Dlouhá klíčová slova pro e-commerce: Strategie pro úspěšné konverze

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Opublikowano: 08.02.2024
25 minut

Ve světě elektronického obchodování hrají dlouhá klíčová slova klíčovou roli při přivádění cíleného provozu do vašeho internetového obchodu. Tyto specifické, často méně konkurenční fráze vám pomohou oslovit potenciální zákazníky, kteří hledají přesně ty produkty nebo služby, které nabízíte. Tento komplexní průvodce vám pomůže zvládnout umění používání dlouhých klíčových slov v e-commerce, abyste zvýšili svou viditelnost online a zvýšili prodeje.

Nejdůležitější body
 • Dlouhá klíčová slova jsou specifické fráze s nižší konkurencí, které zvyšují míru konverze tím, že cílí na uživatele s jasným záměrem nákupu.
 • Výzkum klíčových slov je zásadní pro identifikaci relevantních dlouhých klíčových slov, což může výrazně zlepšit SEO a organickou návštěvnost.
 • Začlenění dlouhých klíčových slov do obsahu vašeho e-shopu, jako jsou popisy produktů a blogové příspěvky, může zvýšit jeho viditelnost a přívětivost pro vyhledávače.
 • Monitorování výkonnosti klíčových slov pomocí nástrojů jako Senuto Rank Tracker vám pomůže optimalizovat vaši strategii a dosáhnout lepších výsledků.
 • Správné využití dlouhých klíčových slov na platformách jako Amazon může výrazně zvýšit viditelnost vašich produktů a míru konverze.

Pochopení síly dlouhých klíčových slov v e-commerce

Pokud jde o pochopení dlouhých klíčových slov, je nezbytné pochopit jejich koncept a význam v prostředí e-commerce. Dlouhá klíčová slova jsou specifické, delší a méně konkurenční vyhledávací fráze, které jsou určeny pro úzce specializované publikum. Často mají nižší objemy vyhledávání, ale vyšší míru konverze, protože se zaměřují na uživatele s jasným záměrem koupit nebo najít konkrétní produkt či službu.

Význam long-tail klíčových slov v elektronickém obchodě spočívá v jejich schopnosti přivést cílenou návštěvnost do vašeho internetového obchodu. Zaměřením se na tyto specifické vyhledávací výrazy můžete přilákat potenciální zákazníky, u nichž je větší pravděpodobnost konverze, protože hledají přesně ty produkty nebo služby, které nabízíte. Tento cílený přístup může vést ke zvýšení prodeje a lepší návratnosti investic (ROI) vašeho e-shopu.

Úloha long-tail klíčových slov v SEO pro e-shopy

Klíčová slova long-tail SEO hrají v SEO pro e-shopy klíčovou roli, protože přispívají k lepšímu umístění ve vyhledávačích a zvýšení organické návštěvnosti. Zaměřením na tyto specifické výrazy se můžete na méně konkurenčních klíčových slovech umístit na vyšších pozicích na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP), což potenciálním zákazníkům usnadní nalezení vašeho internetového obchodu.

Vliv long-tail klíčových slov na SEO e-commerce je významný, protože vám pomáhají oslovit cílenější publikum s vyšším záměrem nákupu. Zaměřením se na tyto výklenkové vyhledávací výrazy můžete zlepšit viditelnost svých webových stránek, zvýšit kvalifikovanou návštěvnost a v konečném důsledku zvýšit prodeje. Kromě toho mohou long-tailová klíčová slova přispět také k lepšímu uživatelskému zážitku, protože vám pomohou vytvořit relevantnější a informativnější obsah, který odpovídá specifickým potřebám a zájmům vašeho cílového publika.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Identifikace a výběr relevantních long-tailových klíčových slov

Pro identifikaci long-tailových klíčových slov, která jsou relevantní pro váš e-shop, je zásadní provést důkladný průzkum klíčových slov a pochopit význam výběru relevantních long-tailových klíčových slov. Tento proces vám pomůže odhalit potenciální vyhledávané výrazy, které mohou přivést cílenou návštěvnost do vašeho internetového obchodu a zlepšit pozice ve vyhledávačích.

Důležitost výzkumu klíčových slov v elektronickém obchodě

Výzkum klíčových slov hraje v elektronickém obchodě zásadní roli, protože vám pomůže odhalit nejrelevantnější vyhledávané výrazy pro vaši cílovou skupinu. Prováděním výzkumu klíčových slov můžete identifikovat klíčová slova v e-commerce, která mají potenciál přivést cílenou návštěvnost do vašeho internetového obchodu a zlepšit pozice ve vyhledávačích. Tento proces vám také pomůže identifikovat potenciální dlouhá klíčová slova, která jsou méně konkurenční a mají vyšší míru konverze.

Jak identifikovat potenciální dlouhá klíčová slova: K identifikaci potenciálních long-tail klíčových slov je třeba vzít v úvahu dva základní faktory: obtížnost klíčového slovaobjem vyhledávání klíčového slova. Obtížnost klíčového slova se týká úrovně konkurence pro konkrétní hledaný výraz, zatímco objem vyhledávání udává počet vyhledávání daného výrazu v daném časovém rámci. Analýzou těchto faktorů můžete identifikovat dlouhá klíčová slova, která mají nižší konkurenci a nižší objem vyhledávání, takže se na ně snadněji umístíte a je pravděpodobnější, že přivedou cílenou návštěvnost do vašeho internetového obchodu.

Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou identifikovat potenciální dlouhá klíčová slova:

 • Pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov, jako je například Senuto, můžete najít relevantní vyhledávací výrazy s nízkou konkurencí a objemem vyhledávání.
 • Analyzujte webové stránky svých konkurentů a zjistěte, na jaká dlouhá klíčová slova se zaměřují.
 • Při výběru dlouhých klíčových slov zvažte záměr uživatelů, protože vám to může pomoci zacílit na uživatele, u kterých je větší pravděpodobnost konverze.

Úloha klíčových slov LSI a vyhledávacích dotazů při identifikaci klíčových slov

Klíčová slova LSI (Latent Semantic Indexing) jsou související výrazy, které vyhledávače používají k pochopení kontextu a relevance vašeho obsahu. Začleněním klíčových slov LSI do svého obsahu můžete zlepšit viditelnost a relevanci svých webových stránek pro konkrétní vyhledávané výrazy, což vyhledávačům usnadní pochopení a hodnocení vašeho obsahu.

Vyhledávací dotazy mohou také hrát klíčovou roli při identifikaci klíčových slov, protože poskytují informace o výrazech, které uživatelé zadávají do vyhledávačů. Analýzou vyhledávacích dotazů můžete identifikovat potenciální dlouhá klíčová slova, která jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu a mají vyšší pravděpodobnost přivést cílenou návštěvnost do vašeho internetového obchodu.

Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou využít klíčová slova LSI a vyhledávací dotazy pro identifikaci klíčových slov:

 • Pomocí nástrojů pro klíčová slova LSI, jako je LSI Graph nebo LSIGen, můžete najít související výrazy, které mohou zlepšit relevanci a viditelnost vašeho obsahu.
 • Analyzujte údaje o vyhledávacích dotazech z nástrojů, jako je Google Search Console nebo Google Analytics, abyste identifikovali potenciální dlouhá klíčová slova, která uživatelé hledají.
 • Zvažte začlenění klíčových slov a vyhledávacích dotazů LSI do svého obsahu přirozeným a organickým způsobem, bez vycpávání klíčovými slovy.

Zapojení dlouhoocasých klíčových slov do strategie elektronického obchodu

Naučení, jak začlenit dlouhoocasá klíčová slova do strategie elektronického obchodu, může výrazně zlepšit viditelnost vašeho internetového obchodu a míru konverze. V této části se budeme zabývat výhodami začlenění long-tail klíčových slov a poskytneme vám tipy, jak je efektivně implementovat do vašeho e-shopu.

Vytvoření efektivní strategie long-tail klíčových slov

Efektivní strategie long-tail klíčových slov zahrnuje identifikaci relevantních long-tail klíčových slov, jejich začlenění do vašeho e-shopu a jejich využití pro cílené výsledky vyhledávání. Zde je návod, jak krok za krokem vytvořit strategii dlouhých klíčových slov:

 1. Provedete důkladný průzkum klíčových slov, abyste identifikovali relevantní dlouhá klíčová slova s nízkou konkurencí a objemem vyhledávání.
 2. Analyzujte webové stránky svých konkurentů a zjistěte, na jaká dlouhá klíčová slova se zaměřují.
 3. Při výběru dlouhých klíčových slov zohledněte záměr uživatelů, protože vám to může pomoci zaměřit se na uživatele, u kterých je větší pravděpodobnost konverze.
 4. Organicky začleňte long-tail klíčová slova do obsahu svých webových stránek, výpisů produktů a popisů produktů.
 5. Sledujte výkonnost svých long-tail klíčových slov a podle potřeby upravte svou strategii.

Zapojení long-tail klíčových slov do webu elektronického obchodu

Efektivní zapojení long-tail klíčových slov do e-obchodního webu může zlepšit viditelnost vašich webových stránek, zvýšit cílenou návštěvnost a konverzní poměr. Zde je několik tipů, jak začlenit long-tailová klíčová slova do webu elektronického obchodu:

 • Zapojte long-tailová klíčová slova do tagů title, meta description a tagů hlavičky webu.
 • Ve struktuře URL webu použijte long-tailová klíčová slova, aby byla přívětivější pro vyhledávače.
 • Zapojte long-tailová klíčová slova do obsahu webu, jako jsou příspěvky na blogu, články a stránky produktů.
 • Ujistěte se, že dlouhoocasá klíčová slova jsou v obsahu používána přirozeně a kontextově, a vyhněte se tak „keyword stuffingu“.

Využití dlouhoocasých klíčových slov pro cílené výsledky vyhledávání

Chcete-li využít dlouhoocasá klíčová slova pro cílené výsledky vyhledávání, musíte pochopit záměry uživatelů, které se skrývají za jednotlivými klíčovými slovy, a vytvořit obsah, který odpovídá konkrétním potřebám cílové skupiny. Zde je několik tipů, jak využít long-tail klíčová slova pro cílené výsledky vyhledávání:

 • Vytvářejte vysoce kvalitní, informativní obsah, který se zabývá záměrem uživatele, který se skrývá za každým long-tail klíčovým slovem.
 • Optimalizujte svůj obsah pro vyhledávače tím, že do něj přirozeným a organickým způsobem začleníte long-tail klíčová slova.
 • Využívejte interní propojení, které uživatele navede na relevantní obsah na vašich webových stránkách, čímž zlepšíte uživatelský zážitek a zvýšíte pravděpodobnost konverze.

Vyhněte se vycpávání klíčových slov a zároveň přirozeně začleňte klíčová slova

Vyvarování se vycpávání klíčových slov je klíčové pro zachování pozitivního uživatelského zážitku a dodržování pokynů vyhledávačů. Abyste zajistili, že klíčová slova budou přirozeně zahrnuta do vašeho obsahu, řiďte se následujícími tipy:

 • Soustřeďte se na vytváření vysoce kvalitního, informativního obsahu, který poskytuje hodnotu vašemu cílovému publiku.
 • Dlouhá klíčová slova používejte střídmě a kontextově relevantním způsobem.
 • Vyhněte se nadměrnému používání stejného dlouhého klíčového slova v rámci jednoho obsahu.
 • Zvažte používání klíčových slov LSI a synonym, abyste zachovali rozmanitost klíčových slov a zlepšili relevanci obsahu.

Jak používat long-tail klíčová slova v nabídkách a popisech produktů

Efektivní používání long-tail klíčových slovnabídkách produktůpopisech produktů může zlepšit viditelnost vašeho e-shopu, zvýšit cílenou návštěvnost a konverzní poměr. Zde je návod, jak používat long-tail klíčová slova ve výpisech a popisech produktů:

 • Zapojte long-tail klíčová slova do názvů produktů, které tak budou přívětivější pro vyhledávače a relevantnější pro dotazy uživatelů.
 • Zapojte long-tail klíčová slova do popisů produktů, které budou odpovídat konkrétním potřebám a zájmům vaší cílové skupiny.
 • Používejte long-tail klíčová slova v alt tagu obrázků produktů, čímž zlepšíte SEO a přístupnost webu.
 • Ujistěte se, že dlouhoocasá klíčová slova jsou v rámci výpisů a popisů vašich produktů používána přirozeně a kontextově, a vyhněte se tak vycpávání klíčových slov.

Využití dlouhoocasých klíčových slov v elektronickém obchodě Amazon

Dlouhoocasá klíčová slova hrají v elektronickém obchodě Amazon klíčovou roli, protože mohou prodejcům pomoci zlepšit viditelnost jejich produktů, zvýšit cílenou návštěvnost a míru konverze. V této části se budeme zabývat významem dlouhých klíčových slov Amazonu a poskytneme vám tipy, jak je využít pro vaše podnikání v elektronickém obchodě Amazon.

Poznání dlouhých klíčových slov Amazonu

Dlouhá klíčová slova Amazonu jsou specifické vyhledávací fráze s nízkou konkurencí, které zákazníci používají k vyhledávání produktů na Amazonu. Tato klíčová slova mají obvykle nižší objemy vyhledávání, ale vyšší míru konverze, protože se zaměřují na uživatele s jasným záměrem nákupu. Začleněním dlouhých klíčových slov do výpisů produktů na Amazonu můžete zlepšit viditelnost svých produktů, přilákat cílenější návštěvnost a nakonec zvýšit prodeje.

Výzkum klíčových slov na Amazonu: Průvodce krok za krokem

Provedení výzkumu klíčových slov Amazonu je zásadní pro identifikaci relevantních long-tail klíčových slov, která mohou pomoci zlepšit viditelnost vašeho produktu a míru konverze. Zde je průvodce krok za krokem, jak provádět průzkum klíčových slov na Amazonu:

 1. Použijte funkci automatické nabídky Amazonu k objevení potenciálních dlouhých klíčových slov souvisejících s vaším produktem.
 2. Použijte nástroje pro průzkum klíčových slov, jako jsou Keyword Tool Dominator, Helium 10 nebo Jungle Scout, k identifikaci relevantních dlouhých klíčových slov s nízkou konkurencí a objemem vyhledávání.
 3. Analyzujte výpisy produktů svých konkurentů, abyste odhalili dlouhá klíčová slova, na která se zaměřují.
 4. Při výběru dlouhých klíčových slov zvažte záměr uživatelů, protože vám to může pomoci zacílit na uživatele, u kterých je větší pravděpodobnost konverze.
 5. Organicky začleňte dlouhá klíčová slova do výpisů a popisů produktů Amazon.

Zapracování dlouhoocasých klíčových slov do názvů a popisů produktů Amazon

Efektivní začlenění dlouhoocasých klíčových slov do názvů produktů Amazonpopisů může zlepšit viditelnost vašich produktů, zvýšit cílenou návštěvnost a konverzní poměr. Zde je několik tipů, jak do názvů a popisů produktů na Amazonu začlenit dlouhoocasá klíčová slova:

 • Zapojte dlouhoocasá klíčová slova do názvů produktů, aby byly přívětivější pro vyhledávače a relevantnější pro dotazy uživatelů.
 • Zapojte dlouhoocasá klíčová slova do popisů produktů, které se týkají konkrétních potřeb a problémů vaší cílové skupiny.
 • Používejte dlouhoocasá klíčová slova v odrážkách produktů, které zdůrazňují klíčové vlastnosti a výhody.
 • Ujistěte se, že dlouhá klíčová slova jsou v rámci výpisů a popisů vašich produktů používána přirozeně a kontextově, a vyhněte se tak vycpávání klíčových slov.

Použití přehledu vyhledávaných výrazů Amazonu pro získání informací o dlouhých klíčových slovech

Přehled vyhledávaných výrazů Amazonu je cenným zdrojem informací o dlouhých klíčových slovech, která zákazníci používají k vyhledávání vašich produktů. Analýzou této zprávy můžete identifikovat vysoce výkonná dlouhá klíčová slova a začlenit je do výpisů svých produktů, abyste zlepšili viditelnost a míru konverze. Zde jsou některé výhody používání sestavy Amazon search term pro získání informací o dlouhých klíčových slovech:

 • Objevte vysoce konverzní dlouhá klíčová slova, která zvyšují prodej vašich produktů.
 • Identifikujte nedostatečně výkonná dlouhá klíčová slova, která mohou vyžadovat optimalizaci nebo nahrazení.
 • Získejte přehled o chování a preferencích zákazníků při vyhledávání, což vám pomůže lépe cílit na své publikum.
 • Optimalizujte své reklamní kampaně na Amazonu zacílením na vysoce výkonná dlouhá klíčová slova.

Základní vyhledávací výrazy na Amazonu: Nevyužitý zlatý důl

Zadní vyhledávací výrazy na Amazonu jsou skrytá klíčová slova, která mohou prodejci přidat do svých výpisů produktů, aby zlepšili viditelnost a relevanci, aniž by ovlivnili obsah zaměřený na zákazníky. Tyto vyhledávací výrazy mohou být nevyužitým zlatým dolem pro dlouhá klíčová slova, protože umožňují zacílit na další relevantní klíčová slova, aniž by zahlcovaly názvy a popisy produktů. Zde jsou některé výhody používání zadních vyhledávacích výrazů na Amazonu:

 • Zacílení na další dlouhá klíčová slova, která se nemusí přirozeně vejít do názvů a popisů vašich produktů.
 • Zlepšení viditelnosti a relevance vašich produktů pro širší spektrum vyhledávacích dotazů zákazníků.
 • Optimalizace reklamních kampaní na Amazonu zacílením na zadní vyhledávací výrazy s vysokým konverzním potenciálem.
 • Získejte konkurenční výhodu tím, že se zaměříte na dlouhá klíčová slova, která vaši konkurenti možná přehlížejí.

Měření úspěšnosti strategie dlouhých klíčových slov

Zavedení strategie dlouhých klíčových slov je pro firmy zabývající se elektronickým obchodováním klíčové, ale stejně důležité je měřit její úspěšnost. V této části se budeme zabývat důležitostí měření úspěšnosti strategie long-tail klíčových slov a poskytneme vám tipy, jak to dělat efektivně.

Monitorování výkonnosti klíčových slov a konverzního poměru

Jedním z klíčových aspektů měření úspěšnosti strategie long-tail klíčových slov je sledování výkonnosti klíčových slovkonverzního poměru. Sledováním těchto ukazatelů můžete identifikovat vysoce výkonná dlouhoocasá klíčová slova a podle nich optimalizovat své stránky elektronického obchodu. Zde jsou některé výhody sledování výkonnosti klíčových slov a míry konverze:

 • Identifikujte dlouhá klíčová slova, která přinášejí největší návštěvnost a konverze, což vám umožní zaměřit se na optimalizaci těchto klíčových slov.
 • Odhalte nedostatečně výkonná dlouhá klíčová slova, která možná bude třeba zlepšit nebo nahradit.
 • Získejte přehled o chování a preferencích zákazníků při vyhledávání, což vám pomůže lépe zacílit na vaše publikum.
 • Optimalizujte své stránky elektronického obchodu a marketingové kampaně tím, že se zaměříte na vysoce výkonná dlouhoocasá klíčová slova.

Použití nástroje Google Ads Keyword Planner pro sledování výkonnosti

Google Ads Keyword Planner je cenný nástroj pro sledování výkonnosti vaší strategie dlouhoocasých klíčových slov. Poskytuje přehled o objemu vyhledávání klíčových slov, konkurenci a odhadovaných nákladech na jedno kliknutí, což vám umožní přijímat rozhodnutí založená na datech při optimalizaci webu elektronického obchodu. Zde jsou některé výhody používání nástroje Google Ads Keyword Planner pro sledování výkonnosti:

 • Identifikace vysoce výkonných dlouhých klíčových slov s nízkou konkurencí a objemem vyhledávání, což je ideální pro zacílení ve vaší strategii elektronického obchodu.
 • Objevte nové příležitosti pro dlouhá klíčová slova, které jste možná dříve nezvažovali.
 • Sledujte výkonnost svých dlouhých klíčových slov v průběhu času, což vám umožní provést případné úpravy.
 • Optimalizujte své stránky elektronického obchodu a marketingové kampaně tím, že se zaměříte na vysoce výkonná dlouhoocasá klíčová slova identifikovaná prostřednictvím nástroje Plánovač klíčových slov Google Ads.

Pochopení vlivu dlouhoocasých klíčových slov na návštěvnost z organického vyhledávání

Návštěvnost z organického vyhledávání je pro podniky elektronického obchodu klíčovou metrikou, protože představuje počet uživatelů, kteří najdou vaše stránky prostřednictvím vyhledávačů bez použití placené reklamy. Klíčová slova s dlouhým ocasem mohou mít významný vliv na organickou návštěvnost z vyhledávání, protože se zaměřují na konkrétní dotazy uživatelů a mají nižší konkurenci. Zde jsou některé výhody používání dlouhých klíčových slov pro organickou návštěvnost z vyhledávání:

 • Zlepšete viditelnost svého webu elektronického obchodu na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) tím, že se zaměříte na dlouhá klíčová slova s nízkou konkurencí.
 • Přitáhněte cílenější návštěvnost, protože uživatelé hledající dlouhá klíčová slova mají obvykle jasný záměr nákupu.
 • Zvyšte míru konverze, protože uživatelé, kteří najdou váš web prostřednictvím dlouhých klíčových slov, s větší pravděpodobností nakoupí.
 • Zlepšete uživatelskou zkušenost tím, že poskytnete relevantní obsah, který odpovídá konkrétním potřebám a problémům vaší cílové skupiny.

Jak long-tail klíčová slova ovlivňují pozice vašeho e-shopu ve vyhledávání

Klíčová slova s dlouhým ocasem mohou významně ovlivnit pozice vašeho e-shopu ve vyhledávání, protože pomáhají zlepšit viditelnost a relevanci vašeho webu pro konkrétní dotazy uživatelů. Zaměřením se na dlouhá klíčová slova můžete zvýšit své šance na vyšší pozice v SERP a přilákat více cíleného provozu. Zde jsou některé výhody používání dlouhých klíčových slov pro umístění ve vyhledávání:

 • Zlepšete viditelnost svého e-shopu v SERP díky cílení na dlouhá klíčová slova s nízkou konkurencí.
 • Přitáhněte cílenější návštěvnost, protože uživatelé hledající dlouhá klíčová slova mají obvykle jasný záměr nákupu.
 • Zvyšte míru konverze, protože uživatelé, kteří najdou váš web prostřednictvím dlouhých klíčových slov, s větší pravděpodobností provedou nákup.
 • Zlepšete uživatelský zážitek tím, že poskytnete relevantní obsah, který se týká konkrétních potřeb a problémů vaší cílové skupiny.

Shrnutí

V tomto obsáhlém průvodci jsme prozkoumali význam dlouhých klíčových slov v elektronickém obchodě a to, jak mohou významně ovlivnit úspěch vašeho podnikání. Probrali jsme roli long-tail klíčových slov v SEO optimalizaci pro e-commerce, význam výzkumu klíčových slov a způsoby identifikace potenciálních long-tail klíčových slov. Dále jsme se zabývali procesem začlenění long-tail klíčových slov do strategie elektronického obchodování, včetně vytvoření efektivní strategie long-tail klíčových slov, začlenění long-tail klíčových slov do webu elektronického obchodování a využití long-tail klíčových slov pro cílené výsledky vyhledávání.

Dále jsme se věnovali specifikům využití long-tail klíčových slov pro Elektronický obchod Amazon, včetně pochopení long-tail klíčových slov Amazonu, provedení výzkumu klíčových slov Amazonu a začlenění long-tail klíčových slov do názvů a popisů produktů Amazonu. Probrali jsme také význam zadních vyhledávacích výrazů na Amazonu jako nevyužitého zlatého dolu pro získání informací o long-tailových klíčových slovech.

Nakonec jsme zdůraznili význam měření úspěšnosti vaší strategie long-tailových klíčových slov, včetně sledování výkonnosti klíčových slov a míry konverzí, používání nástroje Google Ads Keyword Planner pro sledování výkonnosti, pochopení vlivu long-tailových klíčových slov na návštěvnost v organickém vyhledávání a vlivu long-tailových klíčových slov na pozice vašeho e-commerce ve vyhledávání.

Zvládnutím používání dlouhých klíčových slov ve strategii elektronického obchodování můžete zlepšit viditelnost svých stránek, přilákat cílenější návštěvnost, zvýšit míru konverzí a nakonec dosáhnout většího úspěchu v konkurenčním světě elektronického obchodování.

FAQ


Dlouhá klíčová slova jsou specifické, delší vyhledávací fráze s nižším objemem vyhledávání, ale vyšší mírou konverze. Jsou důležitá, protože pomáhají cílit na specifičtější publikum s jasným záměrem nákupu, což vede ke zvýšení prodejů a lepší návratnosti investic v e-commerce.


Pro identifikaci potenciálních dlouhých klíčových slov je třeba provést průzkum klíčových slov, analyzovat obtížnost a objem vyhledávání klíčových slov, použít nástroje pro výzkum klíčových slov a analyzovat konkurenci. Tento proces pomůže najít relevantní vyhledávací výrazy s nižší konkurencí. Více informací


Začleňte dlouhá klíčová slova organicky do obsahu vašich webových stránek, včetně popisů produktů, blogových příspěvků a meta tagů, aby byly přívětivější pro vyhledávače a relevantnější pro dotazy uživatelů. Vyvarujte se vycpávání klíčových slov a ujistěte se, že jsou použita kontextově a přirozeně. Více informací


Dlouhá klíčová slova pomáhají zlepšit pozice ve vyhledávání tím, že cílí na specifičtější dotazy s nižší konkurencí. To umožňuje vašemu e-shopu dosáhnout vyšších pozic v SERP, přitáhnout cílenější návštěvnost a zvýšit míru konverze. Více informací


Měření úspěšnosti strategie dlouhých klíčových slov zahrnuje sledování výkonnosti klíčových slov, míry konverze a návštěvnosti z organického vyhledávání. Použijte nástroje jako Google Analytics nebo Google Ads Keyword Planner pro analýzu a optimalizaci vaší strategie na základě získaných dat. Více informací
Share this post:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se