Webwriting v 10 krocích – zásady psaní na internetu

Content marketing Copywriting
Katarzyna AdamczakKatarzyna Adamczak
Opublikowano: 27.04.2020
14 minut

10 sekund – tolik času mi dáte, abych vás přesvědčil, že stojí za to číst tento text dál. 10 minut – tolik času musíte strávit, abyste se dostali na konec tohoto článku. 10 pravidel – do těchto mnoha bodů jsem zahrnul odpovědi na otázky týkající se psaní na web:

  .
 • Jak upoutat pozornost čtenáře?
 • .

 • Jak vystavět text?
 • .

 • Jaké vlastnosti by měl mít dobrý text publikovaný na internetu?
 • .

 • Jak dlouhý by měl text být?
 • .

 • Jaké triky použít k efektivnímu zkrácení textu?
 • .

 • Jak udržet pozornost uživatele internetu?
 • .

 • Jak psát texty pro internet?
 • Jak vytvořit dobrý nadpis?
 • .

Na začátek vám prozradím tajemství: znalost pravidel psaní tištěných článků, nestačí k psaní pro internet. Proč?

Nejdůležitější body
 • Uživatelé internetu čtou články rychle a povrchně, proto je důležité upoutat jejich pozornost během prvních 10 sekund. Používejte lákavé nadpisy a důležité informace umístěte na začátek textu.
 • Znát svou cílovou skupinu je klíčové pro úspěšné psaní textů na web. Přizpůsobte jazyk a obsah textu konkrétnímu publiku, což zvyšuje šanci na úspěch vašeho obsahu.
 • Text pro internet by měl být stručný, jednoduchý a přehledně strukturovaný. Používejte nadpisy, mezititulky a zvýraznění důležitých slov, aby byl text snadno čitelný a skenovatelný.
 • Po napsání textu jej zkraťte odstraněním zbytečných slov a pleonasmů. Tento postup pomáhá udržet text srozumitelný a plynulý.
 • Pro zvýšení viditelnosti vašeho obsahu ve vyhledávačích je důležité dodržovat zásady SEO. K tomu vám může pomoci nástroj Visibility Analysis od Senuto, který umožňuje sledovat organickou návštěvnost a viditelnost vaší webové stránky.

1. Články na internetu nikdo nečte

.
Průměrný uživatel internetu nečte obsah stránek ani článků – pouze si je prohlíží. Pouze 16 % uživatelů internetu čte text slovo od slova, a i tak to většina z nás dělá rychle, netrpělivě a nepozorně. Studie ukazují, že se čtení na monitoru a obrazovce věnujeme méně než čtení papírových novin nebo knihy. To je jeden z důvodů, proč je méně pravděpodobné, že porozumíme a zapamatujeme si texty, které jsou nám předkládány v elektronické podobě. Místo toho k nim rychleji zaujímáme určitý postoj a hodnotíme je.

Internauti se během 10 sekund rozhodnou, zda chtějí ve čtení textu pokračovat, nebo raději přejdou k dalšímu. To znamená, že máte zhruba 220 slov na to, abyste virtuálního čtenáře přesvědčili, že váš článek stojí za to, aby nad ním strávil čas.

Způsob, jakým uživatelé internetu konzumují obsah zveřejněný na webu, si vynutil vznik nových pravidel pro přípravu textu pro web. Webwriting čerpá z internetové psychologie, marketingu, tradiční žurnalistiky a dokonce i z informatiky, ale základem je zde stále znalost správné polštiny (nebo jiného jazyka, ve kterém chcete psát).

Přečtěte si také: O čem blogovat? 9 zdrojů témat a 34 nápadů na články.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

2. Víte, pro koho píšete? Poznejte svou personu

.
Znáte marketingový pojem cílová skupina nebo cílová skupina? Persona je pro webového pisatele tím, čím je pro marketéra cílová skupina. Každý obsah, který vytváříte, by měl oslovit konkrétní publikum. Než začnete psát, položte si otázku – pro koho píšete Vytvořte si 4 – 6 profilů lidí, kteří by mohli chtít číst váš text.

Představte si člověka, který sedí na druhé straně obrazovky. Odpovězte si na otázky: Kolik je mu let? Jakého je pohlaví? Jaký je její rodinný stav? Jaké má vzdělání? Kde žije? Kde pracuje? Na jaké pozici? Kolik vydělává? Za jakým účelem čte text? Jaké jsou její potřeby? Jakých úkolů chce pomocí článku dosáhnout? Pojmenujte ji, vytvořte její příběh a psychologický profil..

Vytvoření persony je prvním bodem v práci webdesignéra, marketéra i webového textaře. Pokud tedy máte možnost – využijte jejich zkušeností, výrazně vám to usnadní práci.

.

Tento text čte Alicia, je jí dvacet dva – dvacet tři let. Právě se chystá dokončit studium polonistiky nebo žurnalistiky. Hledá způsob, jak získat pracovní zkušenosti, a zároveň si chce vydělat nějaké peníze. Našla nabídku práce v marketingové agentuře, kde však vyžadují znalost základů psaní webových stránek. Zadala do Googlu výraz „základy webwritingu“ a tak narazila na tento článek.

K čemu slouží osoba webwritera? .

Jazyk, který v textech používáte, by měl být přizpůsoben čtenáři. Jinak bude znít popis nové kolekce oblečení pro mladé a jinak obchodní rady.

Když píšete mladým lidem, můžete si osvojit neformální, dokonce hovorový jazyk. Napište něco jako např: „zelená mikina s kapucí osvěží váš jarní vzhled, vypadá skvěle se slimkami. Spolužáci ve škole vám budou závidět“.

Naopak při tvorbě obchodního textu používejte spisovný jazyk a při oslovování zákazníků zdvořilostní formu „pane a paní“. Obchodní text může znít třeba takto: „Vyšší sazba palivového příplatku, kterou zavedla vláda, může mít vliv na zvýšení cen u čerpacích stanic.“.

3 Nejdůležitější body na začátek

.
Pravidlo obrácené pyramidy není žádným inovativním řešením, které by webový text navrhoval. Jedná se o staré novinářské pravidlo, které říká, že text by měl být vystavěn podle schématu: na začátek dejte nejdůležitější informace, následující odstavce vyčleňte na jejich upřesnění a na závěr můžete uvést vedlejší zápletky.

Uživatelé internetu věnují největší pozornost horní části textu. Což znamená, že čím výše se odstavec nachází, tím je pro čtenáře důležitější. Z tohoto důvodu byste měli v prvních větách uvést nejdůležitější informace.

Wypróbuj Senuto Suite przez 14 dni za darmo

Zacznij 14-dniowy trial za darmo
.

4. Konkrétní, stručné, jednoduché a výstižné

.
Online čtenář je netrpělivý, očekává konkrétní informace dostupné v co nejkratším čase. Při tvorbě textů se snažte psát rétoricky, stručně a věcně, bez „polévání vodou“, zbytečných příkras a odbíhání od tématu. Stavte jednoduché věty a používejte srozumitelný jazyk.

Pokud popisujete novou vrtačku, vaším čtenářem bude profesionální stavař, který vyžaduje konkrétní informace o parametrech a fungování zařízení. Věta „vrtačka je de facto jedním z rozhodujících elektrických nástrojů v dílně“ je zmatená, neurčitá a nesrozumitelná. Jen tím naštvete zákazníka, který si vrtačku objedná u konkurence.

Jak dlouhý by měl být text pro internet? To záleží na typu textu. Neměl by však být kratší než 500 znaků – kratší texty považují roboti Google za málo hodnotné, což ovlivňuje pozici stránky, na které se zobrazují. Studie ukazují, že optimální délka je 2 000 – 4 000 znaků. Webové stránky s texty této délky zaznamenávají mnohem nižší míru odmítnutí a prodlužuje se doba, po kterou uživatelé na stránce zůstávají.

5. „Síla a síla řezavé retorty“ aneb jak zkrátit text na polovinu.

Po napsání textu jej na chvíli odložte – nejlépe na několik dní – a pak se k němu vraťte a znovu si jej přečtěte. Je pro vás vše srozumitelné? Čte se text plynule? Zahrnuli jste všechny nejdůležitější informace? Skvěle, vzhledem k tomu je čas na řez!

Jacob Nielsen, odborník na použitelnost webových stránek, říká, že text by se měl po napsání zkrátit o 50 %! V praxi – bez újmy na obsahu a bolesti pro autora můžete zkrátit 15 – 25 % textu.

Jak text zkrátit? Nejprve z článku vyhoďte všechny zbytečné ozdoby, které k obsahu nijak nepřispívají. Odstraňte výplňové prvky, jako např: „přirozeně“, „obecně“, „téměř“, „opravdu“ apod. Každý z nás má své vlastní jazykové oblíbence, které často nadužívá. Vždyť „nicméně“, „protože“ a „samozřejmě“ se hodí do každé věty!

Pak zkontrolujte, zda se v textu nevyskytují pleonasmy a tautologie, a každou z nich vyškrtněte: „triviálně jednoduchý“ „máslový krém“, který „autentický fakt“ v „dnešní době“ způsobil, že „síla a moc“ vašeho textu „padla“ a informace se stala „spletitou a matoucí“. Váš článek by měl obsahovat „pouze“ „nejlepší a optimální“ věty a „ještě navíc“ odstranit: „časové období“, „vzájemná spolupráce“, „dárky zdarma“ a „řezání retort“.

6. Přehlednost a čitelnost textu

Podařilo se vám to! Podařilo se vám přesvědčit uživatele internetu, aby si váš text přečetl. Nyní před vámi stojí další výzva – musíte udržet jeho pozornost.

Uživatelé internetu čtou nepřesně a netrpělivě, text spíše skenují a hledají informace, než aby četli každé slovo. Usnadněte jim vyhledávání: používejte nadpisy a mezititulky, které označují obsah odstavců. Zvýrazněte nejdůležitější slova a informace – zvýrazněte je tučně, kurzívou, barevně nebo VERZÁLNĚ.

Jacob Nielsen na základě studií sledování očí dospěl k závěru, že pozornost čtenářů na internetu má tvar písmene „F“. To znamená, že uživatelé internetu čtou prvních několik vět od začátku do konce. Později, držíce se levého okraje, přejíždí očima po textu. V polovině článku se zastaví, aby si pozorněji přečetli levou část několika dalších vět, a opět skenují směrem dolů.

Jaký je závěr pro autora webu? Zarovnejte text publikovaný na webu vlevo. Dbejte pokud možno na to, aby se slova a informace, na které chcete čtenáře upozornit, zobrazovaly na levém okraji.

Všimli jste si toho? Žádný z odstavců v tomto textu není delší než 6 řádků. Jedná se o záměrnou snahu, abychom vás nestrašili hradbou textu. Uživatelé internetu častěji čtou texty rozdělené do odstavců po 4 – 6 řádcích. Delší bloky působí odrazujícím dojmem a mohou čtenáře přimět k opuštění článku.

7. Text na internetu musí být dynamický a jednoduchý.

Ve virtuální realitě se vše děje rychle. Jedním kliknutím si koupíte nový nábytek, během několika vteřin se spojíte s někým na druhé straně zeměkoule, okamžitě dostanete odpověď na svou otázku z vyhledávače. Internet je dynamický a stejně tak by měly být dynamické i texty, které jsou na něm k dispozici .

Dynamičnosti dosáhnete použitím jednoduchých vět. Vyhněte se složitým, opakovaně složitým konstrukcím. Používejte slovesa v aktivní větě: „jít“, „běžet“, „udělal“. Zapomeňte na pasivní stránku a slovesná podstatná jména, například: „udělal“, „řekl“, „udělal“, „výchozí“, „odpočíval“, „dělal“.

8. Konverzace

Vysoká konverze je snem každého marketingového profesionála. Úkolem webdesignéra je ji uskutečnit. Vaše texty by měly být konvertující. Co to znamená? Článek by měl vybízet k interakci. Tou může být: zanechání komentáře, vstup do diskuse, kliknutí na „To se mi líbí“, nákup nebo vyjádření názoru na produkt.

Konverzačnosti dosáhnete použitím sloves v činném rodě. Zkraťte vzdálenost použitím tvaru „vy“. Nezapomeňte však, že ne s každým lze nebo je třeba psát neformálně. Existují odvětví a klienti, kteří se takovým tónem textu budou cítit uraženi, proto vždy přizpůsobte jazyk své osobě.

Najděte klíčové fráze, které promění návštěvnost v prodej!

.
9. Titulek a lead

Nadpis a úvod do textu (lead) se ne náhodou nacházejí na konci tohoto článku. Tyto dva prvky je nejlepší vytvořit až po napsání textu. Úvod má být jakýmsi shrnutím, takže jeho vytvoření před celým článkem může být složité. Právě na základě titulku a úvodu se uživatelé rozhodují, zda se chtějí prokousat dál vaším článkem. Při vymýšlení nadpisu s ním proto zacházejte jako s reklamním sloganem.

10 Zásady SEO

Texty, které píšete pro firemní webové stránky, portály nebo blogy, mají nejenom ochotně číst uživatelé, ale také zvýšit pozici stránky ve výsledcích vyhledávání. Než se tedy pustíte do psaní, seznamte se s pravidly pro tvorbu SEO textů.

Pokud se chcete stát autorem webových textů, musíte si uvědomit, že stejně jako celý internet je i tento obor dynamický. Neustále jsou zveřejňovány nové výzkumy, mění se směrnice SEO a mění se chování uživatelů na webu. Pokud chcete být dobří v tom, co děláte, musíte sledovat trendy a přizpůsobovat jim texty, které vytváříte.

Pokud se chcete naučit SEO, podívejte se na tento seznam – Karolina shromáždila bezplatné kurzy SEO na jednom místě.

.
 

 

FAQ


Aby byl váš text na internetu úspěšný, měl by být psán konkrétně, stručně a jednoduše. Důležité informace umístěte na začátek textu a používejte lákavé nadpisy. Více o SEO copywritingu.


Znalost cílové skupiny umožňuje přizpůsobit jazyk a obsah textu tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám a očekáváním vašich čtenářů. Tím se zvyšuje šance na úspěch vašeho obsahu. Jak vytvořit nezapomenutelný obsah.


Text pro internet by měl být vždy orientován na čtenáře, měl by být stručný, jednoduchý a přehledně strukturovaný. Důležité je také používat klíčová slova pro lepší SEO. Jak navrhnout a realizovat SEO strategii.


Po napsání textu jej nechte odpočinout a poté prověřte jeho srozumitelnost a plynulost čtení. Odeberte zbytečné slovní výplně a pleonasmata, abyste zkrátili text bez újmy na jeho obsahu.


Pro udržení pozornosti čtenáře je klíčové používat nadpisy, mezititulky a zvýraznění důležitých slov. Text by měl být rozdělen do kratších odstavců a zarovnán vlevo, aby odpovídal přirozenému vzoru čtení.
Share this post:  
Katarzyna Adamczak

Japończycy wierzą w magiczne istotny ukryte w znakach, które sprawiają, że znaczenie słów się spełnia. Od ponad pięciu lat, jako zawodowy webwriter, szukam dla firm słów, które oczarują ich klientów.

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se