Jak se vyhnout duplicitnímu obsahu?

Content marketing
Piotr JacekPiotr Jacek
Opublikowano: 24.08.2023
24 minut

KeyT_Here

Co je to duplikace obsahu a proč byste se jí měli vyvarovat?

Duplicitní obsah je situace, která negativně ovlivňuje to, jak je webová stránka vnímána vyhledávači. Co je duplicitní obsah? Tato definice se týká duplikace stejného nebo téměř identického obsahu na jednom nebo více místech na internetu. Existuje mnoho případů, kdy takové jednání není úmyslné, ale je způsobeno prostou neznalostí. K duplikaci dochází uvnitř jedné webové stránky, ale může se týkat i opakování obsahu mezi různými stránkami. Tyto dva případy jsou základními typy duplikace.

Interní duplikace (obsah duplikovaný v rámci jedné domény)

K interní duplikaci dochází tehdy, když se stejný obsah objevuje na různých stránkách téhož webu, ať už celý, nebo jen ve fragmentech. K tomu dochází, když se na určité podstránce nebo domovské stránce vyskytují duplicity (způsobené například chybami CMS, absencí správného přesměrování atd.), ale také když má kategorie nebo produkt stejný popis jako jiná adresa URL v rámci webu. Interní duplicity ohrožují situaci webu na webu méně než externí duplicity. Přesto může být někdy stejně problematická – způsobuje například problémy s indexací podstránek se stejným popisem.

Externí duplikace (obsah duplikovaný v rámci více/několika domén)

K externí duplikaci dochází při kopírování obsahu z jiného webu, ale také v opačném a na kontrolu náročnějším případě – když ostatní kopírují obsah z našeho webu. K duplikaci obsahu dochází také tehdy, když je stejný text sdílen na webových stránkách a sociálních médiích stejné značky.

Proč bychom se měli vyhnout duplicitnímu obsahu?“

Duplikace stejného obsahu negativně ovlivňuje umístění webu. V důsledku toho můžeme zaznamenat pokles organické návštěvnosti. Pokud se jedná o internetový obchod, pak pokles návštěvnosti bude nevyhnutelně spojen i s poklesem prodeje. Díky algoritmu Panda, zavedenému v roce 2011, je Google schopen vyhodnotit hodnotný a originální obsah na webu a ocenit jej v podobě vysokých pozic v SERP.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Jak poznáte, že je váš obsah duplikován na jiných webech?“

Jedinečnost obsahu lze ověřit manuálními úkony nebo pomocí speciálních nástrojů. Někdy si při procházení webu náhodně všimneme podobného nebo stejného obsahu jako jinde na webu nebo na doménách konkurence (například poskytování popisů produktů výrobci a jejich zveřejňování distributory). To lze dále ověřit zkopírováním části textu a jeho následným vložením do vyhledávače. Ještě přesnější výsledky získáte, když daný kus obsahu uzavřete do uvozovek.

 

Příklad č. 1:

 

Popis produktu:

https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/lg-65nano763qa-tv-qned-uhd-4k.bhtml

 

Zkoumaný výňatek z textu:

Dva indexované výsledky ve službě Google se stejným obsahem:

Příklad č. 2:

Popis produktu: Popis produktu: https://www.amazon.com/Amazon-Essentials-Womens-Skinny-Regular/dp/B07J31TT3W/

 

Výňatek z textu zkoumán:

Mnoho indexovaných výsledků v Googlu se stejným kusem popisu:

Kromě ručního vyhledávání duplicitního obsahu, které může být ve velkém měřítku nepříjemné, existují také nástroje, které tento proces usnadňují. Takovým příkladem je Siteliner, jehož základní verze již naznačuje mnoho užitečných informací pro majitele webových stránek nebo specialisty na SEO. Zde je příklad výsledků pro web The New York Times, který Siteliner naskenoval:

 

https://www.siteliner.com/www.nytimes.com?siteliner=site-dashboard&siteliner-sort=scan_time&siteliner-from=1&siteliner-message=

https://www.siteliner.com/www.nytimes.com?siteliner=site-duplicate&siteliner-sort=match_words&siteliner-from=1&siteliner-message=

Vidíme, že nástroj uvádí nejen stránky, na kterých se duplicitní obsah vyskytl, ale také počet odpovídajících slov a procento shody:

Dalšími nástroji, které podporují proces analýzy duplicitního obsahu, jsou např:

OnCrawl, kde můžete přiřadit podstránky z hlediska podobného obsahu k odpovídajícím shlukům s procentuálním rozdělením. Příklad vizualizace z tohoto nástroje:

.

https://help.oncrawl.com/en/articles/404237-duplicate-content)

 • DeepCrawl (nyní: Lumar), který se používá také k odhalování duplicit v těle, názvu nebo popisu;
 • Copyscape – velmi známá stránka, která pomáhá odhalovat externí duplicity;
 • Google Search Console – další nástroj pro ověření multiplikačních meta tagů;

SEMRush – nástroj mimo jiné zobrazuje stav originality textu pomocí zajímavého grafu ve svém‘ SEO Writing Assistant:

  • Ahrefs – pomocí tohoto nástroje můžete zkontrolovat vnitřní duplicitu;
  • Screaming Frog – slouží především k ověření duplicitních meta titulků a meta popisů;
  • Sitebulb – užitečný pro odhalení duplicitních podstránek, meta tagů;
  • atd.

.

Jak vidíte, na webu najdeme spoustu cenných nástrojů, které můžeme používat bez ohledu na své potřeby nebo rozpočet – stačí si jen vybrat ten správný pro vaši aktuální situaci. Díky nim můžeme efektivně ověřit, zda a do jaké míry je náš web vystaven interní a externí duplikaci, a následně proti ní bojovat.

Jaké jsou některé běžné způsoby, jak lidé duplikují obsah, aniž by si to uvědomovali?“

Existuje mnoho situací, kdy majitelé webových stránek přispívají k interní duplikaci obsahu. Někdy je to způsobeno nedostatečnými znalostmi SEO, ale někdy je opakování důsledkem chyb po technické stránce stránky, které jsou na první pohled velmi těžko odhalitelné. Jaké jsou tedy nejčastější způsoby, kterými lidé duplikují obsah na svých webových stránkách?

Kategorie a značky

Systém kategorií a značek je běžným způsobem uspořádání obsahu na webových stránkách. Někdy majitelé webových stránek vytvářejí kategorie a značky, které odkazují na stejný nebo podobný obsah. Například pokud má stránka kategorii „zdraví“ a značku „zdravá výživa“, pak mohou být články na stejné téma uvedeny pod oběma. Jedná se bezpochyby o jednu z nejčastějších příčin duplicitního obsahu webových stránek. Navíc v takové situaci může dojít i k tzv. kanibalizaci klíčových slov, tj. k situaci, kdy dvě podstránky budou ve výsledcích vyhledávání „bojovat“ mezi sebou na stejné klíčové slovo. Na jedné straně se snažíme vytvořit uživatelsky co nejpřívětivější a nejjednodušší web, na druhé straně to však může poškodit SEO webu. Proto je při tvorbě webových stránek nezbytné naplánovat vhodnou informační architekturu, strukturu webu, adresy URL a jejich mapování s databází vybraných klíčových slov.

Duplikace článků

Někdy se může stát, že majitelé webových stránek omylem zveřejní stejný článek na několika stránkách. Může to být z různých důvodů, například kvůli chybě v systému CMS (Content Management System) nebo přehlédnutí, že článek již na webu existuje, ale také jednoduše z nedostatku znalostí SEO. Majitelé webových stránek mohou publikovat stejný obsah na různých stránkách, aby oslovili co nejvíce příjemců, aniž by si uvědomili, že tyto kroky mohou přispět k opačnému efektu. Někteří také kopírují a vkládají úryvky obsahu z jiných webových stránek bez řádného označení nebo odkazu na jejich zdroj. Nezapomeňte, že stránky obsahující duplicitní obsah mohou být ve výsledcích vyhledávače Google zatlačeny dolů těmi, které publikují obsah na stejné téma, ale jedinečný, který je pro Google i uživatele cennější.

Variabilní adresy URL

Další oblíbenou příčinou kopírování obsahu je používání různých variant URL pro stejnou stránku. Jednou z nejčastějších situací je, když je webová stránka aktivní jak pod „www“, tak pod newww verzí nebo když se používají různé přípony, např. s a bez „.html“ na konci adresy URL. Totéž se děje v případě nesprávně implementovaného protokolu SSL, který je dnes základem pro každou webovou stránku bez ohledu na to, zda se jedná o internetový obchod, nebo ne.

 

 • http://domain.pl
 • http://www.domain.pl
 • https://domain.pl
 • https://www.domain.pl
 • http://domain.pl/product/product-name
 • http://domain.pl/product/product-name.html

 

Situace, kdy je webová stránka aktivní pod více verzemi, takže její obsah již není jedinečný, se stávají velmi často. Mnoho majitelů webových stránek, kteří nevyužívají podpory agentury SEO/freelancera nebo IT týmu, si neuvědomuje, že se jedná o zcela samostatné webové stránky pro Google. Tuto chybu je naštěstí obvykle jednoduché odhalit a vyřešit, protože je jedním z bodů kontrolovaných při přípravě SEO auditu.

Dynamické generování adres URL

Některé systémy CMS generují dynamické adresy URL na základě parametrů, jako jsou klíčová slova pro vyhledávání nebo filtry. Pokud nejsou správně řízeny, mohou vést k duplicitnímu obsahu a generovat několik adres URL pro stejný článek. Tato situace nastává i v případě velkých portálů a internetových obchodů, které mají rozsáhlý systém filtrů. Nesprávná konfigurace filtrů generuje výpisy produktů s podobným nebo stejným obsahem. Kromě rizika duplikace obsahu hrozí také kanibalizace klíčových slov a vyhoření indexačního rozpočtu. Googlebot obdrží příliš mnoho adres URL s nízkou hodnotou, což může vést k problémům s procházením stránek, které jsou pro nás důležité.

Duplikace obsahu na jiných jazykových verzích

Pokud má váš web několik jazykových verzí, zajistěte jejich správné vytvoření a konfiguraci. V opačném případě může dojít k nechtěnému zdvojení obsahu, ke kterému dochází, když CMS nebo zásuvný modul automaticky generuje další verze stránky na základě té primární. Navíc se někdy majitelé webových stránek rozhodnou zveřejnit nedokončenou verzi webu, aby ji v budoucnu doplnili.

 

Cílem této akce je co nejrychlejší indexace webu společností Google, díky které bude moci web začít generovat návštěvnost na zahraniční dotazy. Bohužel se tak zatím neděje. Mnohem lepším řešením by bylo odložit zveřejnění dané jazykové verze a dokončit ji před zpřístupněním online. V opačném případě zbytečně mateme Googlebot, který musí web stejně znovu zaindexovat. Ztrácíme také v očích uživatelů, kteří chtějí například navštívit web v angličtině, ale narazí na kopii polské verze. Nezapomeňte, že se změní i struktura URL a obsah, tak jaký to má smysl?

Duplikace metaznaček a metapopisů

Významným problémem, který stojí za zmínku při diskusi o běžných případech vnitřního kopírování obsahu, je to, že duplikace se může týkat i prvků stránky, které nejsou pro uživatele na první pohled viditelné. Jedná se o meta značky, jako jsou meta klíčová slova, meta názvy a meta popisy. Často obsahují identický obsah reprodukovaný na různých podstránkách v rámci webu. Přestože tento obsah není na první pohled na stránce viditelný, jsou také považovány za duplicitní obsah.

Vždy volte unikátní obsah

Mějte na paměti, že duplicitní obsah na webu může negativně ovlivnit SEO. Vyhledávače mohou kvůli nekvalitnímu duplicitnímu obsahu stránku nesprávně indexovat nebo ji považovat za spam. Majitelé stránek se proto musí zdržet vytváření identického obsahu na různých podstránkách a pravidelně kontrolovat naše stránky na možné problémy s kopírováním obsahu pomocí dostupných online nástrojů.

Jak můžete zabránit tomu, aby vaše webové stránky byly penalizovány společností Google za porušení duplicitního obsahu?

Nyní, když známe nejčastější způsoby, jak lidé duplikují obsah na svém webu, aniž by si to uvědomovali, probereme, jak tomu zabránit.

Vytvářejte originální obsah

Prvním a nejdůležitějším způsobem, jak se vyhnout penalizaci ze strany Google za duplicitní obsah, je vytvářet na svých webových stránkách pouze originální a hodnotný obsah. Nekopírujte obsah z jiných webů. Poskytujte jedinečné a užitečné informace pro své cílové publikum. Díky tomu získáte v očích Googlu i uživatelů, kteří nepochybně ocení vysokou kvalitu publikovaného obsahu. Neduplikujte obsah na několika stránkách v rámci svého webu. V takovém případě zvažte změnu jeho rozvržení nebo reorganizaci obsahu tak, abyste eliminovali duplicitu stejného obsahu na různých podstránkách.

Zároveň se snažte vyhnout používání nástrojů pro automaticky generovaný obsah nebo je alespoň používejte obezřetně. Ačkoli je umělá inteligence v dnešní době v módě a takové nástroje se rozhodně vyplatí vyzkoušet, vždy nezapomeňte na ověření výsledného obsahu, zejména z hlediska originality. Ruční tvorba obsahu je vždy tím nejlepším přístupem, protože umožňuje poskytovat hodnotné a jedinečné informace.

Používejte kanonické značky

Existují případy, kdy vzhledem ke struktuře daného webu vznikají podstránky s velmi podobným nebo totožným obsahem, které ale potřebujete, takže je nelze odstranit. Pokud se váš web potýká s takovým problémem, je nezbytné používat kanonické značky. Jejich úkolem je informovat robot Google o tom, která verze je hlavní, kanonická a má se zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Při implementaci kanonických značek dbejte na to, aby byly správně implementovány na všech stránkách webu. Nesprávně implementované mohou způsobit vážné problémy s indexací webu, což vede ke ztrátě cenné návštěvnosti.

Používejte značky noindex a nofollow

Značky Canonical jsou jen jednou z možností v rukávu pro stránky, které by vyhledávače neměly indexovat, ale nelze je odstranit. Kromě kanonických značek může být dalším dobrým řešením použití následující metaznačky:

být odstraněn. Kromě kanonických značek by dalším dobrým řešením mohlo být použití následující metaznačky:

<meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“>.

Jeho přidání ke stránkám zablokuje jejich indexaci ve výsledcích vyhledávání Google, díky čemuž budou zablokované stránky v rámci webu dostupné, ale nebudou způsobovat duplikaci obsahu. Nezapomeňte však, že absence indexace znamená, že tyto stránky nebudou na webu generovat žádnou návštěvnost. Stejně jako u kanonických metaznaček je třeba metaznačky noindex implementovat opatrně, abyste nezablokovali vstupní stránky, které generují cennou návštěvnost webu.

Monitorujte svůj web

Nezapomínejte pravidelně monitorovat své webové stránky kvůli případnému duplicitnímu obsahu. Existuje mnoho cenných nástrojů, které můžete použít ke zjištění, zda je váš obsah duplicitní, a které jsou velmi užitečné. Můžeme rychle zkontrolovat, zda je náš obsah jedinečný. Pokud tomu tak není, získáme navíc konkrétní odkazy na weby, které je zkopírovaly.

Dalším způsobem kontroly jedinečnosti našeho obsahu, i když časově náročnějším, je zkopírování a vložení náhodné části popisu z našeho webu v uvozovkách do vyhledávače Google. Vyhledávač vrátí seznam všech indexovaných výsledků obsahujících daný popis:

Podívejte se na obrázek.

Pravidelně kontrolujte a analyzujte obsah svých webových stránek a zjišťujte, zda se na nich nevyskytují náhodné interní duplicity a záměrné externí duplicity. Zaměřte se především na stránky s nejvyšší hodnotou, které generují největší organickou návštěvnost.

Zlepšete strukturu stránek

Dbejte na přehlednou a logickou strukturu webu. Zajistěte, aby stránky měly hierarchii, v níž je obsah seskupen do příslušných kategorií a podkategorií. Pomůže vám to vyhnout se vytváření zbytečných podstránek a duplicitnímu obsahu, o kterém možná ani nevíte.

Vhodná a promyšlená informační architektura je klíčem k vytvoření webu, který bude pro uživatele snadno použitelný, ale také přívětivý pro SEO. Implementujte promyšlenou strategii interních odkazů, abyste zvýraznili relevantní a související obsah pro uživatele i vyhledávač Google. Tímto způsobem pomůžete vyhledávačům pochopit hierarchii a hodnotu jednotlivých stránek a zabráníte tomu, aby je vnímaly jako duplicitní.

Poraďte se s odborníkem na SEO

Pokud se stále rozhodujete, jaké kroky podniknout, abyste se vyhnuli penalizaci ze strany Google za duplicitní obsah, vyplatí se poradit se se zkušeným odborníkem na SEO nebo agenturou SEO. Tento typ pomoci v podobě jednorázové konzultace nebo průběžné podpory vám pomůže identifikovat a odstranit problémy s duplicitním obsahem na vašich stránkách. Kromě identifikace problematických míst na vašem webu z hlediska duplicitního obsahu a jejich řešení získáte také užitečné tipy, jak obsah dobře připravit pro SEO.

Jaké jsou další věci k zvážení při tvorbě unikátního, originálního obsahu pro vaše webové stránky nebo blog?“

Níže jsou uvedeny některé z otázek týkajících se interní a externí duplicity, na které se vyplatí při vytváření obsahu dbát. Podívejte se, jak se situace prezentuje na vašem webu:

 

  • Výběr klíčových slov: Proveďte průzkum klíčových slov a zjistěte, jaké jsou oblíbené vyhledávací fráze ve vašem oboru. Použijte tyto dotazy v obsahu, abyste zvýšili viditelnost svého webu ve výsledcích vyhledávání. Vyberte klíčová slova a synonyma, která vaše publikum skutečně vyhledává, a sledujte je, abyste mohli v případě potřeby aktualizovat svou strategii. Dbejte na to, aby v rámci vašeho webu nedocházelo ke kanibalizaci klíčových slov.
  • Kvalitní obsah a jeho relevance: Vytvářejte hodnotný a jedinečný obsah, který je pro čtenáře užitečný. Návštěvníci jsou těmi, kteří určují, zda je váš obsah dobrý. Ujistěte se, že obsah vašich stránek je relevantní k tématům webu a odpovídá potřebám a zájmům uživatelů. Poskytujte cenné informace, které jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu. Pokud je to možné, přizpůsobte obsah preferencím a potřebám uživatelů. Můžete tak učinit na základě demografických informací, chování uživatelů nebo preferencí vyjádřených během interakcí. Přizpůsobení obsahu zvyšuje zapojení uživatelů a úroveň jejich zájmu.
  • Aktuální obsah: Udržování obsahu v aktuálním stavu nebo snaha o vytvoření evergreenového textu může pozitivně ovlivnit hodnocení ve vyhledávačích. Musíte se čas od času ujistit, že uživatelé mohou najít správné informace – to robotům Google ukazuje, že vaše stránky jsou relevantní a stále živé.
  • Přítomnost klíčových slov: Umístěte klíčová slova na strategická místa v obsahu, jako jsou nadpisy, první odstavec, hlavní obsah a závěr. Nezapomeňte však psát přirozeně a plynule a vyhněte se přesycení klíčovými slovy (keyword stuffing).
  • Struktura titulku: Používejte v obsahu správnou hierarchii nadpisů (H1, H2, H3 atd.), abyste jasně a logicky prezentovali strukturu článku. To ovlivňuje čitelnost obsahu a pomáhá vyhledávačům pochopit hierarchii informací na stránce. Vyvarujte se implementace více nadpisů H1 nebo podstránek bez nadpisu H1. Dbejte na to, aby nadpisy a titulky byly atraktivní a upoutaly pozornost čtenářů.
  • Struktura obsahu: Vytvářejte obsah, který je přehledný a snadno čitelný. Používejte vhodné nadpisy, odstavce, seznamy s odrážkami, tučné písmo, tabulky, vhodné obrazové soubory atd. a usnadněte tak čtenářům procházení obsahu.
  • Délka obsahu: Vytvářejte obsah přiměřené délky, který poskytne vyčerpávající informace o daném tématu. Delší obsah má často pro vyhledávače větší hodnotu a může mít vyšší pravděpodobnost umístění ve výsledcích vyhledávání, ale není to univerzální zásada.
  • Vnitřní propojení: Zahrňte vnitřní odkazy na další podstránky webu, které souvisejí s obsahem. To pomáhá uživatelům i vyhledávačům orientovat se na webu a pochopit jeho strukturu. Interní odkaz může pomoci nové podstránce získat větší viditelnost.
  • Mapa stránek XML a HTML: Nový obsah by měl být také automaticky zahrnut do mapy stránek XML a HTML (pokud ji váš web má) – to pomůže rychlejšímu umístění ve vyhledávači.
  • Externí odkazy: Zahrňte odkazy na důvěryhodné a hodnotné externí zdroje, které doplňují téma obsahu. Odkazování na autoritativní weby může pozitivně ovlivnit umístění ve výsledcích vyhledávání. Je vhodné si všímat, zda a které odkazy mají atribut „nofollow“, který obecně omezuje odliv odkazové šťávy z webu.
  • Odkazy a distribuce obsahu: Pracujte na získávání hodnotných a přirozených zpětných odkazů z jiných webových stránek. Zpětné odkazy z autoritativních a příbuzných webů mohou pozitivně ovlivnit pozici ve vyhledávačích. Propagujte svůj obsah na různých platformách, jako jsou online fóra, diskusní skupiny, blogy pro hosty atd. Rozšiřte svůj dosah a oslovte nové publikum. Vytvářejte sítě a vztahy s dalšími weby ve vašem oboru. Můžete tak učinit prostřednictvím příspěvků pro hosty, výměn odkazů, společných propagačních akcí nebo spoluvytváření obsahu. Vzájemná podpora může být přínosná pro obě strany, včetně zvýšení návštěvnosti a SEO.
  • Optimalizace obrázků: Přidejte k obrázkům na webu popisky alt, aby vyhledávače snadněji indexovaly a pochopily obsah obrázků. Důležitý je také správně sestavený název souboru obrázku, který může zvýšit účinek popisu alt. Významný je také formát nahraného souboru. Dbejte také na správnou kompresi obrázků, aby nezpomalovaly načítání stránky.
  • Rychlost načítání stránky: Optimalizujte rychlost načítání webu, abyste uživatelům poskytli rychlé a bezproblémové prostředí. Komprimujte soubory, používejte mezipaměť, minimalizujte požadavky HTTP a použijte další optimalizační techniky.
  • Odpovídající rychlost: Ujistěte se, že je váš web responzivní a přizpůsobí se různým zařízením a velikostem obrazovky. V dnešní době, kdy mnoho lidí používá mobilní zařízení, je responzivita klíčová pro použitelnost a umístění ve vyhledávačích.
  • Opravte chyby a zlepšete použitelnost: Pravidelně sledujte, zda na webu nejsou chyby, jako jsou nefunkční odkazy, nefunkční prvky, problémy s načítáním atd. Postarejte se také o pohodlí uživatelů tím, že zajistíte intuitivní navigaci a snadné používání svých stránek.
  • Struktura URL: Provádějte úpravy a aktualizace webových stránek: Vytvořte uživatelsky přívětivé a srozumitelné adresy URL, které odrážejí obsah webu. V adresách URL používejte relevantní klíčová slova, ale vyhněte se dlouhým a složitým řetězcům. Je dobré vědět, že existují oficiální pokyny společnosti Google pro strukturu adres URL, které je třeba dodržovat.
  • Meta popisky: Přizpůsobte meta popisy pro každou stránku tak, abyste přiměli uživatele kliknout na výsledky vyhledávání. Zkraťte meta popis na přiměřenou délku, ale dbejte na to, aby byl atraktivní a obsahoval relevantní informace. Preferovaná délka meta popisu (nebo meta nadpisu) se čas od času mění, proto je vhodné tento aspekt na webu občas ověřit a opravit. Uvažujme také o délce v pixelech, nejen v počtu znaků.
  • Sociální média: Propagujte svůj obsah na platformách sociálních médií, abyste zvýšili jeho dosah. Sdílejte odkazy na články, blogy a další hodnotný obsah na svých stránkách, abyste přilákali více návštěvníků. Vyplatí se také zajistit, aby uživatelé mohli vámi vytvořený obsah snadno sdílet. Umožní jim to například zavedení tlačítek pro sdílení.
  • Interakce uživatelů: Podporujte interakci uživatelů na svých stránkách, například prostřednictvím komentářů, sdílení na sociálních sítích, kontaktních formulářů atd. Aktivita uživatelů může pomoci budovat angažovanost a vytvářet větší komunitu kolem vašich stránek. Reagujte na komentáře a dotazy uživatelů, abyste vybudovali pozitivní interakci a zvýšili důvěru ve vaši značku.
  • Analýza dat: Pomocí nástrojů pro analýzu dat, jako je například Google Analytics, sledujte návštěvnost svých stránek, pochopte chování uživatelů a upravte strategie obsahu. Pravidelně sledujte analytické údaje, jako je návštěvnost, pozice ve vyhledávačích, konverzní poměry atd. Analyzujte výsledky a na základě získaných informací provádějte optimalizační opatření. Neustálé zlepšování a úprava strategie jsou nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti ve světě SEO.
  • Budování autority: Vytvářejte vysoce kvalitní obsah, který vás etabluje jako autoritu ve vašem oboru. Poskytujte odborné informace, analýzy, výzkumy, které přitáhnou pozornost a důvěru uživatelů. Vytvořte profil autora daného příspěvku s vlastní podstránkou agregující všechny publikace, s životopisem a fotografií. Bude také dobré zajistit, aby byl autor zvýrazněn v kódu schema.org.

.

FAQ_Here

Share this post:  
Piotr Jacek

Senior SEO Specialist and SXO Specialist at DevaGroup. He has been involved in website positioning and optimisation since 2010.

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se