Analýza objemu vyhledávání klíčových slov: Zvládnutí SEO poznatků založených na datech

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Opublikowano: 06.02.2024
20 minut

Pokud jde o optimalizaci pro vyhledávače (SEO), jedním z nejdůležitějších aspektů je schopnost analyzovat objem vyhledávání klíčových slov. Tato dovednost je nezbytná pro každého digitálního marketéra nebo profesionála v oblasti SEO, který chce zlepšit viditelnost svých webových stránek a zvýšit organickou návštěvnost. V tomto komplexním průvodci se ponoříme do základů objemu vyhledávání klíčových slov, prozkoumáme různé nástroje a techniky pro analýzu a poskytneme informace o interpretaci a využití těchto údajů pro optimalizaci strategie SEO.

Pochopení základů objemu vyhledávání klíčových slov

Pochopení objemu vyhledávání klíčových slov je nezbytné pro každého digitálního marketéra nebo profesionála v oblasti SEO, který chce zlepšit viditelnost svých webových stránek a zvýšit organickou návštěvnost. V této části vysvětlíme pojem objem vyhledávání klíčových slov a probereme jeho význam ve světě digitálního marketingu.

Co je to objem vyhledávání klíčových slov a proč je důležitý?

Objem vyhledávání klíčových slov označuje počet vyhledání určitého klíčového slova nebo fráze v daném časovém období, obvykle vyjádřený jako měsíční průměr. Jedná se o klíčovou metriku v digitálním marketingu, protože pomáhá marketérům a odborníkům na SEO identifikovat oblíbené vyhledávané výrazy a odhadnout potenciální poptávku po jejich produktech nebo službách.

Pochopení proč je objem vyhledávání klíčových slov důležitý je klíčové pro vytvoření účinné strategie SEO. Klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání naznačují větší zájem o určité téma, což se může promítnout do zvýšené organické návštěvnosti a potenciálních konverzí. Na druhou stranu klíčová slova s nízkým objemem vyhledávání mohou představovat výklenkové trhy s menší konkurencí, což podnikům umožňuje efektivněji cílit na konkrétní publikum.

Úloha objemu vyhledávání klíčových slov v SEO

Objem vyhledávání klíčových slov hraje v SEO významnou roli, protože pomáhá marketérům a odborníkům na SEO identifikovat nejrelevantnější a nejoblíbenější výrazy pro vyhledávání cílového publika. Zaměřením se na klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání mohou podniky zvýšit své šance na vyšší pozice na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) a přilákat více organické návštěvnosti.

Je však nezbytné najít rovnováhu mezi zaměřením se na klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání a udržením přiměřené úrovně konkurence. Příliš konkurenční klíčová slova mohou být obtížně umístitelná, zatímco klíčová slova s nízkým objemem vyhledávání nemusí generovat dostatečnou návštěvnost, která by ospravedlnila vynaložené úsilí. Proto je pochopení role objemu vyhledávání klíčových slov ve strategii SEO klíčové pro optimalizaci výkonu vašich webových stránek.

Jak se vypočítává objem vyhledávání klíčových slov?

Pro výpočet objemu vyhledávání shromažďují vyhledávače, jako je Google, údaje o tom, kolikrát uživatelé v daném časovém období vyhledali konkrétní klíčová slova nebo fráze. Tyto údaje se pak zprůměrují a získají údaj o měsíčním objemu vyhledávání. Na způsob výpočtu objemu vyhledávání klíčových slov může mít vliv několik faktorů, včetně sezónních trendů, zeměpisné polohy a změn v chování uživatelů.

Je třeba mít na paměti, že údaje o objemu vyhledávání nejsou statické a mohou se v průběhu času měnit. Pravidelné sledování objemu vyhledávání klíčových slov a odpovídající úprava strategie SEO jsou zásadní pro udržení konkurenční výhody ve stále se vyvíjejícím digitálním prostředí.

Pochopení rozdílu mezi přesným a organickým objemem vyhledávání klíčových slov

Při analýze objemu vyhledávání klíčových slov je nezbytné rozlišovat mezi přesným objemem vyhledávání klíčových slov a organickým objemem vyhledávání klíčových slov. Přesný objem vyhledávání označuje počet případů, kdy je konkrétní klíčové slovo nebo fráze vyhledávána přesně tak, jak se objevuje, bez jakýchkoli variant nebo dalších výrazů. Organický objem vyhledávání naproti tomu zahrnuje vyhledávání variant klíčového slova i souvisejících výrazů a frází.

Přesný i organický objem vyhledávání klíčových slov jsou v SEO významné, protože poskytují přehled o chování uživatelů při vyhledávání a pomáhají identifikovat potenciální příležitosti pro zacílení na konkrétní klíčová slova. Přesný objem vyhledávání může být užitečný pro pochopení popularity konkrétního klíčového slova, zatímco organický objem vyhledávání může pomoci identifikovat širší trendy a související vyhledávané výrazy, které mohou být relevantní pro vaši cílovou skupinu.

Nástroje a techniky pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov

Existují různé nástroje pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov a různé techniky pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov, které vám mohou pomoci optimalizovat vaši strategii SEO. V této části se budeme zabývat některými z nejoblíbenějších nástrojů a technik pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov.

Jak zjistit objem vyhledávání klíčových slov pomocí nástroje Google Keyword Planner

Google Keyword Planner je populární nástroj pro zjišťování údajů o objemu vyhledávání klíčových slov. Chcete-li použít nástroj Google Keyword Planner k zjištění objemu vyhledávání klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Google Ads nebo si vytvořte nový, pokud jej nemáte.
 2. Klikněte na ikonu „Nástroje &; Nastavení“ v pravém horním rohu a z rozbalovací nabídky vyberte „Plánovač klíčových slov“.
 3. V závislosti na vašich potřebách vyberte možnost „Objevit nová klíčová slova“ nebo „Získat objem vyhledávání a prognózy“.
 4. Zadejte cílová klíčová slova nebo fráze a klikněte na tlačítko „Začít“.
 5. Analyzujte poskytnuté údaje o objemu vyhledávání, včetně průměrných měsíčních vyhledávání, konkurence a navrhovaných částek nabídek.

Používání nástroje Google Keyword Planner nabízí několik výhod, například přístup k přesným údajům o objemu vyhledávání přímo od společnosti Google, možnost objevovat nové nápady na klíčová slova a přehled o konkurenci klíčových slov a potenciálních nákladech na reklamu.

Odhad objemu vyhledávání klíčových slov pomocí bezplatných nástrojů

K dispozici je několik zdarma dostupných nástrojů pro odhad objemu vyhledávání klíčových slov, které vám pomohou odhadnout objem vyhledávání klíčových slov bez nutnosti mít účet Google Ads. Mezi oblíbené bezplatné nástroje patří:

 • Ubersuggest
 • Keyword Surfer
 • Keyword.io
 • AnswerThePublic

Chcete-li tyto bezplatné nástroje použít, stačí zadat cílová klíčová slova nebo fráze a analyzovat poskytnuté údaje o objemu vyhledávání. Mějte na paměti, že přesnost údajů o objemu vyhledávání se může u jednotlivých nástrojů lišit, proto je dobré porovnat svá zjištění s dalšími zdroji.

Úloha služby Google Search Console při analýze klíčových slov

Google Search Console je dalším cenným nástrojem pro analýzu klíčových slov, protože poskytuje přehled o výkonu vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google. Chcete-li použít službu Google Search Console pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Google Search Console nebo si vytvořte nový, pokud jej nemáte.
 2. Přidejte a ověřte vlastnost svého webu, pokud jste tak ještě neučinili.
 3. Klikněte na „Výkon“ v levém menu a zobrazte údaje o výkonu vyhledávání svého webu.
 4. Analyzujte sestavu „Dotazy“, abyste zjistili, která klíčová slova přivádějí návštěvnost na vaše webové stránky, a jejich příslušné objemy vyhledávání.

Používání Google Search Console pro analýzu klíčových slov vám umožní identifikovat klíčová slova, která již přivádějí návštěvnost na vaše webové stránky, sledovat výkonnost vašich webových stránek pro konkrétní klíčová slova a objevit nové příležitosti pro klíčová slova na základě skutečných údajů o vyhledávání.

Prozkoumání dalších spolehlivých nástrojů pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov

Kromě výše uvedených nástrojů je k dispozici několik dalších spolehlivých nástrojů pro analýzu objemu vyhledávání a nástrojů pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov, např:

 • Senuto Keyword Explorer
 • Moz Keyword Explorer
 • Long Tail Pro

Tyto nástroje nabízejí různé výhody, například přístup k rozsáhlým databázím klíčových slov, pokročilé možnosti filtrování a další metriky, jako je obtížnost klíčových slov a míra prokliku. Některé z těchto nástrojů sice vyžadují placené předplatné, mohou však poskytnout cenné informace a pomoci vám efektivněji optimalizovat strategii SEO.

Interpretace dat o objemu vyhledávání klíčových slov

Efektivní interpretace dat o objemu vyhledávání klíčových slov je klíčová pro optimalizaci strategie SEO a zvýšení organické návštěvnosti vašich webových stránek. V této části se budeme zabývat tím, jak interpretovat údaje o objemu vyhledávání klíčových slov a jejich významem v SEO.

Jak číst a interpretovat trendy objemu vyhledávání

Chcete-li číst trendy objemu vyhledávání a interpretovat trendy objemu vyhledávání, postupujte podle následujících kroků:

 1. Identifikujte klíčová slova, která chcete analyzovat, a shromážděte údaje o jejich objemu vyhledávání pomocí nástrojů, jako je Google Keyword Planner, Ubersuggest nebo Senuto Keywords Explorer.
 2. Zkoumejte průměrný měsíční objem vyhledávání pro každé klíčové slovo, abyste pochopili jeho popularitu a poptávku.
 3. Pátrejte po vzorcích a výkyvech v objemu vyhledávání v čase, které mohou naznačovat sezónnost nebo nové trendy.
 4. Srovnejte údaje o objemu vyhledávání různých klíčových slov, abyste zjistili, která z nich mají vyšší potenciál přivést návštěvnost na vaše webové stránky.
 5. Analyzujte konkurenci a ukazatele obtížnosti klíčových slov, abyste zjistili, zda je možné se na tato klíčová slova umístit.

Pochopení trendů v objemu vyhledávání je nezbytné pro identifikaci příležitostí a odpovídající úpravu strategie SEO. Interpretací trendů objemu vyhledávání můžete upřednostnit klíčová slova s vysokým potenciálem, odhalit nové trendy a efektivněji alokovat své zdroje.

Význam klíčových slov s vysokým a nízkým objemem vyhledávání

Klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání jsou ta, která mají velký počet průměrných měsíčních vyhledávání, což svědčí o vysoké poptávce a popularitě. Naopak klíčová slova s nízkým objemem mají menší počet průměrných měsíčních vyhledávání, což naznačuje nižší poptávku a konkurenci. Jak vysokoobjemová, tak nízkoobjemová klíčová slova hrají v SEO významnou roli a pochopení jejich významu vám pomůže je efektivně využít.

Vysokoobjemová klíčová slova mohou díky své popularitě přivést na vaše webové stránky značnou návštěvnost. Často však mají vyšší konkurenci, takže je náročnější se na ně umístit. Naproti tomu nízkoobjemová klíčová slova mohou mít menší potenciál návštěvnosti, ale obvykle mají nižší konkurenci, což vám umožní získat vyšší pozice a snadněji se zaměřit na úzce specializované publikum.

Chcete-li ve své strategii SEO využít jak vysokoobjemová, tak nízkoobjemová klíčová slova, zvažte následující tipy:

 • Zaměřte se na vysokoobjemová klíčová slova s vysoce kvalitním, komplexním obsahem, který odpovídá potřebám vašeho publika a vyniká nad konkurencí.
 • Zaměřte se na dlouhá, nízkoobjemová klíčová slova, která jsou konkrétnější a relevantnější pro vaše cílové publikum, protože mohou vést k vyšší míře konverze.
 • Sledujte výkonnost cílových klíčových slov a podle toho upravujte svou strategii a upřednostňujte ta, která generují nejlepší výsledky.
 • Průběžně zkoumejte a aktualizujte svůj seznam klíčových slov, abyste měli náskok před novými trendy a změnami v chování při vyhledávání.

Pochopením významu klíčových slov s vysokým a nízkým objemem vyhledávání a jejich efektivním využitím můžete optimalizovat svou strategii SEO a přivést na své webové stránky cílenou organickou návštěvnost.

Pokročilé techniky analýzy objemu vyhledávání klíčových slov

Zvládnutí pokročilých technik analýzy objemu vyhledávání klíčových slov může výrazně zlepšit vaši strategii SEO a pomoci vám udržet náskok před konkurencí. V této části se budeme zabývat výhodami těchto pokročilých technik a poskytneme vám informace o tom, jak je efektivně implementovat.

Jak určit objem vyhledávání pro místní a globální klíčová slova

Chcete-li určit objem vyhledávání pro místní klíčová slova i globální klíčová slova, postupujte podle následujících kroků:

 1. Pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov, jako je Google Keyword Planner nebo Senuto, shromážděte údaje o objemu vyhledávání pro cílová klíčová slova.
 2. Filtrujte výsledky podle lokality, abyste si mohli zobrazit údaje o objemu vyhledávání pro konkrétní regiony nebo země, což je klíčové pro lokální klíčová slova.
 3. U globálních klíčových slov analyzujte údaje o objemu vyhledávání ve více zemích nebo regionech, abyste pochopili jejich celosvětovou popularitu a poptávku.
 4. Srovnejte údaje o objemu vyhledávání lokálních a globálních klíčových slov, abyste zjistili, která z nich mají vyšší potenciál přivést návštěvnost na vaše webové stránky.
 5. Zohledněte konkurenci a ukazatele obtížnosti klíčových slov, abyste zjistili, zda je možné se na tato klíčová slova umístit v cílových lokalitách.

Pochopení významu místních a globálních klíčových slov v SEO je nezbytné pro optimalizaci vaší strategie a zacílení na správné publikum. Lokální klíčová slova vám pomohou oslovit uživatele, kteří hledají produkty nebo služby v konkrétních lokalitách, zatímco globální klíčová slova vám umožní zacílit na širší publikum ve více regionech.

Zkoumání historického objemu vyhledávání konkurence

Zkoumání historického objemu vyhledávání konkurence je zásadní pro pochopení strategie klíčových slov vaší konkurence a identifikaci příležitostí ke zlepšení. Chcete-li prozkoumat historický objem vyhledávání konkurence, postupujte podle následujících kroků:

 1. Identifikujte své hlavní konkurenty analýzou jejich umístění v organickém vyhledávání, profilů zpětných odkazů a autority domény.
 2. Pomocí nástrojů, jako je Senuto, shromážděte historické údaje o objemu vyhledávání pro klíčová slova, na která se vaši konkurenti zaměřují.
 3. Analyzujte trendy a výkyvy v objemu vyhledávání jejich klíčových slov v čase, abyste zjistili vzorce, sezónnost nebo nové trendy.
 4. Srovnejte výkonnost svých konkurentů v oblasti klíčových slov se svou vlastní a zjistěte nedostatky a příležitosti ke zlepšení.
 5. Na základě svých zjištění upravte strategii pro klíčová slova, upřednostněte klíčová slova s vysokým potenciálem a odstraňte případné nedostatky ve svém současném přístupu.

Zkoumáním historického objemu vyhledávání konkurence můžete získat cenné poznatky o její strategii SEO a na základě dat učinit rozhodnutí, která zlepší vaši vlastní výkonnost v oblasti klíčových slov.

Monitorování výkonnosti klíčových slov a úprava strategie

Monitorování výkonnosti klíčových slov je nezbytné pro vyhodnocení účinnosti vaší strategie SEO a provedení potřebných úprav. Chcete-li sledovat výkonnost klíčových slov a na základě výsledků upravit strategii pro klíčová slova, postupujte podle následujících kroků:

 1. Sledujte pozice v organickém vyhledávání pro cílová klíčová slova pomocí nástrojů, jako je Google Search Console nebo Senuto.
 2. Analyzujte metriky návštěvnosti, konverzí a bounce rate pro jednotlivá klíčová slova a vyhodnoťte jejich celkovou výkonnost.
 3. Identifikujte málo výkonná klíčová slova a prozkoumejte důvody jejich slabého výkonu, jako je vysoká konkurence, nízká relevance nebo nedostatečná kvalita obsahu.
 4. Přizpůsobte svou strategii pro klíčová slova tím, že se zaměříte na vysoce výkonná klíčová slova, optimalizujete obsah pro málo výkonná klíčová slova nebo se na základě analýzy zaměříte na nové příležitosti.
 5. Průběžně sledujte výkonnost klíčových slov a na základě dat upravujte svou strategii, abyste zajistili dlouhodobý úspěch.

Pravidelné sledování výkonnosti klíčových slov a úprava strategie na základě výsledků je klíčové pro udržení konkurenční výhody a přivedení organické návštěvnosti na vaše webové stránky.

Zkoumání sezónních klíčových slov a trendů ve vyhledávání

Sezónní klíčová slova a trendy ve vyhledávání hrají v SEO významnou roli, protože vám mohou pomoci využít dočasných výkyvů v objemu vyhledávání a udržet si náskok před konkurencí. Chcete-li využít sezónní klíčová slova a trendy vyhledávání ve své strategii SEO, postupujte podle následujících kroků:

 1. Pomocí nástrojů, jako je Senuto, můžete identifikovat sezónní klíčová slova a trendy vyhledávání související s vaším oborem nebo výklenkem.
 2. Analyzujte historické údaje o objemu vyhledávání těchto klíčových slov, abyste pochopili jejich sezónnost a předpověděli budoucí trendy.
 3. Vytvářejte vysoce kvalitní, relevantní obsah zaměřený na sezónní klíčová slova a trendy vyhledávání, abyste zachytili zvýšený objem vyhledávání během špičkových období.
 4. Optimalizujte své webové stránky a obsah pro sezónní klíčová slova aktualizací meta tagů, nadpisů a interních odkazů, abyste zlepšili své pozice v organickém vyhledávání.
 5. Sledujte výkonnost sezónních klíčových slov a podle toho upravte svou strategii se zaměřením na ta, která generují nejlepší výsledky.

Zkoumáním sezónních klíčových slov a trendů vyhledávání můžete optimalizovat svou strategii SEO tak, abyste využili dočasného zvýšení objemu vyhledávání a přivedli na své webové stránky cílenou organickou návštěvnost během období špičky.

Shrnutí

V tomto komplexním průvodci jsme prozkoumali význam analýzy objemu vyhledávání klíčových slov a její roli v SEO. Začali jsme pochopením základů objemu vyhledávání klíčových slov, včetně jeho definice, významu a metod výpočtu. Poté jsme probrali různé nástroje a techniky pro analýzu objemu vyhledávání klíčových slov, jako je plánovač klíčových slov Google, bezplatné nástroje, služba Google Search Console a další spolehlivé nástroje.

Dále jsme se věnovali interpretaci údajů o objemu vyhledávání klíčových slov, včetně čtení a interpretace trendů objemu vyhledávání a významu klíčových slov s vysokým a nízkým objemem. V části věnované pokročilým technikám jsme se zabývali určováním objemu vyhledávání pro místní a globální klíčová slova, zkoumáním historického objemu vyhledávání konkurence, sledováním výkonnosti klíčových slov a úpravou strategie a zkoumáním sezónních klíčových slov a trendů vyhledávání.

Zvládnutím umění analýzy objemu vyhledávání klíčových slov můžete optimalizovat svou strategii SEO, zaměřit se na správné publikum a udržet si náskok před konkurencí. Nezapomeňte průběžně sledovat výkonnost klíčových slov a provádět úpravy strategie na základě dat, abyste si zajistili dlouhodobý úspěch.

Share this post:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyzkoušejte Senuto Suite na 14 dní zdarma

Pojďme na to!

Seznamte se se Senuto v hodinovém online tréninku. Zdarma.

Vyberte si termín a přihlaste se