Ako vytvoriť nezabudnuteľný obsah?

Content marketing
Dorota BajczykDorota Bajczyk
Publikovaný: 08.07.2019
12 minút

strong>#Séria článkov UnforgettableContent

V ére sociálnych médií, život ovládajúcich technológií a neustáleho prílevu informácií sme presýtení obsahom , ktorý sa zabudne rovnako rýchlo, ako sa prečíta alebo uvidí. Niektoré kúsky nám zostanú, ale zvyšok sa stratí v búrke príliš veľkého množstva bezcenného obsahu.

 

Výskumy ukazujú, že približne 90 % informácií, ktoré sa k nám dostanú, sa okamžite stratí, zatiaľ čo úlohou každého marketingového tímu je, aby si jeho značku zapamätali – preto by ste sa mali snažiť získať pre svoju firmu zvyšných 10 %! Ako teda vytvoriť nezabudnuteľný obsah?

 

Pomôcť by vám mohli poznatky o mysli a kognitívnej psychológii , v rámci ktorých sú preskúmané determinanty toho, čo sa zapamätá a čo sa zabudne.

 

Využívajte svoju myseľ

 

Nie, nie je to ani zlá, ani zákerná odpoveď. Musíte využiť svoju myseľ, myseľ, ktorá bola do značnej miery preskúmaná a výsledky týchto štúdií možno úspešne aplikovať na marketingové úsilie.

 

Ľudská pamäť mala veľký význam už v praveku. Zapamätanie si miest a trás bolo kľúčové na získanie potravy a vyhnutie sa nebezpečenstvu. Pamäť pomáhala ľuďom naučiť sa napríklad rozoznať jedlé a jedovaté ovocie.

 

Vtedy sa ľudia museli spoliehať na svoju pamäť, aby vôbec prežili.

 

Hoci sa časy zmenili, ľudská pamäť je stále nevyhnutná pre evolúciu aj prežitie. Má vplyv na to, ako človek postupuje, umožňuje modifikovať svoje správanie, zvoliť individuálny prístup a reagovať špecifickým spôsobom.

 

To, čo si človek zapamätá, ovplyvňuje aj rozhodovanie, sebarozvoj a sebezdokonaľovanie. Pamätanie si zážitkov z nás robí deň čo deň lepších ľudí, zamestnancov a odborníkov.

 

Je to mimoriadne mocný nástroj s veľkým potenciálom. Ak sa vám ako marketingovému odborníkovi alebo copywriterovi podarí, aby si vás publikum alebo klienti zapamätali, budete mať príležitosť na obrovský úspech.

Kedy je obsah zapamätaný?“

 

Obsah, ktorý upúta pozornosť a udrží našu myseľ sústredenú po celý čas jeho prijímania, sa lepšie pamätá.

 

Pamätáte si, o čom bola posledná správa, ktorú ste čítali? Kto ju napísal?

 

Nepamätáte si? Niet divu! Vaša pamäť si vyberá informácie a uchováva si len niektoré ich časti. V opačnom prípade by váš mozog pravdepodobne explodoval v dôsledku informačného preťaženia.

 

Výber je nevyhnutný na prežitie a efektívne fungovanie mysle, pamäte a celého tela. Výsledkom je, že obsah považovaný za málo užitočný je v podstate okamžite odstránený z pamäte. Pochopenie mechanizmu, ktorý stojí za výberom, je prvým krokom k vytvoreniu nezabudnuteľného obsahu. Vaša pamäť sa zbavuje predovšetkým toho, čo si nezíska a neudrží vašu pozornosť.

 

  • Vaša pamäť sa zbavuje predovšetkým toho, čo si nezíska a neudrží vašu pozornosť.
  • Informácie, ktoré nie sú zaujímavé alebo vás nestimulujú, tiež zabúdate.
  • Mimochodom, nie je možné zapamätať si obsah, ak v ňom nie je nič pre vás, teda emócia (pobavenie, zdesenie) alebo vedomosť.

Získajte ich pozornosť tak, aby si vás chceli zapamätať

 

Prvým krokom k vytvoreniu nezabudnuteľného obsahu je pritiahnuť a udržať pozornosť publika.

 

Jednoduché? Keby len to! Ak chcete prilákať pozornosť, musíte vyniknúť. Čitateľ nielenže hľadá obsah, ale je ním aj obklopený, kedykoľvek ide. Preto je oveľa ťažšie získať pozornosť čitateľa. Ako tento problém prekonať?

 

Udržujte svoje publikum prekvapené!

 

Tajomstvo udržania pozornosti čitateľov spočíva v tom, že prelomíte ich zvyky.

 

Čo očakávajú od vašich článkov? Čo si myslia, že dostanú? Aká je vaša rutina pri tvorbe obsahu, ktorý má byť zverejnený online? Môžete ju definovať? Skvelé! Teraz ju rozdeľte. Prekvapte svojich čitateľov tým, že im dáte to, čo neočakávajú.

 

Ak ste sa riadili určitým plánom tvorby online obsahu, vaši čitatelia si naň určite do určitej miery zvykli. Keď sa od svojho plánu vôbec neodchýlite, vaši čitatelia si časom budú pamätať čoraz menej z toho, o čom hovoríte a píšete. Takto fungujú návyky; prinútia vašu mysľ predvídať, čo bude nasledovať, a prejsť do pohotovostného režimu. Musí to tak byť z bezpečnostných dôvodov – tento mechanizmus nás chráni pred informačným preťažením.

 

Prebiehajúci intelektuálny rozhodovací proces

 

Ľudská myseľ sa neustále rozhoduje – na čo sa zamerať, čo ignorovať, na čo zabudnúť. Ak vedome neudržíte pozornosť publika, váš obsah bude prehliadaný.

Udržanie pozornosti si vyžaduje prvok prekvapenia; musíte prelomiť zvyky. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je udržiavať svoje publikum neustále prekvapené.

 

Zmeňte svoj obsah tak, aby ste udržali pozornosť čitateľov, a ak ju stratíte, nečakajte a opäť vzbuďte ich záujem. Keď robíte zmeny a váš obsah je rozmanitý, myseľ príjemcu sa stimuluje a naďalej venuje pozornosť vášmu obsahu.

 

Nezabúdajte však, že svet sa mení čoraz rýchlejšie, a čím rýchlejšie sa vyvíja, tým ťažšie je udržať pozornosť na dlhší čas. Jediný spôsob, ako sa udržať v biznise, je rýchlo reagovať rovnako rýchlo.

 

 

Ako však tieto poznatky využiť v praxi? Príkladom môžu byť obrázky obsiahnuté v príspevkoch na blogu. Stojí za to zvážiť používanie videí a GIFov, ako aj zverejňovanie grafických prvkov, zvukových súborov a iných podobných materiálov. Musíte neustále stimulovať svoju myseľ a pravidelne ju uvádzať do činnosti.

 

Kick_off pamäťových procesov

 

Ľudia si pamätajú na dvoch úrovniach – vedomej a nevedomej. To isté platí aj pre spomínanie.

 

Aktívne a vedomé zapamätávanie sleduje po učení. Pomyslite na časy v škole, keď ste sa museli učiť veci naspamäť. Pamäťové štruktúry a nervové spojenia ktoré mali za cieľ upevňovať vedomosti, sa budovali neúnavným opakovaním.

 

Nevedomé zapamätávanie plynie zo stretnutí so zaujímavým a podnetným materiálom. Keď takýto materiál upúta vašu pozornosť, ste správne sústredení a mysl neprejde do pohotovostného režimu.

Vedomé vyvolávanie

 

Keď vytvárate obsah, ktorý sa má zverejniť na webových stránkach, neočakávajte, že si ho budete aktívne a vedome pamätať. Urobte určité kroky, aby ste udržali myseľ aktívnu, a budete si pamätať nevedome. Až potom si budete môcť aktívne a vedome vybaviť prečítaný obsah.

 

Ako som už spomínal, spomínanie môže byť aktívne a vedomé, ako aj nevedomé.

 

Vedomé vybavovanie možno prirovnať k vyhľadávaniu v pamäti. Príkladom tu môže byť pátranie po tom, kam ste dali kľúče od auta alebo kto napísal knihu, ktorú ste nedávno čítali.

 

Nevedomé spomínanie

 

Nevedomé vybavovanie zahŕňa rýchle a nevedomé vyťaženie trvalých a dobre konštituovaných asociácií z pamäti.

 

Čie logo je nahryznuté jablko? Na zapamätanie nie je potrebný žiadny čas. Ktorá spoločnosť používa ako symbol svojej značky tri pruhy? Už ste si ju zapamätali, však?

Cieľom vytvárania nezabudnuteľného obsahu je konkrétne vytváranie takýchto asociácií. Prirodzené a rýchle. Takto, keď spotrebiteľ pomyslí na daný typ výrobku alebo služby, v mysli mu vyskočí práve vaša firma/blog/webová stránka.

 

Aby sa to však splnilo, musíte stimulovať myseľ príjemcu, aby fungovala. Musíte svoju značku do istej miery vtlačiť do ich pamäte, ale tento proces musí byť pre spotrebiteľa aj bezproblémový.

 

Známe a neznáme v kombinácii

 

Najlepším spôsobom, ako vyvolať takéto prirodzené a nevedomé zapamätanie, je spojenie známeho a neznámeho. Kombinovaním starého a nového udržiavate myseľ a pamäť príjemcu v činnosti , čo vedie k rozvoju neurálnych spojení , vďaka ktorým si vás zapamätá.

 

Prečo práve táto kombinácia?“

 

Tým, že mysli naservírujete niečo známe, vpravíte do nej veľmi pozitívnu dávku hormónov. Vďaka tomu je uvoľnená a bezpečná, a to sú ideálne podmienky na učenie!

 

Zamyslite sa na chvíľu, či vás baví opätovné sledovanie filmov alebo opätovné čítanie knihy. Mnohí ľudia to robia preto, lebo ich myseľ má rada už známe témy.

 

Pamätajte, že sa myseľ nudí

 

Ako som však už spomínal, vaša myseľ sa veľmi rýchlo nudí, a ak je obklopená niečím, na čo je zvyknutá, často prechádza do pohotovostného režimu. Keď sa tak stane, mali by ste dať jej niečo nové, niečo podnetné a vzrušujúce, niečo, čo neočakáva. To spôsobí, že myseľ bude aktívnejšia a bude vedome prijímať obsah, čím si ho aktívne zapamätá.

 

Inými slovami, tým, že čitateľovi podávate niečo známe , robíte ho bezpečným a pohodlným na učenie; a tým, že mu podávate niečo nové , ho stimulujete a vzrušujete, čo následne núti jeho myseľ pracovať nepretržite. Kombinácia známeho a neznámeho je kľúčom k nezabudnuteľnému obsahu!

 

Odmeňte svoje publikum

 

Človek, ktorý nad niečím trávi čas, počíta s nejakou odmenou – kusom spoľahlivej informácie, možno lepšou náladou. To si želá aj myseľ vašich čitateľov. Čo im môžete ponúknuť?

 

Dopamín by bol najlepší. Je to hormón, ktorý pomáha udržiavať mysl pozitívne stimulovanú; vyvoláva aktivitu a vnímavosť mysle, ale táto činnosť nie je pre myseľ únavná – je skôr príjemná.

 

 

Dajte im emócie

 

Dopamín možno aktivovať tým, že publiku poskytnete niečo pekné, príjemné alebo radostné.

 

Pokiaľ ide o články a iný obsah zverejnený na webových stránkach, medzi aktivátory dopamínu patria humor, vizuálna stimulácia, uspokojenie, vzdelávanie alebo emocionálne vzrušenie. Emocie sú mimoriadne silným hnacím motorom pri zapamätávaní online obsahu – ich primerané využitie sa môže ukázať ako skutočne silná zbraň v boji o pozornosť čitateľov.

 

Ak sa vám podarí svojím článkom vyvolať v čitateľovi príval dopamínu, povzbudíte ho nielen k opätovnej návšteve vašej webovej stránky, ale pravdepodobne aj k zdieľaniu vášho obsahu alebo kúpe vašich produktov. Ako to však všetko dosiahnuť?

 

Použite jednoduchý plán: Očakávanie-neistota-odmena

 

Očakávanie

 

Očakávanie umožňuje aktiváciu dopamínu. Je však veľmi dôležité očakávať niečo pekné alebo vzrušujúce. Očakávanie príjemného alebo stimulujúceho zážitku vedie k prívalu dopamínu ješte pred samotným zážitkom.

 

Neistota

 

Neistota posilňuje pocit potešenia spojeného s odmenou. Keď očakávate niečo vzrušujúce, je to práve vaša odmena. Na druhej strane, keď si nie ste istí, kedy sa to niečo vzrušujúce stane alebo či sa to vôbec stane, pociťujete väčšie potešenie jednoducho pri čakaní na svoju odmenu.

Ak skombinujete neistotu a očakávanie odmeny, vyvoláte u publika čo najväčší príval dopamínu. Vďaka tomu si vás zapamätajú!

 

Zmena odmeny

 

Navyše, ak z času na čas zmeníte odmenu, ktorú ponúknete svojmu publiku (nezabúdajte, že nejde o predmet, ale skôr o zážitok), budete môcť udržiavať ich hladinu dopamínu vysokú pri každej návšteve vašej webovej stránky. Dopamín sa bude uvoľňovať tak trochu z donútenia, automaticky, už samotnou návštevou vašej webovej stránky.

 

Budú sa chcieť vrátiť po ďalšie – budú dokonca motivovaní vynaložiť určité úsilie, aby sami našli váš obsah.

 

Ako vytvoriť nezabudnuteľný obsah? Závery

 

Ak chcete vytvoriť nezabudnuteľný obsah, získajte a udržte pozornosť publika pomocou rozmanitého obsahu a foriem komunikácie.

 

Zmiešajte staré a nové, známe a neznáme, aby ste udržali čitateľov v dobrej nálade a ich myseľ v činnosti. Takto sa váš obsah zapíše do ich dlhodobej pamäte.

 

Dobrým nápadom je aj nastavenie systému odmeňovania mysle prostredníctvom dopamínu. Uvoľňovanie dopamínu na základe vášho obsahu zabezpečí trvalý a lojálny vzťah s vašimi čitateľmi, ktorí sa k vám budú aktívne vracať po ďalšie informácie.

 

Tu už viete, ako vytvoriť nezabudnuteľný obsah. Ale ktoré kľúčové slová používať vo svojich článkoch

Zdieľajte tento príspevok:  
Dorota Bajczyk

Autorka bloga branżowego Sfera Copywritera i finansowego Kumam Kasę. Z copywritingiem związana jestem od blisko dziesięciu lat, ale dopiero od 3 jest całym moim życiem :).

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa