Identifikace klíčových slov SEO s nízkou konkurencí: Získejte výhodu

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Opublikowano: 18.02.2024
13 minut

Při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače je klíčovým krokem identifikace klíčových slov SEO s nízkou konkurencí. Tato klíčová slova se snáze umísťují, což umožňuje zviditelnění vašich webových stránek a přilákání většího počtu organických návštěvníků. V této části vám stručně představíme pojem klíčových slov s nízkou konkurencí a jejich význam ve světě SEO.

KeyT_Here

Proces hledání klíčových slov s nízkou konkurencí

Nalezení klíčových slov s nízkou konkurencí je zásadní pro zlepšení umístění vašich webových stránek ve vyhledávačích a zvýšení organické návštěvnosti. Tento proces zahrnuje identifikaci klíčových slov s nízkou konkurencí a vysokým objemem vyhledávání, čehož lze dosáhnout pomocí řady kroků.

Začínáme s výchozími klíčovými slovy: Počáteční seznam klíčových slov

Počáteční klíčová slova jsou základem vašeho výzkumu klíčových slov. Jsou to široké výrazy související s vaším výklenkem nebo oborem, které vám pomohou vytvořit počáteční seznam klíčových slov. Chcete-li vytvořit počáteční klíčová slova, proveďte brainstorming nápadů souvisejících s vaším podnikáním, produkty nebo službami a zvažte výrazy, které by vaše cílová skupina mohla použít k vyhledávání vašeho obsahu. Jakmile budete mít seznam výchozích klíčových slov, můžete jej rozšířit pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov a analýzou webových stránek vašich konkurentů.

Použití nástrojů pro efektivní výzkum klíčových slov

Nástroje pro výzkum klíčových slov, jako jsou Senuto, nástroje pro SEO a Google Keyword Planner, jsou nezbytné pro nalezení klíčových slov s nízkou konkurencí. Tyto nástroje vám pomohou objevit nové nápady na klíčová slova, analyzovat údaje o objemu vyhledávání a odhadnout konkurenci klíčových slov. Například nástroj Google Keyword Planner umožňuje zadat výchozí klíčová slova a vygeneruje seznam souvisejících klíčových slov s příslušnými objemy vyhledávání a úrovní konkurence. Analýzou těchto údajů můžete identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí a vysokým objemem vyhledávání, na která je ideální se zaměřit ve své strategii SEO.

Jak odhadnout konkurenci klíčových slov a skóre obtížnosti

Konkurence klíčových slov označuje úroveň obtížnosti umístění pro konkrétní klíčové slovo, zatímco skóre obtížnosti klíčových slov je metrika, která tuto konkurenci odhaduje. K odhadu obtížnosti klíčových slov můžete použít nástroje pro výzkum klíčových slov, které poskytují skóre obtížnosti pro každé klíčové slovo. Toto skóre je obvykle založeno na faktorech, jako je počet konkurenčních webových stránek, kvalita jejich obsahu a autorita domény. Zaměřením se na klíčová slova s nízkým skóre obtížnosti zvýšíte své šance na vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a přilákáte více organické návštěvnosti.

Význam údajů o objemu vyhledávání při výběru klíčových slov

Údaje o objemu vyhledávání neboli měsíční objem vyhledávání jsou klíčovým faktorem při výběru klíčových slov s nízkou konkurencí. Představuje počet vyhledávání klíčového slova v určitém časovém období, obvykle v měsíci. Vysoký objem vyhledávání naznačuje, že klíčové slovo je populární a má potenciál přivést na vaše webové stránky významnou návštěvnost. Je však nezbytné vyvážit objem vyhledávání s konkurencí klíčových slov, protože klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání mají často vysokou konkurenci. Zaměřením se na klíčová slova s nízkou konkurencí a středním až vysokým objemem vyhledávání můžete své webové stránky optimalizovat pro lepší viditelnost a zvýšení organické návštěvnosti.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Zkoumání příležitostí pro klíčová slova s nízkou konkurencí

Příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí jsou zásadní pro zlepšení umístění vašich webových stránek ve vyhledávačích a zvýšení organické návštěvnosti. Zaměřením se na tato klíčová slova můžete zvýšit své šance na vyšší umístění ve výsledcích vyhledávání a přilákat více organické návštěvnosti. V této části se budeme zabývat tím, jak najít příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí a jaké výhody přináší jejich zaměření.

Síla dlouhých klíčových slov a frází

Klíčová slova a fráze s dlouhým ocasem jsou specifičtější a méně konkurenční než klíčová slova s krátkým ocasem. Obvykle se skládají ze tří nebo více slov a cílí na užší publikum. Mezi výhody používání long-tail klíčových slov patří např:

 • Menší konkurence, což usnadňuje vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání
 • Vyšší míra konverze, protože uživatelé hledající dlouhoocasé fráze mají větší pravděpodobnost, že se budou zajímat o vaše produkty nebo služby
 • Zlepšený uživatelský zážitek, protože váš obsah bude více odpovídat záměru vyhledávače

Chcete-li najít a používat dlouhoocasé fráze, začněte tím, že rozšíříte svá výchozí klíčová slova o modifikátory, jako jsou přídavná jména, příslovce nebo výrazy specifické pro danou lokalitu. Můžete také použít nástroje pro výzkum klíčových slov, které na základě vašich klíčových slov vygenerují návrhy dlouhých klíčových slov.

Zacílení na konkrétní záměr vyhledávání pomocí klíčových slov s nízkou konkurencí

Zacílení na záměr vyhledávání je klíčové pro vytváření obsahu, který splňuje potřeby vašeho publika a dobře se umisťuje ve výsledcích vyhledávání. Zaměřením se na konkrétní záměr vyhledávání můžete identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí, u nichž je větší pravděpodobnost, že povedou k organické návštěvnosti a konverzím. Chcete-li se zaměřit na klíčová slova s nízkou konkurencí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Analyzujte chování svého publika při vyhledávání a zjistěte jeho potřeby a preference
 2. Pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov najděte nízkokonkurenční klíčová slova, která odpovídají záměru vyhledávání vašeho publika
 3. Vytvořte vysoce kvalitní, relevantní obsah, který odpovídá konkrétnímu záměru vyhledávání cílových klíčových slov
 4. Optimalizujte obsah pro on-page SEO, včetně tagů nadpisů, meta popisů a tagů záhlaví

Objevení ziskových klíčových slov s nízkou konkurencí

Nalezení ziskových klíčových slov s nízkou konkurencí je zásadní pro maximalizaci potenciálu organické návštěvnosti a příjmů vašeho webu. K odhalení těchto klíčových slov můžete použít vyhledávač klíčových slov s nízkou konkurencí, což je nástroj určený k identifikaci klíčových slov s nízkou konkurencí a vysokým objemem vyhledávání. Tyto nástroje obvykle analyzují různé faktory, jako je obtížnost klíčových slov, objem vyhledávání a odhadovaná cena za proklik (CPC), a pomohou vám najít nejvýnosnější klíčová slova pro váš výklenek.

Zaměřením se na příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí, dlouhá klíčová slova a specifické záměry vyhledávání můžete zlepšit umístění svých webových stránek ve vyhledávačích, zvýšit organickou návštěvnost a konverze. Nezapomeňte používat nástroje pro výzkum klíčových slov a analyzovat chování publika při vyhledávání, abyste odhalili nejvýnosnější klíčová slova pro svůj výklenek.

Nástroje a techniky pro výzkum klíčových slov s nízkou konkurencí

V této části se budeme zabývat různými nástroji a technikami pro analýzu konkurence klíčových slov a analýzu konkurenčních webových stránek. Pomocí těchto metod můžete identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí a zlepšit hodnocení svých webových stránek ve vyhledávačích. Probereme také některé oblíbené konkurenční nástroje pro klíčová slova, které vám mohou při výzkumu pomoci.

Využití nástrojů SEO pro analýzu konkurence

Nástroje SEO pro klíčová slova jsou nezbytné pro shromažďování údajů o konkurenci klíčových slov a identifikaci potenciálních cílových klíčových slov. Tyto nástroje vám pomohou analyzovat webové stránky vašich konkurentů a zjistit cílová klíčová slova, která používají. Pochopením údajů o klíčových slovech vašich konkurentů můžete činit informovaná rozhodnutí o tom, na která klíčová slova se zaměřit pro své webové stránky.

Mezi oblíbené nástroje SEO pro analýzu klíčových slov patří:

 • Sentuo:
 • Ahrefs: Oblíbený nástroj SEO, který nabízí funkce pro výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a audit webu: Komplexní nástroj SEO, který poskytuje údaje o konkurenci klíčových slov, analýzu zpětných odkazů a analýzu konkurenčních webových stránek.
 • Moz:

Pomocí těchto nástrojů můžete získat cenné informace o strategiích klíčových slov konkurence a určit klíčová slova s nízkou konkurencí, na která se můžete zaměřit při tvorbě svých webových stránek.

Úloha Google Trends při výzkumu klíčových slov

Google Trends je výkonný nástroj pro výzkum klíčových slov, který vám pomůže objevit návrhy klíčových slov a nápady na klíčová slova na základě trendů vyhledávání. Analýzou popularity hledaných výrazů v čase můžete identifikovat potenciální klíčová slova s nízkou konkurencí a přidat je do svého seznamu klíčových slov.

Chcete-li použít službu Google Trends pro výzkum klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Navštivte webovou stránku Google Trends a do vyhledávacího řádku zadejte výchozí klíčové slovo.
 2. Analyzujte trendy vyhledávání vašeho klíčového slova a věnujte pozornost případným sezónním výkyvům nebo náhlým nárůstům popularity.
 3. Přejděte dolů do části „Související dotazy“, kde najdete návrhy a nápady založené na vašem klíčovém slově.
 4. Přidejte do seznamu klíčových slov relevantní klíčová slova s nízkou konkurencí pro další analýzu a zacílení.

Zapojením nástrojů Google Trends do procesu vyhledávání klíčových slov můžete odhalit cenné nápady na klíčová slova a udržet si náskok před novými trendy vyhledávání ve vašem oboru.

Na závěr: Použití kombinace nástrojů SEO pro vyhledávání klíčových slov, analýzy konkurenčních webových stránek a nástrojů Google Trends vám může pomoci identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí a zlepšit hodnocení vašich webových stránek ve vyhledávačích. Zaměřením se na tato klíčová slova můžete zvýšit organickou návštěvnost svých stránek a zvýšit konverze.

Shrnutí

V tomto článku jsme se zabývali důležitostí identifikace klíčových slov s nízkou konkurencí pro SEO a různými metodami jejich vyhledávání. Začali jsme nastíněním procesu vyhledávání klíčových slov s nízkou konkurencí, který zahrnuje začátek u výchozích klíčových slov, použití nástrojů pro efektivní výzkum klíčových slov, odhad konkurence klíčových slov a skóre obtížnosti a pochopení významu údajů o objemu vyhledávání při výběru klíčových slov.

Poté jsme prozkoumali možnosti klíčových slov s nízkou konkurencí, přičemž jsme se zaměřili na sílu dlouhých ocasních klíčových slov a frází, zacílení na specifický záměr vyhledávání pomocí klíčových slov s nízkou konkurencí a odhalení ziskových klíčových slov s nízkou konkurencí. Probrali jsme také nástroje a techniky pro výzkum klíčových slov s nízkou konkurencí, například využití nástrojů pro SEO, jako jsou Ahrefs, SEMrush a Moz, pro analýzu konkurence a roli Google Trends při výzkumu klíčových slov.

Podle strategií a technik popsaných v tomto článku můžete efektivně identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí, která vám pomohou zlepšit umístění vašich webových stránek ve vyhledávačích, zvýšit organickou návštěvnost a konverze. Nezapomeňte používat kombinaci nástrojů pro SEO vyhledávání klíčových slov, analýzy konkurenčních webových stránek a služby Google Trends, abyste si udrželi náskok před novými trendy ve vyhledávání a odhalili cenné nápady na klíčová slova ve vašem oboru.

FAQ_Here

Share this post:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se