Analiza rynku – jak poznać potrzeby klientów i zwiększyć zyski?

Analiza konkurencji
Michał DmitrowiczMichał Dmitrowicz
Opublikowano: 03.10.2023
12 minut

Potrzeby klientów to dość mityczny byt, o którym wszyscy słyszeli, ale nie każdy zawraca sobie nim głowę. To błąd! Dlatego dziś poświęcimy temu tematowi sporo uwagi. 

 

Czym jest potrzeba klienta?

 

W świecie biznesu sukces każdego przedsiębiorstwa opiera się na zdolności do zaspokajania potrzeb klientów. Potrzeba klienta to fundament, na którym opierają się strategie marketingowe, rozwój produktów i usług, a także budowanie lojalności wśród konsumentów. Aby osiągnąć zyski i pozycję lidera na rynku, musisz więc w pełni zrozumieć i odpowiednio reagować na potrzeby swojej grupy docelowej.

Potrzeba klienta to to, czego klienci pragną lub potrzebują w swoim życiu czy w biznesie, a co może zostać zaspokojone dzięki ofercie w ramach naszej np. aplikacji SaaS. Rozumienie tych potrzeb to najlepsza droga do skuteczności działań marketingowych.

 

Analiza rynku | potrzeby klientów | grafika | Senuto

Badania potrzeb klienta – klucz do sukcesu

 

Badania potrzeb klienta stanowią jedno z najważniejszych narzędzi, które pozwalają nam zgłębić motywacje, preferencje i oczekiwania naszej grupy docelowej. Pomagają poznać ich problemy, cele, a także dowiedzieć się, jakich korzyści i wartości poszukują w naszych usługach.

Podstawowym narzędziem do wykorzystania w tym celu są pytania otwarte. Klient może wtedy swobodnie ubierać w słowa swoje myśli, a to bardzo ważne. Dzięki temu jesteśmy na najlepszej drodze do zdobycia cennych informacji. Pamiętaj więc o wykorzystaniu pytań otwartych podczas konstruowania ankiet, wywiadów czy NPS-ów.

 

Potrzeby klientów_grafika z narzędziami | Senuto

 

Kluczowe elementy analizy potrzeb klienta

 

Grupa docelowa: Określenie jasnej i precyzyjnej grupy docelowej jest niezwykle istotne. Musimy wiedzieć, dla kogo tworzymy nasz produkt/usługę i jakie są charakterystyczne cechy, potrzeby oraz preferencje odbiorców.

 

Rynek i konkurencja: Analiza rynku oraz konkurencji pozwoli nam zrozumieć, jakie są obecne rozwiązania na rynku, jakie luki istnieją w ofercie konkurencji i jak możemy się wyróżnić, dostarczając unikatowe i wartościowe produkty bądź usługi.

 

Pytania o potrzeby: Naprawdę warto nauczyć się pytać o potrzeby użytkowników. Wprowadzenie systematycznego procesu zadawania pytań klientom jest kluczowe. Dowiedz się, czego dokładnie potrzebują, i dostosuj ofertę oraz strategię marketingową z precyzją godną mistrza.

 

Zaspokajanie potrzeb: Kreowanie i dostarczanie rozwiązań, które skutecznie zaspokajają potrzeby klientów jest kluczem do ich zadowolenia i lojalności wobec marki. Niezawodność usług oraz spełnienie oczekiwań przekładają się bezpośrednio na nasze zyski.

 

Poziom obsługi: Wysoki poziom świadczonych usług lub produktów jest niezwykle ważny dla pozyskania i utrzymania klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów, szybka reakcja na zapytania oraz dbałość o klienta na każdym etapie współpracy przyczynia się do budowania pozytywnych relacji.

 

Ważne jest, aby cały zespół w przedsiębiorstwie miał świadomość, że potrzeby klienta muszą być w centrum wszystkich działań. Analiza potrzeb klienta powinna być procesem ciągłym i pozwolić na dostosowywanie oferty do zmieniających się wymagań rynku i klientów. Dzięki temu będziemy w stanie skutecznie zwiększyć nasze zyski, budować lojalność klientów i osiągnąć sukces w dynamicznym świecie SaaS.

 

Wymagania klienta. Czym się różnią od potrzeb?

 

W świecie marketingu pojęcia „wymagania klienta” i potrzeby klienta” często są używane zamiennie, ale są między nimi istotne różnice. Te z kolei warto zrozumieć w kontekście analizy rynku i budowania strategii marketingowych.

Wymagania klienta odnoszą się do konkretnej listy oczekiwań klienta wobec firmy. To zazwyczaj jasno sprecyzowane funkcje, cechy lub rozwiązania, których klient oczekuje, aby spełnić swoje konkretne potrzeby lub rozwiązać swoje problemy. Wymagania klienta są wyraźnie zidentyfikowane i zrozumiałe zarówno dla klienta, jak i dla nas jako dostawcy usług lub produktów.

Z drugiej strony potrzeby klienta mają bardziej ogólny charakter i odnoszą się do głębszych emocjonalnych, społecznych lub funkcjonalnych braków, które klient pragnie zaspokoić. Często klienci nie są w pełni świadomi swoich potrzeb lub nie potrafią ich dokładnie nazwać czy nawet opisać. Przykładowo klient może odczuwać frustrację, ponieważ widzi, że ma problem w zarządzaniu notatkami, ale nie jest pewien, czy potrzebuje bardziej zaawansowanej funkcji sortowania, czy może bardziej intuicyjnego interfejsu.

Warto podkreślić, że wymagania klienta są zazwyczaj konkretnymi rozwiązaniami, które postrzega on jako odpowiedź na swoje potrzeby. Natomiast poznanie i zrozumienie potrzeb klienta jest kluczowym zadaniem dla specjalistów marketingu. To właśnie analiza i badania potrzeb klienta pozwala nam odkryć te głębsze braki i przekształcić je w konkretny zestaw wymagań, które możemy zaspokoić naszymi usługami i produktami.

Odpowiednie badanie potrzeb klienta pozwala nam więc wyjść poza samo zaspokajanie wymagań i kreować rozwiązania, które skutecznie spełniają te niejednokrotnie niematerialne oczekiwania klientów. Dzięki temu możemy budować zaawansowane funkcje, które zaskakują i przyciągają klientów, a nie tylko spełniają ich podstawowe oczekiwania.

Zrozumienie różnicy między wymaganiami a potrzebami klienta jest ważne dla rozwijania innowacyjnych rozwiązań i budowania lojalności klientów. Badania oraz analiza potrzeb klienta pozwalają nam poznać motywacje i cele naszej grupy docelowej, co jest fundamentem skutecznych strategii marketingowych i zwiększenia zysków naszego przedsiębiorstwa.

 

Kreowanie potrzeb klienta

 

Kreowanie potrzeb jest jednym z kluczowych aspektów skutecznego marketingu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie digitalu. Oznacza to nie tylko rozpoznanie istniejących potrzeb klientów, ale także aktywne wpływanie na ich postrzeganie i kreowanie nowych. Ta strategia pozwala prowadzić innowacyjne działania, które skutecznie przyciągają uwagę grupy docelowej i pozwalają nam wyprzedzić konkurencję.

 

Zrozumienie psychologii klienta

 

Skuteczne kreowanie potrzeb zaczyna się od zrozumienia psychologii grupy docelowej. Musimy poznać ich motywacje, pragnienia, lęki i cele. Tylko wtedy będziemy w stanie stworzyć wartościowe rozwiązania, które spełnią ich głębokie potrzeby.

Tutaj także badania potrzeb odgrywają kluczową rolę. Możemy użyć pytań otwartych, aby dowiedzieć się, jakie są ich aspiracje i czego naprawdę potrzebują. Ale warto pamiętać, że często klienci sami nie wiedzą, czego dokładnie potrzebują. Dlatego powinniśmy aktywnie identyfikować nowe obszary, w których możemy spełnić ich potrzeby, zanim oni sami zdadzą sobie z tego sprawę.

 

Innowacyjność i unikatowość

 

Cały proces wymaga również od nas innowacyjnego myślenia i oferowania unikatowych rozwiązań. Nasz produkt lub usługa musi wyróżniać się na rynku i dostarczać wartość, której konkurencja nie jest w stanie zaoferować. To niekoniecznie oznacza tworzenie nowych usług lub produktów tylko po to, aby były nowe. Musimy nazwać i zrozumieć rzeczywiste luki na rynku oraz wzbogacać ofertę w oparciu o realne potrzeby klientów.

 

Budowanie marki i zaufania

 

Dostarczanie nowych rozwiązań to nie wszystko. Konieczne jest także budowaniu brandu i zaufania. Marka powinna być kojarzona z niezawodnością, jakością i odpowiedzią na potrzeby klientów. W miarę jak klienci doświadczają wartości naszych usług, rośnie ich zaufanie i chęć korzystania z proponowanych rozwiązań.

 

Wykorzystanie mediów społecznościowych i Internetu

 

W dzisiejszych czasach media społecznościowe odgrywają główną rolę w kreowaniu potrzeb klienta. To tutaj użytkownicy szukają informacji, dzielą się opiniami i podejmują decyzje zakupowe. Wykorzystując te kanały komunikacji, możemy aktywnie wpływać na ich postrzeganie marki i kreować nowe potrzeby.

 

W tym celu można:

  • organizować kampanie reklamowe i konkursy, 
  • udostępniać wartościowe treści, które angażują naszą grupę docelową. 

To również świetne miejsce do zbierania informacji zwrotnych od klientów i pozyskiwanie wglądu w ich potrzeby.

 

Odpowiedzialność za ryzyko

 

Jeśli wprowadzamy na rynek nowe rozwiązanie, musimy być świadomi, że nie wszystkie pomysły okażą się sukcesem. Jednak podejmowanie ryzyka jest nieodłącznym elementem innowacyjnego marketingu. Ważne jest, aby stale monitorować wyniki i reagować na informacje zwrotne klientów. To jedyny sposób, dzięki któremu możemy dostosować nasze działania do zmieniających się potrzeb rynku.

 

Przykłady badania potrzeb klienta

Śledź ścieżkę zakupową klienta – analityka

 

Analiza danych i zachowań klientów dostarcza cennych informacji na temat ich preferencji i potrzeb. Dzięki dostępnym narzędziom analitycznym możemy zrozumieć:

  • jakie funkcje naszej aplikacji są najczęściej używane,
  • w jakiej kolejności klient dokonuje zakupu,
  • jakie elementy wzbudzają największe zainteresowanie.

 

Wyniki tej analizy pozwalają lepiej zrozumieć, co jest kluczowe dla naszych klientów. Możemy wywnioskować, jakie usługi i produkty są najbardziej cenione i spełniają ich potrzeby oraz które obszary wymagają ulepszenia. Na podstawie tych informacji możemy podejmować decyzje dotyczące dalszego rozwoju aplikacji i dostosowywać nasze działania marketingowe.

 

Badaj satysfakcję klienta – customer success

 

Regularne przeprowadzanie ankiet lub wywiadów z klientami pozwala nam pozyskać wartościowe opinie na temat ich doświadczenia z naszą marką. Pytania otwarte pozwalają klientom wyrazić swoje opinie, skargi, a także pochwały i sugestie.

Badanie satysfakcji klienta to świetny sposób na zrozumienie, co klientom się podoba, a co można jeszcze ulepszyć. Warto wziąć pod uwagę ich sugestie i wdrożyć te zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie poziomu zadowolenia klientów. Dbałość o ich satysfakcję i uwzględnianie ich potrzeb przekłada się bezpośrednio na lojalność klientów i osiąganie większych zysków.

 

Śledzenie opinii o firmie – media społecznościowe/fora

 

Śledzenie opinii o firmie w mediach społecznościowych i na forach pomaga zrozumieć, jakie są główne obawy, oczekiwania i potrzeby klientów. Internet i media społecznościowe to miejsca, gdzie nasi klienci dzielą się swoimi doświadczeniami, dzięki czemu możemy poznać ich rzeczywiste oczekiwania i opinie.

Reagowanie na te opinie i interakcja z klientami na platformach społecznościowych są kluczowe. Odpowiednie zaangażowanie i wsparcie pomaga budować pozytywny wizerunek naszej marki, a także naprawiać ewentualne problemy, które klient może napotkać. Opinie klientów na forach branżowych czy portalach recenzji pozwalają nam szybko reagować na ewentualne kwestie i lepiej zrozumieć ich potrzeby.

 

Wyszukiwanie słów kluczowych – szukanie pytań powiązanych z ofertą

 

Korzystając z narzędzi do analizy słów kluczowych, możemy zidentyfikować, jakie pytania i problemy wpisują potencjalni klienci w wyszukiwarkach internetowych. To właśnie one są bezpośrednio związane z ich potrzebami i stanowią doskonały punkt wyjścia do kreowania treści i tworzenia rozwiązań odpowiadających na te potrzeby.

Wykorzystanie słów kluczowych w treściach na stronie internetowej, blogach czy w mediach społecznościowych pozwala dotrzeć do naszej grupy docelowej, gdy jest ona w fazie poszukiwania rozwiązań. Odpowiadając na ich pytania i dostarczając wartościowe informacje, budujemy więc zaufanie i pozytywny wizerunek marki. Trafiamy w te cenne mikromomenty, w których ludzie podejmują konkretne decyzje. 

 

Przeczytaj także: Słowa kluczowe w SEO – gdzie ich szukać i jak je wybrać?

 

Jak zaspokoić potrzeby klientów?

 

Aby skutecznie poznać i zrozumieć potrzeby naszej grupy docelowej oraz zwiększyć zyski, musimy podejść do tego zadania z rozwagą i strategią. Dlatego warto podsumować ścieżkę zaspokojenia potrzeb klienta: od poznania potrzeb po monitorowanie poziomu obsługi. 

 

Badania potrzeb klientów – pytania otwarte

 

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badania potrzeb klienta. Jeśli wykorzystamy pytania otwarte, otrzymamy wartościowe informacje o tym, czego klienci od nas oczekują.

 

Analiza potrzeb klienta

 

Kolejnym krokiem jest dokładna analiza zebranych informacji. Na podstawie zebranych odpowiedzi  możemy zidentyfikować kluczowe obszary wymagające ulepszeń lub dostosowań. Dzięki analizie będziemy w stanie lepiej zrozumieć, co jest dla ludzi najważniejsze i w jaki sposób możemy sprostać ich oczekiwaniom.

 

Dostarczenie usług o najwyższej jakości

 

Zaspokajanie potrzeb nie może ograniczać się jedynie do słów czy obietnic. Musimy dostarczać usługi o najwyższej jakości, które spełniają rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Niezawodność naszej aplikacji, szybka reakcja na zgłaszane problemy, a także regularne aktualizacje, które uwzględniają sugestie klientów, są kluczowe w budowaniu pozytywnego wizerunku naszej marki.

 

Kreowanie nowych rozwiązań

 

Pamiętajmy, że zaspokajanie potrzeb klienta nie oznacza jedynie dostarczania tego, czego chcą już teraz. Jako doświadczeni specjaliści w dziedzinie marketingu, powinniśmy aktywnie kreować nowe rozwiązania, które sprostają ich przyszłym potrzebom. Innowacyjność pozwala nam wyprzedzić konkurencję i wyróżnić się na rynku.

 

Regularny kontakt z klientami

 

Następnym ważnym elementem jest utrzymywanie regularnego kontaktu z klientami. Prowadzenie dialogu, wysłuchiwanie ich opinii i uwzględnianie sugestii, pomaga nam lepiej rozumieć ich potrzeby. Komunikacja może odbywać się poprzez różne kanały, takie jak media społecznościowe, e-maile czy nawet osobiste spotkania.

 

Mierniki poziomu obsługi i diagnoza potrzeb klienta

 

Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem w zaspokajaniu potrzeb klienta jest monitorowanie i mierzenie poziomu obsługi klienta. Wykorzystajmy do tego odpowiednie mierniki, by na bieżąco oceniać, w jakim stopniu usługi odpowiadają na oczekiwania. Warto również regularnie dokonywać diagnozy potrzeb klienta, aby poznać ich zmieniające się wymagania i dostosować nasze działania do tych zmian.

 

Podsumowując, aby zwiększyć zyski i osiągnąć sukces, musimy skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów. Badania potrzeb klienta, analiza danych, dostarczanie usług o najwyższej jakości, kreowanie nowych rozwiązań i regularny kontakt z klientami, to kluczowe elementy, które pomogą nam lepiej poznać naszą grupę docelową i zwiększyć satysfakcję klientów, co w konsekwencji przełoży się na wzrost zysków naszej aplikacji.

Podziel się tym postem:  
Michał Dmitrowicz

Head of Marketing w Senuto

Wypróbuj Senuto Suite przez 14 dni za darmo

Zacznij 14-dniowy trial za darmo

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Wybierz termin i zapisz się