Dlhé kľúčové slová v elektronickom obchode: Stratégie pre úspešnú konverziu

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Publikovaný: 08.02.2024
23 minút

Vo svete elektronického obchodu zohrávajú kľúčové slová s dlhým chvostom kľúčovú úlohu pri privádzaní cielenej návštevnosti do vášho internetového obchodu. Tieto špecifické, často menej konkurenčné frázy vám môžu pomôcť osloviť potenciálnych zákazníkov, ktorí hľadajú presne tie produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Tento komplexný sprievodca vám pomôže zvládnuť umenie používania dlhých chvostových kľúčových slov v elektronickom obchode, aby ste zvýšili svoju viditeľnosť online a zvýšili predaj.

Pochopenie sily dlhých chvostových kľúčových slov v elektronickom obchode

Pokiaľ ide o pochopenie dlhých chvostových kľúčových slov, je nevyhnutné pochopiť ich koncept a význam v prostredí elektronického obchodu. Dlhé chvostové kľúčové slová sú špecifické, dlhšie a menej konkurenčné vyhľadávacie frázy, ktoré sú určené pre úzko špecializované publikum. Často majú nižší objem vyhľadávania, ale vyššiu mieru konverzie, pretože sa zameriavajú na používateľov s jasným zámerom kúpiť alebo nájsť konkrétny výrobok alebo službu.

Význam long-tail kľúčových slov v elektronickom obchode spočíva v ich schopnosti prilákať cielenú návštevnosť do vášho internetového obchodu. Zameraním sa na tieto špecifické vyhľadávacie výrazy môžete prilákať potenciálnych zákazníkov, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť konverzie, pretože hľadajú presne tie produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Tento cielený prístup môže viesť k zvýšeniu predaja a zlepšeniu návratnosti investícií (ROI) vášho elektronického obchodu.

Úloha long-tail kľúčových slov v SEO optimalizácii pre elektronický obchod

Kľúčové slová long-tail SEO zohrávajú v SEO optimalizácii pre elektronický obchod kľúčovú úlohu, pretože prispievajú k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch a zvýšenej organickej návštevnosti. Zameraním sa na tieto špecifické vyhľadávacie výrazy sa môžete na menej konkurenčných kľúčových slovách umiestniť vyššie na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP), čo potenciálnym zákazníkom uľahčí nájsť váš internetový obchod.

Vplyv long-tail kľúčových slov na SEO optimalizáciu pre elektronický obchod je významný, pretože vám pomáhajú osloviť cielenejšie publikum s vyšším zámerom nakupovať. Zameraním sa na tieto úzkoprsé vyhľadávacie výrazy môžete zlepšiť viditeľnosť svojej webovej lokality, zvýšiť kvalifikovanú návštevnosť a v konečnom dôsledku zvýšiť predaj. Okrem toho môžu dlhé chvostové kľúčové slová prispieť aj k lepšej používateľskej skúsenosti, pretože vám pomôžu vytvoriť relevantnejší a informatívnejší obsah, ktorý sa zameriava na konkrétne potreby a záujmy vášho cieľového publika.

Identifikácia a výber relevantných dlhých chvostových kľúčových slov

Aby ste identifikovali dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie v oblasti elektronického obchodu, je nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum kľúčových slov a pochopiť dôležitosť výberu relevantných dlhých chvostových kľúčových slov. Tento proces vám pomôže odhaliť potenciálne hľadané výrazy, ktoré môžu zvýšiť cielenú návštevnosť vášho internetového obchodu a zlepšiť vaše umiestnenie vo vyhľadávačoch.

Dôležitosť prieskumu kľúčových slov v elektronickom obchode

Prieskum kľúčových slov zohráva v elektronickom obchode dôležitú úlohu, pretože vám pomáha odhaliť najrelevantnejšie hľadané výrazy pre vašu cieľovú skupinu. Vykonaním výskumu kľúčových slov môžete identifikovať kľúčové slová v elektronickom obchode, ktoré majú potenciál prilákať cielenú návštevnosť do vášho internetového obchodu a zlepšiť vaše umiestnenie vo vyhľadávačoch. Tento proces vám tiež môže pomôcť identifikovať potenciálne dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré sú menej konkurenčné a majú vyššiu mieru konverzie.

Ako identifikovať potenciálne dlhé chvostové kľúčové slová: Aby ste identifikovali potenciálne long-tailové kľúčové slová, musíte zvážiť dva základné faktory: obtiažnosť kľúčového slova a objem vyhľadávania kľúčového slova. Obtiažnosť kľúčového slova sa vzťahuje na úroveň konkurencie pre konkrétny vyhľadávaný výraz, zatiaľ čo objem vyhľadávania označuje počet vyhľadávaní daného výrazu v danom časovom rámci. Analýzou týchto faktorov môžete identifikovať dlhé kľúčové slová, ktoré majú nižšiu konkurenciu a nižší objem vyhľadávania, vďaka čomu sa ľahšie umiestňujú a je pravdepodobnejšie, že privedú cielenú návštevnosť do vášho internetového obchodu.

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu identifikovať potenciálne dlhé kľúčové slová:

 • Pomocou nástrojov na vyhľadávanie kľúčových slov, ako je Senuto, môžete nájsť relevantné vyhľadávacie výrazy s nízkou konkurenciou a objemom vyhľadávania.
 • Analyzujte webové stránky svojich konkurentov a identifikujte dlhé chvostové kľúčové slová, na ktoré sa zameriavajú.
 • Pri výbere dlhých chvostových kľúčových slov zvážte zámery používateľov, pretože vám to môže pomôcť zamerať sa na používateľov, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť konverzie.

Úloha kľúčových slov LSI a vyhľadávacích dotazov pri identifikácii kľúčových slov

Kľúčové slová LSI (Latent Semantic Indexing) sú súvisiace výrazy, ktoré vyhľadávače používajú na pochopenie kontextu a relevantnosti vášho obsahu. Začlenením kľúčových slov LSI do obsahu môžete zlepšiť viditeľnosť a relevantnosť svojej webovej lokality pre konkrétne vyhľadávacie výrazy, čo vyhľadávačom uľahčí pochopenie a hodnotenie vášho obsahu.

Vyhľadávacie dotazy môžu tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri identifikácii kľúčových slov, pretože poskytujú prehľad o vyhľadávacích výrazoch, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov. Analýzou vyhľadávacích dotazov môžete identifikovať potenciálne dlhé kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vaše cieľové publikum a majú vyššiu pravdepodobnosť, že privedú cielenú návštevnosť do vášho internetového obchodu.

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu využiť kľúčové slová LSI a vyhľadávacie dotazy na identifikáciu kľúčových slov:

 • Používajte nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov LSI, ako napríklad LSI Graph alebo LSIGen, na vyhľadávanie súvisiacich výrazov, ktoré môžu zlepšiť relevantnosť a viditeľnosť vášho obsahu.
 • Analyzujte údaje o vyhľadávacích dotazoch z nástrojov, ako sú Google Search Console alebo Google Analytics, aby ste identifikovali potenciálne dlhé kľúčové slová, ktoré používatelia vyhľadávajú.
 • Zvážte začlenenie kľúčových slov LSI a vyhľadávacích dotazov do svojho obsahu prirodzeným a organickým spôsobom, bez toho, aby ste ich preplnili kľúčovými slovami.

Začlenenie dlhých chvostových kľúčových slov do stratégie elektronického obchodu

Učenie sa, ako začleniť dlhé chvostové kľúčové slová do stratégie elektronického obchodu, môže výrazne zlepšiť viditeľnosť vášho internetového obchodu a mieru konverzie. V tejto časti sa budeme venovať výhodám začlenenia long-tail kľúčových slov a poskytneme vám tipy, ako ich efektívne implementovať do vášho elektronického obchodu.

Vytvorenie efektívnej stratégie long-tail kľúčových slov

Efektívna stratégia long-tail kľúčových slov zahŕňa identifikáciu relevantných long-tail kľúčových slov, ich začlenenie do vášho elektronického obchodu a ich využitie na cielené výsledky vyhľadávania. Tu je postupný návod na vytvorenie stratégie dlhých kľúčových slov:

 1. Preveďte dôkladný prieskum kľúčových slov, aby ste identifikovali relevantné dlhé kľúčové slová s nízkou konkurenciou a objemom vyhľadávania.
 2. Analyzujte webové stránky svojich konkurentov a zistite, na aké dlhé kľúčové slová sa zameriavajú.
 3. Pri výbere dlhých kľúčových slov zvážte zámery používateľov, pretože vám to môže pomôcť zamerať sa na používateľov, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť konverzie.
 4. Organicky začleňte long-tailové kľúčové slová do obsahu svojej webovej lokality, výpisov produktov a popisov produktov.
 5. Sledujte výkonnosť svojich long-tailových kľúčových slov a podľa potreby upravte svoju stratégiu.

Zapracovanie long-tailových kľúčových slov do vašej webovej lokality elektronického obchodu

Efektívne začlenenie long-tailových kľúčových slov do vašej e-obchodnej lokality môže zlepšiť viditeľnosť vašej webovej lokality, zvýšiť cielenú návštevnosť a mieru konverzie. Tu je niekoľko tipov, ako začleniť long-tailové kľúčové slová do vašej webovej lokality elektronického obchodu:

 • Začlenite long-tailové kľúčové slová do tagov title, meta popisov a tagov hlavičky vašej webovej lokality.
 • Používajte long-tailové kľúčové slová v štruktúre adresy URL vašej webovej lokality, čím ju urobíte prívetivejšou pre vyhľadávače.
 • Zapojte long-tailové kľúčové slová do obsahu vašej webovej lokality, ako sú príspevky na blogu, články a stránky produktov.
 • Zabezpečte, aby sa long-tailové kľúčové slová používali v obsahu prirodzene a kontextovo, a vyhnite sa tak preplneniu kľúčových slov.

Využitie long-tailových kľúčových slov na cielené výsledky vyhľadávania

Aby ste využili long-tailové kľúčové slová na cieľené výsledky vyhľadávania, musíte pochopiť zámery používateľov, ktoré sa skrývajú za každým kľúčovým slovom, a vytvoriť obsah, ktorý rieši konkrétne potreby vášho cieľového publika. Tu je niekoľko tipov, ako využiť dlhé chvostové kľúčové slová na cielené výsledky vyhľadávania:

 • Vytvárajte vysokokvalitný, informatívny obsah, ktorý sa zaoberá zámerom používateľa, ktorý sa skrýva za každým dlhým chvostovým kľúčovým slovom.
 • Optimalizujte svoj obsah pre vyhľadávače tým, že doň prirodzeným a organickým spôsobom začleníte dlhé chvostové kľúčové slová.
 • Využívajte interné prepojenia, ktoré používateľov navedú na relevantný obsah na vašej webovej lokalite, čím zlepšíte používateľskú skúsenosť a zvýšite pravdepodobnosť konverzie.

Vyhnite sa napĺňaniu kľúčových slov a zároveň prirodzene začleňujte kľúčové slová

Vyhýbanie sa napĺňaniu kľúčových slov je kľúčové pre zachovanie pozitívnej používateľskej skúsenosti a dodržiavanie smerníc pre vyhľadávače. Ak chcete zabezpečiť, aby kľúčové slová boli prirodzene zahrnuté do vášho obsahu, postupujte podľa týchto tipov:

 • Sústreďte sa na vytváranie vysokokvalitného, informatívneho obsahu, ktorý poskytuje hodnotu vášmu cieľovému publiku.
 • Používajte dlhé chvostové kľúčové slová úsporne a kontextovo relevantným spôsobom.
 • Vyhnite sa nadmernému používaniu rovnakého dlhého chvostového kľúčového slova v rámci jedného obsahu.
 • Zvážte používanie kľúčových slov LSI a synoným, aby ste zachovali rozmanitosť kľúčových slov a zlepšili relevantnosť obsahu.

Ako používať long-tail kľúčové slová v zoznamoch a popisoch produktov

Efektívne používanie long-tail kľúčových slov v zoznamoch produktov a opisoch produktov môže zlepšiť viditeľnosť vášho webu elektronického obchodu, zvýšiť cielenú návštevnosť a mieru konverzie. Tu je návod, ako používať dlhé chvostové kľúčové slová v zoznamoch a popisoch produktov:

 • Začlenite dlhé chvostové kľúčové slová do názvov produktov, čím ich urobíte prívetivejšími pre vyhľadávače a relevantnejšími pre dotazy používateľov.
 • Zapojte dlhé chvostové kľúčové slová do popisov produktov, čím sa budete venovať špecifickým potrebám a problémom vašej cieľovej skupiny.
 • Používajte dlhé chvostové kľúčové slová v alt tagoch obrázkov produktov, čím zlepšíte SEO a prístupnosť vašej webovej stránky.
 • Zabezpečte, aby sa dlhé chvostové kľúčové slová používali prirodzene a kontextovo v rámci výpisov a opisov vašich produktov, čím sa vyhnete preplneniu kľúčových slov.

Využitie dlhých chvostových kľúčových slov v elektronickom obchode Amazon

Dlhé chvostové kľúčové slová zohrávajú v elektronickom obchode Amazon kľúčovú úlohu, pretože môžu predajcom pomôcť zlepšiť viditeľnosť ich produktov, zvýšiť cielenú návštevnosť a mieru konverzie. V tejto časti sa budeme venovať dôležitosti dlhých chvostových kľúčových slov Amazonu a poskytneme vám tipy, ako ich využiť pre vaše podnikanie v elektronickom obchode Amazon.

Poznanie dlhých chvostových kľúčových slov Amazonu

Dlhé chvostové kľúčové slová Amazonu sú špecifické vyhľadávacie frázy s nízkou konkurenciou, ktoré zákazníci používajú na vyhľadávanie produktov na Amazonu. Tieto kľúčové slová majú zvyčajne nižší objem vyhľadávania, ale vyššiu mieru konverzie, pretože sa zameriavajú na používateľov s jasným zámerom nákupu. Začlenením dlhých kľúčových slov do výpisov produktov Amazon môžete zlepšiť viditeľnosť svojich produktov, prilákať viac cielenej návštevnosti a v konečnom dôsledku zvýšiť predaj.

Výskum kľúčových slov Amazon: Pre identifikáciu relevantných long-tail kľúčových slov, ktoré môžu pomôcť zlepšiť viditeľnosť vášho produktu a mieru konverzie, je nevyhnutné vykonať výskum kľúčových slov Amazon. Tu je sprievodca krok za krokom, ako vykonať prieskum kľúčových slov Amazon:
 1. Použite funkciu automatického navrhovania Amazonu na odhalenie potenciálnych dlhých chvostových kľúčových slov súvisiacich s vaším produktom.
 2. Použite nástroje na prieskum kľúčových slov, ako napríklad Keyword Tool Dominator, Helium 10 alebo Jungle Scout, na identifikáciu relevantných dlhých chvostových kľúčových slov s nízkou konkurenciou a objemom vyhľadávania.
 3. Analyzujte výpisy produktov vašich konkurentov, aby ste odhalili dlhé chvostové kľúčové slová, na ktoré sa zameriavajú.
 4. Pri výbere dlhých chvostových kľúčových slov zvážte zámery používateľov, pretože vám to môže pomôcť zamerať sa na používateľov, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť konverzie.
 5. Organicky začleňte dlhé chvostové kľúčové slová do svojich výpisov a opisov produktov Amazon.

Zapracovanie dlhých chvostových kľúčových slov do názvov a opisov produktov Amazon

Efektívne začlenenie dlhých chvostových kľúčových slov do názov produktov Amazon a opisov môže zlepšiť viditeľnosť vášho produktu, zvýšiť cielenú návštevnosť a mieru konverzie. Tu je niekoľko tipov, ako začleniť dlhé chvostové kľúčové slová do názvov a popisov produktov Amazon:

 • Zapojte dlhé chvostové kľúčové slová do názvov produktov, čím sa stanú prívetivejšími pre vyhľadávače a relevantnejšími pre dotazy používateľov.
 • Zapojte dlhé chvostové kľúčové slová do popisov produktov, čím sa budete venovať špecifickým potrebám a problémom vašej cieľovej skupiny.
 • Používajte dlhé chvostové kľúčové slová v odrážkach produktov, čím zdôrazníte kľúčové vlastnosti a výhody.
 • Dbajte na to, aby sa dlhé chvostové kľúčové slová používali prirodzene a kontextovo v rámci výpisov a opisov vašich produktov a vyhýbajte sa preplňovaniu kľúčových slov.

Používanie prehľadu vyhľadávacích výrazov Amazon na získanie prehľadu o dlhých chvostových kľúčových slovách

Prehľad vyhľadávacích výrazov Amazon je cenným zdrojom informácií o dlhých chvostových kľúčových slovách, ktoré zákazníci používajú na vyhľadávanie vašich produktov. Analýzou tejto správy môžete identifikovať vysoko výkonné long-tailové kľúčové slová a začleniť ich do svojich výpisov produktov s cieľom zlepšiť viditeľnosť a mieru konverzie. Tu sú niektoré výhody používania prehľadu vyhľadávacích výrazov Amazon na získanie informácií o dlhých kľúčových slovách:

 • Objavte vysokokonvertujúce dlhé kľúčové slová, ktoré zvyšujú predaj vašich produktov.
 • Identifikujte nedostatočne výkonné dlhé kľúčové slová, ktoré možno treba optimalizovať alebo nahradiť.
 • Získajte prehľad o správaní a preferenciách zákazníkov pri vyhľadávaní, čo vám pomôže lepšie sa zamerať na vaše publikum.
 • Optimalizujte svoje reklamné kampane na Amazone zacielením na vysoko výkonné dlhé chvostové kľúčové slová.

Základné vyhľadávacie výrazy na Amazone: Nevyužitá zlatá baňa

Zadné vyhľadávacie výrazy na Amazone sú skryté kľúčové slová, ktoré môžu predajcovia pridať do svojich zoznamov produktov, aby zlepšili viditeľnosť a relevantnosť bez toho, aby ovplyvnili obsah zameraný na zákazníka. Tieto vyhľadávacie výrazy môžu byť nevyužitou zlatou baňou na dlhé kľúčové slová, pretože umožňujú zamerať sa na ďalšie relevantné kľúčové slová bez toho, aby ste zahltili názvy a opisy svojich produktov. Tu je niekoľko výhod používania zadných vyhľadávacích výrazov na Amazonu:

 • Zamerajte sa na ďalšie dlhé kľúčové slová, ktoré sa nemusia prirodzene hodiť do názvov a opisov vašich produktov.
 • Zlepšite viditeľnosť a relevantnosť svojich produktov pre širší okruh vyhľadávacích dotazov zákazníkov.
 • Optimalizujte svoje reklamné kampane na Amazone zameraním sa na zadné vyhľadávacie výrazy s vysokým potenciálom konverzie.
 • Získajte konkurenčnú výhodu zameraním sa na dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré vaša konkurencia možno prehliada.

Meranie úspešnosti stratégie dlhých chvostových kľúčových slov

Vedenie stratégie dlhých chvostových kľúčových slov je pre podniky elektronického obchodu kľúčové, ale rovnako dôležité je merať jej úspešnosť. V tejto časti sa budeme venovať dôležitosti merania úspešnosti stratégie dlhých chvostových kľúčových slov a poskytneme vám tipy, ako to robiť efektívne.

Monitorovanie výkonnosti kľúčových slov a konverzných pomerov

Jedným z kľúčových aspektov merania úspešnosti stratégie dlhých chvostových kľúčových slov je monitorovanie výkonnosti kľúčových slov a konverzných pomerov. Sledovaním týchto ukazovateľov môžete identifikovať vysoko výkonné dlhé chvostové kľúčové slová a podľa toho optimalizovať svoje stránky elektronického obchodu. Tu sú niektoré výhody monitorovania výkonnosti kľúčových slov a miery konverzie:

 • Identifikujte dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré vedú k najväčšej návštevnosti a konverziám, čo vám umožní zamerať sa na optimalizáciu týchto kľúčových slov.
 • Odhaľte nedostatočne výkonné dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré možno treba zlepšiť alebo nahradiť.
 • Získajte prehľad o správaní a preferenciách zákazníkov pri vyhľadávaní, čo vám pomôže lepšie zacieliť svoje publikum.
 • Optimalizujte svoju stránku elektronického obchodu a marketingové kampane zameraním sa na vysoko výkonné dlhé chvostové kľúčové slová.

Používanie nástroja Google Ads Keyword Planner na sledovanie výkonnosti

Google Ads Keyword Planner je cenný nástroj na sledovanie výkonnosti vašej stratégie dlhých chvostových kľúčových slov. Poskytuje prehľad o objeme vyhľadávania kľúčových slov, konkurencii a odhadovaných nákladoch na jedno kliknutie, čo vám umožní prijímať rozhodnutia založené na údajoch pri optimalizácii vášho webu elektronického obchodu. Tu sú niektoré výhody používania nástroja Google Ads Keyword Planner na sledovanie výkonnosti:

 • Identifikujte vysoko výkonné dlhé chvostové kľúčové slová s nízkou konkurenciou a objemom vyhľadávania, vďaka čomu sú ideálne na cielenie vo vašej stratégii elektronického obchodu.
 • Objavte nové možnosti dlhých chvostových kľúčových slov, ktoré ste predtým možno nezohľadnili.
 • Sledujte výkonnosť svojich dlhých chvostových kľúčových slov v priebehu času, čo vám umožní vykonať potrebné úpravy.
 • Optimalizujte svoju stránku elektronického obchodu a marketingové kampane zameraním sa na vysoko výkonné dlhé chvostové kľúčové slová identifikované prostredníctvom nástroja Google Ads Keyword Planner.

Poznanie vplyvu dlhých chvostových kľúčových slov na návštevnosť z organického vyhľadávania

Oganická návštevnosť z vyhľadávania je pre podniky elektronického obchodu kľúčovou metrikou, pretože predstavuje počet používateľov, ktorí nájdu vašu stránku prostredníctvom vyhľadávačov bez použitia platenej reklamy. Kľúčové slová s dlhým chvostom môžu mať významný vplyv na návštevnosť z organického vyhľadávania, pretože sa zameriavajú na špecifické dotazy používateľov a majú nižšiu konkurenciu. Tu je niekoľko výhod používania dlhých chvostových kľúčových slov pre organickú návštevnosť z vyhľadávania:

 • Zlepšenie viditeľnosti vášho webu elektronického obchodu na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP) zameraním sa na dlhé chvostové kľúčové slová s nízkou konkurenciou.
 • Prilákanie cielenejšej návštevnosti, keďže používatelia hľadajúci dlhé chvostové kľúčové slová majú zvyčajne jasný zámer nákupu.
 • Zvýšenie miery konverzie, keďže používatelia, ktorí nájdu váš web prostredníctvom dlhých chvostových kľúčových slov, s väčšou pravdepodobnosťou uskutočnia nákup.
 • Zlepšite používateľský zážitok poskytovaním relevantného obsahu, ktorý sa týka konkrétnych potrieb a problémov vašej cieľovej skupiny.

Ako ovplyvňujú long-tail kľúčové slová pozície vášho e-shopu vo vyhľadávaní

Kľúčové slová s dlhým chvostom môžu výrazne ovplyvniť pozície vášho e-shopu vo vyhľadávaní, pretože pomáhajú zlepšiť viditeľnosť a relevantnosť vášho webu pre konkrétne dotazy používateľov. Zameraním sa na long-tailové kľúčové slová môžete zvýšiť svoje šance na vyššie umiestnenie v SERP a prilákať viac cielenej návštevnosti. Tu je niekoľko výhod používania dlhých chvostových kľúčových slov pre umiestnenie vo vyhľadávaní:

 • Zlepšenie viditeľnosti vašej stránky elektronického obchodu v SERP zameraním sa na dlhé chvostové kľúčové slová s nízkou konkurenciou.
 • Prilákanie cielenejšej návštevnosti, keďže používatelia hľadajúci dlhé chvostové kľúčové slová majú zvyčajne jasný zámer nákupu.
 • Zvýšenie miery konverzie, keďže používatelia, ktorí nájdu vašu stránku prostredníctvom dlhých chvostových kľúčových slov, s väčšou pravdepodobnosťou uskutočnia nákup.
 • Zlepšite používateľský zážitok poskytovaním relevantného obsahu, ktorý sa zaoberá konkrétnymi potrebami a problémami vášho cieľového publika.

Zhrnutie

V tejto komplexnej príručke sme preskúmali význam dlhých chvostových kľúčových slov v elektronickom obchode a to, ako môžu výrazne ovplyvniť úspech vášho podnikania. Rozobrali sme úlohu long-tail kľúčových slov v SEO optimalizácii pre elektronický obchod, dôležitosť prieskumu kľúčových slov a spôsob identifikácie potenciálnych long-tail kľúčových slov. Okrem toho sme sa zaoberali procesom začlenenia long-tail kľúčových slov do stratégie elektronického obchodu vrátane vytvorenia efektívnej stratégie pre long-tail kľúčové slová, začlenenia long-tail kľúčových slov do stránky elektronického obchodu a využitia long-tail kľúčových slov na dosiahnutie cielených výsledkov vyhľadávania.

Dalej sme sa venovali špecifikám využitia long-tail kľúčových slov pre Elektronický obchod Amazon vrátane pochopenia long-tail kľúčových slov Amazon, vykonania prieskumu kľúčových slov Amazon a začlenenia long-tail kľúčových slov do názvov a popisov produktov Amazon. Venovali sme sa aj dôležitosti zadných vyhľadávacích výrazov na Amazonu ako nevyužitej zlatej bane na získanie poznatkov o long-tailových kľúčových slovách.

Nakoniec sme zdôraznili dôležitosť merania úspešnosti vašej stratégie long-tailových kľúčových slov vrátane monitorovania výkonnosti kľúčových slov a miery konverzie, používania nástroja Google Ads Keyword Planner na sledovanie výkonnosti, pochopenia vplyvu long-tailových kľúčových slov na návštevnosť v organickom vyhľadávaní a toho, ako long-tailové kľúčové slová ovplyvňujú pozície vášho elektronického obchodu vo vyhľadávaní.

Zvládnutím používania long-tail kľúčových slov v stratégii elektronického obchodu môžete zlepšiť viditeľnosť svojej stránky, prilákať cielenejšiu návštevnosť, zvýšiť mieru konverzie a v konečnom dôsledku dosiahnuť väčší úspech v konkurenčnom svete elektronického obchodu.

Zdieľajte tento príspevok:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa