Copywriter, autor obsahu, SEO copywriter – kdo to je a jak se liší?

Content marketing Copywriting SEO SEO copywriting
Iza SykutIza Sykut
Opublikowano: 10.09.2019
19 minut

Internetový marketingje velmi široké odvětví. Jedním z jeho důležitých faktorů je tvorba obsahukterý je pak užitečný v každé fázi získávání zákazníků. Z tohoto důvodu se v posledních letech výrazně zvýšilo uznání profese copywritera

.

Zejména proto, že není copywriter jako copywriter a v mezidobí vzniklo v rámci této profese mnoho specializací.

V tomto článku se proto podíváme na to,co copywriter, content writer a SEO copywriterdělá. Zjistíme také, kdo jsou textaři UX a AI, které hledá stále více firem. Tento přehled vám jistě pomůže určit, jak se tyto příbuzné profese od sebe liší a čí služby byste měli využívatv závislosti na vašich potřebách. Pokusíme se vám také naznačit, jaké dovednosti jsou pro jednotlivé specializace zapotřebí, aby pro vás bylo snazší zdokonalit se ve svém řemesle.

 

. KeyT_Here

Kdo píše obsah pro SEO?

.

 

Obor, kterým je psaní obsahu, se za posledních několik let nesmírně rozrostl. Zejména poté, co se psaní obsahu oddělilo od samotného copywritingu. I když někdy je opravdu těžké říct, co bylo dřív – vejce nebo slepice

.

Pokud si projdete inzeráty týkající se psaní v marketingu, uvidíte mnoho různých názvů. Jejich popisy jsou si sice z 90 % podobné, ale zároveň obsahují významné rozdíly

.

Bylo třeba opravdu krátkého kolečka výpisů, abychom na nejoblíbenějších pracovních nástěnkách a skupinách v určitém sociálním médiu viděli inzeráty mimo jiné pro:

.
 • kopírovače,
 • .
 • spisovatel obsahu,
 • .
 • písař UX,
 • .
 • specialista na obsahový marketing,
 • .
 • autor informačních technologií,
 • .
 • seo copywriter.

Za těmito jmény se někdy skrývají úplně stejní lidé. Zvláště když se dnes autor užitých textů musí vypořádat s většinou formátů obsahu, které se na internetu (nejen) vyskytují.

 

V textu si vysvětlíme nejdůležitější z výše uvedených názvů a poukážeme na hlavní rozdíly mezi nimi. Ale pozor – skutečně se skrývají v detailech.

 

.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Kopywriter – kdo to je?“

. .

 

Samotný copywriting (o který se samozřejmě stará copywriter) je starší než samotný internet. Odkud se však vzal tento název? Podívejme se do anglického slovníku:

.


 

 

Anglicky kopírovat znamená především ‚kopírovat‘. Toto slovo má však i méně obvyklý význam, který podle výše uvedené definice znamená {slova použitá k prezentaci reklamního sdělení v reklamě}.

.

Tedy copywriter je jednoduše osoba zabývající se tvorbou čistě marketingového obsahu. Samotný koncept by neměl být zaměňován s dalším anglickým slovem copyright, souvisejícím s autorským právem.

definice copywriteru | grafika | Senuto

Kopywriting prošel v průběhu let různými proměnami a v určitém okamžiku se silně specializoval. Proto rozlišujeme mimo jiné:

 • kreativní copywritery,
 • .
 • seo copywriteři.

 

.

Kreativní copywriter

.

 

Cílem kreativního copywritingu je vytvořit sdělení, které podnítí vaše publikum k určité akci. Obvykle se jedná o provedení nákupu. Může jím být také vzbuzení správných pocitů, což je užitečné pro budování značky. Proto se copywriterům říká písemní prodejci.

Za prvního copywritera na plný úvazek je považován John Emory Powers, který žil v letech 1837-1919. Pracoval pro některé z největších maloobchodních prodejců v USA a psal pro ně reklamy. Jednomu z nich během spolupráce pomohl zdvojnásobit dosažené zisky. Zajímavé je, že později působil jako nezávislý umělec.

 

.
Takto vypadal první copywriter na světě
.

 

.

Takto vypadal první copywriter na světě

.

Zajímavými příklady kreativního copywritera, tentokrát však již v Polsku, jsou – všimněte si – Agnieszka Osiecka a profesor Jerzy Bralczyk.

Agneska Osiecka, tedy nejpopulárnější polská textařka, vyhrála v roce 1982 soutěž společnosti Coca-Cola o první reklamní slogan na tento nápoj v Polsku. Zněl „Coca-cola je to“. Další slogan téže společnosti (vytvořený v roce 2000) je zase připisován profesoru Bralczykovi. Právě jemu tedy vděčíme za „Coca-Colu: to je radost“.

 

coywriter - příklad

 

Práce copywriterů té doby spočívala v psaní reklam umístěných v časopisech, novinách, katalozích, obchodních dopisech a na billboardech. Později také v rozhlase a televizi.

.

Dnešní copywriteři se touto činností zabývají také, ale součástí jejich práce se stal také obsah používaný v internetovém marketingu.Někteří se vlastně zabývají výhradně psaním toho druhého, a právě tam začali svou kariéru. Kopywriteři obecně byli v Polsku označováni za první lidi, kteří si začali vydělávat psaním internetových textů.

.

Práce jednotlivých autorů obsahu se může výrazně lišit. Někteří z nich (obvykle ti, kteří jsou zaměstnáni v zavedených marketingových agenturách) se budou podílet na tvorbě marketingové komunikace celé společnosti od nuly. V tomto článku se však zaměříme především na ty, kteří jsou úzce spjati s online marketingem.

Proto k tomu, abyste se zabývali copywritingem, nestačí jen dobrá znalost polštiny.Je třeba znát psychologii prodeje a také principy marketingu (tradičního i online). Důležitá je také schopnost porozumět cílové skupině, které je sdělení určeno, a mnoho dalšího.

.

 

Kreativní copywriter | grafika | Senuto

 

Jaký obsah pro vás kreativní copywriter vytvoří?

.

 

Jak již bylo zmíněno, copywriteři se zaměřují především na tvorbu prodejního obsahu,který má za úkol přimět cílovou skupinu k požadované akci. Obvykle se bude jednat o kratší materiály, které nicméně stále vyžadují zručnost a spoustu práce.

 1. Landingové stránky Účelem těchto typů stránek je generovat potenciální zákazníky. Obvykle jsou rozšířením jiné reklamy, která vede na tuto vstupní stránku.
 2. .
 3. Výzva k akci – správně formulovaná výzva k akci v kontaktním formuláři nebo při vyplňování e-mailu může mít klíčový vliv na konverzi.
 4. Obsah PPC reklamy – reklamy tohoto typu mají obvykle malý limit znaků, takže copywriteři musí umět vměstnat správné sdělení.
 5. Obsah reklamních bannerů -podobně jako v předchozím případě je třeba vměstnat prodejní sdělení do několika slov.
 6. Prodejní e-maily – přinejmenším v případě internetových obchodů může správně provedená prodejní e-mailová kampaň generovat velké množství prodejů.
 7. .
 8. Skript propagačního videa – nahrávky tohoto typu bývají kratší a měly by obsahovat stručné, akci stimulující sdělení.
 9. Reklamní slogany – nejlépe takové, které jsou zapamatovatelné, například „Pij mléko, budeš skvělý“.

 

Co by měl dobrý copywriter vykazovat?

.

 

Dá se tedy říci, že copywriter by se měl chovat jako prodejce. Z povahy jeho práce se mu do jisté míry blíží i skutečný obchodník.

Dobrý copywriter by tedy měl:

.
 • Pochopit potřeby cílové skupiny a používat jazyk, který ji osloví.
 • .
 • Pochopit společnost, pro kterou pracuje, a znát její marketingové cíle.
 • Vysvětlit složité problémy jednoduchými slovy.
 • Užívat dovedně vyprávění příběhů, které ve čtenáři vyvolávají emoce.
 • Velmi dobře ovládat polský jazyk.
 • .
 • Znát základy SEO (Podívejte se nataké SEO tutoriál pro copywritery).
 • .

 

SEO copywriter – kdo to je?

.

 

V případě SEO copywritingu je pro nás nejdůležitější, že se Google řídí určitými pravidly, která mu pomáhají pochopit a správně umístit indexovaný obsah. Obvykle se jedná o správné umístění klíčových slov.

Před lety, kdy Google ještě nefungoval tak efektivně jako nyní, bylo publikování velkého množství krátkých textů napsaných na relevantní frázi na externích webových stránkách úspěšným nástrojem SEO. V této frázi byl odkaz směřující na cílovou stránku, která byla umístěna na toto klíčové slovo. Tomuto typu textů se v Polsku začalo říkat preclíky nebo jen texty psané pro SEO. Právě od jejich tvorby se odvíjela kariéra mnoha lidí, kteří se psaním živí

.

Výše zmíněné prefabrikáty nenesly pro čtenáře velkou hodnotu a byly určeny především pro vyhledávače. Od té doby se však v Googlu mnohé změnilo.Panda, Penguin, RankBrain nebo algoritmy sémantického vyhledávání učinily z kvalitního obsahu pro čtenáře prioritu.

Z tohoto důvodu začali také SEO copywriteři ve své práci klást větší důraz na kvalitní, přirozený obsah a zároveň na jeho co největší optimalizaci pro vyhledávače – což není vůbec jednoduchý úkol. Do hry vstupují faktory, jako je umístění zmíněných klíčových slov, rozvržení textu, meta popisy atd. Chyby, kterých se dopouštíme při psaní pro SEOpodrobněji popisuje ve svém textu Izabela Aftyka.

.

 

.

Jaký obsah pro vás vytvoří SEO copywriter?

.

 

Půjde především o texty sloužící pro účely SEO, tedy:

.
 1. Popisy produktů-od krátkých, jednoduchých popisů u jednoduchých produktů až po propracovanější, například u drahých elektronických zařízení.
 2. Obsah domovské stránky – domovská stránka v případě firemního webu může být sama o sobě prodejním dopisem, který bude mít velkou váhu na konverzi.
 3. Precle – dříve popsané jednoduché texty psané především pro roboty Google.
 4. Jednoduché články – tyto články jsou publikovány na firemních blozích, ale jsou obvykle mnohem kratší a obsahově méně bohaté.
 5. Synonymické texty – texty psané zvláštním způsobem s využitím synonym a podobných významových spojení. Tento typ článku je pak vhozen do mixéru, který z něj vytvoří mnoho dalších. Ty se týkají naprosto stejného tématu, ale díky míchání synonym se zamezí duplicitě.
 6. .
 7. Opisy do katalogůNa internetu najdete mnoho katalogů, které shromažďují profily různých firem. Samotný popis do takového adresáře je obvykle krátký text, který popisuje povahu a činnost společnosti. Měl by také obsahovat klíčová slova související se samotným odvětvím.
 8. .

 

Kvality dobrého seo copywritera

.

 

Podrobnosti, kterými se musí řídit textař, jsou následující.

Jak vyniknout jako seo copywriter?Odpovím, ale zároveň hned upozorním, že jde o můj názor: typický SEO copywritingspíše odchází. Jak jsem již naznačil, Google stále lépe rozumí analyzovanému obsahu. Díky tomu je stále obtížnější ohýbat algoritmus texty psanými výhradně pro SEO. Nezapomeňte také, že dovednosti seo copywritera se mění spolu s tím, jak se mění vyhledávače. Někdo by dokonce mohl být v pokušení říci, ževýznam psaní obsahu pro SEO zcela změnil svou tvář. Obsah pro SEO, přesněji řečeno práce na něm, nyní vyžaduje od svého autora rozhodně více dovedností než dříve.

V čem tato změna spočívá?

.

Výše zmíněné typy textů, jako jsou prefabrikáty nebo jednoduché články, mají v SEO zřejmě i nadále určité využití. Je však lepší investovat do konkrétního propracovaného návodu na firemním blogu než do tuctu jednoduchých textů pro SEO. Jak už jsem ale naznačil dříve, je dobrým jevem, že i v SEO copywritingu se stále více klade důraz na čtenáře, nejen na roboty. Nové prvky SEO copywritingu jsou neúprosné. Autor nyní musí provádět průzkum klíčových slov a přidat více porozumění záměru vyhledávání.

Čím tedy mohou SEO copywriteři vyniknout? Jestliže typický copywriter je marketér, pak SEO copywriter by měl mít se skutečným SEO-writerem mnoho společného. Jejich vizitkou může být nejen SEO copywriting, ale také výzkum klíčových slov, optimalizace copywritingového a marketingového obsahu na klíčové fráze, linkování atd.

.

Profesionální SEO copywriting se také skládá z:

.
 • velmi dobrá znalost polského jazyka,
 • .
 • velmi dobrá znalost principů a technik SEO,
 • .
 • psaní pro vyhledávače i uživatele, tj. vytváření textů dobře optimalizovaných pro klíčové fráze, které se zároveň přirozeně čtou,
 • .
 • pochopení struktury textu v rámci seo,
 • .
 • znalost nástrojů pro výzkum a analýzu klíčových slov, jako je databáze klíčových slovSenuto,
 • .

O tom, jak vytvářet obsah pomocí těchto nástrojů, se můžete dozvědět zde.

.

 

vlastnosti dobrého copywritera | grafika | Senuto

 

Kdo je autor obsahu?

.

 

Zatímco na polském trhu není tento pojem zcela rozšířený, na Západě je vidět, že nyní diskutovaná specializace je tam mnohem více nastíněná. A tak se ptáme, co je to ten obsah, který píše autor obsahu?“

.

 

.

definice marketingu obsahu | grafika | Senuto

Obsahový marketing má za úkol přimět zákazníka, aby sám chtěl nakoupit. Aby se tak však stalo, je třeba získat jeho důvěru. To se stane tím, že se s ním podělíte o užitečný obsah zdarma – na principu: „když je na jeho blogu tolik tipů na tvorbu webu zdarma, jsem zvědavý, co obsahuje jeho placený kurz – určitě to bude dobrá koupě.“

.

 

Tvůrci obsahu tedy vytvářejí obsah, který má vybudovat důvěru cílové skupiny firmy.Jsou to například články na firemním blogu, návody na použití nebo e-knihy. Obvykle se jedná o materiály nízkoprodejního charakterukteré lákají pouze potenciální zákazníky. Texty psané autory obsahu také výrazně přispívají k lepšímu umístění webových stránek, na kterých jsou publikovány. Mají pak významnou roli při získávání zákazníků z organické návštěvnosti. Ve většině případů se proto bude jednat o delší obsah, při jehož tvorbě jsou nezbytné hluboké znalosti probíraného tématua schopnost provádět důkladný výzkum. Autor obsahu by měl znát svůj výklenek natolik, aby se nedopustil faktických chyb ani u složitějších témat. Jak jsem již zmínil, obsah, který vytvoří, bude propracovaný, takže v jeho případě je o to zásadnější dbát na jazykovou pečlivost a redakční zběhlost.

 

Jaký druh obsahu pro vás autor obsahu vytvoří?

.

 

Obsahový marketing zahrnuje například následující formáty:

.
 • Články pro firemní blog – Blog je jedním ze základních a nejefektivnějších nástrojů, které může firma použít k získání zákazníků prostřednictvím SEO. V tomto článkuod Doroty Bajczyk najdete tipy, jak povzbudit čtenáře, aby se na váš blog vraceli. Měli byste si také přečíst článek O čem blogovat? 9 zdrojů témat a 34 nápadů na články.
 • Rozsáhlé návody jak na to – ačkoli je lze také zařadit mezi blogové články, vyznačují se tím, že krok za krokem vysvětlují provedení určité činnosti, použití funkcí programu apod. Vyžadují tedy hluboké znalosti daného tématu.
 • .
 • Zprávy z oboru – pokud je autor obsahu obeznámen s určitou nikou, může sledovat události, které se v této nice odehrávají, a průběžně o nich psát.
 • E-books – velmi propracovaná forma obsahu rozmanitého charakteru. E-knihy se často používají jako tzv. lead magnet, to znamená, že například výměnou za jejich stažení uživatel poskytne své údaje a přihlásí se do mailing listu.
 • .
 • White Papers -Tento pokročilý typ zprávy informuje čtenáře o komplexním problému/problému a o tom, jak jej společnost prostřednictvím své filozofie a nástrojů navrhuje řešit. Bílá kniha je založena na tvrdých datech. Je vytvořena ve formálním tónu a obvykle se používá k získání obchodu.
 • .
 • Případová studie – problém > řešení > účinky. Tímto způsobem ukážete, jak se váš výrobek nebo služba osvědčily pro zákazníka. Případová studie se píše poněkud publicistickým stylem.
 • .
 • Infografie – autor obsahu by měl umět stručně a atraktivně zahrnout nejdůležitější informace tak, aby je mohl prezentovat v atraktivní, vizuální podobě. Samozřejmě i zde je nutná práce grafika.
 • .

 

Co by měl vykazovat dobrý autor obsahu?

.

 

Pokud má copywriter blíže k marketérovi, pak autor obsahu má něco společného s novinářem a editorem. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, protože se osobně prohlašuji právě za content writera. Píšu převážně v příbuzných nikách (SEO, online marketing, e-commerce), což mi pomáhá vytvářet náročnější, propracovanější texty. Zatímco copywriteři dokáží rozebrat osobu kupujícího, já se rád hrabu v přehledech, statistikách a dokonce i ve vědeckých výzkumech.

Dobrý autor obsahu by tedy měl:

.
  Nejen, že by měl být schopen pracovat s textem, ale měl by být schopen také pracovat s textem.
 • Vytvářet propracovaný obsah, který skutečně pomůže jejich publiku.
 • Správně uspořádat text pro snadné čtení a skenování.
 • Mít velmi dobrou znalost polského jazyka.
 • .
 • Mít velmi dobrou znalost angličtiny, ve které je k dispozici většina nejlepších zdrojů informací.
 • .
 • Využívejte statistiky a výzkumy ke zvýšení důvěryhodnosti vytvářeného obsahu.
 • .
 • Mají hluboké znalosti odvětví, ve kterých píší.
 • .
 • Schopnost přicházet s novými nápady na obsah.
 • V některých situacích používat novinářské dovednosti, např. při přímém získávání informací od odborníků.
 • Pochopit základní problematiku SEO.
 • .

 

.

UAI a UX Writer – kdo jsou tyto postavy?

.

 

Tato dvě jména se objevila i na samém začátku textu. Vlastně by neměla být žádným překvapením. S nástupem SXO se psaní UX sebevědomě dostalo do obývacích pokojů. Vývoj UI zase silně změnil tvář tvorby obsahu jako takového.

definice ux writing | grafika | Senuto

.

Příklad? Pokud používáte aplikaci Senuto, zprávy, které najdete u jednotlivých nástrojů, byly právě vytvořeny nástrojem UX writer. Totéž platí pro všechny zprávy například v bankovních aplikacích nebo hrách v telefonu (#candycrushgroup).

UI Writer je poměrně čerstvým výtvorem a zatím opravdu nevíme, zda obstojí ve zkoušce času. Oblast tvorby obsahu se však poměrně rychle přizpůsobuje změnám, takže firmy hledají copywritery a autory obsahu zběhlé v generátorech obsahu a podpoře AI jiných typů. Cílem? Především optimalizovat svůj pracovní čas!

 

Kopywriter SEO copywriter Content Writer UX writer jak se od sebe liší?“

.

 

Nakonec ještě několik slov k výše uvedeným kategoriím.

Samotné označení lidí, kteří píší texty pro marketingové účely, jako copywriterů vzešlo z toho, že typický spisovatel je spojován s tvorbou románů nebo básní – obecně beletrie. Proto vzniká více termínů, které specifikují typy obsahu, na něž se jednotliví mistři slova specializují.

Je dělení, které jsem uvedl v tomto článku, jedinou platnou možností? Ne. mnoho copywriterů zběhlých v tvorbě marketingového obsahu jistě dokáže napsat i dobrý článek na blog. Totéž bude platit i pro autory obsahu, ale obráceně.

Jsem také přesvědčen, že jak copywriteři, tak autoři obsahu by měli umět optimalizovat obsah pro klíčová slova, takže to nemůže být pouze doménou SEO copywriterů.

.

Účelem tohoto článku bylo ukázat, jak širokým odvětvím je tvorba obsahu pro online marketing. Navíc, pokud hledáte odborníka, budete mít lepší představu o tom, jak ho najít.

Doufám tedy, že vám tento článek pomohl zorientovat se ve světě odborníků na psané slovo .

. FAQ_Here
Share this post:  
Iza Sykut

Projektantka treści i content managerka w Senuto

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se