Ako sa vyhnúť duplicitnému obsahu?

Content marketing
Piotr JacekPiotr Jacek
Publikovaný: 24.08.2023
24 minút

Čo je to duplikácia obsahu a prečo by ste sa jej mali vyhýbať?

Duplicitný obsah je situácia, ktorá negatívne ovplyvňuje to, ako webové stránky vnímajú vyhľadávače. Čo je duplicitný obsah? Táto definícia sa vzťahuje na duplikovanie rovnakého alebo takmer identického obsahu na jednom alebo viacerých miestach na internete. Existuje mnoho prípadov, keď takéto konanie nie je úmyselné, ale jednoducho z neznalosti. K duplicite dochádza v rámci jednej webovej lokality, ale môže sa týkať aj opakovania obsahu medzi rôznymi lokalitami. Tieto dva prípady predstavujú základné typy duplikácie.

Interná duplikácia (obsah duplikovaný v rámci jednej domény)

K internej duplicite dochádza vtedy, keď sa ten istý obsah objavuje na rôznych stránkach toho istého webu, a to ako celok alebo len vo fragmentoch. Stáva sa to vtedy, keď sa na konkrétnej podstránke alebo domovskej stránke vyskytujú duplicity (spôsobené napríklad chybami CMS, nedostatočným presmerovaním atď.), ale aj vtedy, keď má kategória alebo produkt rovnaký popis ako iná adresa URL v rámci webu. Interné duplicity ohrozujú situáciu webu na webe menej ako externé duplicity. Napriek tomu môže byť niekedy rovnako problematická – spôsobuje napríklad problémy s indexovaním podstránok s rovnakým popisom.

Externá duplikácia (obsah duplikovaný v rámci viacerých/niekoľkých domén)

K externej duplicite dochádza pri kopírovaní obsahu z inej webovej lokality, ale aj v opačnom a na kontrolu náročnejšom prípade – keď iní kopírujú obsah z našej webovej lokality. K duplicite obsahu dochádza aj vtedy, keď sa ten istý text zdieľa na webových stránkach a sociálnych médiách tej istej značky.

Prečo by sme sa mali vyhnúť duplicitnému obsahu?“

Duplikácia rovnakého obsahu negatívne ovplyvňuje umiestnenie stránky. V dôsledku toho môžeme zaznamenať pokles organickej návštevnosti. Ak ide o internetový obchod, pokles návštevnosti bude nevyhnutne spojený aj s poklesom predaja. Vďaka algoritmu Panda, zavedenému v roku 2011, dokáže Google vyhodnotiť hodnotný a originálny obsah na stránke a oceniť ho v podobe vysokých pozícií v SERP.

Ako zistíte, či sa váš obsah duplikuje na iných webových stránkach?“

Jedinečnosť obsahu možno overiť manuálnymi úkonmi alebo pomocou špeciálnych nástrojov. Niekedy si pri preklikávaní na stránke náhodne všimneme podobný alebo rovnaký obsah ako inde na stránke alebo na doménach konkurencie (napríklad poskytovanie popisov výrobkov výrobcami a ich zverejňovanie distribútormi). Túto skutočnosť možno ďalej overiť skopírovaním časti textu a jeho následným vložením do vyhľadávača. Ešte presnejšie výsledky získate, keď daný kus obsahu uzavriete do úvodzoviek.

 

Príklad č. 1:

 

Popis produktu:

https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/lg-65nano763qa-tv-qned-uhd-4k.bhtml

 

Preskúmaný výňatok z textu:

2 indexované výsledky v službe Google s rovnakým obsahom:

Príklad č. 2:

Popis produktu: V tomto prípade sa jedná o opis produktu: https://www.amazon.com/Amazon-Essentials-Womens-Skinny-Regular/dp/B07J31TT3W/

 

Preskúmaný výňatok z textu:

Mnoho indexovaných výsledkov v službe Google s rovnakým kusom popisu:

Okrem manuálneho vyhľadávania duplicitného obsahu, ktoré môže byť vo veľkom meradle nepríjemné, existujú aj nástroje na uľahčenie tohto procesu. Takýmto príkladom je Siteliner, ktorého už základná verzia naznačuje množstvo užitočných informácií pre majiteľov webových stránok alebo odborníkov na SEO. Tu je príklad výsledkov pre webovú lokalitu The New York Times, ktorú skenoval Siteliner:

 

https://www.siteliner.com/www.nytimes.com?siteliner=site-dashboard&siteliner-sort=scan_time&siteliner-from=1&siteliner-message=

https://www.siteliner.com/www.nytimes.com?siteliner=site-duplicate&siteliner-sort=match_words&siteliner-from=1&siteliner-message=

Vidíme, že nástroj uvádza nielen stránky, na ktorých sa vyskytol duplicitný obsah, ale aj počet zhodných slov a percento zhody:

Ďalšie nástroje, ktoré podporujú proces analýzy duplicitného obsahu, sú napr:

OnCrawl, kde môžete priradiť podstránky z hľadiska podobného obsahu k príslušným zhlukom s percentuálnym rozdelením. Príklad vizualizácie z tohto nástroja:

https://help.oncrawl.com/en/articles/404237-duplicate-content)

 • DeepCrawl (teraz: Lumar), ktorý sa používa aj na zisťovanie duplicít tela, názvu alebo popisu;
 • Copyscape – veľmi známa stránka, ktorá pomáha odhaliť externé duplicity;
 • Google Search Console – ďalší nástroj na overenie multiplicitných meta značiek;

SEMRush – nástroj okrem iného zobrazuje stav originality textu pomocou zaujímavého grafu vo svojom‘ SEO Writing Assistant:

 • Ahrefs – pomocou tohto nástroja môžete skontrolovať vnútornú duplicitu;
 • Screaming Frog – používa sa najmä na overenie duplicitných meta názvov a meta popisov;
 • Sitebulb – užitočný na zisťovanie duplicitných podstránok, meta značiek;
 • atď.

Ako vidíte, na webe nájdeme množstvo cenných nástrojov, ktoré môžeme používať bez ohľadu na svoje potreby alebo rozpočet – stačí si len vybrať ten správny pre vašu aktuálnu situáciu. Vďaka nim môžeme efektívne overiť, či a do akej miery je naša stránka vystavená internej a externej duplicite, a následne proti nej bojovať.

Akými bežnými spôsobmi ľudia duplikujú obsah bez toho, aby si to uvedomovali?“

Existuje veľa situácií, v ktorých majitelia webových stránok prispievajú k internej duplikácii obsahu. Niekedy je to spôsobené nedostatočnými znalosťami SEO, ale niekedy je opakovanie dôsledkom chýb po technickej stránke stránky, ktoré je na prvý pohľad veľmi ťažké odhaliť. Aké sú teda najčastejšie spôsoby, ktorými ľudia duplikujú obsah na svojich webových stránkach?

Kategórie a značky

Systém kategórií a značiek je bežný spôsob organizácie obsahu na webovej lokalite. Niekedy majitelia webových stránok vytvárajú kategórie a značky, ktoré odkazujú na rovnaký alebo podobný obsah. Ak má napríklad stránka kategóriu „zdravie“ a značku „zdravá výživa“, články na rovnakú tému môžu byť uvedené v oboch kategóriách. Je to nepochybne jedna z najčastejších príčin duplicitného obsahu webových stránok. Okrem toho môže v takejto situácii dôjsť aj k takzvanej kanibalizácii kľúčových slov, t. j. k situácii, keď dve podstránky budú vo výsledkoch vyhľadávania „bojovať“ proti sebe na rovnaké kľúčové slovo. Na jednej strane sa snažíme vytvoriť čo najpriateľskejšiu a najjednoduchšie ovládateľnú webovú stránku, ale na druhej strane to môže poškodiť SEO optimalizáciu webovej stránky. Preto je pri tvorbe webových stránok nevyhnutné naplánovať vhodnú informačnú architektúru, štruktúru webových stránok, adresy URL a ich mapovanie s databázou vybraných kľúčových slov.

Duplicita článkov

Niekedy sa môže stať, že majitelia webových stránok omylom uverejnia ten istý článok na viacerých stránkach. Môže to byť z rôznych dôvodov, ako napríklad chyba v CMS (Content Management System) alebo prehliadnutie, že článok už na stránke existuje, ale aj jednoducho z nedostatočných znalostí SEO. Majitelia webových stránok môžu publikovať rovnaký obsah na rôznych webových stránkach, aby oslovili čo najviac príjemcov, pričom si neuvedomujú, že tieto kroky môžu prispieť k opačnému efektu. Niektorí tiež kopírujú a vkladajú úryvky obsahu z iných webových lokalít bez náležitého označenia alebo odkazu na ich zdroj. Nezabúdajte, že stránky obsahujúce duplicitný obsah môžu byť vo výsledkoch vyhľadávania Google zatlačené na nižšie priečky tými, ktoré publikujú obsah na rovnakú tému, ale jedinečný, ktorý je pre Google a používateľa hodnotnejší.

Variabilné adresy URL

Ďalšou obľúbenou príčinou kopírovania obsahu je používanie rôznych variantov adresy URL pre tú istú stránku. Jednou z najčastejších situácií je, keď je webová stránka aktívna pod verziou „www“ aj pod verziou bez www alebo keď sa používajú rôzne prípony, napr. s a bez „.html“ na konci adresy URL. To isté sa deje v prípade nesprávne implementovaného protokolu SSL, ktorý je dnes základom každej webovej stránky bez ohľadu na to, či ide o internetový obchod alebo nie.

 

 • http://domain.pl
 • http://www.domain.pl
 • https://domain.pl
 • https://www.domain.pl
 • http://domain.pl/product/product-name
 • http://domain.pl/product/product-name.html

 

Situácie, keď je webová lokalita aktívna pod viacerými verziami, čím jej obsah prestáva byť jedinečný, sa stávajú veľmi často. Mnohí majitelia webových stránok, ktorí nevyužívajú podporu agentúry SEO/freelancera alebo IT tímu, si neuvedomujú, že ide o úplne samostatné webové stránky pre Google. Našťastie sa táto chyba zvyčajne dá jednoducho odhaliť a vyriešiť, pretože je jedným z bodov kontrolovaných pri príprave auditu SEO.

Dynamické generovanie URL

Niektoré systémy CMS generujú dynamické adresy URL na základe parametrov, ako sú kľúčové slová alebo filtre vyhľadávania. Ak nie sú riadne spravované, môžu viesť k duplicitnému obsahu a generovať niekoľko adries URL pre ten istý článok. Táto situácia nastáva aj v prípade veľkých portálov a internetových obchodov, ktoré majú rozsiahly systém filtrov. Nesprávna konfigurácia filtrov generuje výpisy produktov s podobným alebo rovnakým obsahom. Okrem rizika duplicity obsahu existuje aj riziko kanibalizácie kľúčových slov a vyhorenia rozpočtu na indexovanie. Googlebot dostane príliš veľa nízkohodnotných adries URL, čo môže viesť k problémom s prehľadávaním stránok, ktoré sú pre nás dôležité.

Duplikácia obsahu na iných jazykových verziách

Ak má vaša webová lokalita niekoľko jazykových verzií, uistite sa, že sú vytvorené a nakonfigurované správne. V opačnom prípade môže dôjsť k náhodnému zdvojeniu obsahu, ku ktorému dochádza, keď CMS alebo zásuvný modul automaticky generuje ďalšie verzie stránky na základe primárnej. Navyše sa niekedy majitelia webových stránok rozhodnú zverejniť nedokončenú verziu webovej stránky, aby ju v budúcnosti doplnili.

 

Cieľom tejto akcie je čo najskôr indexovať webovú lokalitu spoločnosťou Google, vďaka čomu bude môcť webová lokalita začať generovať návštevnosť na zahraničné dotazy. Bohužiaľ sa tak nestalo. Oveľa lepším riešením by bolo odložiť zverejnenie danej jazykovej verzie a dokončiť ju pred sprístupnením online. V opačnom prípade zbytočne mätieme Googlebot, ktorý musí webovú lokalitu aj tak preindexovať. Strácame aj v očiach používateľov, ktorí chcú napríklad navštíviť webovú lokalitu v angličtine, ale narazia na kópiu poľskej verzie. Nezabúdajte, že sa zmení aj štruktúra a obsah adresy URL, takže aký to má zmysel?

Duplication of meta tags and meta descriptions

Významným problémom, ktorý stojí za zmienku pri diskusii o bežných prípadoch interného kopírovania obsahu, je, že duplicita sa môže týkať aj prvkov stránky, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné pre používateľa. Ide o meta značky, ako sú meta kľúčové slová, meta názvy a meta popisy. Často obsahujú identický obsah reprodukovaný na rôznych podstránkach v rámci webovej lokality. Hoci tento obsah nie je viditeľný na prvej strane stránky, tiež sa považujú za duplicitný obsah.

Vždy si vyberte jedinečný obsah

Majte na pamäti, že duplicitný obsah na webovej lokalite môže nepriaznivo ovplyvniť SEO. Vyhľadávače môžu stránku nesprávne indexovať alebo ju považovať za spam kvôli nekvalitnému duplicitnému obsahu. Preto sa majitelia webových stránok musia zdržať vytvárania identického obsahu na rôznych podstránkach a pravidelne kontrolovať naše stránky na možné problémy s kopírovaním obsahu pomocou dostupných online nástrojov.

Ako môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google potrestala vašu webovú stránku za porušenie duplicitného obsahu?“

Teraz, keď už poznáme najčastejšie spôsoby, akými ľudia duplikujú obsah na svojom webe bez toho, aby si to uvedomovali, poďme diskutovať o tom, ako tomu zabrániť.

Vytvárajte originálny obsah

Prvým a najdôležitejším spôsobom, ako sa vyhnúť penalizácii zo strany Google za duplicitný obsah, je vytvárať na svojom webovom sídle len originálny a hodnotný obsah. Nekopírujte obsah z iných webových lokalít. Poskytujte jedinečné, užitočné informácie pre svoje cieľové publikum. Vďaka tomu získate v očiach Googlu aj používateľov, ktorí nepochybne ocenia vysokú kvalitu publikovaného obsahu. Neduplikujte obsah na viacerých stránkach v rámci svojho webu. V takom prípade zvážte zmenu jeho rozloženia alebo reorganizáciu obsahu tak, aby ste eliminovali duplicitu rovnakého obsahu na rôznych podstránkach.

Zároveň sa snažte vyhnúť používaniu nástrojov na automaticky generovaný obsah alebo ich aspoň používajte opatrne. Hoci je umelá inteligencia v súčasnosti moderná a takéto nástroje sa určite oplatí vyskúšať, vždy nezabudnite overiť výsledný obsah, najmä z hľadiska originality. Manuálna tvorba obsahu je vždy najlepším prístupom, pretože umožňuje poskytovať hodnotné a jedinečné informácie.

Používajte kanonické značky

Existujú prípady, keď sa vzhľadom na štruktúru danej webovej lokality vytvárajú podstránky s veľmi podobným alebo rovnakým obsahom, ktoré však potrebujete, takže ich nemožno odstrániť. Ak sa vaša stránka stretáva s takýmto problémom, je nevyhnutné používať kanonické značky. Ich úlohou je informovať robot Google o tom, ktorá verzia je hlavná, kanonická a mala by sa zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Pri implementácii kanonických značiek sa uistite, že sú správne implementované na všetkých stránkach v rámci webu. Nesprávne implementované môžu spôsobiť vážne problémy s indexáciou vašej webovej lokality, čo vedie k strate cennej návštevnosti.

Používajte značky noindex a nofollow

Značky Canonical sú len jednou z možností v rukáve pre stránky, ktoré by vyhľadávače nemali indexovať, ale nedajú sa odstrániť. Okrem kanonických značiek môže byť ďalším dobrým riešením použitie nasledujúcej metaznačky:

byť odstránené. Okrem kanonických značiek by ďalším dobrým riešením mohlo byť použitie nasledujúcej metaznačky:

<meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“>.

Jeho pridanie na stránky zablokuje ich indexáciu vo výsledkoch vyhľadávania Google, vďaka čomu budú zablokované stránky dostupné v rámci webovej lokality, ale nebudú spôsobovať duplicitu obsahu. Nezabudnite však, že absencia indexácie znamená, že tieto stránky nebudú generovať žiadnu návštevnosť na webe. Podobne ako v prípade kanonických metaznačiek, aj metaznačky noindex by sa mali implementovať opatrne, aby ste nezablokovali vstupné stránky, ktoré generujú cennú návštevnosť vášho webu.

Monitorujte svoju webovú stránku

Nezabudnite pravidelne monitorovať svoju webovú lokalitu na potenciálny duplicitný obsah. Existuje mnoho cenných nástrojov, ktoré môžete použiť na zistenie, či je váš obsah duplicitný, a ktoré sú mimoriadne užitočné. Môžeme rýchlo skontrolovať, či je náš obsah jedinečný. Navyše, ak nie, získame konkrétne odkazy na stránky, ktoré ich skopírovali.

Ďalším spôsobom kontroly jedinečnosti nášho obsahu, hoci časovo náročnejším, je skopírovanie a vloženie náhodnej časti popisu z našej webovej stránky v úvodzovkách do vyhľadávača Google. Vyhľadávač vráti zoznam všetkých indexovaných výsledkov obsahujúcich daný opis:

Pravidelne kontrolujte a analyzujte obsah svojej webovej lokality, aby ste zistili, či sa na nej nenachádzajú náhodné interné duplicity a zámerné externé duplicity. Zamerajte sa hlavne na stránky s najvyššou hodnotou, ktoré generujú najväčšiu organickú návštevnosť.

Zlepšite štruktúru stránok

Dbajte na prehľadnú a logickú štruktúru webovej stránky. Zabezpečte, aby mala vaša stránka hierarchiu, v ktorej je obsah zoskupený do vhodných kategórií a podkategórií. Pomôže vám to vyhnúť sa vytváraniu zbytočných podstránok a duplikovaniu obsahu, o ktorom možno ani neviete.

Vhodná a premyslená informačná architektúra je kľúčom k vytvoreniu webovej stránky, ktorá sa bude používateľom ľahko používať, ale zároveň bude vhodná pre SEO. Implementujte premyslenú stratégiu interných prepojení, aby ste používateľa a prehľadávač Google upozornili na relevantný a súvisiaci obsah. Takto pomôžete vyhľadávačom pochopiť hierarchiu a hodnotu jednotlivých stránok a vyhnete sa tomu, aby ich vnímali ako duplicitné.

Poraďte sa s odborníkom na SEO

Ak stále zisťujete, aké kroky podniknúť, aby ste sa vyhli penalizácii zo strany Google za duplicitný obsah, oplatí sa poradiť so skúseným odborníkom na SEO alebo agentúrou SEO. Tento typ pomoci vo forme jednorazovej konzultácie alebo priebežnej podpory vám pomôže identifikovať a odstrániť problémy s duplicitným obsahom na vašom webe. Okrem identifikácie problematických miest na vašom webovom sídle z hľadiska duplicitného obsahu a riešenia získate aj užitočné tipy na dobrú prípravu obsahu na SEO.

Aké_ďalšie veci je potrebné zvážiť pri tvorbe unikátneho, originálneho obsahu pre vašu webovú stránku alebo blog?“

Niektoré z otázok týkajúcich sa internej a externej duplicity, na ktoré sa oplatí dbať pri tvorbe obsahu, sú uvedené nižšie. Pozrite sa, ako sa situácia prezentuje na vašom webe:

 

 • Výber kľúčových slov: Vykonajte prieskum kľúčových slov, aby ste zistili, aké sú populárne vyhľadávané frázy vo vašom odvetví. Tieto dotazy použite vo svojom obsahu, aby ste zvýšili viditeľnosť svojho webu vo výsledkoch vyhľadávania. Vyberte kľúčové slová a synonymá, ktoré vaše publikum skutočne vyhľadáva, a sledujte ich, aby ste v prípade potreby aktualizovali svoju stratégiu. Uistite sa, že v rámci vašej webovej stránky nedochádza ku kanibalizácii kľúčových slov.
 • Kvalitný obsah a jeho relevantnosť: Vytvárajte hodnotný a jedinečný obsah, ktorý je pre čitateľov užitočný. Návštevníci sú tí, ktorí určujú, či je váš obsah dobrý. Uistite sa, že obsah vašej stránky je relevantný pre témy vašej stránky a zodpovedá potrebám a záujmom používateľov. Poskytnite hodnotné informácie, ktoré sú relevantné pre vašu cieľovú skupinu. Ak je to možné, prispôsobte obsah preferenciám a potrebám používateľov. Môžete to urobiť na základe demografických informácií, správania používateľov alebo preferencií vyjadrených počas interakcií. Prispôsobenie obsahu zvyšuje angažovanosť používateľov a úroveň ich záujmu.
 • Aktuálny obsah: Aktualizácia obsahu alebo snaha o vytvorenie evergreenového textu môže pozitívne ovplyvniť vaše umiestnenie vo vyhľadávači. Musíte sa z času na čas uistiť, že používatelia môžu nájsť správne informácie – to ukazuje robotom Google, že vaša stránka je relevantná a stále živá.
 • Prítomnosť kľúčových slov: Umiestnite kľúčové slová na strategické miesta v obsahu, ako sú nadpisy, prvý odsek, hlavný obsah a záver. Nezabudnite však písať prirodzene a plynulo a vyhnite sa presýteniu kľúčovými slovami (keyword stuffing).
 • Štruktúra titulkov: V obsahu používajte správnu hierarchiu nadpisov (H1, H2, H3 atď.), aby ste jasne a logicky prezentovali štruktúru článku. Ovplyvňuje to čitateľnosť obsahu a pomáha vyhľadávačom pochopiť hierarchiu informácií na stránke. Vyhnite sa implementácii viacerých H1 alebo podstránok bez H1. Uistite sa, že váš nadpis a titulky sú atraktívne a upútajú pozornosť čitateľov.
 • Štruktúra obsahu: Vytvorte obsah, ktorý je dobre organizovaný a ľahko čitateľný. Používajte vhodné nadpisy, odseky, zoznamy s odrážkami, tučné písmo, tabuľky, vhodné obrazové súbory atď. a uľahčite tak čitateľom prezeranie vášho obsahu.
 • Dĺžka obsahu: Vytvorte obsah primeranej dĺžky, ktorý poskytne komplexné informácie o danej téme. Dlhší obsah má často pre vyhľadávače väčšiu hodnotu a môže mať vyššiu pravdepodobnosť umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania, ale nie je to univerzálna zásada.
 • Interné prepojenie: Zahrňte interné odkazy na iné podstránky na vašom webe, ktoré súvisia s obsahom. Pomáha to používateľom aj vyhľadávačom orientovať sa na vašej stránke a pochopiť jej štruktúru. Interné prepojenie môže pomôcť novej podstránke získať väčšiu viditeľnosť.
 • Mapa stránok XML a HTML: Nový obsah by mal byť automaticky zahrnutý aj do mapy stránok XML a HTML (ak ju vaša stránka má) – pomôže to rýchlejšiemu umiestneniu vo vyhľadávači.
 • Externé prepojenie: Zahrňte odkazy na dôveryhodné a hodnotné externé zdroje, ktoré dopĺňajú tému obsahu. Odkazy na autoritatívne stránky môžu pozitívne ovplyvniť umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Stojí za to si všimnúť, či a ktoré odkazy majú atribút „nofollow“, ktorý vo všeobecnosti obmedzuje odkazovú šťavu prúdiacu z webu.
 • Odkazy a distribúcia obsahu: Pracujte na získavaní hodnotných a prirodzených spätných odkazov z iných webových stránok. Spätné odkazy z autoritatívnych a príbuzných webov môžu pozitívne ovplyvniť pozíciu vo vyhľadávači. Propagujte svoj obsah na rôznych platformách, ako sú online fóra, diskusné skupiny, blogy pre hostí atď. Rozšírte svoj dosah a oslovte nové publikum. Vytvárajte siete a budujte vzťahy s inými stránkami vo vašom odvetví. Môžete tak urobiť prostredníctvom hosťovských príspevkov, výmeny odkazov, spoločných propagačných akcií alebo spoločnej tvorby obsahu. Vzájomná podpora môže byť prospešná pre obe strany, vrátane zvýšenej návštevnosti a SEO.
 • Optimalizácia obrázkov: Pridajte k obrázkom na svojej stránke popisy alt, aby vyhľadávače ľahšie indexovali a pochopili obsah obrázkov. Dôležitý je aj správne zostavený názov súboru obrázka, ktorý môže zvýšiť účinok popisu alt. Významný je aj formát nahraného súboru. Uistite sa tiež, že sú obrázky správne komprimované, aby nespomalili načítanie stránky.
 • Rýchlosť načítania stránky: Optimalizujte rýchlosť načítania stránky, aby ste používateľom poskytli rýchly a plynulý zážitok. Komprimujte súbory, používajte vyrovnávaciu pamäť, minimalizujte požiadavky HTTP a použite ďalšie techniky optimalizácie.
 • Odozva: Uistite sa, že vaša stránka reaguje a prispôsobuje sa rôznym zariadeniam a veľkostiam obrazovky. Keďže v súčasnosti veľa ľudí používa mobilné zariadenia, responzívnosť je kľúčová pre použiteľnosť a umiestnenie vo vyhľadávačoch.
 • Oprava chýb a zlepšenie použiteľnosti: Pravidelne monitorujte svoju stránku, či neobsahuje chyby, ako sú nefunkčné odkazy, nefunkčné prvky, problémy s načítaním atď. Starajte sa aj o pohodlie používateľov zabezpečením intuitívnej navigácie a jednoduchého používania vašej stránky.
 • ŠtruktúraURL: V prípade, že sa vám nepodarí nájsť správne miesto na stránke, vykonajte nasledujúce kroky: Vytvorte používateľsky prívetivé a zrozumiteľné adresy URL, ktoré odrážajú obsah stránky. V adresách URL používajte relevantné kľúčové slová, ale vyhýbajte sa dlhým a komplikovaným reťazcom. Je dobré vedieť, že existujú oficiálne usmernenia spoločnosti Google o štruktúre adries URL, ktoré by sa mali dodržiavať.
 • Meta popis: Prispôsobte meta popisy pre každú stránku tak, aby používatelia klikali na výsledky vyhľadávania. Skráťte meta popis na primeranú dĺžku, ale dbajte na to, aby bol atraktívny a obsahoval relevantné informácie. Uprednostňovaná dĺžka meta popisu (alebo meta názvu) sa z času na čas mení, preto sa oplatí tento aspekt občas overiť a opraviť na svojej stránke. Zohľadnime tiež dĺžku v pixeloch, nielen v počte znakov.
 • Sociálne médiá: Propagujte svoj obsah na platformách sociálnych médií, aby ste zvýšili jeho dosah. Zdieľajte odkazy na články, blogy a iný hodnotný obsah na svojej stránke, aby ste prilákali viac návštevníkov. Oplatí sa tiež zabezpečiť, aby používatelia mohli ľahko zdieľať obsah, ktorý ste vytvorili. Umožní im to napríklad zavedenie tlačidiel na zdieľanie.
 • Interakcia používateľov: Podporujte interakciu používateľov na svojej stránke, napríklad prostredníctvom komentárov, zdieľania na sociálnych sieťach, kontaktných formulárov atď. Aktivita používateľov môže pomôcť vybudovať angažovanosť a vytvoriť väčšiu komunitu okolo vašej stránky. Reagujte na komentáre a otázky používateľov, aby ste vybudovali pozitívnu interakciu a zvýšili dôveru vo vašu značku.
 • Analýza údajov: Používajte nástroje na analýzu údajov, ako je napríklad Google Analytics, na monitorovanie návštevnosti vašej stránky, pochopenie správania používateľov a úpravu stratégií obsahu. Pravidelne sledujte analytické údaje, napríklad návštevnosť, pozície vo vyhľadávačoch, mieru konverzie atď. Analyzujte výsledky a prijímajte optimalizačné opatrenia na základe získaných informácií. Neustále zlepšovanie a prispôsobovanie stratégií je nevyhnutné na udržanie konkurencieschopnosti vo svete SEO.
 • Vybudujte si autoritu: Vytvárajte vysokokvalitný obsah, ktorý vás etabluje ako autoritu vo vašom odvetví. Poskytnite odborné informácie, analýzy, výskumy, ktoré pritiahnu pozornosť a dôveru používateľov. Vytvorte profil autora daného príspevku s vlastnou podstránkou združujúcou všetky publikácie, s biografiou a fotografiou. Bude tiež dobré zabezpečiť, aby bol autor zvýraznený v kóde schema.org.
Zdieľajte tento príspevok:  
Piotr Jacek

Senior SEO Specialist and SXO Specialist at DevaGroup. He has been involved in website positioning and optimisation since 2010.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa