Kľúčové slová s nízkou konkurenciou: Vaša príručka na zvládnutie a posilnenie SEO stratégie

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Publikovaný: 05.02.2024
24 minút

Kľúčové slová s nízkou konkurenciou sú základným aspektom každej úspešnej stratégie SEO. Tieto kľúčové slová, ktoré majú nižší objem vyhľadávania a nižšiu konkurenciu, vám môžu pomôcť získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšiť organickú návštevnosť vašich webových stránok. V tomto komplexnom sprievodcovi sa budeme venovať konceptu kľúčových slov s nízkou konkurenciou, spôsobu ich identifikácie a stratégiám ich efektívneho vyhľadávania a cielenia.

KeyT_Here

Pochopenie konceptu kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Pri pochopení kľúčových slov je nevyhnutné vedieť, že ide o slová alebo frázy, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov, aby našli informácie. V kontexte SEO sú kľúčové slová kľúčové, pretože pomáhajú vyhľadávačom pochopiť obsah webovej stránky a podľa toho ju zaradiť. Jedným z dôležitých aspektov kľúčových slov je úroveň konkurencie, ktorá je s nimi spojená. To nás privádza ku konceptu kľúčových slov s „nízkou konkurenciou“.

Kľúčové slová s nízkou konkurenciou sú tie, ktoré majú nižší objem vyhľadávania a menej webových stránok, ktoré súťažia o popredné pozície na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP). Na tieto kľúčové slová sa často ľahšie získavajú pozície, pretože je tu menšia konkurencia zo strany iných webových stránok. To z nich robí atraktívnu možnosť pre majiteľov webových stránok a obchodníkov, ktorí chcú zlepšiť svoju stratégiu SEO.

Čo sú to kľúčové slová s nízkou konkurenciou a prečo sú dôležité?

Kľúčové slová s nízkou konkurenciou sú vyhľadávacie výrazy s relatívne nízkym počtom konkurenčných webových stránok a stredným až nízkym objemom vyhľadávania. Tieto kľúčové slová sú dôležité, pretože ponúkajú vyššiu pravdepodobnosť dobrého umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania, čo môže viesť k zvýšeniu organickej návštevnosti a konverzií. Dôvod, prečo sú kľúčové slová s nízkou konkurenciou dôležité, spočíva v ich schopnosti poskytnúť cielenejšie publikum, pretože používatelia, ktorí vyhľadávajú tieto konkrétne výrazy, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa budú zaujímať o obsah alebo produkty, ktoré ponúka vaša webová lokalita.

Zameranie sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou vám tiež môže pomôcť vybudovať si autoritu vo vašom výklenku, pretože dobré umiestnenie týchto výrazov môže preukázať vašu odbornosť a znalosti v danej oblasti. To môže viesť k zvýšeniu dôvery zo strany používateľov aj vyhľadávačov, čo ďalej zlepší celkovú výkonnosť vašej webovej lokality v oblasti SEO.

Rozdiel medzi kľúčovými slovami s vysokou a nízkou konkurenciou

Pri porovnávaní kľúčových slov s vysokou konkurenciou a kľúčových slov s nízkou konkurenciou spočíva hlavný rozdiel v úrovni konkurencie a objeme vyhľadávania spojeného s každým typom. Kľúčové slová s vysokou konkurenciou sú slová s vysokým objemom vyhľadávania a veľkým počtom webových stránok, ktoré súťažia o popredné pozície v SERP. Na tieto kľúčové slová je často ťažšie získať pozíciu, pretože je tu väčšia konkurencia zo strany iných webových lokalít.

Na druhej strane, kľúčové slová s nízkou konkurenciou majú nižší objem vyhľadávania a menej konkurenčných webových lokalít. Vďaka tomu sa ľahšie zaraďujú, pretože je menšia konkurencia v boji o popredné pozície v SERP. Medzi výhody zameriavania sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou patrí vyššia pravdepodobnosť dobrého umiestnenia, cielenejšie publikum a možnosť vybudovať si autoritu vo svojom výklenku. Medzi nevýhody však môže patriť nižší celkový objem vyhľadávania a potreba rozsiahlejšieho procesu prieskumu kľúčových slov na identifikáciu týchto hodnotných výrazov.

Zhrnutie: pochopenie konceptu kľúčových slov s nízkou konkurenciou a ich významu v SEO vám môže pomôcť vytvoriť efektívnejšiu stratégiu na zvýšenie organickej návštevnosti a konverzií. Zameraním sa na tieto kľúčové slová môžete zlepšiť viditeľnosť svojej webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania a vybudovať si autoritu vo svojom výklenku, čo v konečnom dôsledku povedie k lepšej celkovej výkonnosti SEO.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Ako identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou

Naučiť sa ako nájsť a identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou je kľúčové pre zlepšenie výkonnosti SEO vašej webovej lokality. V tejto časti vám poskytneme podrobný návod, ako nájsť kľúčové slová s nízkou konkurenciou, a rozoberieme faktory, ktoré treba pri ich identifikácii zohľadniť.

Použitie skóre obťažnosti kľúčového slova na odhad konkurencie kľúčového slova

skóre obťažnosti kľúčového slova je metrika používaná na odhad úrovne konkurencie pre konkrétne kľúčové slovo. Zvyčajne sa uvádza na stupnici od 0 do 100, pričom vyššie skóre znamená vyššiu konkurenciu. Na odhad konkurencie kľúčových slov môžete použiť rôzne nástroje SEO, ktoré poskytujú skóre obtiažnosti kľúčových slov, napríklad Senuto. Tento nástroj analyzuje faktory, ako je počet konkurenčných webových stránok, autorita domény, aby vypočítal skóre obtiažnosti kľúčového slova.

Pri identifikácii kľúčových slov s nízkou konkurenciou hľadajte tie, ktoré majú nižšie skóre obtiažnosti kľúčového slova. Je však nevyhnutné zvážiť aj ďalšie faktory, ako napríklad zámer vyhľadávania a mesačný objem vyhľadávania, aby ste sa uistili, že vybrané kľúčové slová sú relevantné a hodnotné pre vaše cieľové publikum.

Pochopenie zámeru vyhľadávania a mesačného objemu vyhľadávania pri analýze kľúčových slov

Pochopenie zámeru vyhľadávania je pri analýze kľúčových slov kľúčové, pretože vám pomôže identifikovať kľúčové slová, ktoré sú v súlade s potrebami a očakávaniami vášho cieľového publika. Zámer vyhľadávania sa vzťahuje na dôvod vyhľadávacieho dotazu používateľa, ktorý môže byť informačný, navigačný, transakčný alebo komerčný prieskum. Zameraním sa na kľúčové slová, ktoré zodpovedajú zámeru vyhľadávania vášho publika, môžete zlepšiť relevantnosť svojho obsahu a zvýšiť pravdepodobnosť dobrého umiestnenia v SERP.

Mesačný objem vyhľadávania je ďalším podstatným faktorom, ktorý treba zohľadniť pri analýze kľúčových slov. Týka sa priemerného počtu vyhľadávaní konkrétneho kľúčového slova v danom mesiaci. Hoci kľúčové slová s nízkou konkurenciou majú zvyčajne nižší objem vyhľadávania, je veľmi dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi konkurenciou a objemom vyhľadávania. Zameriavanie sa na kľúčové slová s príliš nízkym objemom vyhľadávania nemusí generovať dostatočnú návštevnosť, aby to ospravedlnilo vynaložené úsilie, zatiaľ čo tie s vysokým objemom vyhľadávania môžu byť príliš konkurenčné na to, aby sa na ne dalo umiestniť.

Ako plánovač kľúčových slov pomáha pri hľadaní kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Nástroje plánovača kľúčových slov sú nevyhnutné na hľadanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Tieto nástroje, ako napríklad Senuto, Google Keyword Planner, Ahrefs alebo Moz, vám pomôžu objaviť nové nápady na kľúčové slová, analyzovať ich konkurenciu a odhadnúť ich objem vyhľadávania. Ak chcete nájsť kľúčové slová s nízkou konkurenciou pomocou nástroja na plánovanie kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zadajte východiskové kľúčové slovo súvisiace s vaším výklenkom alebo témou.
 2. Analyzujte navrhované kľúčové slová a ich súvisiace metriky, ako je napríklad skóre obtiažnosti kľúčového slova a mesačný objem vyhľadávania.
 3. Filtrujte výsledky tak, aby sa zobrazili kľúčové slová s nižšou konkurenciou a primeraným objemom vyhľadávania.
 4. Preskúmajte vyfiltrované kľúčové slová a vyberte tie, ktoré sú v súlade so zámerom vyhľadávania vašej cieľovej skupiny a stratégiou obsahu.

Pomocou nástrojov na plánovanie kľúčových slov a zohľadnením faktorov, ako je skóre obtiažnosti kľúčových slov, zámer vyhľadávania a mesačný objem vyhľadávania, môžete efektívne identifikovať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré môžu zvýšiť výkonnosť vašej webovej lokality v oblasti SEO a zvýšiť cielenú organickú návštevnosť.

Stratégie na vyhľadávanie a cielenie kľúčových slov s nízkou konkurenciou

V tejto časti sa budeme zaoberať rôznymi stratégiami na efektívne vyhľadávanie a cielenie kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Implementáciou týchto stratégií môžete zlepšiť výkonnosť svojej webovej lokality v oblasti SEO a zvýšiť cielenú organickú návštevnosť.

Ako nájsť kľúčové slová s nízkou konkurenciou pomocou bezplatných nástrojov

K dispozícii je niekoľko bezplatných nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť vyhľadať kľúčové slová s nízkou konkurenciou. Medzi obľúbené možnosti patria:

 • Google Keyword Planner
 • Ubersuggest
 • Keyword Sheeter
 • Answer The Public

Pre použitie týchto nástrojov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zadajte východiskové kľúčové slovo súvisiace s vaším výklenkom alebo témou.
 2. Analyzujte navrhované kľúčové slová a s nimi súvisiace metriky, ako je napríklad skóre obtiažnosti kľúčových slov a mesačný objem vyhľadávania.
 3. Filtrujte výsledky tak, aby sa zobrazili kľúčové slová s nižšou konkurenciou a primeraným objemom vyhľadávania.
 4. Preskúmajte vyfiltrované kľúčové slová a vyberte tie, ktoré sú v súlade so zámerom vyhľadávania vašej cieľovej skupiny a vašou stratégiou obsahu.

Použitie návrhov vyhľadávania Google na odhalenie kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Návrhy vyhľadávania Google môžu byť cenným zdrojom na identifikáciu kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Keď začnete zadávať dotaz do vyhľadávacieho riadku Google, vyhľadávač poskytne zoznam navrhovaných kľúčových slov na základe populárnych vyhľadávaní. Tieto návrhy vám môžu pomôcť vyhľadať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré nemusia byť v nástrojoch na plánovanie kľúčových slov tak zjavné.

Aby ste mohli použiť návrhy vyhľadávania Google na prieskum kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zadajte do vyhľadávacieho riadku Google východiskové kľúčové slovo súvisiace s vaším výklenkom alebo témou.
 2. Všímajte si navrhované kľúčové slová, ktoré sa zobrazujú pri písaní.
 3. Postup opakujte s rôznymi variantmi vášho východiskového kľúčového slova, aby ste vytvorili viac návrhov.
 4. Analyzujte navrhnuté kľúčové slová pomocou nástroja na plánovanie kľúčových slov, aby ste určili ich konkurenciu a objem vyhľadávania.
 5. Vyberte si kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré sú v súlade so zámerom vyhľadávania vašej cieľovej skupiny a vašou stratégiou obsahu.

Využívanie dlhých chvostových kľúčových slov a sémanticky príbuzných kľúčových slov

Dlhé chvostové kľúčové slová sú dlhšie, konkrétnejšie kľúčové frázy, ktoré majú zvyčajne nižšiu konkurenciu a objem vyhľadávania. Často majú vyššiu mieru konverzie, pretože používatelia, ktorí hľadajú dlhé chvostové kľúčové slová, sú s väčšou pravdepodobnosťou v neskorších fázach nákupného procesu. Sémanticky príbuzné kľúčové slová sú tie, ktoré majú podobný význam alebo koncept ako vaše primárne kľúčové slovo.

Aby ste mohli využiť dlhé chvostové a sémanticky príbuzné kľúčové slová, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Použite nástroje na plánovanie kľúčových slov na generovanie návrhov dlhých chvostových kľúčových slov na základe vášho východiskového kľúčového slova.
 2. Identifikujte sémanticky súvisiace kľúčové slová analýzou výsledkov vyhľadávania vášho primárneho kľúčového slova a hľadaním spoločných tém alebo námetov.
 3. Analyzujte konkurenciu a objem vyhľadávania dlhých chvostových a sémanticky súvisiacich kľúčových slov pomocou nástroja na plánovanie kľúčových slov.
 4. Vyberte kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré sú v súlade so zámerom vyhľadávania vašej cieľovej skupiny a vašou stratégiou obsahu.

Vykonaním týchto stratégií na vyhľadávanie a zameranie sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou môžete zlepšiť výkonnosť svojej webovej lokality v oblasti SEO, zvýšiť cielenú organickú návštevnosť a pravdepodobnosť dobrého umiestnenia v SERP.

Zavedenie kľúčových slov s nízkou konkurenciou do vašej stratégie SEO

V tejto časti sa budeme zaoberať tým, ako efektívne zaviesť kľúčové slová s nízkou konkurenciou do vašej stratégie SEO. Začlenením týchto kľúčových slov môžete zvýšiť návštevnosť a konverzie na svojej webovej lokalite.

Ako používať kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ktoré zvyšujú návštevnosť a konverzie

Uvádzame niekoľko stratégií používania kľúčových slov s nízkou konkurenciou na zvýšenie návštevnosti webovej lokality a zvýšenie konverzií:

 1. Vytvárajte vysokokvalitný obsah: Zamerajte sa na tvorbu dobre preskúmaného, informatívneho a pútavého obsahu, ktorý zahŕňa vaše kľúčové slová s nízkou konkurenciou. Pomôže vám to získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania a prilákať viac návštevníkov na vašu stránku.
 2. Optimalizujte SEO na stránke: Uistite sa, že vaše kľúčové slová s nízkou konkurenciou sú zahrnuté v základných prvkoch SEO na stránke, ako sú značky nadpisov, meta popisov, nadpisov a značiek alt obrázkov. Zlepšíte tým viditeľnosť svojej webovej stránky a pomôžete vyhľadávačom pochopiť relevantnosť vášho obsahu.
 3. Používajte dlhé chvostové kľúčové slová: Do svojho obsahu začleňte dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré sú špecifickejšie a menej konkurenčné. Tieto kľúčové slová majú často vyššiu mieru konverzie, pretože používatelia, ktorí ich hľadajú, sú s väčšou pravdepodobnosťou v neskorších fázach nákupného procesu.
 4. Zamerajte sa na sémanticky príbuzné kľúčové slová: Zahrňte do svojho obsahu sémanticky príbuzné kľúčové slová, aby ste pokryli širší rozsah vyhľadávacích dotazov a zvýšili svoje šance na umiestnenie na viacero kľúčových slov.
 5. Sledujte a analyzujte výkonnosť kľúčových slov: Pravidelne sledujte výkonnosť svojich kľúčových slov s nízkou konkurenciou pomocou analytických nástrojov, napríklad Google Analytics. Pomôže vám to určiť, ktoré kľúčové slová vedú k návštevnosti a konverziám, a podľa toho upraviť stratégiu SEO.
 6. Vybudujte vysokokvalitné spätné odkazy: Získajte spätné odkazy z renomovaných webových lokalít, aby ste zlepšili autoritu svojej webovej lokality a pozície vo vyhľadávačoch. Zvýši sa tak pravdepodobnosť, že vaše kľúčové slová s nízkou konkurenciou budú viesť k návštevnosti a konverziám.

Pomocou implementácie kľúčových slov s nízkou konkurenciou do vašej stratégie SEO a dodržiavaním týchto tipov môžete efektívne pritiahnuť návštevnosť a konverzie na vašu webovú stránku. To v konečnom dôsledku povedie k zlepšeniu pozícií vo vyhľadávačoch a zvýšeniu príjmov vášho podniku.

Prípadové štúdie a príklady úspešných stratégií kľúčových slov s nízkou konkurenciou

V tejto časti sa budeme zaoberať prípadovými štúdiami a príkladmi úspešných stratégií kľúčových slov s nízkou konkurenciou. Analýzou týchto príkladov môžete získať prehľad o tom, ako podniky efektívne využili kľúčové slová s nízkou konkurenciou na zlepšenie svojej výkonnosti v oblasti SEO a zvýšenie návštevnosti svojich webových stránok.

Príklady ziskových kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Uvádzame niekoľko príkladov ziskových kľúčových slov s nízkou konkurenciou, ktoré podniky úspešne využili na posilnenie svojej stratégie SEO:

 1. Ekologické kancelárske potreby: Malý internetový obchod špecializujúci sa na ekologické kancelárske produkty sa zameral na toto kľúčové slovo s nízkou konkurenciou, aby prilákal zákazníkov, ktorí uprednostňujú udržateľnosť. Zameraním sa na túto medzeru sa obchod dokázal umiestniť na vyšších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšiť predaj.
 2. Portréty domácich zvierat na mieru: Umelec ponúkajúci personalizované portréty domácich zvierat našiel úspech vďaka zameraniu sa na toto kľúčové slovo s nízkou konkurenciou. To umožnilo umelcovi osloviť špecifické publikum, ktoré sa zaujíma o jedinečné produkty súvisiace s domácimi zvieratami, čo viedlo k zvýšeniu návštevnosti webovej stránky a zákaziek.
 3. Kurzy bezlepkového pečenia: Miestna pekáreň ponúkajúca workshopy bezlepkového pečenia sa zamerala na toto kľúčové slovo s nízkou konkurenciou, aby prilákala zákazníkov s diétnymi obmedzeniami. Tým, že sa pekáreň zamerala na túto trhovú medzeru, dokázala zvýšiť počet prihlásených na workshopy a zvýšiť celkové príjmy.
 4. Ručne vyrábané drevené hračky: Remeselník špecializujúci sa na ručne vyrábané drevené hračky použil toto kľúčové slovo s nízkou konkurenciou, aby oslovil rodičov a darčekových darčekov, ktorí hľadajú vysokokvalitné, jedinečné hračky. Táto stratégia pomohla remeselníkovi zvýšiť návštevnosť webovej stránky a predaj.

Tieto príklady ziskových kľúčových slov s nízkou konkurenciou demonštrujú potenciálne výhody zamerania sa na medzery na trhu a špecifické vyhľadávacie otázky. Zameraním sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou môžu podniky zlepšiť svoje umiestnenie vo vyhľadávačoch, zvýšiť cielenú návštevnosť svojich webových stránok a v konečnom dôsledku zvýšiť príjmy.

Na záver prípadové štúdie a príklady úspešných stratégií kľúčových slov s nízkou konkurenciou môžu poskytnúť cenné poznatky pre podniky, ktoré chcú zlepšiť svoju výkonnosť v oblasti SEO. Analýzou týchto príkladov a implementáciou podobných stratégií sa môžete účinne zamerať na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a zvýšiť návštevnosť a konverzie svojich webových stránok.

Obvyklé chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri cielení na kľúčové slová s nízkou konkurenciou

Aj keď môže byť cielenie na kľúčové slová s nízkou konkurenciou účinnou stratégiou na zvýšenie výkonnosti SEO, existujú niektoré bežné chyby, ktorým by ste sa mali pri cielení na tieto kľúčové slová vyhnúť. V tejto časti sa budeme venovať týmto chybám a poskytneme vám tipy, ako sa im vyhnúť.

Nepochopenie obtiažnosti kľúčových slov a obtiažnosti zaradenia

Jednou z častých chýb je nepochopenie obtiažnosti kľúčových slov a obtiažnosti zaradenia. Obtiažnosť kľúčového slova sa vzťahuje na úroveň konkurencie pre konkrétne kľúčové slovo, zatiaľ čo obtiažnosť umiestnenia sa vzťahuje na to, aké náročné je umiestniť sa na dané kľúčové slovo na stránkach výsledkov vyhľadávania (SERP). Tieto dva pojmy spolu súvisia, ale nie sú zameniteľné.

Mnoho ľudí predpokladá, že nízke skóre obtiažnosti kľúčového slova automaticky znamená, že bude ľahké sa na dané kľúčové slovo umiestniť. Obtiažnosť zaradenia však závisí aj od faktorov, ako je autorita domény vašej webovej lokality, kvalita obsahu a sila profilu spätných odkazov. Ak sa chcete vyhnúť tejto chybe, je nevyhnutné pri výbere kľúčových slov s nízkou konkurenciou, na ktoré sa chcete zamerať, zvážiť obtiažnosť kľúčového slova aj obtiažnosť umiestnenia.

Preceňovanie významu relevantných kľúčových slov a príležitostí na kľúčové slová

Dalšou častou chybou je preceňovanie významu relevantných kľúčových slov a príležitostí na kľúčové slová. Hoci je veľmi dôležité zamerať sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou, rovnako dôležité je zabezpečiť, aby tieto kľúčové slová boli relevantné pre vašu firmu a publikum. Zameranie sa na nerelevantné kľúčové slová môže mať za následok prilákanie nekvalitnej návštevnosti, ktorá sa nepremení na potenciálnych zákazníkov alebo predaj.

Aby ste sa vyhli tejto chybe, zamerajte sa na identifikáciu príležitostí na kľúčové slová, ktoré majú nízku konkurenciu a zároveň sú vysoko relevantné pre vaše cieľové publikum. To možno dosiahnuť dôkladným prieskumom kľúčových slov, analýzou stratégií kľúčových slov vašich konkurentov a pochopením zámeru vyhľadávania, ktorý sa skrýva za konkrétnymi kľúčovými slovami. Zameraním sa na relevantné kľúčové slová s nízkou konkurenciou môžete na svoje webové stránky prilákať vysokokvalitnú návštevnosť a zlepšiť celkovú výkonnosť SEO.

Pokročilé techniky vyhľadávania a cielenia na kľúčové slová s nízkou konkurenciou

V tejto časti sa budeme venovať niektorým pokročilým technikám na vyhľadávanie a cielenie na kľúčové slová s nízkou konkurenciou. Tieto techniky vám môžu pomôcť odhaliť skryté príležitosti pre kľúčové slová a poskytnúť vám konkurenčnú výhodu vo vašej stratégii SEO.

Použitie analýzy medzier medzi kľúčovými slovami na odhalenie kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Analýza medzier medzi kľúčovými slovami je pokročilá technika, ktorá zahŕňa porovnanie profilu kľúčových slov vašej webovej stránky s profilom kľúčových slov vašich konkurentov s cieľom odhaliť kľúčové slová s nízkou konkurenciou, na ktoré sa možno nezameriavate. Táto metóda vám môže pomôcť identifikovať nevyužité príležitosti pre kľúčové slová a efektívnejšie stanoviť priority vášho úsilia v oblasti SEO.

Ak chcete vykonať analýzu medzier v kľúčových slovách, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Identifikujte svojich hlavných konkurentov vyhľadaním webových stránok, ktoré sa dobre umiestňujú na cieľové kľúčové slová alebo pôsobia v rovnakom výklenku ako vaša firma.
 2. Použite nástroj na výskum kľúčových slov, napríklad Ahrefs, SEMrush alebo Moz, na analýzu profilov kľúčových slov vašich konkurentov. Vyhľadajte kľúčové slová, na ktoré sa oni umiestňujú, ale vy nie.
 3. Filtrujte výsledky tak, aby ste sa zamerali na kľúčové slová s nízkou konkurenciou, nízkym skóre obtiažnosti kľúčových slov a slušným objemom vyhľadávania.
 4. Analyzujte zámery vyhľadávania v pozadí týchto kľúčových slov, aby ste sa uistili, že sú relevantné pre vašu cieľovú skupinu a sú v súlade s vašimi obchodnými cieľmi.
 5. Vytvárajte vysokokvalitný obsah zameraný na tieto kľúčové slová s nízkou konkurenciou a optimalizujte prvky SEO na stránke, ako sú značky nadpisov, meta popisov a hlavičiek.

Pomocou analýzy medzier v kľúčových slovách môžete odhaliť nízkokonkurenčné kľúčové slová, na ktoré sa už vaši konkurenti umiestňujú, čo vám dáva príležitosť zamerať sa na tieto kľúčové slová a zlepšiť viditeľnosť vašej webovej lokality na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP).

Zhrnutie

V tejto komplexnej príručke sme preskúmali význam nízkokonkurenčných kľúčových slov pri posilňovaní vašej stratégie SEO. Rozobrali sme pojem kľúčových slov s nízkou konkurenciou, ich rozdiely oproti kľúčovým slovám s vysokou konkurenciou a spôsob ich identifikácie pomocou skóre obtiažnosti kľúčových slov, zámeru vyhľadávania a mesačného objemu vyhľadávania.

Podrobnejšie sme sa venovali aj rôznym stratégiám vyhľadávania a zamerania sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou, ako je napríklad používanie bezplatných nástrojov, návrhov vyhľadávania Google a využitie dlhých chvostov a sémanticky príbuzných kľúčových slov. Okrem toho sme sa venovali implementácii kľúčových slov s nízkou konkurenciou do vašej stratégie SEO s cieľom zvýšiť návštevnosť a konverzie.

Prostredníctvom prípadových štúdií a príkladov sme demonštrovali úspešnosť stratégií kľúčových slov s nízkou konkurenciou a upozornili sme na bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť, ako je napríklad nesprávne pochopenie náročnosti kľúčových slov a prehliadanie relevantných príležitostí pre kľúčové slová. Nakoniec sme predstavili pokročilé techniky, ako je analýza medzier medzi kľúčovými slovami, ktoré vám umožnia odhaliť a zamerať sa na kľúčové slová s nízkou obtiažnosťou, čím získate konkurenčnú výhodu vo svojom úsilí o SEO.

Zvládnutím kľúčových slov s nízkou konkurenciou a ich efektívnym zavedením do stratégie SEO môžete zlepšiť viditeľnosť svojej webovej lokality na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP) a v konečnom dôsledku zvýšiť svoju prítomnosť na internete a rast svojho podnikania.

FAQ_Here

Zdieľajte tento príspevok:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Vyskúšajte zadarmo

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa