Čas zmeniť prístup ku kľúčovým slovám

SEO
Damian SałkowskiDamian Sałkowski
Publikovaný: 18.02.2016
13 minút

V tomto príspevku sa dotkneme témy, o ktorej sa v poľskom SEO zatiaľ veľa nehovorí, a pritom ide o jeden z najdôležitejších prvkov v dnešnom SEO.

Na zmenu prístupu k kľúčovým slovám mali vplyv dve aktualizácie: Hummingbird a Panda 4.0. Obe zmenili to, ako by sme sa dnes mali pozerať na kľúčové slová a ako by sme ich mali používať.

Aktualizácia Hummingbird

.

GRAFIKA

.
V roku 2013 spoločnosť Google predstavila aktualizáciu s názvom Hummingbird. V Poľsku nespôsobila veľký rozruch (nemala veľký vplyv na výsledky), ale zmenila toho naozaj veľa.

Čo presne?

Google až do tejto zmeny analyzoval obsah podľa kľúčových slov v ňom. Touto aktualizáciou sa zmenil spôsob analýzy obsahu. V súčasnosti je každému textu priradená téma. Táto aktualizácia je úvodom do sémantiky, pomocou nej sa Google snaží rozpoznať zámer používateľa, ktorý zadáva vyhľadávací dotaz.

Mali by sme preto prestať používať v článku kľúčové slová a zamerať sa na tému článku?

Nie celkom. Algoritmy ešte nie sú dokonalé, preto sa oplatí kombinovať moderné a staré prístupy, aby sa dosiahli optimálne výsledky.

Panda 4.0 – Aktualizácia tematickej autority

.
V máji 2014 došlo k ďalšej aktualizácii, ktorá ovplyvňuje vnímanie kľúčových slov. Ako viete, Panda je aktualizácia, ktorá ovplyvňuje obsah: všetky stránky, ktoré majú nekvalitný obsah, sú vystavené negatívnym účinkom tohto algoritmu. Aktualizácia 4.0 bola jednou z najdôležitejších v celom cykle týchto aktualizácií. Určuje, nakoľko sa stránka zaoberá danou témou – takzvaná tematická autorita. Vysvetlím ju na príklade témy cukrovky.

Stránka, ktorá v celej svojej štruktúre popísala len cukrovku 1. typu, má menšiu šancu na vysoké umiestnenie ako stránka, ktorá dôkladne popísala každú tému v rámci cukrovky. Neplatí to len pre tento jeden článok o cukrovke 1. typu, ale pre všetok obsah o cukrovke. Čím viac pokrývame tému cukrovky svojím obsahom, tým vyššie pozície máme pre všetky dotazy týkajúce sa cukrovky. Je však dôležité vedieť, že dobrým postupom v tomto prípade nebude opísať všetky otázky o cukrovke v jednom veľmi dlhom článku – to sa spoločnosti Google nepáči. Lepšie sú spracované články, ktoré do hĺbky opisujú jednu pomerne úzku tému. Pri vytváraní obsahu o cukrovke na stránke by ste mali túto tému rozdeliť na menšie témy, ako na obrázku nižšie.

GRAFICKÁ STRÁNKA

Ďalej by sa každá téma mala odraziť v obsahu stránky. Ak je každá téma na lokalite popísaná, lokalita získava od spoločnosti Google vysokú autoritu témy – obsah lokality danú tému z veľkej časti pokrýva. Preto je dôležité identifikovať všetky vedľajšie témy v rámci hlavnej témy (napríklad cukrovka), ale aj to, ako bol obsah vytvorený (viac o tom neskôr v článku).

Dôležitým prvkom z hľadiska tematickej autority je aj štruktúra stránky. Obsah v rámci témy by mal na seba vhodným spôsobom nadväzovať. Architektúra informácií by mala byť vybudovaná tak, aby sa obsah z danej témy prelínal v štruktúre stránky. Ak je daná téma pokrytá mnohými článkami, ale tie sú na stránke roztrúsené neštruktúrovane, potom účinok SEO bude oveľa horší.

Predpoklad

.
Podľa tejto teórie by dôkladné pokrytie danej témy malo spôsobiť, že sa stránka bude vo vyhľadávači umiestňovať vysoko pre danú tému (nielen pre jednotlivé slová). Pri opise témy „cukrovka“ by sa teda dalo očakávať zvýšenie pozície úmerné zvýšeniu tematickej autority alebo pokrytia témy. Takýto predpoklad čiastočne potvrdzuje nedávna štúdia, ktorú vykonal baclinko na vzorke 10 000 adries URL. Obsah pokrývajúci tému dôkladne má tendenciu umiestňovať sa vo výsledkoch vyhľadávania vyššie ako obsah pokrývajúci témy slabšie. Ilustruje to nasledujúci graf.

GRAFIKA

Príklady

.
Urobili sme predpoklad. Je čas zistiť, či sa to odráža v skutočných výsledkoch vyhľadávania. Na testovanie sme použili už vyššie uvedenú tému „diabetes“ a na analýzu sme použili najväčšie lekárske webové stránky v Poľsku.

 • medonet.pl – 2. miesto pre frázu „diabetes“
 • .

 • poradnikzdrowie.pl – 5. miesto pre frázu „diabetes“
 • .

 • abczdrowie.pl – 6. miesto pre frázu „diabetes“
 • .

 • zdrowie.wp.pl – 17. miesto pre frázu „diabetes“
 • .

Toto sú 4 zdravotnícke stránky, ktoré by teoreticky mali mať vysoké pokrytie témy „diabetes“. Overme si, aké veľké je toto pokrytie a ako ovplyvňuje pozíciu stránok v rámci analyzovanej témy.

Medonet.pl

.
Pre slovo „diabetes“ má medonet.pl 3 090 indexovaných výsledkov v Google.

GRAFIKA

To je pomerne značné číslo vzhľadom na to, že analyzujeme len jednu tému . V súčasnosti je stránka viditeľná na 670 kľúčových slov súvisiacich s diabetom (také slová, ktoré obsahujú slovo „diabetes“).

GRAFIKA

Priemerná pozícia stránky v rámci týchto 670 kľúčových slov je 18,52. Týchto 670 kľúčových slov je rozložených na 103 rôznych URL, takže jedna URL je v priemere viditeľná na 6,50 kľúčových slov. Celkový potenciál slov v rámci výrazu „diabetes“, na ktoré je stránka viditeľná, je 86 110 vyhľadávaní.

Poradnikzdrowie.pl

.
Pre slovo „diabetes“ má stránka poradnikzdrowie.pl 72 300 výsledkov indexovaných v Google.

GRAFIKA

Táto služba je viditeľná na 1204 kľúčových slov súvisiacich s témou diabetes.

GRAFIKA

Priemerná pozícia stránky v rámci týchto 1204 kľúčových slov je 8,12. Týchto 1204 kľúčových slov je rozložených na 298 rôznych URL, takže jedna URL je v priemere viditeľná na 4,04 kľúčových slov. Celkový potenciál slov v rámci výrazu „diabetes“, na ktoré je stránka viditeľná, je 106 580 vyhľadávaní.

Abczdrowie.pl

.
Pre slovo „diabetes“ má stránka abczdrowie.pl 36 700 výsledkov indexovaných v Google.

GRAFIKA

Táto webová stránka je viditeľná na 1267 kľúčových slov súvisiacich s témou diabetes.

GRAFIKA

Priemerná pozícia stránky v rámci týchto 1267 kľúčových slov je 8,44. Týchto 1267 kľúčových slov je rozložených na 312 rôznych URL, takže jedna URL adresa je v priemere viditeľná na 4,06 kľúčových slov. Celkový potenciál slov v hesle „diabetes“, pre ktoré je stránka viditeľná, je 110 460 vyhľadávaní.

zdravie.wp.pl

.
Pre slovo „diabetes“ má stránka zdravie.wp.pl 6 910 indexovaných výsledkov v Google.

GRAFIKA

.

Táto služba je viditeľná na 220 kľúčových slov súvisiacich s témou diabetes.

GRAFIKA

.

.

Priemerná pozícia stránky v rámci týchto 220 kľúčových slov je 20,76. Týchto 220 kľúčových slov je rozložených na 51 rôznych URL, takže jedna URL je v priemere viditeľná na 4,31 kľúčových slov. Celkový potenciál slov v rámci výrazu „diabetes“, pre ktoré je stránka viditeľná, je 53 510 vyhľadávaní.

Informačná architektúra

.
Ako som už spomenul vyššie, z hľadiska tematickej autority je dôležitá aj informačná architektúra, t. j. vzájomná prepojenosť článkov v danej téme. Overili sme, ako to riešia nami analyzované webové lokality.

Medonet.pl

.
Na stránke sa nachádza zoznam so všetkými článkami o cukrovke, čo je správne.

GRAFIKA

Horšie je to už s odkazmi na konkrétne články, v článku o cukrovke je ťažké nájsť odkazy na iné články o cukrovke. Sú tam odkazy na iné zdravotné stavy.

GRAFIKA

Poradnikzdrowie.pl

.
Táto stránka má aj podstránku, na ktorej sú zhromaždené všetky články o cukrovke.

GRAFIKA

Čo je však dôležitejšie, v samotných článkoch nájdete aj množstvo odkazov na ďalšie články o cukrovke.

GRAFIKA

Abczdrowie.pl

.
Tu sa nachádza aj súhrnná stránka o cukrovke. Je veľmi dobre štruktúrovaná. Okrem zoznamu článkov obsahuje aj jedinečný opis ochorenia, čo má určite pozitívny vplyv na jeho zviditeľnenie.

GRAFIKA

.

Pri každom článku na stránke abczdrowie.co.uk máme súbor súvisiacich odkazov. Stránka tiež používa viacero vnútorných odkazov v obsahu, ktoré zabezpečujú správne prepojenie medzi článkami v rovnakej téme.

.

Grafika

.

Zdravie.wp.pl

.
V tomto prípade informačná architektúra veľmi zlyháva. Po zadaní slova „diabetes“ do vyhľadávača skončíme na bežnej stránke s článkom (to vysvetľuje miesto na druhej strane výsledkov vyhľadávania napriek vysokej autorite webu). Nepodarilo sa nám nájsť kolektívnu podstránku o cukrovke. Okrem toho v článku, na ktorý sme narazili, chýbajú tematické odkazy na iné články o cukrovke – je tu veľa odkazov na články o iných témach, čo z hľadiska tematickej autority nie je prínosné.

GRAFIKA

Súhrn

.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vyššie opísané metriky. Zhrnutie týchto údajov má za cieľ otestovať vzťah medzi pokrytím témy „diabetes“ a viditeľnosťou analyzovaných stránok na túto tému.

 

Závery

.

 • Vysokú koreláciu možno pozorovať medzi počtom adries URL v téme „diabetes“ a priemernou pozíciou stránky
 • .

 • Služby s vysokým počtom adres URL v danej téme sú viditeľné na vyšší počet kľúčových slov
 • .

 • Stránky s najlepšou informačnou architektúrou (odkazy v danej téme), t. j. abczdrowie.pl a poradnikzdrowie.pl, majú zároveň najvyššiu priemernú pozíciu a najvyššiu viditeľnosť v téme diabetes.

Zdá sa, že táto analýza potvrdzuje náš predpoklad. Závery sa zdajú byť jasné. Samozrejme, viditeľnosť alebo priemernú pozíciu ovplyvňujú aj externé odkazy a autorita danej stránky, ale na analýzu sme vybrali stránky s podobnými parametrami v tomto smere.

Tvorba obsahu

.
S aktualizáciou Hummingbird sa zmenil aj spôsob, akým by sa mal vytvárať obsah. Nižšie sme opísali dva prístupy k tvorbe obsahu. Starý a nový, ktorý rozlišuje, ako sa pozerať na používanie kľúčových slov v obsahu.

Starý prístup

.
Starý prístup vzdával hold zásade: čím viac zosúladených vstupných stránok, tým lepšie. Zvyčajne sa text týkal jednej veľmi úzkej témy, napríklad „Gestačná cukrovka – diéta“, a do obsahu sa umiestňovali variácie tohto slova, ako je znázornené na grafe nižšie.

GRAFIKA

Výsledkom boli krátke textové formuláre pokrývajúce veľmi úzku tému, ale nevyčerpávajúce ju. Takýto spôsob tvorby obsahu umožnil:

 • Bolo veľa obsahu, ktorý si bol tematicky podobný
 • .

 • Tieto obsahy boli vo všeobecnosti krátke, a ako je známe, dlhší obsah lepšie ovplyvňuje pozície
 • .

Samozrejme, použitie tohto prístupu nie je nič zlé. Google nás zaň nebude trestať, ale účinky takéhoto konania už nebudú také účinné ako kedysi.

Nový prístup

.
S aktualizáciou Hummingbird sa Google pri analýze obsahu už nezameriava len na kľúčové slová a počet ich výskytov, ale snaží sa k obsahu priradiť tému. Obsah by preto mal danú tému do hĺbky opisovať. Nemali by ste sa však zameriavať na veľmi úzku tému (napríklad cukrovka v tehotenstve vs. diéta), ale zamerať sa na širšiu tému (nie príliš širokú) a opísať ju do hĺbky, čo vyhľadávaču umožní pravdepodobnejšie určiť jej tému, ale aj priradiť jej vyššiu autoritu. Spôsob takéhoto rozdelenia je znázornený na obrázku nižšie. Témou obsahu je v tomto prípade „Diéta pri cukrovke“ a nie veľmi úzka téma ako „Cukrovka v tehotenstve – diéta“ – táto téma je len vedľajšou témou.

GRAFICKÁ STRÁNKA

Takto vytvorený obsah:.

 • Popíšte pomerne úzku tému, napríklad „Diabetická diéta“, ale urobte to do hĺbky, čo je prínosné z hľadiska aktuálnej autority
 • .

 • Zvyknú byť oveľa dlhšie (Google má rád dlhý obsah)
 • .

 • Vcelku zaberajú menej času (je potrebné napísať menej obsahu)
 • .

Ako som napísal vyššie – algoritmy ešte nie sú dokonalé. To, že Google priradí danému obsahu tému, neznamená, že by sme mali úplne vyradiť kľúčové slová. Samotný opis danej témy nezabezpečí vysoké pozície vo vyhľadávači. Kombinácia tejto techniky so správne zvolenými kľúčovými slovami prinesie najlepšie výsledky. Túto problematiku dobre vysvetlil Rand Fishkin v jednej z epizód whiteboard friday (video nižšie).

.

Pri vytváraní textu o „Diéte pri cukrovke“ by teda štruktúra obsahu mala vyzerať takto.

GRAFICKÁ STRÁNKA

V tomto konkrétnom príklade (cukrovka) by to mohlo vyzerať takto.

Téma: : Diabetes – Diéta.

Podtéma 1: Gestačná cukrovka – diéta

  Typ článku:
   Zdravotná starostlivosť o deti a ich zdravie
   • Tehotenská cukrovka – diéta – recepty
   • .

   • Tehotenská cukrovka – diéta – jedálničky
   • .

   • Tehotenská cukrovka – strava – ovocie
   • .

   Podtéma 2: Diabetes 2. typu – strava

   • Diabetes 2. typu – strava – recepty
   • .

   • Diabetes 2. typu – diéta – čo jesť
   • .

   • Diabetes 2. typu – strava – stredomorská diéta
   • .

   Existuje hlavná téma (Diabetes – diéta), vedľajšie témy, ktoré však majú v sebe ešte kľúčové slová, ktoré by sa mali použiť v obsahu pomocou štandardného modelu tvorby obsahu. Táto kombinácia dvoch techník poskytne optimálne výsledky.

   Záver

   .

   • Štandardné nasýtenie kľúčovými slovami je niečo, čo pomaly prestáva fungovať.
   • .

   • Predpoklad, že vyššia tematická autorita má pozitívny vplyv na pozície pre celú tému, potvrdil nielen test spätných odkazov, ale aj nami analyzované prípady
   • .

   • Semantika je téma, ktorá je stále v plienkach. Na rozdiel od mnohých názorov by sa od kľúčových slov nemalo upúšťať, ale mali by sa používať iným spôsobom.
Zdieľajte tento príspevok:  
Damian Sałkowski

CEO Senuto. Specjalista SEO z bagażem doświadczeń z rynku polskiego i rynków zagranicznych.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa