Klíčová slova s nízkou konkurencí: Tajemství odhalení SEO zlata

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Opublikowano: 01.03.2024
18 minut

Pokud jde o optimalizaci pro vyhledávače (SEO), nalezení správných klíčových slov je klíčové pro zvýšení organické návštěvnosti vašich webových stránek. Jednou z účinných strategií je použití vyhledávače klíčových slov s nízkou konkurencí k identifikaci klíčových slov s nižší konkurencí, což usnadňuje jejich vyšší umístění ve výsledcích vyhledávání. V tomto průvodci se budeme zabývat výhodami používání klíčových slov s nízkou konkurencí a tím, jak je najít.

Klíčová slova s nízkou konkurencí jsou vyhledávané výrazy, které mají nižší objem vyhledávání a méně konkurenčních webových stránek. Zaměřením se na tato klíčová slova můžete zvýšit své šance na vyšší umístění na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) a přilákat více organické návštěvnosti. Vyhledávač klíčových slov s nízkou konkurencí je nástroj, který vám pomůže identifikovat tato cenná klíčová slova, což vám umožní optimalizovat obsah a zlepšit strategii SEO.

Používání klíčových slov s nízkou konkurencí v obsahu má několik výhod. Zaprvé vám mohou pomoci získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, protože pro tyto výrazy existuje menší konkurence. To může vést ke zvýšení organické návštěvnosti a vyšší míře konverzí. Kromě toho vám cílení na klíčová slova s nízkou konkurencí může pomoci získat autoritu ve vašem výklenku, protože budete poskytovat hodnotný obsah o tématech, která nejsou široce pokryta jinými weby.

Teď, když už chápete význam klíčových slov s nízkou konkurencí, pojďme prozkoumat některé strategie jejich hledání. V následujících částech probereme různé metody identifikace příležitostí pro klíčová slova s nízkou konkurencí, používání dlouhých frází, využití průzkumu klíčových slov konkurence, filtrování a třídění klíčových slov a identifikaci mezer v obsahu pomocí analýzy klíčových slov.

Zvládnutím umění vyhledávání klíčových slov s nízkou konkurencí můžete zlepšit svou strategii SEO a zvýšit organickou návštěvnost svých webových stránek. Využití vyhledávače klíčových slov s nízkou konkurencí je základním krokem v tomto procesu, který vám umožní identifikovat cenná klíčová slova a podle nich optimalizovat obsah. Zůstaňte naladěni na další části, kde se budeme hlouběji zabývat konkrétními strategiemi a technikami vyhledávání a implementace klíčových slov s nízkou konkurencí.

KeyT_Here

Strategie vyhledávání klíčových slov s nízkou konkurencí

Jak najít příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí

Pomocí nástroje vyhledávač klíčových slov můžete identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí, která mohou zlepšit pozice vašeho webu ve vyhledávačích. Zde je návod krok za krokem, jak tato cenná klíčová slova najít:

 1. Začněte průzkumem klíčových slov a vytvořte seznam potenciálních klíčových slov souvisejících s vaším výklenkem nebo tématem.
 2. Pomocí nástroje pro vyhledávání klíčových slov shromážděte údaje o objemu vyhledávání, obtížnosti klíčových slov a konkurenci jednotlivých klíčových slov.
 3. Filtrujte seznam klíčových slov tak, abyste se zaměřili na klíčová slova s nízkou obtížností a objemová klíčová slova s nízkou konkurencí.
 4. Analyzujte přehled klíčových slov a identifikujte příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí a dobrým objemem vyhledávání.
 5. Zvažte použití zdarma dostupného nástroje pro klíčová slova, abyste našli další návrhy klíčových slov a rozšířili svůj seznam potenciálních klíčových slov s nízkou konkurencí.

Zaměření na klíčová slova s nízkou konkurencí vám může pomoci získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a přilákat na své webové stránky větší organickou návštěvnost.

Používání dlouhoocasých frází pro nízkou konkurenci

Dlouhoocasá klíčová slova jsou delší, konkrétnější fráze, které mají obvykle nižší objem vyhledávání a konkurenci. Tato klíčová slova mohou být vynikajícím zdrojem příležitostí pro klíčová slova s nízkou konkurencí. Chcete-li najít dlouhoocasá klíčová slova, použijte nástroj pro analýzu klíčových slov, který generuje návrhy klíčových slov a analyzuje údaje o objemu vyhledávání a konkurenci.

Mezi výhody používání dlouhých klíčových slov patří:

 • Menší konkurence, což usnadňuje vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání
 • Vyšší míra konverze, protože uživatelé hledající konkrétní fráze se s větší pravděpodobností zapojí do vašeho obsahu
 • Zlepšená relevance, protože dlouhá klíčová slova často lépe odpovídají záměru uživatele

Zapojením dlouhých klíčových slov do obsahu se můžete zaměřit na příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí a zlepšit pozice svých webových stránek ve vyhledávačích.

Využití průzkumu klíčových slov konkurence

Další strategií pro nalezení klíčových slov s nízkou konkurencí je analýza používání klíčových slov konkurence. Výzkum klíčových slov konkurence vám může pomoci identifikovat mezery ve vaší vlastní strategii klíčových slov a odhalit cenná klíčová slova s nízkou konkurencí. Chcete-li využít průzkum klíčových slov konkurence, postupujte podle následujících kroků:

 1. Identifikujte své hlavní konkurenty a analyzujte jejich webové stránky, abyste zjistili, na jaká klíčová slova se zaměřují.
 2. Pomocí kontroléru konkurence klíčových slov shromážděte údaje o objemu vyhledávání, obtížnosti klíčových slov a konkurenci jednotlivých klíčových slov.
 3. Srovnejte vlastní využití klíčových slov s využitím klíčových slov konkurence a vyhledejte příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí a dobrým objemem vyhledávání.
 4. Zohledněte skóre obtížnosti klíčových slov a výsledky konkurence klíčových slov a určete, na která klíčová slova se vyplatí zaměřit.

Využitím průzkumu klíčových slov konkurence můžete odhalit klíčová slova s nízkou konkurencí, která mohou pomoci zlepšit pozice vašeho webu ve vyhledávačích.

Filtrování a třídění klíčových slov pro dosažení optimálních výsledků

Jakmile máte seznam potenciálních klíčových slov s nízkou konkurencí, je nezbytné je filtrovat a třídit, abyste identifikovali nejcennější příležitosti. Zde je několik tipů pro filtrování a třídění seznamu klíčových slov:

 1. Soustřeďte se na objem vyhledávání klíčových slov, abyste zajistili, že vámi vybraná klíčová slova mají dostatečnou návštěvnost ve vyhledávání, která bude mít vliv na hodnocení vašich webových stránek.
 2. Zvažte konkurenci klíčových slov a upřednostněte klíčová slova s nižší úrovní konkurence.
 3. Pomocí nástrojů pro navrhování klíčových slov a analýzy klíčových slov upřesněte svůj seznam a identifikujte další příležitosti pro klíčová slova s nízkou konkurencí.

Efektivním filtrováním a tříděním klíčových slov se můžete zaměřit na nejhodnotnější klíčová slova s nízkou konkurencí a zlepšit pozice svých webových stránek ve vyhledávačích.

Identifikace mezer v obsahu pomocí analýzy klíčových slov

Další strategií pro hledání klíčových slov s nízkou konkurencí je identifikace mezer v obsahu ve vašem oboru nebo výklenku. Analýzou klíčových slov a trendů ve vyhledávání můžete odhalit témata, která nejsou široce pokryta jinými webovými stránkami, což poskytuje příležitost zaměřit se na dlouhoocasé fráze a nejlepší klíčová slova pro SEO. Chcete-li identifikovat mezery v obsahu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Provedete průzkum klíčových slov a vytvoříte seznam potenciálních klíčových slov souvisejících s vaší nikou nebo tématem.
 2. Analyzujte trendy vyhledávání a záměry uživatelů, abyste identifikovali témata, která nejsou široce pokryta jinými weby.
 3. Vytvořte nápady na klíčová slova a návrhy klíčových slov na základě analýzy mezer v obsahu.
 4. Soustřeďte se na klíčová slova s dlouhým ocasem a dobrá klíčová slova s nízkou konkurencí, abyste se na tyto mezery v obsahu účinně zaměřili.

Zjistíte-li mezery v obsahu pomocí analýzy klíčových slov, můžete se zaměřit na klíčová slova s nízkou konkurencí a zlepšit pozice svých webových stránek ve vyhledávačích.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Implementace klíčových slov s nízkou konkurencí

Jak začlenit klíčová slova s nízkou konkurencí do obsahu

Jakmile zjistíte cílový seznam klíčových slov s nízkou konkurencí, je nezbytné je efektivně začlenit do obsahu. Zde je návod, jak to udělat krok za krokem:

 1. Použijte nástroj pro plánování klíčových slov, jako je Google Keyword Planner, a shromážděte údaje o objemu vyhledávání, úrovni konkurence a skóre obtížnosti pro každé cílové klíčové slovo.
 2. Zaměřte se na dlouhodobá klíčová slova a relevantní klíčová slova se středním objemem vyhledávání a nízkou konkurencí, abyste zvýšili své šance na vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání.
 3. Zvolená klíčová slova přirozeně začleňte do obsahu, včetně nadpisů, podnadpisů a hlavního textu. Vyhněte se přeplňování klíčových slov a zajistěte, aby obsah zůstal poutavý a informativní.
 4. Sledujte výkonnost svého obsahu pomocí analytických nástrojů a sledujte změny v organických pozicích a návštěvnosti z vyhledávání. Na základě těchto údajů upravte strategii klíčových slov podle potřeby.

Zapojením klíčových slov s nízkou konkurencí do obsahu můžete zlepšit pozice svých webových stránek ve vyhledávačích a přilákat více organické návštěvnosti.

Sledování dopadu klíčových slov s nízkou konkurencí na organické pozice

Po zavedení klíčových slov s nízkou konkurencí je důležité sledovat jejich dopad na organické pozice vašich webových stránek. Za tímto účelem postupujte podle následujících kroků:

 1. Vytvořte počáteční seznam klíčových slov s nízkou konkurencí, která jste začlenili do svého obsahu.
 2. Zjistěte nedostatky v obsahu a příležitosti ke zlepšení analýzou výkonnosti svého webu a porovnáním s klíčovými slovy konkurence.
 3. Pomocí zdrojů dat o klíčových slovech, jako jsou Google Analytics a Search Console, sledujte změny v organických pozicích, objemu vyhledávání a návštěvnosti pro každé konkrétní klíčové slovo.
 4. Na základě těchto údajů upravte svůj obsah a strategii klíčových slov a zaměřte se na klíčová slova, která vykazují nejvýraznější zlepšení pozic a návštěvnosti.

Pravidelné sledování vlivu klíčových slov s nízkou konkurencí na organické pozice vám pomůže optimalizovat obsah a strategii klíčových slov tak, abyste dosáhli lepších výsledků.

Upravení strategie klíčových slov na základě údajů o návštěvnosti ve vyhledávání

Při sledování výkonnosti klíčových slov s nízkou konkurencí je nezbytné upravit strategii klíčových slov na základě údajů o návštěvnosti ve vyhledávání. Zde je návod, jak na to:

 1. Analyzujte objem klíčových slov a údaje o klíčových slovech, abyste zjistili, která klíčová slova přivádějí na vaše webové stránky největší návštěvnost.
 2. Pomocí nástrojů, jako je Google Keyword Planner a Keyword Magic Tool, můžete najít nové potenciální cíle klíčových slov a rozšířit seznam klíčových slov s nízkou konkurencí.
 3. Experimentujte s různými kombinacemi klíčových slov, včetně long-tail klíčových slov a variant cílových klíčových slov, abyste našli nejefektivnější kombinaci pro svůj obsah.
 4. Využívejte Google Autocomplete a další nástroje pro navrhování klíčových slov, abyste objevili nové příležitosti pro klíčová slova a udrželi si náskok před konkurencí.

Přizpůsobováním strategie klíčových slov na základě údajů o návštěvnosti vyhledávání můžete průběžně optimalizovat obsah a zlepšovat pozice svých webových stránek ve vyhledávačích.

Obvyklé problémy a řešení při výzkumu klíčových slov

Výzkum klíčových slov je zásadním aspektem SEO, ale může být náročný kvůli faktorům, jako jsou přesné objemy vyhledávání, místní výzkum klíčových slov a objemové výrazy. V této části se budeme zabývat běžnými problémy a řešeními při vyhledávání klíčových slov, včetně toho, jak vyhledávat podle klíčových slov, vytvořit strategii vyhledávání klíčových slov a filtrovat klíčová slova.

Práce s klíčovými slovy s vysokou konkurencí

Klíčová slova s vysokou konkurencí mohou být obtížně umístitelná, ale pochopení významu měsíčního objemu vyhledávání a provedení rychlého vyhledávání klíčových slov vám může pomoci najít příležitosti. Chcete-li se vypořádat s klíčovými slovy s vysokou konkurencí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zaměřte se na primární klíčová slova a klíčová slova SEO s nižší konkurencí a přiměřeným objemem vyhledávání.
 2. Pomocí nástrojů rank keyword analyzujte konkurenci a identifikujte potenciální příležitosti.
 3. Prozkoumejte příbuzná vyhledávání, abyste našli alternativní klíčová slova s nižší konkurencí.

Podle těchto kroků se můžete efektivně vypořádat s klíčovými slovy s vysokou konkurencí a zvýšit své šance na vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Překonání problémů s údaji o objemu vyhledávání

Údaje o objemu vyhledávání mohou být nekonzistentní a nespolehlivé, ale použití nástrojů, jako je správce klíčových slov, Google Ads keyword a pochopení funkcí SERP, vám může pomoci tyto problémy překonat. Chcete-li řešit problémy s údaji o objemu vyhledávání, zvažte následující:

 1. Využívejte sekce featured snippet a lidé se také ptají v SERP k identifikaci potenciálních příležitostí pro klíčová slova.
 2. Sledujte SERP traction, abyste pochopili, jak si vaše klíčová slova vedou ve výsledcích vyhledávání.
 3. Zaměřte se na výrazy s nulovým vyhledáváním a s nízkým objemem vyhledávání tím, že se zaměříte na dlouhá klíčová slova a záměr vyhledávání.
 4. Používejte nástroje, jako je například nástroj pro vyhledávání klíčových slov zdarma WordStream, abyste našli alternativní klíčová slova se spolehlivějšími údaji o objemu vyhledávání.

Využitím těchto strategií můžete překonat problémy s údaji o objemu vyhledávání a zlepšit svůj proces vyhledávání klíčových slov.

Řešení problémů s nulovým vyhledáváním a výrazy s nízkým objemem vyhledávání

Práce s nulovým vyhledáváním a výrazy s nízkým objemem vyhledávání může být náročná, ale pochopení záměru vyhledávání, používání nástrojů pro SEO a zaměření se na vyhledávací dotaz a vyhledávací výrazy vám může pomoci tyto problémy řešit. Chcete-li se vypořádat s nulovým vyhledáváním a výrazy s nízkým objemem vyhledávání, postupujte podle následujících kroků:

 1. Analyzujte konkurenční dotazy na klíčová slova a identifikujte potenciální příležitosti ve výrazech s nízkým objemem vyhledávání.
 2. Soustřeďte se na organické hodnocení a záměry uživatelů a vytvořte obsah, který odpovídá potřebám cílové skupiny.
 3. Zaměřte se na klíčová slova s velkým objemem a klíčová slova s velkým objemem vyhledávání, která jsou relevantní pro váš výklenek a mají nižší konkurenci.

Zaměřením se na výrazy s nulovým objemem vyhledávání a s malým objemem vyhledávání můžete zlepšit svůj proces vyhledávání klíčových slov a vytvořit obsah, který se bude ve výsledcích vyhledávání umisťovat výše.

Shrnutí

V tomto komplexním průvodci jsme prozkoumali různé strategie a techniky vyhledávání a implementace klíčových slov s nízkou konkurencí. Probrali jsme význam dlouhých ocasních frází, průzkumu konkurenčních klíčových slov a analýzy mezer v obsahu při identifikaci příležitostí pro klíčová slova s nízkou konkurencí. Dále jsme se zabývali tím, jak tato klíčová slova začlenit do obsahu a sledovat jejich vliv na organické pozice.

Dále jsme se věnovali běžným problémům při výzkumu klíčových slov, jako je řešení vysoké konkurence klíčových slov, překonávání problémů s údaji o objemu vyhledávání a řešení výrazů s nulovým vyhledáváním a malým objemem vyhledávání. Dodržováním strategií a řešení uvedených v této příručce můžete zvládnout umění vyhledávání klíčových slov s nízkou konkurencí a zlepšit pozice svých webových stránek ve vyhledávačích.

Nezapomeňte se zaměřit na pochopení záměru vyhledávání, používání nástrojů SEO a analýzu konkurence a vytvářet obsah, který odpovídá potřebám cílové skupiny. Tímto způsobem se můžete efektivně zaměřit na klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání a s nižší konkurencí, což v konečném důsledku povede k vyšší organické návštěvnosti vašich webových stránek.

FAQ_Here

Share this post:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se