Místní klíčová slova SEO s dlouhým ocasem: Zvyšte svou místní viditelnost

Keyword Research Long-Tail Keywords
Adrian IganskiAdrian Iganski
Opublikowano: 12.02.2024
10 minut

Pokud jde o optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače, hrají místní dlouhá klíčová slova SEO klíčovou roli při řízení cíleného provozu a zlepšování vaší viditelnosti online. Tyto specifické, delší fráze jsou zásadní pro podniky, které chtějí přilákat zákazníky ve své místní oblasti. V tomto článku se budeme zabývat významem long-tail klíčových slov v lokálním SEO a poskytneme vám informace o tom, jak vytvořit úspěšnou strategii pro long-tail klíčová slova.

KeyT_Here

Úloha long-tail klíčových slov v lokálním SEO

Long-tail klíčová slova jsou specifické, delší fráze, které se obvykle skládají ze tří a více slov. Jsou vysoce cílená a často mají nižší objemy vyhledávání ve srovnání s kratšími, obecnějšími klíčovými slovy. Jsou však zásadní pro podniky, které chtějí přilákat zákazníky v místní oblasti, protože mohou výrazně zlepšit výkon lokálního SEO.

Jak long-tail klíčová slova zvyšují výkon lokálního SEO

Existuje několik důvodů, proč je výkon dlouhých klíčových slov pro lokální SEO klíčový. Zaprvé, dlouhoocasá klíčová slova mají obvykle menší konkurenci, takže je pro vaše webové stránky snazší získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání. Na tyto specifické fráze se totiž zaměřuje méně webových stránek, což umožňuje, aby váš obsah vynikl a přilákal více návštěvníků.

Druhé, uživatelé hledající dlouhoocasá klíčová slova jsou často dále v nákupním procesu, což znamená, že se s větší pravděpodobností změní na zákazníky. Zaměřením se na lokální SEO long-tail klíčová slova můžete přilákat vysoce kvalifikovanou návštěvnost, u které je větší pravděpodobnost, že se bude zabývat vaší firmou a provede nákup.

Vliv long-tail klíčových slov na viditelnost webu a cílenou návštěvnost

Používání long-tail klíčových slov může výrazně zlepšit viditelnost webu ve výsledcích vyhledávání. Jak již bylo zmíněno, dlouhá klíčová slova mají menší konkurenci, což usnadňuje umístění vašich webových stránek na vyšších pozicích. Tato zvýšená viditelnost může vést k větší cílené návštěvnosti vašeho webu, protože uživatelé, kteří hledají tyto konkrétní fráze, mají větší pravděpodobnost, že se budou zajímat o vaše produkty nebo služby.

Dlouhoocasá klíčová slova vám navíc mohou pomoci přilákat uživatele, kteří hledají místní podniky. Začleněním výrazů specifických pro danou lokalitu do dlouhých klíčových slov můžete zvýšit své šance, že se objevíte ve výsledcích místního vyhledávání a přilákáte zákazníky ve své oblasti.

Případová studie: Úspěšné použití dlouhých klíčových slov v místní optimalizaci SEO

Podívejme se na příklad dlouhých klíčových slov, který ilustruje sílu použití dlouhých klíčových slov v místní optimalizaci SEO. Malé pekařství v New Yorku se rozhodlo optimalizovat své webové stránky pro long-tail klíčová slova a zaměřilo se na fráze jako „bezlepkové pekařství v Brooklynu“ a „nejlepší veganské cupcakes na Manhattanu“.

Zaměřením na tato specifická, na lokalitě založená long-tail klíčová slova se pekařství podařilo výrazně zlepšit pozice ve vyhledávačích a přilákat více místních zákazníků. Zvýšená viditelnost webových stránek vedla k vyššímu objemu cíleného provozu, což mělo za následek vyšší prodeje a silnější online prezentaci podniku.

Tato případová studie ukazuje, jak je důležité používat dlouhoocasá klíčová slova ve vaší místní strategii SEO. Zaměřením se na konkrétní fráze založené na lokalitě můžete zlepšit viditelnost svých webových stránek, přilákat větší cílenou návštěvnost a v konečném důsledku i růst svého podnikání.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Vytvoření strategie dlouhých klíčových slov

Vytvoření úspěšné strategie dlouhých klíčových slov zahrnuje několik kroků, od identifikace potenciálních klíčových slov až po optimalizaci obsahu pro tyto fráze. V této části se budeme zabývat procesem vytváření strategie dlouhých klíčových slov a poskytneme vám tipy pro generování efektivních dlouhých klíčových slov.

Kroky identifikace a generování dlouhých klíčových slov

Chcete-li identifikovat klíčová slova a generovat dlouhá klíčová slova, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vypracujte si seznam témat souvisejících s vaší firmou a jejími produkty nebo službami.
 2. Prozkoumejte webové stránky a obsah svých konkurentů, abyste zjistili, na jaká klíčová slova se zaměřují.
 3. Pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov vyhledejte návrhy dlouhých ocasních klíčových slov na základě vašeho původního seznamu témat.
 4. Analyzujte objem vyhledávání a konkurenci pro každé klíčové slovo, abyste určili jeho potenciální hodnotu.
 5. Zpřesněte svůj seznam dlouhých klíčových slov tak, že se zaměříte na ta s nižší konkurencí a vyšším objemem vyhledávání.

Zapomeňte do dlouhých klíčových slov zahrnout výrazy specifické pro danou lokalitu, abyste zlepšili výkonnost lokálního SEO.

Optimalizace obsahu pomocí dlouhých klíčových slov

Jakmile určíte cílová dlouhá klíčová slova, je nezbytné je začlenit do strategie obsahu s dlouhými klíčovými slovy. To zahrnuje optimalizaci dlouhoocasých klíčových slov v rámci obsahu vašich webových stránek, včetně příspěvků na blogu, popisů produktů a vstupních stránek.

Níže uvádíme několik tipů pro optimalizaci obsahu pomocí dlouhoocasých klíčových slov:

 • Zařaďte cílová dlouhoocasá klíčová slova do názvu, nadpisů a podnadpisů svého obsahu.
 • Používejte dlouhá klíčová slova přirozeně v celém obsahu, aniž byste je přeplňovali nebo vnucovali do vět.
 • Optimalizujte meta tagy svých webových stránek, jako je tag title a meta description, pomocí cílových dlouhých klíčových slov.
 • Zapojte dlouhoocasá klíčová slova do struktury adres URL a strategie vnitřního propojení webu.

Zapojením dlouhoocasých klíčových slov do své obsahové strategie můžete zlepšit viditelnost svého webu ve výsledcích vyhledávání a přilákat více cíleného provozu.

Použití nástrojů pro výzkum dlouhých klíčových slov

S výzkumem dlouhých klíčových slov vám může pomoci několik nástrojů pro klíčová slova, například Google Keyword Planner, Ahrefs Keywords Explorer a SEMrush. Tyto nástroje mohou poskytnout cenné informace o objemu vyhledávání, konkurenci a návrzích souvisejících klíčových slov.

Chcete-li tyto nástroje použít pro výzkum klíčových slov a analýzu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zadejte do nástroje pro klíčová slova svůj počáteční seznam témat nebo výchozích klíčových slov.
 2. Analyzujte objem vyhledávání, konkurenci a obtížnost jednotlivých návrhů klíčových slov.
 3. Identifikujte příležitosti pro long-tail klíčová slova s nižší konkurencí a vyšším objemem vyhledávání.
 4. Zpřesněte seznam dlouhých klíčových slov na základě údajů poskytnutých nástrojem pro klíčová slova.

Pomocí prohlížeče klíčových slov nebo jiných nástrojů pro výzkum klíčových slov můžete identifikovat hodnotné příležitosti pro dlouhá klíčová slova a zpřesnit svou strategii pro klíčová slova.

Vyvážení obtížnosti klíčových slov a objemu vyhledávání ve strategii pro dlouhá klíčová slova

Při vytváření strategie SEO pro dlouhá klíčová slova je nezbytné vyvážit obtížnost klíčových slov a objem vyhledávání. Obtížnost klíčového slova označuje úroveň konkurence pro konkrétní klíčové slovo, zatímco objem vyhledávání udává počet vyhledávání daného klíčového slova v daném časovém rámci.

Níže uvádíme několik tipů pro vyvážení obtížnosti a objemu vyhledávání ve vaší strategii pro long-tail klíčová slova:

 • Zaměřte se na long-tailová klíčová slova s nižší obtížností, protože se snáze umisťují a mají menší konkurenci.
 • Zaměřte se na dlouhoocasá klíčová slova s vyšším objemem vyhledávání, protože mohou na vaše webové stránky přilákat více cíleného provozu.
 • Zvažte záměr, který se skrývá za každým dlouhoocasým klíčovým slovem, protože uživatelé, kteří hledají tyto konkrétní fráze, se s větší pravděpodobností přemění na zákazníky.
 • Pravidelně sledujte a analyzujte výkonnost svých dlouhoocasých klíčových slov, abyste zjistili příležitosti ke zlepšení a optimalizaci.

Vyvážením obtížnosti klíčových slov a objemu vyhledávání ve své strategii pro dlouhoocasá klíčová slova můžete zlepšit viditelnost svých webových stránek, přilákat cílenější návštěvnost a v konečném důsledku rozvíjet své podnikání.

Shrnutí

V tomto článku jsme prozkoumali sílu dlouhých klíčových slov v lokálním SEO a to, jak mohou zvýšit viditelnost vašich webových stránek a přilákat cílenou návštěvnost. Probrali jsme důležitost vytvoření strategie dlouhých klíčových slov, která zahrnuje identifikaci a generování dlouhých klíčových slov, optimalizaci obsahu pomocí těchto klíčových slov a používání nástrojů pro výzkum a analýzu klíčových slov.

Dále jsme zdůraznili, že je třeba ve strategii dlouhých klíčových slov vyvážit obtížnost klíčových slov a objem vyhledávání a zaměřit se na klíčová slova s nižší konkurencí a vyšším objemem vyhledávání, abyste zlepšili pozice webu ve vyhledávání a přilákali více potenciálních zákazníků. Zvládnutím používání dlouhých ocasních klíčových slov v rámci lokálního SEO můžete efektivně rozvíjet své podnikání a dosáhnout online úspěchu.

FAQ_Here

Share this post:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyzkoušejte Senuto na 14 dní zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se