Identifikácia kľúčových slov SEO s nízkou konkurenciou: Získajte výhodu

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Publikovaný: 18.02.2024
13 minút

Keď ide o optimalizáciu vašej webovej stránky pre vyhľadávače, identifikácia kľúčových slov SEO s nízkou konkurenciou je kľúčovým krokom v tomto procese. Tieto kľúčové slová sa ľahšie umiestňujú, čo umožňuje vašej webovej lokalite získať viditeľnosť a prilákať viac organickej návštevnosti. V tejto časti vám poskytneme stručný úvod do konceptu kľúčových slov s nízkou konkurenciou a ich významu vo svete SEO.

KeyT_Here

Proces hľadania kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Nájdenie kľúčových slov s nízkou konkurenciou je nevyhnutné na zlepšenie umiestnenia vašej webovej lokality vo vyhľadávačoch a zvýšenie organickej návštevnosti. Tento proces zahŕňa identifikáciu kľúčových slov s nízkou konkurenciou a vysokým objemom vyhľadávania, čo možno dosiahnuť prostredníctvom série krokov.

Začneme s východiskovými kľúčovými slovami: Počiatočný zoznam kľúčových slov

Základom vášho prieskumu kľúčových slov sú počiatočné kľúčové slová. Sú to široké výrazy súvisiace s vaším výklenkom alebo odvetvím, ktoré vám pomôžu vytvoriť počiatočný zoznam kľúčových slov. Ak chcete vytvoriť počiatočné kľúčové slová, urobte brainstorming nápadov súvisiacich s vaším podnikaním, produktmi alebo službami a zvážte výrazy, ktoré by vaša cieľová skupina mohla použiť na vyhľadávanie vášho obsahu. Keď máte zoznam zárodočných kľúčových slov, môžete ho rozšíriť pomocou nástrojov na výskum kľúčových slov a analýzou webových stránok vašich konkurentov.

Používanie nástrojov na výskum kľúčových slov na efektívne vyhľadávanie

Nástroje na výskum kľúčových slov, ako napríklad Senuto, nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov SEO a plánovač kľúčových slov Google, sú nevyhnutné na vyhľadávanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Tieto nástroje vám pomôžu objaviť nové nápady na kľúčové slová, analyzovať údaje o objeme vyhľadávania a odhadnúť konkurenciu kľúčových slov. Nástroj Google Keyword Planner napríklad umožňuje zadať vaše východiskové kľúčové slová a vygeneruje zoznam súvisiacich kľúčových slov s ich príslušnými objemami vyhľadávania a úrovňami konkurencie. Analýzou týchto údajov môžete identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou a vysokým objemom vyhľadávania, ktoré sú ideálne na zacielenie stratégie SEO.

Ako odhadnúť konkurenciu kľúčových slov a skóre obtiažnosti

Konkurencia kľúčových slov sa vzťahuje na úroveň obtiažnosti umiestnenia konkrétneho kľúčového slova, zatiaľ čo skóre obtiažnosti kľúčového slova je metrika, ktorá túto konkurenciu odhaduje. Na odhadnutie náročnosti kľúčového slova môžete použiť nástroje na výskum kľúčových slov, ktoré poskytujú skóre náročnosti pre každé kľúčové slovo. Toto skóre je zvyčajne založené na faktoroch, ako je počet konkurenčných webových stránok, kvalita ich obsahu a autorita domény. Zameraním sa na kľúčové slová s nízkym skóre obtiažnosti zvýšite svoje šance na vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania a prilákanie väčšej organickej návštevnosti.

Význam údajov o objeme vyhľadávania pri výbere kľúčových slov

Údaje o objeme vyhľadávania alebo mesačný objem vyhľadávania sú kľúčovým faktorom pri výbere kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Predstavuje počet vyhľadávaní kľúčového slova v určitom časovom rámci, zvyčajne v mesiaci. Vysoký objem vyhľadávania naznačuje, že kľúčové slovo je populárne a má potenciál prilákať na vašu webovú stránku významnú návštevnosť. Je však nevyhnutné vyvážiť objem vyhľadávania s konkurenciou kľúčových slov, pretože kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávania majú často vysokú konkurenciu. Zameraním sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a stredným až vysokým objemom vyhľadávania môžete optimalizovať svoju webovú lokalitu na lepšiu viditeľnosť a zvýšenie organickej návštevnosti.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Preskúmanie možností kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Príležitosti kľúčových slov s nízkou konkurenciou sú nevyhnutné na zlepšenie pozície vašej webovej lokality vo vyhľadávači a zvýšenie organickej návštevnosti. Zameraním sa na tieto kľúčové slová môžete zvýšiť svoje šance na vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania a prilákanie väčšej organickej návštevnosti. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako nájsť príležitosti na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a výhodám ich cielenia.

Sila dlhých chvostových kľúčových slov a fráz

Dlhé chvostové kľúčové slová a frázy sú špecifickejšie a menej konkurenčné ako krátke chvostové kľúčové slová. Zvyčajne pozostávajú z troch alebo viacerých slov a sú zamerané na užšie publikum. Medzi výhody používania dlhých kľúčových slov patria:

 • Menej konkurencie, čo uľahčuje umiestnenie na vyšších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania
 • Vyššia miera konverzie, pretože používatelia hľadajúci dlhé chvostové frázy majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa budú zaujímať o vaše produkty alebo služby
 • Zlepšený používateľský zážitok, pretože váš obsah bude relevantnejší pre zámery vyhľadávača

Aby ste našli a použili dlhé chvostové frázy, začnite tým, že rozšírite svoje základné kľúčové slová o modifikátory, ako sú prídavné mená, príslovky alebo výrazy špecifické pre danú lokalitu. Môžete tiež použiť nástroje na prieskum kľúčových slov, ktoré na základe vašich kľúčových slov vygenerujú návrhy dlhých kľúčových slov.

Zameranie sa na konkrétny zámer vyhľadávania pomocou kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Zameranie sa na zámer vyhľadávania je kľúčové pre vytvorenie obsahu, ktorý spĺňa potreby vášho publika a dobre sa umiestňuje vo výsledkoch vyhľadávania. Zameraním sa na konkrétny zámer vyhľadávania môžete identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou zabezpečia organickú návštevnosť a konverzie. Ak sa chcete zamerať na kľúčové slová s nízkou konkurenciou, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Analyzujte správanie vášho publika pri vyhľadávaní a identifikujte jeho potreby a preferencie
 2. Použite nástroje na prieskum kľúčových slov na nájdenie nízkokonkurenčných kľúčových slov, ktoré zodpovedajú zámeru vyhľadávania vášho publika
 3. Vytvárajte vysokokvalitný, relevantný obsah, ktorý sa zaoberá špecifickým zámerom vyhľadávania vašich cieľových kľúčových slov
 4. Optimalizujte svoj obsah pre on-page SEO, vrátane značiek nadpisov, meta popisov a značiek hlavičky

Odhalenie ziskových kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Nájdenie ziskových kľúčových slov s nízkou konkurenciou je nevyhnutné na maximalizáciu potenciálu organickej návštevnosti a príjmov vášho webu. Na odhalenie týchto kľúčových slov môžete použiť vyhľadávač kľúčových slov s nízkou konkurenciou, čo je nástroj určený na pomoc pri identifikácii kľúčových slov s nízkou konkurenciou a vysokým objemom vyhľadávania. Tieto nástroje zvyčajne analyzujú rôzne faktory, ako napríklad náročnosť kľúčového slova, objem vyhľadávania a odhadované náklady na kliknutie (CPC), aby vám pomohli nájsť najziskovejšie kľúčové slová pre váš výklenok.

Zameraním sa na príležitosti s nízkou konkurenciou kľúčových slov, dlhé chvostové kľúčové slová a špecifický zámer vyhľadávania môžete zlepšiť umiestnenie svojej webovej stránky vo vyhľadávači, zvýšiť organickú návštevnosť a konverzie. Nezabudnite používať nástroje na výskum kľúčových slov a analyzovať správanie vášho publika pri vyhľadávaní, aby ste odhalili najziskovejšie kľúčové slová pre váš výklenok.

Nástroje a techniky na výskum kľúčových slov s nízkou konkurenciou

V tejto časti sa budeme zaoberať rôznymi nástrojmi a technikami na analýzu konkurencie kľúčových slov a analýzu konkurenčných webových stránok. Pomocou týchto metód môžete identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou a zlepšiť umiestnenie svojej webovej stránky vo vyhľadávači. Rozoberieme aj niektoré populárne nástroje na analýzu konkurenčných kľúčových slov, ktoré vám môžu pomôcť pri výskume.

Využitie nástrojov SEO na analýzu konkurencie

Nástroje SEO na analýzu kľúčových slov sú nevyhnutné na zhromažďovanie údajov o konkurencii kľúčových slov a identifikáciu potenciálnych cieľov kľúčových slov. Tieto nástroje vám pomôžu analyzovať webové stránky vašich konkurentov a zistiť cieľové kľúčové slová, ktoré používajú. Pochopením údajov o kľúčových slovách vašich konkurentov môžete prijímať informované rozhodnutia o tom, na ktoré kľúčové slová sa zamerať pre svoje webové stránky.

K niektorým obľúbeným nástrojom SEO na analýzu kľúčových slov na analýzu konkurencie patrí:

 • Sentuo:
 • Ahrefs: Obľúbený nástroj SEO, ktorý ponúka funkcie prieskumu kľúčových slov, analýzy konkurencie a auditu webu:
 • Moz: Komplexný nástroj SEO, ktorý poskytuje údaje o konkurencii kľúčových slov, analýzu spätných odkazov a analýzu konkurenčných webových stránok:

Pomocou týchto nástrojov môžete získať cenné poznatky o stratégiách kľúčových slov konkurencie a identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, na ktoré sa môžete zamerať na svojej webovej lokalite.

Úloha Google Trends pri výskume kľúčových slov

Google Trends je výkonný nástroj na výskum kľúčových slov, ktorý vám pomôže odhaliť návrhy kľúčových slov a nápady na kľúčové slová na základe trendov vyhľadávania. Analýzou popularity hľadaných výrazov v čase môžete identifikovať potenciálne kľúčové slová s nízkou konkurenciou a pridať ich do svojho zoznamu kľúčových slov.

Aby ste mohli použiť službu Google Trends na výskum kľúčových slov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Navštívte webovú stránku Google Trends a do vyhľadávacieho riadku zadajte svoje východiskové kľúčové slovo.
 2. Analyzujte trendy vyhľadávania vášho kľúčového slova a venujte pozornosť prípadným sezónnym výkyvom alebo náhlym nárastom popularity.
 3. Prejdite do časti „Súvisiace dotazy“, kde nájdete návrhy a nápady na kľúčové slová založené na vašom kľúčovom slove.
 4. Pridávajte relevantné kľúčové slová s nízkou konkurenciou do zoznamu kľúčových slov na ďalšiu analýzu a zacielenie.

Zapojením Google Trends do procesu výskumu kľúčových slov môžete odhaliť cenné nápady na kľúčové slová a udržať si náskok pred novými trendmi vyhľadávania vo vašom výklenku.

Na záver, použitie kombinácie nástrojov SEO kľúčových slov, analýzy konkurenčných webových stránok a Google Trends vám môže pomôcť identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou a zlepšiť umiestnenie vašej webovej stránky vo vyhľadávači. Zameraním sa na tieto kľúčové slová môžete zvýšiť organickú návštevnosť svojho webu a zvýšiť konverzie.

Zhrnutie

V tomto článku sme sa zaoberali dôležitosťou identifikácie kľúčových slov s nízkou konkurenciou v SEO a rôznymi metódami ich vyhľadávania. Začali sme načrtnutím procesu hľadania kľúčových slov s nízkou konkurenciou, ktorý zahŕňa začatie s východiskovými kľúčovými slovami, používanie nástrojov na efektívny prieskum kľúčových slov, odhad konkurencie kľúčových slov a skóre obtiažnosti a pochopenie významu údajov o objeme vyhľadávania pri výbere kľúčových slov.

Potom sme preskúmali možnosti kľúčových slov s nízkou konkurenciou, pričom sme sa zamerali na silu dlhých chvostových kľúčových slov a fráz, zameranie na konkrétny zámer vyhľadávania s kľúčovými slovami s nízkou konkurenciou a odhalenie ziskových kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Venovali sme sa aj nástrojom a technikám na výskum kľúčových slov s nízkou konkurenciou, ako napríklad využívaniu nástrojov SEO na analýzu kľúčových slov, ako sú Ahrefs, SEMrush a Moz, a úlohe Google Trends pri výskume kľúčových slov.

Postupovaním podľa stratégií a techník opísaných v tomto článku môžete efektívne identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré môžu pomôcť zlepšiť umiestnenie vášho webu vo vyhľadávači, zvýšiť organickú návštevnosť a konverzie. Nezabudnite používať kombináciu nástrojov SEO pre kľúčové slová, analýzy konkurenčných webových stránok a Google Trends, aby ste mali náskok pred novými trendmi vo vyhľadávaní a odhalili cenné nápady na kľúčové slová vo vašom výklenku.

FAQ_Here

Zdieľajte tento príspevok:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Vyskúšajte zadarmo

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa