Syndróm kolesa – alebo fázy práce v projektoch SEO

SEO
Kamil SrokaKamil Sroka
Publikovaný: 09.01.2019
3 minút

Každý projekt SEO pozostáva z niekoľkých opakujúcich sa fáz. Spravidla začíname prípravou cieľa kampane a výberom vhodných kľúčových slov, potom prejdeme k auditu a prepojeniu a jednotlivé procesy v menšej či väčšej miere opakujeme. Čo sa oplatí vedieť o jednotlivých fázach práce v projektoch SEO a ich zacyklení?.

Prvý: cieľ

.
Cieľ. Tri písmená – ktoré vlastne definujú všetko v prípade kampane SEO. V tejto fáze musíme predovšetkým spoznať zákazníka a jeho produkt. Dôležité je tiež zistiť, ako bola jeho kampaň doteraz zameraná.

Prečo je také dôležité definovať cieľ? Práve v tejto fáze musíme overiť, ktorý z mnohých scenárov vedenia kampane SEO bude pre zákazníka a jeho produkt relevantný. Relevantný, to znamená, že nám umožní správne monetizovať návštevnosť.

Ciele kampane sa môžu líšiť a budú závisieť od typu produktu klienta.

Poďme teda o krok ďalej a uveďme niekoľko možných cieľov kampane SEO, ktoré môžeme ako špecialisti klientovi navrhnúť.

Možné ciele kampane SEO sú:.

 • .
  • zlepšenie viditeľnosti webovej stránky,
  • .

  .

 • .
  • zvýšte počet používateľov prichádzajúcich z organickej návštevnosti,
  • .

 • .
  • zlepšenie kvality používateľov (napr. predĺženie času, počas ktorého zostávajú na stránke z organickej návštevnosti),
  • .

 • .
  • prispôsobenie webovej stránky aktuálnym determinantom Google,
  • .

 • .
  • získanie náskoku pred konkurenciou,
  • .

 • .
  • zvýšenie predaja,
  • .

 • .
  • zlepšenie imidžu na internete,
  • .

 • .
  • dosiahnite konkrétne pozície pre vybrané kľúčové slová
  • .

 • získanie návštevnosti na konkrétnych podstránkach.

.

Toto je niekoľko najčastejšie používaných cieľov, ktoré sa vo všeobecnosti oplatí kombinovať. Nezabudnite však vybrať tie, ktoré sú pre vášho klienta najdôležitejšie.

Poznajte nepriateľa! A analyzujte ho čo najlepšie

.
Toto je moment, ktorý majú všetci významní špióni najradšej. V tejto fáze prichádza na rad špehovanie, zhromažďovanie údajov, porovnávanie, analýza a súbory v programe Excel, ktoré je potrebné riadne zoradiť, aby ste vedeli, kde začať.

Iste, môžete použiť jednu rozsiahlu analýzu pre mnohé projekty, ale schematický prístup k projektom väčšieho rozsahu nebude fungovať. Nedostatočne porovnané údaje nám môžu zabrániť v dosiahnutí našich cieľov.

Tu je niekoľko prvkov, ktoré nám umožnia vyvodiť správne závery o našom projekte a jeho dopyte:

Konkurencia:

.

  Škála optimalizácie služieb

  .

 • Stav odkazov (množstvo, kvalita, formát a história získavania)
 • .

 • Obsahový marketing – či sa používa
 • .

 • vek domény
 • .

 • história aktivít
 • .

 • viditeľnosť

Projekt:

.

  Vykonajte všetky činnosti, ktoré sú potrebné, aby ste sa mohli zapojiť do projektu.
 • aktuálny stav webovej stránky
 • .

 • Stav optimalizácie alebo jej nedostatok
 • .

 • stav odkazov
 • .

 • či má webové sídlo primeranú podporu obsahu
 • .

 • starosť domén
 • história propagačných aktivít
 • .

 • aktuálny stav viditeľnosti
 • .

Keď máme takéto predbežné informácie, môžeme pomerne ľahko určiť naše skutočné potreby na určenie rozpočtu a času na dosiahnutie plánovaných cieľov. Treba si však uvedomiť, že pracujeme na „živom organizme“ – vyhľadávači, ktorý funguje podľa neustále sa meniacich algoritmov. Preto by sa overovanie údajov klienta a konkurencie malo vykonávať pravidelne, napr. týždenne, mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od veľkosti kampane a jej rozpočtu.

Plán:.

V tejto fáze by sme sa mali opäť stretnúť s klientom a predložiť mu všetky informácie, ktoré sme zhromaždili počas analýzy. Môžeme sa tiež pokúsiť predstaviť ukazovatele KPI, o ktoré sa budeme počas projektu usilovať.

Vyplatí sa tiež pripraviť rámcový plán – môžeme ho tiež predstaviť nášmu zadávateľovi. Príprava takéhoto pracovného kalendára nám umožní ľahko overiť aktuálny stav činností a pracovných etáp.

Čo by nemalo chýbať v pláne kampane SEO?

.

 • .
  • analýza a príprava vhodného mraku kľúčových slov
  • .

  • audit na optimalizáciu webovej stránky
  • .

  • realizácia auditu a jeho overenie
  • .

  • audit z hľadiska prínosu služieb
  • .

  • vypracovanie edičného plánu
  • .

  • audit z hľadiska odkazov
  • .

  • získanie nových odkazov
  • .

  • recenzia
  • .

Oblak kľúčových slov

.
Prečo práve cloud? Mali by sme preskúmať veľké množstvo kľúčových slov a určiť, ktoré z nich budú pre nášho klienta fungovať a pomôžu splniť ciele kampane.

Pri zameraní sa na zoznam kľúčových slov sa oplatí pozrieť na rozpočet. To nám pomôže určiť, koľko si môžeme dovoliť.

Stojí za to si uvedomiť, že práve kľúčové slová by mali určiť naše cieľové publikum. Nie vždy sa oplatí slepo veriť číslam a niekedy nám krok smerom k menšiemu počtu vyhľadávaní môže výrazne pomôcť pri dosahovaní lepších výsledkov.

Nikdy neodstraňujte archivované údaje o súbore kľúčových slov. Nikto nevie dňa ani hodiny, kedy budete tieto údaje opäť potrebovať. A porovnávanie čerstvého materiálu s historickými údajmi – urýchli vašu prácu. Rozširovanie mraku a zmena kľúčových slov je jednou z najčastejších metód zmien projektu.

Pre vytvorenie rozšírených zoznamov kľúčových slov vyskúšajte novú databázu kľúčových slov Senuto >.

Onsite aktivity

.
Priznám sa, že toto je môj obľúbený faktor, ktorý dokáže veľmi rýchlo zvýšiť účinnosť kampane. Optimalizácia stránok je veľmi široká téma a aj základné zmeny na stránkach môžu priniesť veľký rozdiel. Odporúčam vám však vykonať kompletný audit lokalít a na základe neho určiť štatúty a priority realizácie.

O spolupráci s oddeleniami IT alebo vývojármi sa dá napísať veľa, ale dôležité je jednoducho veľmi starostlivo preskúmať každú implementáciu jednotlivo. V roku 2019 máme naozaj veľa nástrojov, ktoré nám reálne môžu pomôcť pomerne rýchlo zachytiť chyby a problémy služieb – je však dôležité si uvedomiť, že žiadny z nich nemôže nahradiť zdravý prístup a myslenie.

Optimalizácia webových stránok však nie je všetko, pretože veľa závisí aj od toho, čo naša webová stránka používateľom skutočne ponúka. Na mnohých konferenciách o SEO vidíme prípadové štúdie, ktoré ukazujú, akú veľkú silu má hodnotný obsah vložený do života webu. To nám umožňuje určiť prílev a smerovanie návštevnosti z dlhého chvosta vo väčšom meradle. V konečnom dôsledku nám to však môže priniesť ešte viac pozitívnych efektov, ako je zlepšenie viditeľnosti, rozpoznateľnosti a dôveryhodnosti značky klienta.

A ako dezert odkazy

.
Koľko teórií odkazov je na internete k dispozícii, toľko rôznych druhov stratégií môžeme použiť. Otázka znie, ktoré z nich majú zmysel?

Stojí za to venovať osobitnú pozornosť aktivitám okolitých stránok vyhľadávača, ktoré pravdepodobne tiež realizujú kampaň SEO. V prípade, že naša značka nie je dostatočne silná na to, aby používatelia sami šírili materiály o stránke, je to veľmi dobrý a jednoduchý spôsob získavania odkazov.

.

Rozsah toho, aké odkazy a koľko ich máme získať, musí byť odrazom rozpočtu a našich reálnych možností. Predbežná analýza by nám mala poskytnúť veľa informácií o tom, ako si vedie konkurencia a či môžeme škálovať dostupný rozpočet tak, aby sme splnili naše ciele.

Našťastie aj tu máme k dispozícii mnoho nástrojov, ktoré nám môžu reálne pomôcť a urýchliť niektoré procesy. Aj tu si vieme pomôcť s pomerne silnou oblasťou získavania externých odkazov a takéto činnosti outsourcovať.

Vyrovnanie zisku a straty

.
Ide o pomerne rozsiahle vlákno, ktoré by malo obsahovať súhrny plánov a realizácií a ich efektov alebo absencie. Takéto závery sa spravidla mesačne prerokúvajú s klientom. Čo je však dôležité pre nás ako osobu, ktorá vytvorila koncepciu a vedie aktivity – Kampane SEO by sa mali realizovať takmer každý deň. Každá realizácia optimalizácie alebo získanie hodnotného odkazu môže mať vplyv na dosiahnutie našich cieľov. Dôsledným sledovaním zmien počas implementácie môžeme projekt úplne kontrolovať. Niektoré zmeny sú viditeľné takmer v reálnom čase a môžeme ich ovplyvniť pomerne rýchlo, iné si vyžadujú čas.

A čo s tým má spoločné syndróm kolesa?

Úsilie o SEO je neustálym bojom s mnohými faktormi, ktoré vlastne nikdy neprestávajú. Syndróm kolesa sa dokonale hodí ako hlavný určujúci faktor kampane SEO, pretože každú chvíľu musíme existujúce úsilie obmedziť.

Takmer každá zmena si vyžaduje, aby sme prešli tým istým procesom implementácie, pričom zmeny v projektoch alebo cieľoch sú rovnaké kroky. Každá nová analýza si vyžaduje overenie v rozsahu našej služby, konkurenčných služieb a zodpovedajúcich implementácií. Každú zmenu musíme riadne overiť a po určitom čase vyhodnotiť.

Syndróm kolesa – alebo fázy práce v projektoch SEO. Zhrnutie

Nie sú činnosti, ktoré prebiehajú v cykloch, jednoducho nudné? Všetko závisí od nášho prístupu. Nové veci nás naučia zachytiť niektoré anomálie, ktoré časom môžu silne rozvinúť analytický prístup k činnostiam SEO. Vrátenie sa k podobným riešeniam nikdy nie je rovnaké ako prvýkrát a takmer nikdy nefunguje rovnako. Následné aktualizácie si vyžadujú, aby sme boli vnímavejší a analyzovali určité skutočnosti. Porovnanie s aktuálnymi determinantmi, aktualizácia algoritmu alebo overenie aj týchto základných zlepšení. Preto každý deň pri implementácii a tvorbe stratégie založenej na syndróme kolesa je v istom zmysle vynájdením kolesa nanovo.

 

Zdieľajte tento príspevok:  
Kamil Sroka

Head of SEO w DevaGroup. Z SEO związany od 2009 roku, na co dzień zajmuje się koordynowaniem projektów SEO, przygotowywaniem planów oraz strategii i zamykaniem otwartych tasków.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa