Dlhé kľúčové slová pre vašu firmu: Ako identifikovať a zvládnuť

Keyword Research Long-Tail Keywords
Adrian IganskiAdrian Iganski
Publikovaný: 12.02.2024
23 minút

Učenie sa ako identifikovať dlhé kľúčové slová pre vašu firmu je základnou zručnosťou pre každého podnikateľa alebo obchodníka, ktorý chce zlepšiť optimalizáciu svojich webových stránok pre vyhľadávače (SEO) a zvýšiť organickú návštevnosť. Dlhé chvostové kľúčové slová sú špecifickejšie a menej konkurenčné ako krátke chvostové kľúčové slová, čo z nich robí vynikajúcu príležitosť pre podniky, ako sa umiestniť vyššie vo výsledkoch vyhľadávania a prilákať cielenejšie publikum. V tejto časti vám poskytneme stručný úvod do umenia identifikácie long-tail kľúčových slov a uvedieme, aký prínos môžu priniesť vášmu podniku.

Poznanie významu long-tail kľúčových slov

Kľúčové slová s dlhým chvostom zohrávajú významnú úlohu v SEO, pretože pomáhajú podnikom zamerať sa na špecifické publikum a získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Tieto dôležité dlhé chvostové kľúčové slová sú pre podniky nevyhnutné, pretože vedú ku kvalifikovanejšej návštevnosti, čo vedie k vyššej miere konverzie a lepšej skúsenosti používateľov.

Definícia dlhých chvostových kľúčových slov a ich úloha v SEO

Dlhé chvostové kľúčové slová sú vyhľadávacie frázy, ktoré zvyčajne pozostávajú z troch alebo viacerých slov a sú špecifickejšie ako krátke chvostové kľúčové slová. Zameriavajú sa na úzko špecializované publikum a majú nižší objem vyhľadávania, ale aj nižšiu konkurenciu. V SEO sú dlhé chvostové kľúčové slová kľúčové, pretože umožňujú podnikom získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania pre menej konkurenčné výrazy, čo uľahčuje prilákanie cielenejšieho publika. Zameraním sa na dlhé chvostové kľúčové slová SEO môžu podniky zlepšiť svoju viditeľnosť a zvýšiť organickú návštevnosť svojich webových stránok.

Prečo môže zameranie sa na dlhé chvostové kľúčové slová podporiť vaše podnikanie

Zameranie sa na dlhé chvostové kľúčové slová môže výrazne zlepšiť výkonnosť podniku tým, že priláka cielenejšie publikum, čo vedie k vyššej miere konverzie a zvýšeniu príjmov. Keďže dlhé chvostové kľúčové slová sú špecifickejšie, je pravdepodobnejšie, že používatelia hľadajúci tieto výrazy budú mať záujem o produkty alebo služby ponúkané podnikom. Okrem toho majú dlhé kľúčové slová nižšiu konkurenciu, čo podnikom uľahčuje umiestnenie na vyšších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania a zvyšuje ich viditeľnosť online.

Rozdiel medzi krátkymi a dlhými kľúčovými slovami

Krátke kľúčové slová sú široké vyhľadávacie výrazy, ktoré zvyčajne pozostávajú z jedného alebo dvoch slov, zatiaľ čo dlhé kľúčové slová sú konkrétnejšie a pozostávajú z troch alebo viacerých slov. Krátke chvostové kľúčové slová majú vyšší objem vyhľadávania, ale aj vyššiu konkurenciu, čo podnikom sťažuje umiestnenie na vysokých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Na druhej strane, dlhé chvostové kľúčové slová majú nižší objem vyhľadávania a nižšiu konkurenciu, čo podnikom umožňuje získať vyššie pozície a prilákať cielenejšie publikum.

Používanie dlhých chvostových výrazov oproti krátkym chvostovým kľúčovým slovám má niekoľko výhod. Dlhochvosté kľúčové slová poskytujú lepšie zacielenie, pretože sú konkrétnejšie a relevantnejšie pre zámery používateľa pri vyhľadávaní. To vedie k vyššej miere konverzie, pretože používatelia, ktorí hľadajú dlhé chvostové výrazy, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa zaujímajú o produkty alebo služby, ktoré podnik ponúka. Zameranie sa na dlhé kľúčové slová navyše môže podnikom pomôcť získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, pretože konkurencia pre tieto výrazy je menšia.

Ako identifikovať dlhé kľúčové slová

Identifikácia dlhých kľúčových slov je pre podniky, ktoré chcú zlepšiť svoju stratégiu SEO a zamerať sa na konkrétnejšie publikum, nevyhnutná. V tejto časti vám poskytneme podrobný návod, ako identifikovať long-tailové kľúčové slová pomocou rôznych metód a nástrojov.

Použitie automatického dokončovania a funkcie Google suggest na výskum long-tailových kľúčových slov

Automatické dokončovanie a funkcia Google suggest sú cenné nástroje na výskum long-tailových kľúčových slov. Ak chcete tieto funkcie používať, jednoducho začnite zadávať kľúčové slovo alebo frázu do vyhľadávacieho riadku Google a Google automaticky navrhne súvisiace výrazy. Tieto návrhy sú založené na populárnych vyhľadávaniach a môžu vám pomôcť odhaliť dlhé kľúčové slová súvisiace s vašou hlavnou témou.

Prínosy používania funkcie Google suggest na identifikáciu dlhých kľúčových slov zahŕňajú:

 • Odhalenie populárnych hľadaných výrazov súvisiacich s vaším hlavným kľúčovým slovom
 • Odhalenie tém výklenkov a vyhľadávacích dotazov
 • Identifikácia zámeru vyhľadávania používateľov a prispôsobenie obsahu podľa toho

Odhalenie príležitostí pre dlhé kľúčové slová pomocou nástrojov na výskum kľúčových slov

Nástroje na výskum kľúčových slov vám môžu pomôcť odhaliť príležitosti pre dlhé kľúčové slová tým, že poskytujú informácie o objeme vyhľadávania, konkurencii a zámeroch používateľov. Medzi obľúbené nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov s dlhým chvostom patria:

 • Ahrefs Keywords Explorer
 • SEMrush Keyword Magic Tool
 • Moz Keyword Explorer
 • Ubersuggest

Tieto nástroje vám môžu pomôcť identifikovať kľúčové slová s dlhým chvostom tým, že analyzujú údaje o vyhľadávaní, poskytujú návrhy kľúčových slov a ponúkajú prehľad o zámeroch vyhľadávania a konkurencii. Pomocou týchto nástrojov môžete odhaliť hodnotné príležitosti pre dlhé kľúčové slová a podľa toho optimalizovať svoju stratégiu obsahu.

Ako používať nástroj Google Ads Keyword Planner na vyhľadávanie dlhých kľúčových slov

Google Ads Keyword Planner je ďalší užitočný nástroj na vyhľadávanie dlhých kľúčových slov. Ak chcete tento nástroj používať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google Ads alebo si vytvorte nový, ak ho nemáte.
 2. Kliknite na „Nástroje &; Nastavenia“ v pravom hornom rohu a potom z rozbaľovacej ponuky vyberte „Plánovač kľúčových slov“.
 3. Zvoľte „Objavovať nové kľúčové slová“ a zadajte svoje hlavné kľúčové slovo alebo adresu URL súvisiacu s vašou témou.
 4. Kliknutím na „Získať výsledky“ sa zobrazí zoznam návrhov kľúčových slov vrátane long-tail kľúčových slov.
 5. Analyzujte objem vyhľadávania, konkurenciu a ďalšie metriky, aby ste identifikovali hodnotné dlhé chvostové kľúčové slová pre váš obsah.

Pomocou nástroja Google Ads Keyword Planner môžete nájsť dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vašu firmu a majú potenciál prilákať na vašu webovú stránku cielenú návštevnosť.

Použitie príbuzných vyhľadávaní a zámeru vyhľadávania používateľa na identifikáciu long-tail kľúčových slov

Príbuzné vyhľadávania vám tiež môžu pomôcť identifikovať long-tail kľúčové slová tým, že vám ukážu, čo iní používatelia hľadajú v súvislosti s vaším hlavným kľúčovým slovom. Ak chcete nájsť súvisiace vyhľadávania, jednoducho zadajte svoje hlavné kľúčové slovo do vyhľadávača Google a prejdite až na koniec stránky s výsledkami vyhľadávania. Zobrazí sa zoznam súvisiacich vyhľadávaní, ktorý môže poskytnúť cenné informácie o zámeroch používateľov pri vyhľadávaní a pomôcť vám odhaliť dlhé chvostové kľúčové slová.

Pochopenie zámerov používateľov pri vyhľadávaní je pre identifikáciu dlhých chvostových kľúčových slov kľúčové, pretože vám umožňuje vytvárať obsah, ktorý priamo reaguje na potreby a záujmy vašej cieľovej skupiny. Analýzou súvisiacich vyhľadávaní a zámeru vyhľadávania používateľa môžete identifikovať long-tailové kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie a majú potenciál prilákať na vašu webovú lokalitu cielenú návštevnosť.

Efektívne stratégie pre výskum long-tailových kľúčových slov

Výskum long-tailových kľúčových slov je kľúčový pre podniky, ktoré chcú zlepšiť svoju stratégiu SEO a zamerať sa na konkrétnejšie publikum. V tejto časti sa budeme venovať rôznym stratégiám efektívneho výskumu dlhých chvostových kľúčových slov vrátane pochopenia cesty dlhých chvostových kľúčových slov, používania nástrojov na navrhovanie kľúčových slov a prehľadov vyhľadávacích dopytov a úlohy modifikátorov otázok.

Pochopenie cesty dlhých chvostových kľúčových slov: od základného kľúčového slova po konkrétny zámer vyhľadávania

Cesta dlhých chvostových kľúčových slov sa začína základným kľúčovým slovom, čo je široký výraz súvisiaci s vaším podnikaním alebo odvetvím. Cieľom je prejsť od tohto základného kľúčového slova k špecifickejším vyhľadávacím výrazom, ktoré odrážajú konkrétny zámer vyhľadávania vašej cieľovej skupiny. Tento proces zahŕňa identifikáciu súvisiacich dlhých kľúčových slov, ktoré sú cielenejšie a menej konkurenčné, čo vám umožní vytvárať obsah, ktorý priamo reaguje na potreby a záujmy vášho publika.

Príklad, ak je vaše zárodočné kľúčové slovo „bežecká obuv“, môžete identifikovať dlhé kľúčové slová, ako napríklad „najlepšia bežecká obuv pre ploché nohy“ alebo „ľahká trailová bežecká obuv“. Tieto long-tail kľúčové slová odrážajú špecifický zámer vyhľadávania a umožňujú vám vytvárať obsah, ktorý je zameraný na užšie špecializované publikum, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vyššieho umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako používať nástroje na navrhovanie kľúčových slov a prehľady vyhľadávacích dopytov

Nástroje na navrhovanie kľúčových slov vám môžu pomôcť identifikovať long-tail kľúčové slová tým, že poskytujú prehľad o objeme vyhľadávania, konkurencii a zámere používateľov. Medzi obľúbené nástroje na navrhovanie kľúčových slov na vyhľadávanie long-tail kľúčových slov patrí Senuto. Náš nástroj vám pomôže odhaliť hodnotné príležitosti pre dlhé chvostové kľúčové slová a podľa toho optimalizovať stratégiu obsahu.

Ďalším užitočným zdrojom na vyhľadávanie dlhých chvostových kľúčových slov sú prehľady vyhľadávacích dopytov z platforiem, ako je Google Ads. Tieto prehľady poskytujú prehľad o skutočných vyhľadávaných výrazoch, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov, čo vám umožní identifikovať dlhé chvostové kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie a majú potenciál prilákať na vašu webovú stránku cielenú návštevnosť. Ak chcete interpretovať správy o vyhľadávacích dotazoch, hľadajte vzory a trendy vo vyhľadávaných výrazoch a analyzujte objem vyhľadávania, konkurenciu a ďalšie metriky, aby ste identifikovali hodnotné long-tailové kľúčové slová pre váš obsah.

Úloha modifikátorov otázok vo výskume long-tailových kľúčových slov

Modifikátory otázok zohrávajú dôležitú úlohu vo výskume long-tailových kľúčových slov tým, že vám pomáhajú identifikovať vyhľadávacie dotazy, ktoré odrážajú konkrétny zámer používateľa. Modifikátory otázok sú slová alebo frázy, ktoré menia výrok na otázku, napríklad „ako“, „čo“, „kde“, „kedy“, „prečo“ a „ktorý“. Začlenením modifikátorov otázok do výskumu dlhých kľúčových slov môžete odhaliť vyhľadávacie otázky, ktoré priamo súvisia s potrebami a záujmami vášho cieľového publika.

Príklad, ak je vaše základné kľúčové slovo „bežecké topánky“, môžete použiť modifikátory otázok na identifikáciu dlhých kľúčových slov, ako napríklad „ako si vybrať správne bežecké topánky“ alebo „aké sú najlepšie bežecké topánky pre začiatočníkov“. Tieto dlhé kľúčové slová odrážajú špecifický zámer vyhľadávania a umožňujú vám vytvárať obsah, ktorý priamo reaguje na potreby a záujmy vášho publika, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vyššieho umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Na záver, efektívny výskum dlhých kľúčových slov zahŕňa pochopenie cesty dlhých kľúčových slov, používanie nástrojov na navrhovanie kľúčových slov a prehľadov vyhľadávacích dotazov a začlenenie modifikátorov otázok na identifikáciu vyhľadávacích dotazov, ktoré odrážajú špecifický zámer používateľov. Zavedením týchto stratégií môžete optimalizovať stratégiu obsahu a zlepšiť výkonnosť SEO.

Analýza kľúčových slov s dlhým chvostom

V tejto časti poskytneme návod na analýzu kľúčových slov s dlhým chvostom pre SEO vrátane pochopenia náročnosti kľúčových slov a objemu vyhľadávania, používania nástroja Google Keyword Planner a Keywords Explorer na analýzu kľúčových slov a odhalenia kľúčových slov s dlhým chvostom vašich konkurentov prostredníctvom analýzy konkurencie.

Pochopenie náročnosti kľúčových slov a objemu vyhľadávania

Obtiažnosť kľúčového slova je ukazovateľ, ktorý odhaduje, aké náročné bude umiestnenie na konkrétne kľúčové slovo vo výsledkoch vyhľadávania. Zohľadňuje faktory, ako je počet konkurenčných webových stránok, kvalita ich obsahu a sila ich profilov spätných odkazov. Vyššie skóre obtiažnosti kľúčového slova naznačuje, že bude náročnejšie umiestniť sa na dané kľúčové slovo, zatiaľ čo nižšie skóre naznačuje, že môže byť jednoduchšie dosiahnuť vyššie umiestnenie.

Objem vyhľadávania sa vzťahuje na počet vyhľadávaní konkrétneho kľúčového slova v danom časovom rámci, ktorý sa zvyčajne meria na mesačnej báze. Pochopenie objemu vyhľadávania je pri analýze kľúčových slov kľúčové, pretože vám pomôže identifikovať kľúčové slová, ktoré majú potenciál prilákať na vaše webové stránky významnú návštevnosť. V ideálnom prípade by ste sa mali zamerať na dlhé kľúčové slová s relatívne vysokým objemom vyhľadávania a nízkou náročnosťou kľúčových slov, pretože tieto kľúčové slová s väčšou pravdepodobnosťou prinesú cielenú návštevnosť a majú väčšiu šancu na dobré umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Použitie nástroja Google Keyword Planner a Keywords Explorer na analýzu kľúčových slov

Google Keyword Planner je bezplatný nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri analýze kľúčových slov tým, že poskytuje prehľad o objeme vyhľadávania, konkurencii a navrhovaných cenách ponúk pre rôzne kľúčové slová. Ak chcete nástroj Google Keyword Planner použiť na analýzu dlhých kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google Ads a prejdite do nástroja Keyword Planner.
 2. Zadajte svoje východiskové kľúčové slovo alebo zoznam dlhých kľúčových slov, ktoré chcete analyzovať.
 3. Prehliadnite si objem vyhľadávania, konkurenciu a navrhované ceny ponúk pre každé kľúčové slovo.
 4. Identifikujte dlhé chvostové kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávania a nízkou konkurenciou, pretože tieto kľúčové slová s väčšou pravdepodobnosťou generujú cielenú návštevnosť a dobre sa umiestňujú vo výsledkoch vyhľadávania.

Keywords Explorer je ďalší užitočný nástroj na analýzu kľúčových slov, ktorý ponúka spoločnosť Ahrefs. Tento nástroj poskytuje pokročilejšie metriky, ako je náročnosť kľúčových slov, objem vyhľadávania a miera prekliku, ako aj zoznam súvisiacich kľúčových slov s dlhým chvostom. Ak chcete použiť nástroj Keywords Explorer na analýzu dlhých kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do svojho konta Ahrefs a prejdite do nástroja Keywords Explorer.
 2. Zadajte svoje východiskové kľúčové slovo alebo zoznam dlhých kľúčových slov, ktoré chcete analyzovať.
 3. Prezrite si obtiažnosť kľúčového slova, objem vyhľadávania a mieru prekliku pre každé kľúčové slovo.
 4. Identifikujte dlhé chvostové kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávania a nízkou obtiažnosťou kľúčového slova, pretože tieto kľúčové slová s väčšou pravdepodobnosťou generujú cielenú návštevnosť a dobre sa umiestňujú vo výsledkoch vyhľadávania.

Analýza konkurencie: odhalenie dlhých chvostových kľúčových slov vašich konkurentov

Analýza konkurencie je dôležitým aspektom výskumu dlhých chvostových kľúčových slov, pretože vám umožňuje odhaliť dlhé chvostové kľúčové slová, na ktoré sa zameriavajú a na ktoré sa umiestňujú vaši konkurenti. Analýzou dlhých chvostových kľúčových slov konkurencie môžete identifikovať potenciálne príležitosti pre kľúčové slová a podľa toho optimalizovať svoju stratégiu obsahu. Ak chcete vykonať analýzu konkurentov na dlhé chvostové kľúčové slová, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Identifikujte svojich hlavných konkurentov vyhľadávaním svojho základného kľúčového slova alebo výrazov súvisiacich s odvetvím vo vyhľadávačoch.
 2. Analyzujte webové stránky a obsah svojich konkurentov, aby ste identifikovali dlhé chvostové kľúčové slová, na ktoré sa zameriavajú.
 3. Použite nástroje ako Senuto Visibility Analysis, aby ste získali prehľad o umiestnení kľúčových slov vašich konkurentov, objeme vyhľadávania a náročnosti kľúčových slov.
 4. Identifikujte long-tail kľúčové slová, na ktoré sa vaši konkurenti umiestňujú, ale vy nie, a zvážte, či sa na tieto kľúčové slová nezameriate vo svojej stratégii obsahu.

Analýzou dlhých chvostových kľúčových slov, pochopením obtiažnosti kľúčových slov a objemu vyhľadávania, používaním nástrojov Google Keyword Planner a Keywords Explorer na analýzu kľúčových slov a vykonaním analýzy konkurencie môžete optimalizovať svoju obsahovú stratégiu a zlepšiť výkonnosť SEO.

Zavedenie dlhých chvostových kľúčových slov do obsahovej stratégie

Začlenenie dlhých chvostových kľúčových slov do svojej obsahovej stratégie môže výrazne zlepšiť výkonnosť SEO vašej webovej lokality a zvýšiť cielenú návštevnosť. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako efektívne používať long-tailové kľúčové slová pri tvorbe obsahu a v rámci on-page SEO, ako aj tomu, ako sledovať ich výkonnosť pomocou služby Google Search Console a nástroja Rank Tracker.

Ako používať long-tail kľúčové slová v obsahu SEO

Aby ste mohli efektívne používať long-tail kľúčové slová vo svojom SEO obsahu, dodržiavajte tieto osvedčené postupy:

 1. Identifikujte relevantné long-tail kľúčové slová pre svoj obsah vykonaním dôkladného prieskumu kľúčových slov a analýzy konkurencie.
 2. Začlente long-tail kľúčové slová do svojho obsahu prirodzene a vyhnite sa preplneniu kľúčovými slovami, ktoré môže negatívne ovplyvniť výkonnosť SEO.
 3. Používajte dlhé chvostové kľúčové slová na strategických miestach, napríklad v názve, nadpisoch, podnadpisoch, meta popise a alt tagoch obrázkov.
 4. Vytvárajte vysokokvalitný, informatívny a pútavý obsah, ktorý sa zaoberá konkrétnym zámerom vyhľadávania, ktorý sa skrýva za dlhými chvostovými kľúčovými slovami.
 5. Pravidelne aktualizujte a optimalizujte obsah, aby ste zachovali jeho relevantnosť a zlepšili jeho umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Úloha dlhých chvostových kľúčových slov v on-page SEO

Dlhé chvostové kľúčové slová zohrávajú kľúčovú úlohu v on-page SEO, pretože pomáhajú vyhľadávačom pochopiť obsah a kontext vašich webových stránok. Zameraním sa na dlhé kľúčové slová môžete zlepšiť viditeľnosť svojej webovej stránky pre konkrétne vyhľadávacie dotazy a prilákať viac cielenej návštevnosti. Medzi kľúčové aspekty on-page SEO, ktoré zahŕňajú long-tail kľúčové slová, patria:

 • Použitie long-tail kľúčových slov v tagu title, ktorý je jedným z najdôležitejších prvkov on-page SEO.
 • Zapracovanie long-tail kľúčových slov do štruktúry URL, aby bola popisnejšia a používateľsky prívetivejšia.
 • Optimalizácia meta popisu pomocou long-tail kľúčových slov, aby poskytoval stručné zhrnutie obsahu a povzbudil používateľov k prekliknutiu.
 • Použitie long-tail kľúčových slov v značkách hlavičky (H1, H2, H3 atď.) na vytvorenie jasnej hierarchie obsahu a zlepšenie čitateľnosti obsahu.
 • Pridanie dlhých chvostových kľúčových slov do alt tagov obrázkov na zlepšenie prístupnosti a výkonnosti SEO vašich webových stránok.

Použitie služby Google Search Console a nástroja Rank Tracker na sledovanie výkonnosti dlhých chvostových kľúčových slov

Na sledovanie výkonnosti vašich dlhých chvostových kľúčových slov môžete použiť nástroje ako Google Search Console a Rank Tracker. Tieto nástroje poskytujú cenné informácie o výkonnosti vašej webovej lokality, napríklad o pozíciách kľúčových slov, objeme vyhľadávania a miere preklikov, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať stratégiu obsahu a zlepšiť výkonnosť SEO.

Google Search Console umožňuje sledovať výkonnosť vašich long-tailových kľúčových slov poskytovaním údajov o zobrazeniach, preklikoch, miere preklikov a priemernej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania. Ak chcete používať službu Google Search Console na sledovanie výkonnosti dlhých chvostových kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google Search Console a prejdite na správu Výkonnosť.
 2. Filtrujte správu podľa konkrétnych dlhých chvostových kľúčových slov alebo vyhľadávacích dotazov, aby ste si mohli zobraziť údaje o ich výkonnosti.
 3. Analyzujte údaje, aby ste identifikovali trendy, príležitosti a oblasti na zlepšenie stratégie obsahu.

Rank Tracker je ďalším užitočným nástrojom na sledovanie výkonnosti dlhých chvostových kľúčových slov, pretože umožňuje sledovať umiestnenie vašej webovej lokality na kľúčových slovách vo viacerých vyhľadávačoch a zariadeniach. Ak chcete nástroj Rank Tracker používať na sledovanie výkonnosti dlhých chvostových kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu nástroja Rank Tracker a pridajte svoju webovú lokalitu a dlhé chvostové kľúčové slová do projektu.
 2. Spustite kontrolu poradia, aby ste si prezreli aktuálne poradie kľúčových slov a údaje o výkonnosti svojej webovej lokality.
 3. Sledujte poradie kľúčových slov v priebehu času, aby ste identifikovali trendy, príležitosti a oblasti na zlepšenie svojej stratégie obsahu.

Zavedením dlhých chvostových kľúčových slov do stratégie obsahu, ich efektívnym používaním v obsahu SEO a na stránke SEO a sledovaním ich výkonnosti pomocou služby Google Search Console a nástroja Rank Tracker môžete optimalizovať výkonnosť svojej webovej lokality v oblasti SEO a zvýšiť cielenú návštevnosť svojej webovej lokality.

Zhrnutie

V tomto článku sme preskúmali význam dlhých chvostových kľúčových slov pri zvyšovaní online prezentácie vašej firmy a zvyšovaní cielenej návštevnosti. Rozobrali sme rôzne stratégie na identifikáciu, analýzu a implementáciu long-tail kľúčových slov do stratégie obsahu a on-page SEO. Niektoré kľúčové poznatky zahŕňajú:

 • Kľúčové slová s dlhým chvostom sú špecifickejšie a menej konkurenčné ako kľúčové slová s krátkym chvostom, čo z nich robí základnú zložku úspešnej stratégie SEO.
 • Používajte nástroje, ako je automatické dokončovanie Google, nástroje na výskum kľúčových slov, plánovač kľúčových slov Google Ads a súvisiace vyhľadávania na identifikáciu príležitostí pre kľúčové slová s dlhým chvostom.
 • Poznajte cestu kľúčových slov s dlhým chvostom, od počiatočného kľúčového slova po konkrétny zámer vyhľadávania, a využite nástroje na navrhovanie kľúčových slov a prehľady vyhľadávacích dopytov na spresnenie svojho výskumu.
 • Analyzujte dlhé chvostové kľúčové slová zohľadnením náročnosti kľúčových slov, objemu vyhľadávania a analýzy konkurencie pomocou nástrojov, ako sú Google Keyword Planner a Keywords Explorer.
 • Zavádzajte dlhé chvostové kľúčové slová do stratégie obsahu ich prirodzeným používaním v obsahu SEO, optimalizáciou prvkov SEO na stránke a sledovaním ich výkonnosti pomocou nástrojov Google Search Console a Rank Tracker.

Zvládnutím umenia identifikácie a implementácie dlhých kľúčových slov môžete zlepšiť výkonnosť svojej webovej lokality v oblasti SEO, prilákať viac cielenej návštevnosti a v konečnom dôsledku rozvíjať svoje podnikanie.

Zdieľajte tento príspevok:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa