Kľúčové slová s nízkou konkurenciou: Tajomstvo odhalenia SEO zlata

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Publikovaný: 01.03.2024
17 minút

Pokiaľ ide o optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), nájdenie správnych kľúčových slov je rozhodujúce pre zvýšenie organickej návštevnosti vašich webových stránok. Jednou z účinných stratégií je použitie vyhľadávača kľúčových slov s nízkou konkurenciou na identifikáciu kľúčových slov s nižšou konkurenciou, vďaka čomu sa ľahšie umiestnia vo výsledkoch vyhľadávania vyššie. V tejto príručke sa budeme zaoberať výhodami používania kľúčových slov s nízkou konkurenciou a spôsobmi ich vyhľadávania.

Kľúčové slová s nízkou konkurenciou sú vyhľadávané výrazy, ktoré majú nižší objem vyhľadávania a menej konkurenčných webových stránok. Zameraním sa na tieto kľúčové slová môžete zvýšiť svoje šance na vyššie umiestnenie na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP) a prilákať viac organickej návštevnosti. Vyhľadávač kľúčových slov s nízkou konkurenciou je nástroj, ktorý vám pomôže identifikovať tieto hodnotné kľúčové slová, čo vám umožní optimalizovať obsah a zlepšiť stratégiu SEO.

Používanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou v obsahu má niekoľko výhod. Po prvé, môžu vám pomôcť získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, pretože pre tieto výrazy je menšia konkurencia. To môže viesť k zvýšeniu organickej návštevnosti a vyššej miere konverzie. Okrem toho vám zacielenie na kľúčové slová s nízkou konkurenciou môže pomôcť vybudovať si autoritu vo vašom výklenku, pretože budete poskytovať hodnotný obsah o témach, ktoré nie sú široko pokryté inými webovými stránkami.

Teraz, keď ste pochopili význam kľúčových slov s nízkou konkurenciou, poďme preskúmať niektoré stratégie na ich vyhľadávanie. V nasledujúcich častiach sa budeme venovať rôznym metódam na identifikáciu príležitostí pre kľúčové slová s nízkou konkurenciou, používaniu dlhých chvostových fráz, využívaniu prieskumu kľúčových slov konkurencie, filtrovaniu a triedeniu kľúčových slov a identifikácii medzier v obsahu prostredníctvom analýzy kľúčových slov.

Zvládnutím umenia vyhľadávania kľúčových slov s nízkou konkurenciou môžete zlepšiť svoju stratégiu SEO a zvýšiť organickú návštevnosť svojich webových stránok. Využitie vyhľadávača kľúčových slov s nízkou konkurenciou je základným krokom v tomto procese, ktorý vám umožní identifikovať hodnotné kľúčové slová a podľa nich optimalizovať obsah. Zostaňte naladení na ďalšie časti, v ktorých sa budeme hlbšie venovať konkrétnym stratégiám a technikám vyhľadávania a implementácie kľúčových slov s nízkou konkurenciou.

Stratégie vyhľadávania kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Ako nájsť príležitosti pre kľúčové slová s nízkou konkurenciou

Použitie nástroja vyhľadávač kľúčových slov vám pomôže identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré môžu zlepšiť pozície vašej webovej lokality vo vyhľadávači. Tu je podrobný návod, ako nájsť tieto hodnotné kľúčové slová:

 1. Začnite výskumom kľúčových slov a vytvorte zoznam potenciálnych kľúčových slov súvisiacich s vaším výklenkom alebo témou.
 2. Pomocou nástroja na vyhľadávanie kľúčových slov zhromaždite údaje o objeme vyhľadávania, náročnosti kľúčových slov a konkurencii pre každé kľúčové slovo.
 3. Filtrujte zoznam kľúčových slov tak, aby ste sa zamerali na klúčové slová s nízkou obtiažnosťou a objemové kľúčové slová s nízkou konkurenciou.
 4. Analyzujte prehľad kľúčových slov a identifikujte príležitosti pre kľúčové slová s nízkou konkurenciou s dobrým objemom vyhľadávania a nízkou konkurenciou.
 5. Zvážte použitie zdarma dostupného nástroja na vyhľadávanie kľúčových slov, aby ste našli ďalšie návrhy kľúčových slov a rozšírili svoj zoznam potenciálnych kľúčových slov s nízkou konkurenciou.

Zameranie sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou vám môže pomôcť získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania a prilákať viac organickej návštevnosti na vaše webové stránky.

Používanie dlhých chvostových fráz pre nízku konkurenciu

Dlhé chvostové kľúčové slová sú dlhšie, konkrétnejšie frázy, ktoré majú zvyčajne nižší objem vyhľadávania a nižšiu konkurenciu. Tieto kľúčové slová môžu byť vynikajúcim zdrojom príležitostí pre kľúčové slová s nízkou konkurenciou. Ak chcete nájsť long-tailové kľúčové slová, použite nástroj na analýzu kľúčových slov na generovanie návrhov kľúčových slov a analýzu údajov o objeme vyhľadávania a konkurencii.

Prínosy používania dlhých kľúčových slov zahŕňajú:

 • Menej konkurencie, vďaka čomu sa ľahšie umiestňujete vyššie vo výsledkoch vyhľadávania
 • Vyššia miera konverzie, pretože používatelia, ktorí hľadajú konkrétne frázy, sa s väčšou pravdepodobnosťou budú venovať vášmu obsahu
 • Vyššia relevantnosť, pretože dlhé chvostové kľúčové slová často lepšie zodpovedajú zámeru používateľa

Začlenením dlhých chvostových kľúčových slov do obsahu sa môžete zamerať na príležitosti s nízkou konkurenciou kľúčových slov a zlepšiť umiestnenie svojej webovej lokality vo vyhľadávači.

Využívanie prieskumu kľúčových slov konkurencie

Ďalšou stratégiou na vyhľadávanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou je analýza používania kľúčových slov vašich konkurentov. Výskum kľúčových slov konkurencie vám môže pomôcť identifikovať medzery vo vašej vlastnej stratégii kľúčových slov a odhaliť cenné kľúčové slová s nízkou konkurenciou. Ak chcete využiť prieskum kľúčových slov konkurencie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Identifikujte svojich hlavných konkurentov a analyzujte ich webové stránky, aby ste našli kľúčové slová, na ktoré sa zameriavajú.
 2. Použite kontrolór konkurencie kľúčových slov na zhromaždenie údajov o objeme vyhľadávania, náročnosti kľúčových slov a konkurencii pre každé kľúčové slovo.
 3. Porovnajte vlastné používanie kľúčových slov s používaním kľúčových slov konkurencie a vyhľadajte príležitosti pre kľúčové slová s nízkou konkurenciou a dobrým objemom vyhľadávania.
 4. Zohľadnite skóre obtiažnosti kľúčového slova a výsledky konkurencie kľúčového slova, aby ste určili, na ktoré kľúčové slová sa oplatí zamerať.

Využitím prieskumu kľúčových slov konkurencie môžete odhaliť kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré môžu pomôcť zlepšiť pozície vašej webovej stránky vo vyhľadávači.

Filtrovanie a triedenie kľúčových slov pre optimálne výsledky

Akonáhle máte zoznam potenciálnych kľúčových slov s nízkou konkurenciou, je nevyhnutné ich filtrovať a triediť, aby ste identifikovali najhodnotnejšie príležitosti. Tu je niekoľko tipov na filtrovanie a triedenie zoznamu kľúčových slov:

 1. Sústreďte sa na objem vyhľadávania kľúčových slov, aby ste sa uistili, že vybrané kľúčové slová majú dostatočnú návštevnosť vo vyhľadávaní, ktorá môže mať vplyv na umiestnenie vašej webovej stránky.
 2. Zvážte konkurenciu kľúčových slov a uprednostnite kľúčové slová s nižšou úrovňou konkurencie.
 3. Používajte nástroje na navrhovanie kľúčových slov a analýzu kľúčových slov na spresnenie zoznamu a identifikáciu ďalších možností kľúčových slov s nízkou konkurenciou.

Efektívnym filtrovaním a triedením kľúčových slov sa môžete zamerať na najhodnotnejšie kľúčové slová s nízkou konkurenciou a zlepšiť umiestnenie svojej webovej stránky vo vyhľadávači.

Identifikácia medzier v obsahu pomocou analýzy kľúčových slov

Ďalšou stratégiou na vyhľadávanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou je identifikácia medzier v obsahu vo vašom výklenku alebo odvetví. Analýzou kľúčových slov a trendov vyhľadávania môžete odhaliť témy, ktoré nie sú široko pokryté inými webovými stránkami, čo poskytuje príležitosť zamerať sa na dlhé chvostové frázy a najlepšie kľúčové slová pre SEO. Ak chcete identifikovať medzery v obsahu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vykonajte výskum kľúčových slov a vytvorte zoznam potenciálnych kľúčových slov súvisiacich s vašou nikou alebo témou.
 2. Analyzujte trendy vyhľadávania a zámery používateľov, aby ste identifikovali témy, ktoré nie sú široko pokryté inými webovými stránkami.
 3. Vygenerujte nápady na kľúčové slová a návrhy kľúčových slov na základe analýzy medzier v obsahu.
 4. Sústreďte sa na dlhé chvostové kľúčové slová a dobré kľúčové slová s nízkou konkurenciou, aby ste sa na tieto medzery v obsahu efektívne zamerali.

Zistením medzier v obsahu pomocou analýzy kľúčových slov sa môžete zamerať na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a zlepšiť umiestnenie svojej webovej stránky vo vyhľadávači.

Implementácia kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Ako začleniť kľúčové slová s nízkou konkurenciou do obsahu

Akonáhle ste identifikovali cieľový zoznam kľúčových slov s nízkou konkurenciou, je nevyhnutné ich efektívne začleniť do obsahu. Tu je návod, ako to urobiť krok za krokom:

 1. Použite nástroj na plánovanie kľúčových slov, ako je napríklad Google Keyword Planner, na zhromaždenie údajov o objeme vyhľadávania, úrovni konkurencie a hodnotení obtiažnosti pre každé cieľové kľúčové slovo.
 2. Sústreďte sa na dlhé chvostové kľúčové slová a relevantné kľúčové slová so stredným objemom vyhľadávania a nízkou konkurenciou, aby ste zvýšili svoje šance na vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
 3. Zapojte vybrané kľúčové slová prirodzene do obsahu vrátane nadpisov, podnadpisov a hlavného textu. Vyhnite sa preplneniu kľúčovými slovami a zabezpečte, aby obsah zostal pútavý a informatívny.
 4. Sledujte výkonnosť svojho obsahu pomocou analytických nástrojov, aby ste mohli sledovať zmeny v organickom umiestnení a návštevnosti vo vyhľadávaní. Podľa potreby upravte stratégiu kľúčových slov na základe údajov.

Začlenením kľúčových slov s nízkou konkurenciou do obsahu môžete zlepšiť pozície svojej webovej lokality vo vyhľadávačoch a prilákať viac organickej návštevnosti.

Monitorovanie vplyvu kľúčových slov s nízkou konkurenciou na organické pozície

Po implementácii kľúčových slov s nízkou konkurenciou je nevyhnutné monitorovať ich vplyv na organické pozície vašej webovej lokality. Na tento účel postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vytvorte iniciálny zoznam kľúčových slov s nízkou konkurenciou, ktoré ste začlenili do svojho obsahu.
 2. Identifikujte prieskumy v obsahu a príležitosti na zlepšenie analýzou výkonnosti svojej webovej lokality a jej porovnaním s kľúčovými slovami konkurencie.
 3. Používajte zdroje údajov o kľúčových slovách, ako sú Google Analytics a Search Console, na sledovanie zmien v organickom umiestnení, objeme vyhľadávania a návštevnosti pre každé konkrétne kľúčové slovo.
 4. Na základe týchto údajov upravte svoj obsah a stratégiu kľúčových slov a zamerajte sa na kľúčové slová, ktoré vykazujú najvýraznejšie zlepšenie pozícií a návštevnosti.

Pravidelné sledovanie vplyvu kľúčových slov s nízkou konkurenciou na organické pozície vám pomôže optimalizovať obsah a stratégiu kľúčových slov pre lepšie výsledky.

Upravenie stratégie kľúčových slov na základe údajov o návštevnosti vo vyhľadávaní

Pri sledovaní výkonnosti kľúčových slov s nízkou konkurenciou je nevyhnutné upraviť stratégiu kľúčových slov na základe údajov o návštevnosti vo vyhľadávaní. Tu je návod, ako na to:

 1. Analyzujte objem kľúčových slov a údaje o kľúčových slovách, aby ste zistili, ktoré kľúčové slová privádzajú na vašu webovú stránku najväčšiu návštevnosť.
 2. Používajte nástroje, ako sú Google Keyword Planner a Keyword Magic Tool, aby ste našli nové potenciálne ciele kľúčových slov a rozšírili svoj zoznam kľúčových slov s nízkou konkurenciou.
 3. Experimentujte s rôznymi kombináciami kľúčových slov vrátane dlhých chvostových kľúčových slov a variácií cieľových kľúčových slov, aby ste našli najefektívnejšiu kombináciu pre svoj obsah.
 4. Využívajte Google Autocomplete a ďalšie nástroje na navrhovanie kľúčových slov, aby ste objavili nové príležitosti na kľúčové slová a udržali si náskok pred konkurenciou.

Pri úprave stratégie kľúčových slov na základe údajov o návštevnosti vo vyhľadávaní môžete neustále optimalizovať svoj obsah a zlepšovať pozície svojej webovej stránky vo vyhľadávačoch.

Obvyklé výzvy a riešenia pri výskume kľúčových slov

Výskum kľúčových slov je dôležitým aspektom SEO, ale môže byť náročný vzhľadom na faktory, ako sú presné objemy vyhľadávania, miestny výskum kľúčových slov a objemové výrazy. V tejto časti sa budeme venovať bežným výzvam a riešeniam pri vyhľadávaní kľúčových slov vrátane toho, ako vyhľadávať podľa kľúčových slov, vytvoriť stratégiu vyhľadávania kľúčových slov a filtrovať kľúčové slová.

Vyriešenie kľúčových slov s vysokou konkurenciou

Kľúčové slová s vysokou konkurenciou sa môžu ťažko umiestňovať, ale pochopenie významu mesačného objemu vyhľadávania a vykonanie rýchleho vyhľadávania kľúčových slov vám môže pomôcť nájsť príležitosti. Ak sa chcete vysporiadať s kľúčovými slovami s vysokou konkurenciou, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Sústreďte sa na primárne kľúčové slová a kľúčové slová SEO s nižšou konkurenciou a primeraným objemom vyhľadávania.
 2. Použite nástroje rank keyword na analýzu konkurencie a identifikáciu potenciálnych príležitostí.
 3. Preskúmajte príbuzné vyhľadávania na nájdenie alternatívnych kľúčových slov s nižšou konkurenciou.

Postupovaním podľa týchto krokov sa môžete účinne vysporiadať s kľúčovými slovami s vysokou konkurenciou a zvýšiť svoje šance na vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Prekonanie problémov s údajmi o objeme vyhľadávania

Údaje o objeme vyhľadávania môžu byť nekonzistentné a nespoľahlivé, ale používanie nástrojov, ako je správca kľúčových slov, kľúčové slovo Google Ads a pochopenie funkcií systému SERP, vám môže pomôcť tieto problémy prekonať. Ak chcete riešiť problémy s údajmi o objeme vyhľadávania, zvážte nasledovné:

 1. Využívajte featured snippet a sekcie Ľudia sa tiež pýtajú v SERP na identifikáciu potenciálnych príležitostí pre kľúčové slová.
 2. Sledujte SERP traction, aby ste pochopili, ako sa vaše kľúčové slová prejavujú vo výsledkoch vyhľadávania.
 3. Zamerajte sa na výrazy s nulovým vyhľadávaním a nízkym objemom vyhľadávania tým, že sa zameriate na dlhé chvostové kľúčové slová a zámery vyhľadávania.
 4. Používajte nástroje, ako je napríklad bezplatný nástroj WordStream na vyhľadávanie alternatívnych kľúčových slov so spoľahlivejšími údajmi o objeme vyhľadávania.

Vykonaním týchto stratégií môžete prekonať problémy s údajmi o objeme vyhľadávania a zlepšiť svoj proces vyhľadávania kľúčových slov.

Riešenie problémov s nulovým vyhľadávaním a výrazmi s nízkym objemom vyhľadávania

Nulové vyhľadávanie a výrazy s nízkym objemom vyhľadávania môžu byť náročné na prácu, ale pochopenie vyhľadávacieho zámeru, používanie nástrojov SEO a zameranie sa na vyhľadávacie otázky a výrazy vám môžu pomôcť riešiť tieto problémy. Ak chcete riešiť problémy s nulovým vyhľadávaním a výrazy s nízkym objemom vyhľadávania, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Analyzujte konkurenčné otázky na kľúčové slová, aby ste identifikovali potenciálne príležitosti vo výrazoch s nízkym objemom vyhľadávania.
 2. Sústreďte sa na organické umiestnenie a zámery používateľov, aby ste vytvorili obsah, ktorý rieši potreby vášho cieľového publika.
 3. Zamerajte sa na výrazy s vysokým objemom a výrazmi s vysokým objemom vyhľadávania, ktoré sú relevantné pre váš výklenok a majú nižšiu konkurenciu.

Zameraním sa na výrazy s nulovým objemom vyhľadávania a s nízkym objemom vyhľadávania môžete zlepšiť svoj proces vyhľadávania kľúčových slov a vytvoriť obsah, ktorý sa vo výsledkoch vyhľadávania umiestni vyššie.

Sumár

V tejto komplexnej príručke sme preskúmali rôzne stratégie a techniky na vyhľadávanie a implementáciu kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Rozoberali sme význam dlhých chvostových fráz, výskumu konkurenčných kľúčových slov a analýzy medzier v obsahu pri identifikácii príležitostí pre kľúčové slová s nízkou konkurenciou. Okrem toho sme sa zaoberali tým, ako tieto kľúčové slová začleniť do obsahu a sledovať ich vplyv na organické umiestnenie.

Dalej sme sa venovali bežným výzvam pri výskume kľúčových slov, ako napríklad riešenie problémov s kľúčovými slovami s vysokou konkurenciou, prekonávanie problémov s údajmi o objeme vyhľadávania a riešenie problémov s výrazmi s nulovým vyhľadávaním a nízkym objemom vyhľadávania. Dodržiavaním stratégií a riešení uvedených v tejto príručke môžete zvládnuť umenie vyhľadávania kľúčových slov s nízkou konkurenciou a zlepšiť umiestnenie svojej webovej lokality vo vyhľadávači.

Nezabudnite sa zamerať na pochopenie zámeru vyhľadávania, používanie nástrojov SEO a analýzu konkurencie, aby ste mohli vytvárať obsah, ktorý rieši potreby vášho cieľového publika. Týmto spôsobom sa môžete efektívne zamerať na kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávania a s nižšou konkurenciou, čo v konečnom dôsledku prinesie väčšiu organickú návštevnosť vašej webovej stránky.

Zdieľajte tento príspevok:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa