Dlouhá klíčová slova pro váš podnik: Jak identifikovat a zvládnout

Keyword Research Long-Tail Keywords
Adrian IganskiAdrian Iganski
Opublikowano: 12.02.2024
23 minut

Naučit se jak identifikovat dlouhá klíčová slova pro vaši firmu je základní dovedností pro každého podnikatele nebo obchodníka, který chce zlepšit optimalizaci svých webových stránek pro vyhledávače (SEO) a zvýšit organickou návštěvnost. Dlouhoocasá klíčová slova jsou specifičtější a méně konkurenční než krátkoocasá klíčová slova, což z nich dělá pro podnikatele vynikající příležitost, jak se ve výsledcích vyhledávání umístit výše a přilákat cílenější publikum. V této části vám stručně představíme umění identifikace long-tail klíčových slov a jejich přínos pro váš podnik.

Pochopení významu long-tail klíčových slov

Klíčová slova long-tail hrají v SEO významnou roli, protože pomáhají podnikům zacílit na konkrétní publikum a získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání. Tato důležitá long-tail klíčová slova jsou pro podniky zásadní, protože vedou ke kvalifikovanější návštěvnosti, což vede k vyšší míře konverze a lepšímu uživatelskému zážitku.

Definice long-tail klíčových slov a jejich role v SEO

Klíčová slova long-tail jsou vyhledávací fráze, které se obvykle skládají ze tří a více slov a jsou specifičtější než short-tail klíčová slova. Jsou zaměřena na úzce specializované publikum a mají nižší objem vyhledávání, ale také nižší konkurenci. V SEO jsou dlouhoocasá klíčová slova klíčová, protože umožňují podnikům získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání pro méně konkurenční výrazy, což usnadňuje přilákání cílenějšího publika. Zaměřením na dlouhá klíčová slova SEO mohou podniky zlepšit svou viditelnost a přivést na své webové stránky více organické návštěvnosti.

Proč zaměření na dlouhá klíčová slova může podpořit vaše podnikání

Zaměření na dlouhá klíčová slova může výrazně zlepšit výkonnost podniku tím, že přiláká cílenější publikum, což vede k vyšší míře konverzí a zvýšení příjmů. Vzhledem k tomu, že long-tail klíčová slova jsou specifičtější, je pravděpodobnější, že uživatelé, kteří tyto výrazy hledají, budou mít zájem o produkty nebo služby nabízené podnikem. Kromě toho mají long-tail klíčová slova nižší konkurenci, což podnikům usnadňuje získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a zvýšit svou viditelnost online.

Rozdíl mezi short-tail a long-tail klíčovými slovy

Short-tail klíčová slova jsou široké vyhledávací výrazy, které se obvykle skládají z jednoho nebo dvou slov, zatímco long-tail výrazy jsou konkrétnější a skládají se ze tří nebo více slov. Krátkoocasá klíčová slova mají vyšší objem vyhledávání, ale také vyšší konkurenci, což podnikům ztěžuje umístění na vysokých pozicích ve výsledcích vyhledávání. Naopak dlouhoocasá klíčová slova mají nižší objem vyhledávání i konkurenci, což podnikům umožňuje získat vyšší pozice a přilákat cílenější publikum.

Používání dlouhoocasých výrazů oproti krátkoocasým klíčovým slovům má několik výhod. Dlouhoocasá klíčová slova umožňují lepší zacílení, protože jsou konkrétnější a relevantnější vzhledem k záměru uživatele při vyhledávání. To vede k vyšší míře konverze, protože uživatelé hledající dlouhoocasé výrazy mají větší pravděpodobnost, že se budou zajímat o produkty nebo služby nabízené podnikem. Zaměření na dlouhá klíčová slova navíc může podnikům pomoci získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, protože na tyto výrazy je menší konkurence.

Jak identifikovat dlouhá klíčová slova

Identifikace dlouhých klíčových slov je zásadní pro podniky, které chtějí zlepšit svou strategii SEO a zaměřit se na konkrétnější publikum. V této části vám poskytneme podrobný návod, jak pomocí různých metod a nástrojů identifikovat long-tailová klíčová slova.

Použití automatického doplňování a nabídky Google pro výzkum long-tailových klíčových slov

Automatické doplňování a nabídka Google jsou cenné nástroje pro výzkum long-tailových klíčových slov. Chcete-li tyto funkce použít, stačí začít psát klíčové slovo nebo frázi do vyhledávacího řádku Google a Google automaticky navrhne související výrazy. Tyto návrhy vycházejí z oblíbených vyhledávání a mohou vám pomoci odhalit dlouhá klíčová slova související s vaším hlavním tématem.

Mezi výhody používání funkce Google suggest pro identifikaci long-tail klíčových slov patří např:

 • Odhalení populárních vyhledávaných výrazů souvisejících s vaším hlavním klíčovým slovem
 • Odhalení témat výklenků a vyhledávacích dotazů
 • Identifikace záměru vyhledávání uživatelů a odpovídající přizpůsobení obsahu

Odhalení příležitostí pro dlouhá klíčová slova pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov

Nástroje pro výzkum klíčových slov vám mohou pomoci odhalit příležitosti pro dlouhá klíčová slova tím, že poskytují informace o objemu vyhledávání, konkurenci a záměrech uživatelů. Mezi oblíbené nástroje pro vyhledávání dlouhých klíčových slov patří:

 • Ahrefs Keywords Explorer
 • SEMrush Keyword Magic Tool
 • Moz Keyword Explorer
 • Ubersuggest

Tyto nástroje vám mohou pomoci identifikovat dlouhá klíčová slova tím, že analyzují data o vyhledávání, poskytují návrhy klíčových slov a nabízejí přehled o záměrech vyhledávání a konkurenci. Pomocí těchto nástrojů můžete odhalit cenné příležitosti pro dlouhá klíčová slova a podle toho optimalizovat strategii obsahu.

Jak používat nástroj Google Ads Keyword Planner pro vyhledávání dlouhých klíčových slov

Dalším užitečným nástrojem pro vyhledávání dlouhých klíčových slov je Google Ads Keyword Planner. Chcete-li tento nástroj použít, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Google Ads nebo si vytvořte nový, pokud jej nemáte.
 2. Klikněte na „Nástroje &; Nastavení“ v pravém horním rohu a poté z rozbalovací nabídky vyberte „Plánovač klíčových slov“.
 3. Zvolte „Objevit nová klíčová slova“ a zadejte hlavní klíčové slovo nebo adresu URL související s vaším tématem.
 4. Kliknutím na „Získat výsledky“ se zobrazí seznam návrhů klíčových slov, včetně long-tail klíčových slov.
 5. Analyzujte objem vyhledávání, konkurenci a další metriky, abyste identifikovali hodnotná dlouhoocasá klíčová slova pro svůj obsah.

Pomocí nástroje Google Ads Keyword Planner můžete najít dlouhoocasá klíčová slova, která jsou relevantní pro vaši firmu a mají potenciál přivést na vaše webové stránky cílenou návštěvnost.

Použití souvisejících vyhledávání a záměrů uživatelů při hledání k identifikaci long-tailových klíčových slov

Související vyhledávání vám také mohou pomoci identifikovat long-tailová klíčová slova tím, že vám ukáží, co jiní uživatelé hledají v souvislosti s vaším hlavním klíčovým slovem. Chcete-li najít související vyhledávání, jednoduše zadejte své hlavní klíčové slovo do vyhledávače Google a sjeďte až na konec stránky s výsledky vyhledávání. Zobrazí se seznam souvisejících vyhledávacích dotazů, který vám může poskytnout cenné informace o záměrech uživatelů při hledání a pomoci vám odhalit dlouhá klíčová slova.

Pochopení záměrů uživatelů při hledání je pro identifikaci dlouhých klíčových slov klíčové, protože vám umožní vytvářet obsah, který přímo odpovídá potřebám a zájmům vaší cílové skupiny. Analýzou souvisejících vyhledávání a záměru vyhledávání uživatele můžete identifikovat long-tailová klíčová slova, která jsou relevantní pro vaše podnikání a mají potenciál přivést na vaše webové stránky cílenou návštěvnost.

Efektivní strategie pro výzkum long-tailových klíčových slov

Výzkum long-tailových klíčových slov je klíčový pro podniky, které chtějí zlepšit svou strategii SEO a zaměřit se na konkrétnější publikum. V této části se budeme zabývat různými strategiemi pro efektivní výzkum dlouhých klíčových slov, včetně pochopení cesty dlouhých klíčových slov, používání nástrojů pro navrhování klíčových slov a přehledů vyhledávacích dotazů a úlohy modifikátorů otázek.

Pochopení cesty dlouhých klíčových slov: od základního klíčového slova ke konkrétnímu záměru vyhledávání

Cesta dlouhých klíčových slov začíná základním klíčovým slovem, což je široký výraz související s vaším podnikáním nebo odvětvím. Cílem je přejít od tohoto zárodečného klíčového slova ke konkrétnějším výrazům, které odrážejí konkrétní záměr vyhledávání vaší cílové skupiny. Tento proces zahrnuje identifikaci souvisejících dlouhých klíčových slov, která jsou cílenější a méně konkurenční, což vám umožní vytvářet obsah, který přímo reaguje na potřeby a zájmy vašeho publika.

Příklad pokud je vaším klíčovým slovem „běžecké boty“, můžete identifikovat dlouhá klíčová slova, jako jsou „nejlepší běžecké boty pro ploché nohy“ nebo „lehké běžecké boty na stezku“. Tato dlouhoocasá klíčová slova odrážejí specifický záměr při vyhledávání a umožňují vám vytvářet obsah, který je zaměřen na více úzce specializované publikum, což zvyšuje pravděpodobnost vyššího umístění ve výsledcích vyhledávání.

Jak používat nástroje pro navrhování klíčových slov a přehledy vyhledávacích dotazů

Nástroje pro navrhování klíčových slov vám mohou pomoci identifikovat dlouhoocasá klíčová slova tím, že poskytují přehled o objemu vyhledávání, konkurenci a záměrech uživatelů. Mezi oblíbené nástroje pro navrhování klíčových slov pro vyhledávání long-tail klíčových slov patří Senuto. Náš nástroj vám pomůže odhalit cenné příležitosti pro long-tailová klíčová slova a podle toho optimalizovat strategii obsahu.

Dalším užitečným zdrojem pro vyhledávání long-tailových klíčových slov jsou zprávy o vyhledávacích dotazech z platforem, jako je Google Ads. Tyto přehledy poskytují přehled o skutečných výrazech, které uživatelé zadávají do vyhledávačů, a umožňují vám identifikovat dlouhá klíčová slova, která jsou relevantní pro vaše podnikání a mají potenciál přivést cílenou návštěvnost na vaše webové stránky. Chcete-li interpretovat zprávy o vyhledávacích dotazech, hledejte vzory a trendy ve vyhledávaných výrazech a analyzujte objem vyhledávání, konkurenci a další metriky, abyste identifikovali hodnotná long-tail klíčová slova pro svůj obsah.

Úloha modifikátorů otázek ve výzkumu long-tail klíčových slov

Modifikátory otázek hrají důležitou roli ve výzkumu long-tail klíčových slov tím, že vám pomáhají identifikovat vyhledávací dotazy, které odrážejí konkrétní záměr uživatelů. Modifikátory otázek jsou slova nebo fráze, které mění tvrzení v otázku, například „jak“, „co“, „kde“, „kdy“, „proč“ a „který“. Začleněním modifikátorů otázek do výzkumu dlouhých klíčových slov můžete odhalit vyhledávací dotazy, které se přímo týkají potřeb a zájmů vaší cílové skupiny.

Příklad pokud je vaším výchozím klíčovým slovem „běžecké boty“, můžete pomocí modifikátorů otázek identifikovat dlouhá klíčová slova, jako například „jak vybrat správné běžecké boty“ nebo „jaké jsou nejlepší běžecké boty pro začátečníky“. Tato dlouhá klíčová slova odrážejí specifický záměr při vyhledávání a umožňují vám vytvářet obsah, který přímo reaguje na potřeby a zájmy vašeho publika, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vyššího umístění ve výsledcích vyhledávání.

Závěrem lze říci, že efektivní výzkum dlouhých klíčových slov zahrnuje pochopení cesty dlouhých klíčových slov, používání nástrojů pro navrhování klíčových slov a přehledů vyhledávacích dotazů a začlenění modifikátorů otázek k identifikaci vyhledávacích dotazů, které odrážejí specifický záměr uživatele. Zavedením těchto strategií můžete optimalizovat svou obsahovou strategii a zlepšit výkonnost v oblasti SEO.

Analýza long-tail klíčových slov

V této části vám poskytneme návod, jak analyzovat long-tail klíčová slova pro SEO, včetně pochopení obtížnosti klíčových slov a objemu vyhledávání, použití nástrojů Google Keyword Planner a Keywords Explorer pro analýzu klíčových slov a odhalení long-tail klíčových slov vašich konkurentů prostřednictvím analýzy konkurence.

Pochopení obtížnosti klíčových slov a objemu vyhledávání

Obtížnost klíčových slov je metrika, která odhaduje, jak náročné bude umístit se na určité klíčové slovo ve výsledcích vyhledávání. Bere v úvahu faktory, jako je počet konkurenčních webových stránek, kvalita jejich obsahu a síla jejich profilů zpětných odkazů. Vyšší skóre obtížnosti klíčového slova naznačuje, že bude náročnější se na dané klíčové slovo umístit, zatímco nižší skóre naznačuje, že může být snazší dosáhnout vyššího umístění.

Objem vyhledávání označuje počet vyhledávání určitého klíčového slova v daném časovém rámci, který se obvykle měří na měsíční bázi. Pochopení objemu vyhledávání je při analýze klíčových slov klíčové, protože vám pomůže identifikovat klíčová slova, která mají potenciál přivést na vaše webové stránky významnou návštěvnost. V ideálním případě byste se měli zaměřit na dlouhá klíčová slova s relativně vysokým objemem vyhledávání a nízkou obtížností, protože tato klíčová slova s větší pravděpodobností přinesou cílenou návštěvnost a mají větší šanci na dobré umístění ve výsledcích vyhledávání.

Použití nástrojů Google Keyword Planner a Keywords Explorer pro analýzu klíčových slov

Google Keyword Planner je bezplatný nástroj, který vám může pomoci s analýzou klíčových slov tím, že poskytuje přehled o objemu vyhledávání, konkurenci a navrhovaných cenách nabídek pro různá klíčová slova. Chcete-li nástroj Google Keyword Planner použít k analýze dlouhých klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Google Ads a přejděte do nástroje Keyword Planner.
 2. Zadejte výchozí klíčové slovo nebo seznam dlouhých klíčových slov, která chcete analyzovat.
 3. Prohlédněte si objem vyhledávání, konkurenci a navrhované ceny nabídek pro jednotlivá klíčová slova.
 4. Identifikujte dlouhá klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání a nízkou konkurencí, protože tato klíčová slova s větší pravděpodobností generují cílenou návštěvnost a dobře se umisťují ve výsledcích vyhledávání.

Keywords Explorer je další užitečný nástroj pro analýzu klíčových slov, který nabízí společnost Ahrefs. Tento nástroj poskytuje pokročilejší metriky, jako je obtížnost klíčových slov, objem vyhledávání a míra prokliku, a také seznam souvisejících dlouhých klíčových slov. Chcete-li nástroj Keywords Explorer použít k analýze dlouhých klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Ahrefs a přejděte na nástroj Keywords Explorer.
 2. Zadejte výchozí klíčové slovo nebo seznam dlouhých klíčových slov, která chcete analyzovat.
 3. Prohlédněte si obtížnost klíčových slov, objem vyhledávání a míru prokliku pro každé klíčové slovo.
 4. Identifikujte dlouhá klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání a nízkou obtížností, protože tato klíčová slova s větší pravděpodobností generují cílenou návštěvnost a dobře se umisťují ve výsledcích vyhledávání.

Analýza konkurence: odhalení dlouhých klíčových slov vašich konkurentů

Analýza konkurence je zásadním aspektem výzkumu dlouhých klíčových slov, protože vám umožní odhalit dlouhá klíčová slova, na která se zaměřují a na která se umisťují vaši konkurenti. Analýzou dlouhých ocasních klíčových slov konkurence můžete identifikovat potenciální příležitosti pro klíčová slova a podle toho optimalizovat svou obsahovou strategii. Chcete-li provést analýzu konkurentů pro dlouhá klíčová slova, postupujte podle následujících kroků:

 1. Identifikujte své hlavní konkurenty vyhledáváním klíčového slova nebo výrazů souvisejících s oborem ve vyhledávačích.
 2. Analyzujte webové stránky a obsah svých konkurentů, abyste zjistili dlouhá klíčová slova, na která se zaměřují.
 3. Pomocí nástrojů, jako je Senuto Visibility Analysis, získáte přehled o umístění vašich konkurentů, objemu vyhledávání a obtížnosti klíčových slov.
 4. Identifikujte long-tail klíčová slova, na která se vaši konkurenti umisťují, ale vy ne, a zvažte, zda se na tato klíčová slova nezaměříte ve své obsahové strategii.

Analýzou dlouhých klíčových slov, pochopením obtížnosti klíčových slov a objemu vyhledávání, použitím nástrojů Google Keyword Planner a Keywords Explorer pro analýzu klíčových slov a provedením analýzy konkurence můžete optimalizovat svou obsahovou strategii a zlepšit výkonnost SEO.

Zavedení dlouhých klíčových slov do obsahové strategie

Zapojení dlouhých klíčových slov do obsahové strategie může výrazně zlepšit výkonnost SEO vašich webových stránek a zvýšit cílenou návštěvnost. V této části se budeme zabývat tím, jak efektivně používat long-tail klíčová slova při tvorbě obsahu a v rámci on-page SEO a jak sledovat jejich výkonnost pomocí Google Search Console a Rank Tracker.

Jak používat long-tail klíčová slova v obsahu pro SEO

Chcete-li efektivně používat long-tail klíčová slova ve svém SEO obsahu, dodržujte tyto osvědčené postupy:

 1. Identifikujte relevantní long-tail klíčová slova pro svůj obsah provedením důkladného průzkumu klíčových slov a analýzy konkurence.
 2. Zapojte long-tail klíčová slova do svého obsahu přirozeně a vyhněte se tzv. keyword stuffingu, který může negativně ovlivnit výkonnost SEO.
 3. Používejte long-tail klíčová slova na strategických místech, jako je nadpis, nadpisy, podnadpisy, meta description a alt tagy obrázků.
 4. Vytvářejte vysoce kvalitní, informativní a poutavý obsah, který odpovídá konkrétnímu záměru vyhledávání skrytému za long-tail klíčovými slovy.
 5. Pravidelně aktualizujte a optimalizujte obsah, abyste udrželi jeho relevanci a zlepšili jeho umístění ve výsledcích vyhledávání.

Úloha dlouhoocasých klíčových slov v on-page SEO

Dlouhoocasá klíčová slova hrají klíčovou roli v on-page SEO, protože pomáhají vyhledávačům pochopit obsah a kontext vašich webových stránek. Zaměřením na dlouhá klíčová slova můžete zlepšit viditelnost svých webových stránek pro konkrétní vyhledávací dotazy a přilákat cílenější návštěvnost. Mezi klíčové aspekty on-page SEO, které zahrnují long-tail klíčová slova, patří:

 • Použití long-tail klíčových slov v tagu title, který je jedním z nejdůležitějších prvků on-page SEO.
 • Zapojení long-tail klíčových slov do struktury URL, aby byla popisnější a uživatelsky přívětivější.
 • Optimalizace meta popisu pomocí long-tail klíčových slov, aby poskytoval stručné shrnutí obsahu a povzbudil uživatele k prokliknutí.
 • Použití long-tail klíčových slov v tagu záhlaví (H1, H2, H3 atd.), abyste vytvořili jasnou hierarchii obsahu a zlepšili jeho čitelnost.
 • Přidáním dlouhých klíčových slov do alt tagů obrázků zvýšíte přístupnost a výkonnost SEO svých webových stránek.

Použití nástrojů Google Search Console a Rank Tracker pro sledování výkonnosti dlouhých klíčových slov

Pro sledování výkonnosti dlouhých klíčových slov můžete použít nástroje jako Google Search Console a Rank Tracker. Tyto nástroje poskytují cenné informace o výkonnosti vašich webových stránek, například o umístění klíčových slov, objemu vyhledávání a míře prokliků, které vám mohou pomoci optimalizovat strategii obsahu a zlepšit výkonnost SEO.

Google Search Console umožňuje sledovat výkonnost vašich long-tailových klíčových slov tím, že poskytuje údaje o zobrazeních, kliknutích, míře prokliků a průměrné pozici ve výsledcích vyhledávání. Chcete-li službu Google Search Console použít ke sledování výkonnosti dlouhých klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Google Search Console a přejděte na sestavu Výkonnost.
 2. Filtrujte sestavu podle konkrétních dlouhých klíčových slov nebo vyhledávacích dotazů a zobrazte údaje o jejich výkonnosti.
 3. Analyzujte data a zjistěte trendy, příležitosti a oblasti pro zlepšení vaší obsahové strategie.

Rank Tracker je dalším užitečným nástrojem pro sledování výkonnosti dlouhých ocasních klíčových slov, protože umožňuje sledovat pozice vašich webových stránek na klíčová slova ve více vyhledávačích a zařízeních. Chcete-li nástroj Rank Tracker používat ke sledování výkonnosti dlouhých ocasních klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se k účtu nástroje Rank Tracker a přidejte do projektu své webové stránky a dlouhá ocasní klíčová slova.
 2. Spustěte kontrolu hodnocení a zobrazte aktuální hodnocení klíčových slov a údaje o výkonnosti svých webových stránek.
 3. Sledujte hodnocení klíčových slov v průběhu času, abyste zjistili trendy, příležitosti a oblasti pro zlepšení své obsahové strategie.

Zavedením dlouhých klíčových slov do obsahové strategie, jejich efektivním používáním v obsahu SEO a na stránce SEO a sledováním jejich výkonnosti pomocí služby Google Search Console a nástroje Rank Tracker můžete optimalizovat výkonnost webu v oblasti SEO a přivést na web cílenou návštěvnost.

Shrnutí

V tomto článku jsme prozkoumali význam dlouhých klíčových slov pro posílení online prezentace vaší firmy a přivedení cílené návštěvnosti. Probrali jsme různé strategie pro identifikaci, analýzu a implementaci long-tail klíčových slov do vaší obsahové strategie a on-page SEO. Některé klíčové poznatky zahrnují:

 • Klíčová slova s dlouhým ocasem jsou specifičtější a méně konkurenční než klíčová slova s krátkým ocasem, což z nich činí nezbytnou součást úspěšné strategie SEO.
 • Při identifikaci příležitostí pro klíčová slova s dlouhým ocasem používejte nástroje, jako je automatické dokončování Google, nástroje pro výzkum klíčových slov, plánovač klíčových slov Google Ads a související vyhledávání.
 • Pochopte cestu klíčových slov s dlouhým ocasem od počátečního klíčového slova po konkrétní záměr vyhledávání a využijte nástroje pro navrhování klíčových slov a přehledy vyhledávacích dotazů k upřesnění svého výzkumu.
 • Analyzujte dlouhoocasá klíčová slova s přihlédnutím k obtížnosti klíčových slov, objemu vyhledávání a analýze konkurence pomocí nástrojů, jako je Google Keyword Planner a Keywords Explorer.
 • Zavádějte dlouhoocasá klíčová slova do své obsahové strategie jejich přirozeným používáním v obsahu SEO, optimalizací prvků SEO na stránce a sledováním jejich výkonu pomocí nástrojů Google Search Console a Rank Tracker.

Zvládnutím umění identifikace a implementace dlouhoocasých klíčových slov můžete zlepšit výkonnost svých webových stránek v oblasti SEO, přilákat více cíleného provozu a v konečném důsledku rozvíjet své podnikání.

Share this post:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se