Ako optimalizovať produktové karty v módnom priemysle, aby ste potešili zákazníka… a Google

eCommerce Onpage SEO SEO
Martyna BartonMartyna Barton
Publikovaný: 08.04.2022
21 minút

Zákazníci vášho obchodu s oblečením s nimi prichádzajú do kontaktu na dennej báze. Sú hlavným zdrojom informácií o výrobku a procesoch spojených s jeho nákupom. Pomáhajú používateľom urobiť konečné rozhodnutie o nákupe. Sú tiež ideálnym miestom na umiestnenie kľúčových slov úzko súvisiacich so sortimentom, ktorý váš obchod ponúka. Hovoríme samozrejme o kartách produktov.

Aké prvky by mala obsahovať produktová stránka vášho elektronického obchodu s módou a aké výhody prináša jej správna optimalizácia? Všetko sa o tom môžete dozvedieť práve teraz!

Dokonalá produktová stránka – aká teda má byť?“

.

S neustále rastúcim odvetvím online predaja sa zvyšujú požiadavky zákazníkov, ktorí sa rozhodli nakupovať v tomto kanáli. Ide im predovšetkým o to, aby bol celý proces podobný tradičnému spôsobu nákupu produktov v kamenných predajniach, a teda – rovnako bohatý zážitok.

Ideálna stránka produktu by preto mala byť miestom, kde používateľ nájde cenné informácie o produkte a odpovede na najdôležitejšie otázky, ktoré s ním súvisia. Správne optimalizovaná produktová stránka priamo ovplyvňuje pozitívny zážitok používateľa počas nákupného procesu a nepriamo zvyšuje konverzie vo vašom internetovom obchode.

Pamätajte – každé odvetvie elektronického obchodu má iné prvky, ktoré je potrebné zohľadniť počas procesu optimalizácie produktovej stránky. Neexistuje jediný osvedčený recept na produktovú stránku, ktorý by vyhovoval potrebám zákazníkov z oblasti módy aj napríklad automobilového priemyslu.

Aké sú výhody správne optimalizovanej produktovej karty?

.

Správne optimalizovaná produktová stránka v módnom priemysle je taká, ktorá…

.

 • Zobrazenie sa vo výsledkoch vyhľadávania prostredníctvom zaujímavého popisu a rozšírených prvkov podnecuje ku kliknutiu a nákupu rovnako ako dobrý predavač v kamennom obchode – výsledok? Výrazné zlepšenie CTR a zvýšenie návštevnosti webu.

 • Dobre využíva optimalizáciu SEO na zber organickej návštevnosti z vyhľadávania z relevantných a presných predajných fráz, nielen tých, ktoré súvisia s našou značkou.

 • .

 • Zaujme, vyvoláva emócie (rovnako ako v papiernictve) a náklonnosť k značke. Je to druh reklamy na produkt a značku, na ktorú môžete byť hrdí.

 • .
 • Pomáha pri nakupovaní a vedie kupujúceho „za ruku“ – naviguje pomocou užitočného rozhrania a aktívne zapája používateľa, napr. prostredníctvom výziev na akciu, dynamických odporúčaní. Vzdeláva o výrobku a značke. Vidíte tu analógiu aj s kamenným obchodom?

  .

Máme teda dva hlavné ciele, ktoré nám pomôže dosiahnuť optimalizácia karty produktu:

 • zvýšiť návštevnosť z vyhľadávačov – optimalizáciou SEO a zvýšením CTR;

 • .
 • zvýšenie kvality návštevnosti – zlepšenie konverzného pomeru elektronického obchodu prostredníctvom zlepšenia používateľského zážitku a optimalizácie pre relevantné, predajné kľúčové slová;

 • .

15 kľúčových prvkov produktového listu v módnom priemysle

.

1. Adresa URL

.

Adresa URL je reťazec znakov, ktorý zadáte do adresného riadka prehliadača, aby ste sa dostali na webovú lokalitu. Používateľovi sprostredkúva cenné navigačné informácie priamo z výsledkov vyhľadávania. Preto pri navrhovaní priateľskej a správnej štruktúry adresy URL dbajte na to, aby bola:

 • logická – vytvorte architektúru logických a relevantných adresárov, ktoré používateľovi uľahčia navigáciu a vyhľadávaču poskytnú kontext;

 • .
 • Prehľadávať a upravovať údaje o používateľoch, ktorí sa nachádzajú na internete.

 • krátke a stručné – vyhnite sa zložitej štruktúre a zbytočným adresárom, ako napr: „menu“, „kategória“, „kolekcia“, „všetko“, „produkty“;

  .

 • vizuálne príťažlivé – namiesto dynamických parametrov používajte jasné adresy a namiesto kódov produktov umiestnite popisné názvy produktov obsahujúce kľúčové slová.

Pamätajte si – aktualizácia štruktúry URL existujúcej webovej lokality, aj keď sa zdá byť logická a pre používateľa výhodná, vo väčšine prípadov nie je nákladovo efektívna a neodporúča sa, ak sa jej dá vyhnúť. Vyžaduje si individuálnu analýzu SEO a solídne obchodné základy, po ktorých nasleduje implementácia podľa osvedčených postupov SEO.

.

Priateľské adresy URL nestačia. Uistite sa, že váš produkt je dostupný len na jednej adrese. Škodlivý duplicitný obsah (duplicitný obsah) môže vzniknúť napríklad vtedy, keď je produkt zaradený do viacerých kategórií, na základe ktorých je štruktúrovaná jeho adresa URL, alebo keď výber variantu/veľkosti konkrétneho produktu vedie k zmene adresy. V takýchto prípadoch prichádza na pomoc značka HTML s názvom „rel=canonical“, vďaka ktorej uvedieme adresu URL s pôvodným obsahom.

Určite tiež chcete, aby Google našiel všetky adresy URL vašich produktov vrátane tých, ktoré sú hlboko skryté v štruktúre stránky. Vytvorte preto aktuálnu mapu stránok svojho webu vo formáte XML alebo HTML pomocou dostupných pluginov a sprievodcov a odošlite ju do nástroja Google Search Console.

2. Metaúdaje a štruktúrované údaje

.

To sú prvé informácie popisujúce stránku, ktoré zákazníci uvidia, keď sa im náš produkt zobrazí vo vyhľadávači. Umiestňujú sa v kóde HTML stránky. To, či zákazník navštívi vašu stránku alebo stránku konkurencie, závisí do veľkej miery od týchto malých informácií. Našťastie existujú overené spôsoby, ako upútať pozornosť používateľov a zvýšiť mieru prekliku (CTR).

Optimalizácia karty produktu pre elektronický obchod s módou

Meta title (názov stránky) – je najdôležitejší tag, na ktorý by ste sa mali zamerať pri optimalizácii stránky produktu. Silne ovplyvňuje pozície vo vyhľadávačoch, preto by mal obsahovať dobre zvolené kľúčové slová.

Najúčinnejší meta title návrh stránky produktu v módnom priemysle je umiestniť na začiatok hlavnú kľúčovú frázu, po ktorej nasledujú ďalšie vlastnosti produktu a nakoniec názov značky. Všetko by sa malo zmestiť do maximálnej viditeľnej dĺžky nadpisu, ktorá je približne 60 až 70 znakov, presnejšie 600 pixelov. Snažte sa, aby bol názov jasný a znel prirodzene. Vyhnite sa kódom výrobkov, veľkostiam a zložitým vlastným menám.

Meta description (popis stránky pre vyhľadávače) – ovplyvňuje CTR podobne ako meta title. Mal by byť napísaný výlučne pre používateľa a mal by dopĺňať vlastnosti a silné stránky produktu, ako aj priame marketingové prvky.

V prípade e-shopov s odevmi budú dobre fungovať farebné prídavné mená ako efektívny, krásny, neobvyklý, módny. Používajte aj výzvy k akcii (call to action), ako napríklad vyberte si, kontrolovať, kúpiť, objednať. Buďte kreatívni, vzbudzujte emócie! Zaujímavý meta popis bude predávať rovnako dobre ako predavač v obchode s oblečením.

Meta Open Graph – kontrolujte, ako sa zobrazujú adresy URL pri zdieľaní na sociálnych sieťach.

Schema.org Štruktúrované údaje – správne implementovaná schema pomôže obohatiť prezentáciu vášho produktu vo vyhľadávači o tzv. rozšírené prvky, t. j. recenzie, fotografiu produktu, video, informácie o cene a dostupnosti, zoznam často kladených otázok alebo návod na použitie.

3. Breadcrumbs

.

„Breadcrumbs“ je kuriózny názov pre dôležitý navigačný prvok zobrazujúci miesto v štruktúre webu, kde sa práve nachádzate. Zvyčajne majú podobu horizontálnej cesty kategórií v hornej časti stránky. Sú veľmi dôležité v SEO a používatelia elektronického obchodu ich radi používajú, pretože im uľahčujú navigáciu. Google ich často zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania, ak považuje breadcrumbs za relevantnejšie ako cestu v adrese URL alebo ak cesta v adrese URL neobsahuje hierarchiu adresárov.

4. Štruktúra hlavičky

.

Tagy hlavičky sú jedným z najdôležitejších prvkov SEO na stránke. Existuje 6 hlavičiek od H1 po H6, z ktorých je H1 najdôležitejšia. Výrazne ovplyvňujú SEO a umiestnenie stránky v Google, ako aj použiteľnosť stránky produktu. Napriek tomu ich veľká časť stránok elektronických obchodov nepoužíva správne.

.
štruktúra hlavičky na stránke produktu mosquito-skleplep.pl

Záhlavie pomáha používateľom a vyhľadávačom čítať a pochopiť obsah stránky. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia by sa nemali považovať za samostatné prvky, ale za rozcestníky, ktoré informujú o tom, čo je témou nasledujúceho odseku. Optimalizácia bude mať väčší účinok ako jednoduché použitie kľúčového slova len vtedy, keď bude nadpis prepojený s okolitým textom.

Príklad správnej štruktúry nadpisu na karte produktu:

.

 • H1 – názov výrobku vrátane základných vlastností, ako je farba, materiál, účel použitia;

  .

 • H2 – nadpisy v popise výrobku, ak je dlhý, je vhodné ho rozdeliť na časti obsahujúce kľúčové slová relevantné pre popis;

 • .

 • H3, H4 – zvyčajne nie sú pre stránku produktu potrebné, ale môžete ich použiť napríklad pri položkách FAQ;

 • .

Hierarchiu hlavičiek môžete overiť napríklad pomocou doplnku pre prehliadač Google Chrome „SEO META in 1 CLICK“. Venujte pozornosť tomu, či štruktúra záhlavia na stránke produktu poskytuje vyhľadávaču užitočné informácie o dôležitých častiach karty produktu. Skontrolujte, či nadpisy H1-H2 neobsahujú zbytočné prvky, ktoré sa netýkajú karty produktu alebo neprispievajú k žiadnemu kontextu, ale znižujú dôležitosť ostatných nadpisov danej úrovne.

.

5. Názov výrobku

.

Nie je to len jeden z prvkov, ktorý ako prvý udrie do očí používateľa hneď po otvorení karty výrobku. Názov výrobku prispieva k jeho vyhľadateľnosti na internete a správne optimalizovaný má kľúčový vplyv na pozície stránky výrobku, ako aj stránok kategórií a podkategórií súvisiacich s daným sortimentom vo výsledkoch vyhľadávania.

Proces tvorby názvu výrobku by sa mal začať zvážením toho, ako by ho potenciálny zákazník hľadal vo vyhľadávači. Analýza kľúčových slov je základnou súčasťou optimalizácie stránky produktu. V tomto procese sú nápomocné nástroje na analýzu kľúčových fráz, ako napríklad Senuto vybavené databázou kľúčových slov.

.
obrazovka z databázy kľúčových slov Senuto - otázky súvisiace s frázou červené šaty.

Screen z databázy kľúčových slov Senuto – otázky, ktoré používatelia zadávajú do Google v súvislosti s frázou „červené šaty“

.

Správne optimalizovaný názov neuvádza len kategóriu, do ktorej výrobok patrí (napr. dámsky kabát), ale obsahuje aj jeho najdôležitejšie vlastnosti, ako je strih alebo materiál (napr. dvojvrstvový kabát z vlny).

správne optimalizovaný názov výrobku na sinsay.com

Správne optimalizovaný názov produktu na sinsay.com

Pamätajte – pri pomenovaní kategórií a podkategórií používajte všeobecné frázy. Pri vytváraní názvov produktov zvážte dlhé chvostové frázy (dlhý chvost)ktoré vám umožnia naznačiť špecifickosť produktu a odlíšiť ho od ostatných.

Pozrite si tiež: Ako písať popisy kategórií?

.

6. Popis produktu

.

Dá sa nazvať srdcom produktového listu. Je to rozpracovanie vlastností obsiahnutých v názve výrobku, a teda súbor najdôležitejších informácií o jeho špecifikách. Opis produktu je tiež ideálnym miestom na vloženie kľúčových fráz a doplňujúcich slovných spojení. Takéto postupy pozitívne ovplyvňujú viditeľnosť stránky produktu a súvisiacich kategórií a podkategórií vo výsledkoch vyhľadávania.

Dbajte však na to, či sa kľúčové slová v obsahu objavujú prirodzene, pretože opis produktu hodnotí algoritmus Google aj vaši zákazníci. Obsah presýtený kľúčovými frázami nebude dobre hodnotený ani jednou stranou. Zamerajte sa najmä na prvú časť v rozsahu približne 150 znakov. Pristupujte k nemu tak, ako keby mal predávať váš produkt, pretože je veľmi pravdepodobné, že sa bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Nezabudnite tiež na správne formátovanie textu – členenie odsekov, tučné písmo alebo odrážky urobia text čitateľnejším a príjemnejším pre oko používateľa.

Pri vytváraní popisu produktu s oblečením zahrňte prvky, ako napríklad:

.

  .
 • Vhodný opis – súbor všetkých vlastností a výhod daného výrobku, ktorý je prezentovaný potenciálnemu zákazníkovi spôsobom, ktorý nabáda k nákupu;

 • .
 • vlastnosti produktu – výpis najdôležitejších informácií o výrobku, aby ho používateľ spoznal rovnako presne, ale bez toho, aby musel čítať dlhší riadny opis;

 • .

 • veľkosť prezentovaná na stránke výrobku podľa modelu;

 • .

 • veľkosť výrobku (dôležité najmä v prípade odevov jednej veľkosti);

 • .

 • percentuálne zloženie;

 • .

  spôsob údržby;

  .

 • informácie o certifikátoch (napríklad GOTS alebo OEKO-TEX);

 • .

  Podľa informácií, ktoré ste poskytli, je potrebné zabezpečiť, aby boli tieto údaje v súlade s normami.

 • dostupnosť v stacionárnych predajniach;

 • .

ukážka popisu kategórie na muuv.co.uk

Ukážkový popis kategórie na muuv.pl

Pamätajte – popis produktu umiestnený na stránke vášho elektronického obchodu by nemal byť duplikovaný, napríklad na stránkach trhoviska alebo na iných kartách produktov. Unikátny popis umožní vašej stránke dosiahnuť vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, zatiaľ čo jeho kopírovanie vedie k duplicitnému obsahu, ktorý algoritmus Google hodnotí negatívne.

7. Vizuálna prezentácia produktu

.

Pokiaľ ide o názov a popis produktu, je to jeden z najvýraznejších prvkov na jeho karte. Ako môžete produkt prezentovať, aby sa zákazník cítil ako v kamennom obchode?“

Obrázky – jednoznačne najobľúbenejší spôsob vizuálnej prezentácie odevného výrobku. Venujte pozornosť tomu, či sú fotografie na webovej lokalite vášho obchodu kvalitné, majú správnu veľkosť, sú správne komprimované a majú optimalizované atribúty alt. Dôležitá je aj samotná prezentácia výrobku. Mal by byť odfotený na modeli/modelke aj vo forme tzv. packshotov. Myslite aj na možnosť pridania fotografie výrobku z 360-stupňovej perspektívy.

Podívajte sa: Ako optimalizovať obrázky pre SEO na vašej stránke?

.

Video – čoraz obľúbenejší spôsob prezentácie oblečenia, ktorý umožňuje zistiť, ako vyzerá výrobok na siluete v pohybe. Dajte si však pozor, aby neovplyvnil rýchlosť načítania stránky.

prezentácia výrobku vo forme videa na jemiol.com.

Prezentácia produktu vo forme videa na jemiol.com.

Virtuálna skúšobňa – úspech rozšírenej reality (augmented reality) získava na popularite. Po zadaní presných rozmerov siluety do špecializovaného generátora aplikácia vytvorí digitálny 3D model podoby zákazníka a umožní „vyskúšať si“ jednotlivé kusy oblečenia podobne ako pri nakupovaní v kamenných obchodoch.

8. Cena výrobku

.

Ceny v elektronickom obchode nemôžu byť tajomstvom. Mali by byť jasne viditeľné na počítačoch a mobilných zariadeniach, zrozumiteľné a jednoduché. Ak je produkt v predaji, oplatí sa ho prezentovať atraktívnym spôsobom.

Ceny produktov sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti, materiálu a dokonca aj farby. Najbežnejším grafickým riešením je zobrazenie rozsahu možných cien od najnižšej po najvyššiu.

Zákazníci musia vášmu elektronickému obchodu dôverovať, aby mohli uskutočniť nákup. Transparentnosť cien môže byť rozhodujúcim prvkom pri získavaní sympatií a dôvery vašich zákazníkov. Preto sa niektoré značky, ako napríklad Elements alebo Everlane, rozhodli byť úplne transparentné, pokiaľ ide o cenu ich produktov, a pod každý produkt umiestnili infografiku, ktorá ukazuje, čo tvorí cenu produktu.

Transparentná infografika cien na everlane.com

Infografika Transparentné ceny na everlane.com

9. Veľkosť / tabuľka veľkostí a farebné varianty

.

Stránka výrobku by mala pohodlným, najlepšie interaktívnym spôsobom zobrazovať všetky možné varianty výrobku (veľkosti, farby, modely atď.). Veľmi užitočnou informáciou sú tabuľky veľkostí, ako napríklad tá, ktorú uvádza elektronický obchod Mosquito:

tabuľka veľkostí na mosquito-sklep.pl

Sú problémy s používateľskou skúsenosťou všetko, čo môžeme povedať o variantoch produktov? Bohužiaľ, tento prvok sa často implementuje nesprávne z hľadiska SEO a spôsobuje mnoho technických problémov súvisiacich s duplicitným obsahom. Ako sme už uviedli,tento istý alebo takmer identický obsah sa nemôže zobrazovať na viacerých adresách URL. To vedie k kanibalizácii kľúčových slov, ktorou si konkurujeme a strácame organickú návštevnosť. Preto by sa malo prijať rozhodnutie:

 • či vytvoríme indexovateľné varianty produktov s jedinečnými popismi a metaúdajmi;

 • .
 • či budeme používať riešenia proti duplikácii;

 • .

Výber medzi týmito možnosťami si vyžaduje širší, individuálny technický audit a bude okrem iného závisieť od našich rozpočtových zdrojov na písanie popisov a od toho, či existuje dopyt po vyhľadávaní názvov produktov, ktoré generujeme.

10 Tlačidlo Pridať produkt do košíka

.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o prvok, ktorý si počas procesu optimalizácie karty produktu v módnom priemysle nevyžaduje osobitnú pozornosť. Avšak práve toto jedno nenápadné tlačidlo spôsobí, že sa požadovaný výrobok objaví v nákupnom košíku zákazníka.

Pri navrhovaní karty produktu venujte pozornosť tomu, či má tlačidlo správnu veľkosť a či sa nachádza nad rolovacím riadkom stránky. Rovnako dôležitá je jeho farba (pútavá pre oči) a jeho reakcia na kurzor (napríklad rozsvietenie). Nezabudnite ani na frázu, ktorá nabáda k nákupu (výzva k akcii), napríklad „Pridať do košíka“ alebo „Kúpiť teraz“.

11. Tlačidlo na pridanie produktu do zoznamu želaní

.

Tento prvok je rovnako dôležitý ako tlačidlo pridať produkt do košíka. Prečo? Zákazníci nie vždy navštevujú webové stránky obchodu s oblečením, aby si kúpili konkrétny tovar. Niekedy používateľ (ako v prípade stacionárnych nákupov) prezerá ponuku obchodu, aby napríklad zistil, aké výrobky sú v novej kolekcii.

Tlačidlo na pridanie výrobku do zoznamu želaní je ideálnym riešením pre zákazníka, ktorého zaujal konkrétny tovar, ale ešte nie je stopercentne presvedčený o jeho kúpe. Na karte produktu sa veľmi často prezentuje v tvare srdiečka, ktoré sa po reakcii kurzora zmení na červené. Alternatívou by mohlo byť tlačidlo umiestnené pod tlačidlom na pridanie produktu do nákupného košíka s vhodným CTA, napríklad „Pridať do zoznamu želaní“.

.
tlačidlá na pridanie produktov do košíka a zoznamu želaní na e-timberland.co.uk

Tlačidlá pre pridávanie produktov do košíka a zoznamu želaní na e-timberland.pl

12 Recenzie výrobkov

.

Zákazníci internetových obchodov si pred nákupom veľmi často vyhľadávajú recenzie konkrétneho výrobku oblečenia a veľká časť z nich ich zohľadňuje pri konečnom rozhodnutí o nákupe. Preto je dobré umiestniť recenzie zákazníkov priamo na kartu produktu, pretože ovplyvňujú dôveryhodnosť v očiach používateľa.

recenzie produktov na hm.com.

13 ďalších prvkov

.

Keď je karta produktu správne optimalizovaná, zákazník si môže kúpiť nielen tovar, ktorý je na nej prezentovaný, ale aj ďalšie kusy oblečenia v sortimente vášho obchodu. Ako na to. Umiestnite odporúčacie časti na spodnú časť stránky produktu. Zvýšite tým zapojenie používateľov a zlepšíte pozície produktových stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Vytvorte súbor (fenomén krížového predaja) – ide o ssekciu, ktorá nabáda zákazníka k nákupu ďalších položiek, ktoré v prípade módneho priemyslu doplnia prezeraný produkt a vytvoria celý vzhľad. Zákazník, ktorého cieľom je kúpiť si napríklad elegantnú košeľu, môže mať záujem o oblekové nohavice, sako alebo opasok na dotvorenie vzhľadu.

odporúčania na karte produktu zalando.pl.

Doporučenia na karte produktu zalando.pl

Inšpirujte sa (fenomén up-sellingu) – ide o sekciu, ktorá umožňuje prezentovať zákazníkovi položky súvisiace s tovarom, ktorý je na produktovej karte. Často sú tieto položky na vyššej cenovej úrovni, ale majú napríklad lepšie zloženie výrobku. Zákazník, ktorý si práve prezerá šaty z polyesteru, môže byť ochotný zaplatiť viac, ale kúpiť si model ušitý z prírodných vlákien.

.
odporúčania na karte produktu zalando.co.uk.

Odporúčania na karte produktu zalando.pl

14 Informácie o platbe, doručení a vrátení tovaru

.

Okrem umiestnenia týchto prvkov v pätičke ich pridajte aj na kartu produktu. Pred nákupom v internetovom obchode chce zákazník vedieť, aké možnosti platby a doručenia vaša služba ponúka, ako aj jej aktuálny časový harmonogram. Nemenej dôležité sú informácie o možnom vrátení tovaru – do koľkých dní má zákazník nárok na vrátenie výrobku a ako to môže urobiť.

.
screenshot z calzedonia.com

screenshot z webovej stránky calzedonia.com

15 Informácie o výrobnom procese

.

Nákupné povedomie zákazníkov obchodov s oblečením každým dňom rastie. Už ich nezaujímajú len informácie, ako je zloženie, ale aj pôvod materiálov a celý výrobný proces, najmä to, či prebieha v domovskej krajine a ekologicky.

Ak vaša značka funguje v duchu udržateľnosti, oplatí sa tieto informácie uviesť na stránke výrobku. Vaši zákazníci ich určite ocenia a pozitívne ovplyvnia vnímanie a postavenie vašej značky na miestnom trhu.

informácie o výrobnom procese na stránke nago.com

informácie o výrobnom procese na nago.com

Súhrn

.

O kvalite optimalizácie produktovej stránky a pozitívnych marketingových účinkoch rozhoduje viacero faktorov a najlepší efekt prinesie kombinácia mnohých činností. Optimalizovaná stránka produktu môže zvýšiť nielen návštevnosť webovej stránky, ale aj predaj a mieru konverzie medzi zákazníkmi vášho elektronického obchodu.

Nakoniec je tiež vhodné pamätať na to, že čo sa zdá byť samozrejmé majiteľovi obchodu, zvyčajne už nie je také samozrejmé pre zákazníka a vyhľadávač. To sa týka rozhrania obchodu, informácií o produktoch a nespočetných technických aspektov SEO. Pri obchodných rozhodnutiach sa oplatí vychádzať nielen z intuície, ale aj zo skúseností používateľov a z výskumov, ako sú audity UX a audity SEO.

Všimli ste si vo svojom e-shope s módou nedostatky v optimalizácii základných prvkov karty produktu, ako sú meta značky, názvy a popisy produktov, štruktúrované údaje alebo breadcrumbs? Alebo nevyužívate potenciál prvkov, ktoré zlepšujú používateľský zážitok, a tých, ktoré zvyšujú zapojenie používateľov? Ak je odpoveď kladná, znamená to, že vaši konkurenti, ktorí využívajú ich potenciál, sú minimálne o krok pred vami a nehľadia späť. Urobte teda krok vpred – najlepší čas je práve teraz!

.

Zdieľajte tento príspevok:  
Martyna Barton

Junior SEO & Content Specialist w agencji Digital Fashion. Praca ze słowem pisanym była moją pasją od najmłodszych lat, dlatego można powiedzieć, że w SEO i Content Marketingu zakochałam się od pierwszej frazy kluczowej.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa