoczności – dodana możliwość exportu konkurencji

Fixy

Analiza Widoczności – Nowe kolory na wykresie

Dodane drobne poprawki wizualne i tłumaczenia

29 października 2019
8 października 2019

Nowości

Poprawiliśmy design i użyteczność tabel w Monitoringu pozycji

Analizie Widoczności (w raporcie Pozycje) oraz w Bazie słów kluczowych dodaliśmy wariant „równa się” w filtrze „Słowo Kluczowe” 

Poprawiliśmy pole wyszukiwania w Narzędziach

Dodaliśmy możliwość exportu w module Ulubione domeny

Wprowadziliśmy drobne poprawki oraz tłumaczenia

8 października 2019
25 września 2019

Nowości

Integracja ze Slack – wprowadziliśmy możliwość integracji ze Slackiem. Dostępne są 4 rodzaje powiadomień: zmiany w wyszukiwarce, podsumowanie sytuacji Twoich ulubionych domen, podsumowanie projektów z monitoringu, powiadomienia dotyczące nowych funkcji oraz wygasania konta. Szczegółowe informacje o integracji oraz instrukcję znajdziesz tutaj

Dodaliśmy możliwość eksportu: rankingu domen, ulubionych domen, 

Fixy

Poprawiliśmy design i użyteczność inputów

Dodaliśmy poprawki w tłumaczeniach

Uspójniliśmy czcionki w aplikacji

25 września 2019
23 sierpnia 2019

Nowości

Szczegóły frazy kluczowej: dodaliśmy nowy raport pozwalający w łatwy sposób przeanalizować wszystkie informacje dotyczące danej frazy kluczowej. Opis raportu i instrukcja użytkowania znajduje się tutaj 

Grupy słów: dodaliśmy nowy raport. Przydatny zwłaszcza w sytuacjach gdzie mamy do czynienia z wyszukiwaniami dużej ilości fraz kluczowych. Opis raportu i instrukcja użytkowania znajduje się tutaj

23 sierpnia 2019
22 lipca 2019

Fixy

Wzrosty/Spadki: poprawiliśmy sortowanie danych

wprowadziliśmy drobne poprawki i tłumaczenia

22 lipca 2019
15 lipca 2019

Fixy

naprawiliśmy linkowanie w dashboardzie, aby linki kierowały do odpowiednich raportów

poprawiliśmy kopiowanie adresu do Google Data Studio

wprowadziliśmy drobne poprawki do systemu oraz brakujące tłumaczenia

15 lipca 2019
08 lipca 2019

Nowości 

dodaliśmy instrukcje do większości raportów i narzędzi

wprowadziliśmy nowy wygląd integracji z Google Data Studio 

dodaliśmy możliwość kliknięcia w adres URL i otwarcia go w nowym oknie 

przyspieszyliśmy działanie Rankingu widoczności

Fixy

wprowadziliśmy drobne poprawki

dodaliśmy brakujące tłumaczenia

08 lipca 2019
26 czerwca 2019

Nowości 

wdrożyliśmy drugą wersję integracji Senuto z Google Data Studio 

Fixy

wprowadziliśmy drobne poprawki w systemie

26 czerwca 2019
21 czerwca 2019

Fixy

poprawialiśmy formularz danych do faktury

Analiza widoczności

naprawiliśmy przeładowywanie tabel przy zmianie domeny

21 czerwca 2019
19 czerwca 2019

Nowości

wdrożyliśmy integrację Senuto z Google Data Studio – pierwsza wersja

Fixy

naprawiliśmy drobne błędy

dodaliśmy brakujące tłumaczenia

19 czerwca 2019
17 czerwca 2019

Nowości

Baza słów kluczowych

dodaliśmy możliwość pracy na częściowych danych dzięki filtrowaniu

umożliwiliśmy eksport danych już przy pierwszych pobranych wynikach 

Analiza widoczności

Ulubione domeny: dodaliśmy wykres z top10

Fixy

przyspieszyliśmy ładowanie strony, komponentów, tabel i wykresów

dodaliśmy linki do instrukcji przy raportach oraz narzędziach

17 czerwca 2019
03 czerwca 2019

Nowości

Baza słów kluczowych

wprowadziliśmy nowe przejrzyste tabele

Fixy

Analiza widoczności

wprowadziliśmy poprawki w dashboardzie dotyczące spadków dashbord

wdrożyliśmy inne drobne poprawki

03 czerwca 2019
30 maja 2019

Nowości

Baza słów kluczowych

nowy raport Pytania Sprawdź

nowy raport Słowa zależne Sprawdź

30 maja 2019
29 maja 2019

Fixy

Analiza widoczności

przyśpieszyliśmy ładowanie wykresów

wprowadziliśmy przeładowanie wszystkich tabel na stronie po zmianie domeny w polu wyszukiwania

zmieniliśmy wygląd elementów wyświetlanych po najechaniu na wykres

Monitoring

Wzrosty/Spadki: poprawiliśmy pole „Zmiana pozycji”

Baza słów kluczowych

zmieniliśmy pop-up z informacją o aktualizacji statusu pobierania raportu

29 maja 2019
23 maja 2019

Nowości

Analiza widoczności

wprowadziliśmy graficzną wizualizację parametru „Trudność”

dodaliśmy pionową kreskę grupującą wartości na wykresie

poprawiliśmy kolory na wykresie na bardziej wyraźne

Pozyskane/Utracone słowa – dodaliśmy adresy URL do pozycji

Baza słów kluczowych

dodaliśmy limity dziennie na liczbę wpisanych słów

23 maja 2019
16 maja 2019

Nowości

Analiza Widoczności

Konkurencja: dodaliśmy walutę do pola CPC

umożliwiliśmy ładowanie zestawów zapisanych filtrów w tabelach

16 maja 2019
09 maja 2019

Nowości

dodaliśmy obsługę błędnych parametrów na wykresach – system wyświetli stosowny komunikat w przypadku braku danych bądź nieprawidłowych parametrów wyszukiwania

dodaliśmy możliwość zapisywania zestawów filtrów oraz korzystanie z zapisanych zestawów w popup-ie z filtrami

Fix

wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą eksportów oraz metryki „Wykorzystany potencjał” 

wprowadziliśmy drobne poprawki i ulepszenia

09 maja 2019
07 maja 2019

Nowości

wdrożyliśmy szybszą wersję Angulara, co skutkuje szybszym działaniem całej Platformy

wdrożyliśmy CDN, co jest kolejnym krokiem ku prześpieszeniu działania systemu – pliki statyczne JS i CSS cacheujemy po stronie serwera oraz ładujemy z najbliższego klientowi serwera

podzieliliśmy kolekcję danych na mniejsze części, dzięki czemu zapytania do API zwracamy jeszcze szybciej

Monitoring

dodaliśmy „% wykorzystanego potencjału” na liście projektów oraz w raporcie Konkurencja

Analiza widoczności

poprawiliśmy autocomplete dla domen ulubionych

dodaliśmy kolumnę „Trudność” do tabel ze słowami kluczowymi

Fix

wprowadziliśmy drobne poprawki i ulepszenia

Monitoring

wprowadziliśmy uwzględnienie kraju podczas generowania dynamicznych grup fraz

07 maja 2019
24 kwietnia 2019

Nowości

Analiza widoczności

dodaliśmy cache w celu przyśpieszenia aplikacji

dodaliśmy oznaczenie nowych funkcji etykietą „new” 

Fix

wprowadziliśmy drobne poprawki i ulepszenia systemu

24 kwietnia 2019
16 kwietnia 2019

Nowości

Analiza Widoczności

dodaliśmy kolumnę “Trudność” do raportów z tabelami zawierającymi słowa kluczowe

Wzrosty/spadki: dodaliśmy nowe możliwości filtrowania

Kanibalizacja: dodaliśmy możliwość sortowania

Fix

Analiza widoczności

dodaliśmy możliwość wprowadzania domeny z http:// i https:// do wykresów oraz sugerowanie adresów domen

wprowadziliśmy tłumaczebua

16 kwietnia 2019
11 kwietnia 2019

Fix

poprawiliśmy obsługę przeglądarki Safari przy pobieraniu plików PDF oraz Excel

11 kwietnia 2019
10 kwietnia 2019

Nowości

zaktualizowaliśmy dokumentację API

dodaliśmy opisy wyjaśniające poszczególne metryki

Analiza widoczności

Kanibalizacja: dodaliśmy nowy raport Sekcje z możliwością eksportu danych oraz przeglądania słów kluczowych w każdym przedziale.
Sprawdź

dodaliśmy nowy raport Cechy fraz (trudność, śr. miesięczna liczba wyszukiwań, SERP snippets, typ frazy, trendy, liczba wyrazów) Sprawdź

Wzrosty/Spadki: dodaliśmy możliwość eksportu danych z raportu

Wzrosty/Spadki: dodaliśmy możliwość porównywania danych w raporcie (wczoraj, ostatni poniedziałek, poniedziałek w zeszłym tygodniu)

Pozyskane/Utracone: dodaliśmy możliwość eksportu danych z raportu 

Monitoring

w ustawieniach projektu dodaliśmy informację o nazwie domeny i zastosowanym dopasowaniu

Fix

Analiza widoczności 

przyspieszyliśmy działanie modułu

poprawiliśmy i uporządkowaliśmy tabele

naprawiliśmy generowanie pliku PDF  z dashboardu

poprawiliśmy czytelność wyników

10 kwietnia 2019
19 marca 2019

Nowości

Analiza widoczności

Wzrosty/Spadki: dodaliśmy możliwość przeglądania danych względem dni: wczoraj, ostatni poniedziałek, poniedziałek w zeszłym tygodniu

19 marca 2019
14 marca 2019

Fix

wprowadziliśmy poprawki dotyczące limitów

poprawiliśmy w tabelach wyświetlanie długich linków w wierszu

wprowadziliśmy drobne poprawki wizualne

14 marca 2019
12 marca 2019

Nowości

zmieniliśmy kolory na wykresach, aby były bardziej czytelne

wprowadziliśmy nowe powiadomienia 

Fix

poprawiliśmy i przyśpieszyliśmy proces generowania raportów

12 marca 2019
25 luty 2019

Nowości

wprowadziliśmy nowy system tabel – mają teraz inny wygląd, a także szybciej ładują dane

dodaliśmy nowe filtry i możliwości eksportów danych

Analiza widoczności

dodaliśmy nowy raport Sekcje serwisu Sprawdź

25 luty 2019
21 luty 2019

Fix

Analiza widoczności

poprawiliśmy prędkość ładowania tabel w dashboardzie

wprowadziliśmy automatyczne zwracanie danych podczas wprowadzania adresu domeny 

Pozyskane/Utracone słowa: zmieniliśmy zakres czasowy zwracanych danych – obecnie zwracamy dane dla ostatnich 14 dni oraz dla pierwszego dnia każdego miesiąca

Pozycje: wprowadziliśmy poprawki w eksporcie danych 

Ranking widoczności: dodaliśmy opcję sugerowania adresów domen

wprowadziliśmy tłumaczenia dla wersji angielskiej

21 luty 2019
18 luty 2019

Fix

Analiza widoczności 

dodaliśmy możliwość sortowania w tabelach 

Baza słów kluczowych

wprowadziliśmy poprawki w eksporcie danych  

18 luty 2019
15 luty 2019

Senuto V2 – oficjalny release

Changelog 1

15 luty 2019

Dziękujemy za rejestrację

Na podany adres email wysłaliśmy link aktywujący