Inteligencia obsahu vs. personalizácia obsahu. Ako prispôsobiť materiály konkrétnej cieľovej skupine

AI
Borys BednarekBorys Bednarek
Publikovaný: 24.01.2024
7 minút

Pri hlbšom pohľade na tému obsahovej inteligencie sa vynára otázka: Ako dosiahnuť, aby si naše obsahové marketingové posolstvá nielen všimli, ale hlavne ocenili konkrétne cieľové skupiny? Odpoveďou na túto otázku môže byť obsahová inteligencia za predpokladu, že vieme správne využívať nové technológie a overovať ich. V tomto článku sa zameriame na úlohu obsahovej inteligencie v procese personalizácie obsahu webovej stránky, pričom budeme skúmať, aké výhody prináša tvorcom a publiku a ako efektívne prispôsobiť materiály potrebám konkrétnej cieľovej skupiny.

 

Z tohto článku sa dozviete: .

 • čo je inteligencia obsahu,
 • .

 • čo sa týka inteligencie obsahu,
 • .

 • aké sú výhody používania obsahovej inteligencie v obsahovom marketingu.

 

KeyT_Here

Čo je content intelligence?“

.
.
Obsahová inteligencia
je oblasť, ktorá sa zameriava na uplatňovanie technológií, umelej inteligencie (umelá inteligencia) a analýzu súborov údajov s cieľom lepšie pochopiť, spravovať a personalizovať obsah. Cieľom je uspokojiť potreby používateľov na marketingovú komunikáciu obsahu a dosiahnuť obchodné ciele a rozšíriť znalosti. Je to tiež schopnosť informačných systémov inteligentne analyzovať obsah, čo umožňuje efektívne využívať informácie obsiahnuté v texte, obrázkoch, zvuku alebo videu.

 

Prečítajte si tiež: Základy umelej inteligencie – sprievodca možnosťami a aplikáciami umelej inteligencie

 

Základné prvky obsahovej inteligencie zahŕňajú: .

 • Analýza obsahupoužitie nástrojov umelej inteligencie, ako je spracovanie prirodzeného jazyka (natural language), na analýzu a pochopenie obsahu v rôznych formách.
 • Rozpoznávanie vzorov – strojové učenie (machine learning) a analýza dát – inteligencia obsahu identifikuje vzory, trendy a kľúčové informácie v obsahu.
 • Personalizácia obsahu-prispôsobenie obsahu individuálnym preferenciám, správaniu a potrebám publika.
 • Automatizácia procesov -pomáha automatizovať úlohy správy obsahu, ako je kategorizácia, označovanie a preklad.
 • Podpora rozhodovania -poskytovanie informácií na podporu rozhodovania v kontexte obsahu.

 

Content intelligence - čo to je | grafika s definíciou | Senuto

Použitie obsahovej inteligencie v rôznych oblastiach

.
 

Inteligencia obsahu sa používa v rôznych oblastiach a odvetviach vďaka svojej schopnosti analyzovať obsah, pochopiť kontext a personalizovať správy.

Príkladom môže byť obsahový marketing, ale existuje oveľa viac oblastí, v ktorých CI využíva svoje riešenia: .

 • Digitálny marketing – Personalizácia reklamného obsahu a marketingových kampaní, ich prispôsobenie preferenciám a správaniu publika. Analýza účinnosti obsahu v reálnom čase a úprava marketingovej stratégie na základe výsledkov.
 • E-commerce – prispôsobenie návrhov produktov a nákupných odporúčaní individuálnym preferenciám zákazníka. Personalizácia obsahu na stránkach produktov, popisov a propagačných materiálov.
 • Oddelenia ľudských zdrojov a nábor – Analýza obsahu životopisov, motivačných listov a iných dokumentov žiadosti o zamestnanie s cieľom efektívnejšieho výberu kandidátov. Personalizácia obsahu súvisiaceho s nástupom a školením zamestnancov.
 • Mediálne a online publikovanie – Prispôsobenie obsahu správ a článkov podľa záujmov čitateľov v sociálnych médiách (social media). Automatické označovanie a kategorizácia článkov, čo používateľom uľahčuje navigáciu.
 • Online vzdelávanie – Personalizácia vzdelávacieho obsahu podľa úrovne zručností študentov, tempa učenia a štýlu prijímania informácií. Analýza výkonu a pokroku študentov v reálnom čase.
 • Oblasť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti – analýza medicínskeho obsahu pre lepšiu diagnostiku a plánovanie liečby. Personalizácia vzdelávacieho obsahu týkajúceho sa zdravia a prevencie.
 • Finančná oblasť – prispôsobenie obsahu týkajúceho sa bankových a finančných služieb. Analýza obsahu súvisiaceho s finančnými trhmi a investíciami na lepšie prognózovanie a rozhodovanie.

 

Použitie inteligencie obsahu – konkrétne príklady v personalizácii obsahu

 

Nastal čas, aby sme vám poskytli konkrétne príklady súvisiace s aplikáciou inteligencie obsahu na personalizáciu obsahu: .

 • Prispôsobenie obsahu webovej stránky – Webové stránky môžu v reálnom čase prispôsobovať obsah tak, aby lepšie vyhovoval záujmom návštevníkov. Napríklad spravodajský web môže prispôsobiť titulky, články alebo propagačný obsah na základe polohy používateľa, histórie prehliadania alebo preferencií témy.
 • Personalizácia marketingového obsahu – Marketingové kampane môžu byť efektívnejšie vďaka inteligencii obsahu. Analýza údajov o správaní zákazníkov, ich preferenciách alebo histórii interakcií umožňuje poskytovať personalizovaný marketingový obsah, napríklad e-maily, online reklamy alebo obsah na sociálnych sieťach.
 • Prispôsobenie používateľského rozhrania – Webové aplikácie a platformy môžu prispôsobiť používateľské rozhranie na základe individuálnych preferencií. Môže to zahŕňať rozloženie stránky, jazykové preferencie, farebnú schému alebo preferované interaktívne funkcie.
 • Personalizované e-learningové zážitky -Vzdelávacie platformy môžu využívať inteligenciu obsahu na analýzu pokroku študenta, preferencií učebných materiálov a štýlu učenia. Na základe toho poskytujú personalizovaný vzdelávací obsah, úlohy alebo doplnkové materiály.
 • Personalizácia obsahu na sociálnych sieťach – Platformy sociálnych sietí môžu využívať CI na personalizáciu toku obsahu pre používateľov, pričom zohľadňujú ich preferencie, interakcie s obsahom a úroveň zapojenia.
 • Personalizovaný obsah pre predplatiteľov – Spoločnosti ponúkajúce predplatené služby, ako je streamovanie videa alebo hudby, môžu využívať inteligenciu obsahu na analýzu preferencií predplatiteľov a poskytovať personalizovaný obsah s cieľom zvýšiť spokojnosť a udržať si zákazníkov.

 

Prínosy používania obsahovej inteligencie v marketingu

 

Použitie obsahovej inteligencie v oblasti marketingu prináša množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú účinnosť kampaní aj zážitok publika. Obsahová inteligencia umožňuje prispôsobiť obsah individuálnym preferenciám, správaniu a potrebám publika, čo zvyšuje príťažlivosť správ. .

To zahŕňa presné zacielenie. Analýza údajov pomocou obsahovej inteligencie umožňuje presnejšie identifikovať cieľovú skupinu, čo uľahčuje zacielenie obsahu na konkrétne segmenty publika.

Využívanie nových technológií podporuje aj efektívne vedenie reklamných a e-mailových kampaní, správu obsahu a personalizáciu používateľskej skúsenosti, čo zvyšuje angažovanosť a interakciu so značkou.

CI tiež pomáha procesom SEO identifikáciou kľúčových slov, trendov a preferencií, čo podporuje optimalizáciu pre vyhľadávače.

 

Inteligencia obsahu – zhrnutie

 

Prínosy obsahovej inteligencie zahŕňajú nielen zlepšenie účinnosti marketingových kampaní, ale v skutočnosti aj vytvorenie personalizovanejšej skúsenosti pre používateľov. .

Vďaka tomu, že CI umožňuje prispôsobenie obsahu na základe individuálnych preferencií, správania a potrieb publika prostredníctvom umelej inteligencie, stáva sa kľúčovým nástrojom pre spoločnosti, ktoré sa snažia vybudovať trvalé vzťahy so zákazníkmi, zvýšiť angažovanosť a uspieť v konkurenčnom svete podnikania.
FAQ_Here

Zdieľajte tento príspevok:  
Borys Bednarek

Head of SEO w Cyrek Digital

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Vyskúšajte zadarmo

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa