Nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou – musíte ich vyskúšať!

Keyword Research Long-Tail Keywords SEO
Adrian IganskiAdrian Iganski
Publikovaný: 20.02.2024
10 minút

Objavenie správnych nástrojov na vyhľadávanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou je kľúčové pre každú online firmu alebo webovú stránku, ktorá chce zlepšiť svoje pozície vo vyhľadávačoch. Tieto nástroje vám pomôžu identifikovať kľúčové slová s menšou konkurenciou, vďaka čomu sa váš obsah ľahšie umiestni na vyšších pozíciách na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP). V tomto článku sa budeme zaoberať rôznymi nástrojmi a technikami na vyhľadávanie kľúčových slov, ktoré vám môžu pomôcť nájsť kľúčové slová s nízkou konkurenciou a zvýšiť tak vaše úsilie v oblasti SEO.

Preskúmanie sveta nástrojov na vyhľadávanie kľúčových slov

Výskum kľúčových slov je základným aspektom optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) a zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní organickej návštevnosti vašej webovej stránky. Pomocou nástrojov na výskum kľúčových slov môžete identifikovať najrelevantnejšie a najvýnosnejšie kľúčové slová pre svoj obsah. Nástroj na kľúčové slová funguje tak, že analyzuje vyhľadávacie dotazy a poskytuje údaje o objeme vyhľadávania, konkurencii a ďalšie metriky. Využitie nástroja na vyhľadávanie kľúčových slov vám pomôže optimalizovať obsah, zlepšiť viditeľnosť webovej lokality a v konečnom dôsledku zvýšiť šance na vyššie umiestnenie na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP).

Nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov na SEO zadarmo a prémiové nástroje

Na vyhľadávanie kľúčových slov sú k dispozícii rôzne nástroje zadarmo a prémiové nástroje SEO. Bezplatné nástroje často poskytujú základné údaje o kľúčových slovách, zatiaľ čo prémiové nástroje ponúkajú pokročilejšie funkcie a hĺbkovú analýzu. Medzi obľúbené bezplatné a prémiové nástroje na výskum kľúčových slov patria:

 • Google Keyword Planner (bezplatný)
 • Ubersuggest (bezplatný)
 • Senuto (prémiový)
 • SEMrush (prémiový)
 • Ahrefs (prémiový)
 • Moz Keyword Explorer (prémiový)

Porovnanie bezplatných nástrojov a prémiových nástrojov SEO vám pomôže určiť, ktorá možnosť najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Ako používať Google Keyword Planner na hľadanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou

Google Keyword Planner je bezplatný nástroj, ktorý vám môže pomôcť vyhľadať kľúčové slová s nízkou konkurenciou pre váš obsah. Ak chcete použiť nástroj Plánovač kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vytvorte si účet Google Ads, ak ho ešte nemáte.
 2. Prístup k nástroju Plánovač kľúčových slov v rozhraní Google Ads.
 3. Vyplňte cieľové kľúčové slovo alebo tému do vyhľadávacieho riadku.
 4. Analyzujte výsledky a zamerajte sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a vysokým objemom vyhľadávania.
 5. Vyberte najrelevantnejšie kľúčové slová s nízkou konkurenciou pre váš obsah.

Nástroj Google Ads keyword môže poskytnúť cenné informácie o výkonnosti kľúčových slov, ktoré vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia o stratégii kľúčových slov.

Využitie nástrojov SEO na analýzu konkurenčných kľúčových slov

Konkurencia kľúčových slov sa vzťahuje na úroveň náročnosti umiestnenia konkrétneho kľúčového slova, pričom sa zohľadňujú faktory, ako je objem vyhľadávania, autorita domény a počet konkurenčných webových stránok. Pochopenie konkurencie kľúčových slov je nevyhnutné na optimalizáciu obsahu a zvýšenie šancí na vyššie umiestnenie v SERP. Ak chcete vykonať analýzu konkurencie kľúčových slov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Identifikujte svoje cieľové kľúčové slová pomocou nástroja na výskum kľúčových slov.
 2. Analyzujte stránky s najvyšším počtom umiestnení pre každé kľúčové slovo so zameraním na faktory, ako je autorita domény, spätné odkazy a kvalita obsahu.
 3. Porovnajte metriky svojej webovej stránky s metrikami stránok s najvyššími pozíciami, aby ste posúdili svoje šance na ich predstihnutie.

Mnoho nástrojov SEO vám pomôže odhadnúť konkurenciu kľúčových slov a poskytne vám prehľad o stratégiách vašich konkurentov. Využitím týchto nástrojov môžete prijímať rozhodnutia založené na údajoch o stratégii kľúčových slov a zlepšiť celkovú výkonnosť vašej webovej stránky v oblasti SEO.

Analýza údajov o kľúčových slovách pre SEO

Dôležitosť analýzy údajov o kľúčových slovách v SEO nemožno preceňovať. Skúmaním údajov o kľúčových slovách môžete získať cenné poznatky o správaní používateľov pri vyhľadávaní, identifikovať trendy a odhaliť príležitosti na zlepšenie stratégie SEO. Táto časť vás prevedie používaním rôznych nástrojov na analýzu údajov o kľúčových slovách a zdokonalenie stratégie kľúčových slov.

Ako používať službu Google Search Console na analýzu údajov o kľúčových slovách

Google Search Console je výkonný nástroj na analýzu údajov o kľúčových slovách a pochopenie toho, ako sa vaša webová lokalita správa vo výsledkoch vyhľadávania. Pomocou nástroja Konzola vyhľadávania môžete identifikovať kľúčové slová, ktoré vedú k návštevnosti vášho webu, sledovať výkonnosť webu a odhaliť možnosti optimalizácie. Tu je návod, ako používať službu Google Search Console na analýzu údajov o kľúčových slovách:

 1. Preverte svoju webovú lokalitu v službe Google Search Console, ak ste tak ešte neurobili.
 2. Prejdite na prehľad „Výkon“ v paneli nástrojov Search Console.
 3. Preskúmajte časť „Dotazy“, aby ste videli kľúčové slová, ktoré privádzajú návštevnosť na vašu lokalitu.
 4. Analyzujte údaje so zameraním na metriky, ako sú zobrazenia, kliknutia a miera prekliku (CTR).
 5. Identifikujte oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a podľa toho upravte svoju stratégiu SEO.

Využitím výhod aplikácie Search Console v rámci svojho úsilia o SEO môžete prijímať rozhodnutia založené na údajoch a zlepšiť celkový výkon svojej webovej lokality.

Ako používať Google Trends na zdokonalenie stratégie kľúčových slov

Google Trends je vynikajúci nástroj na zdokonalenie stratégie kľúčových slov, pretože poskytuje prehľad o trendoch vyhľadávania a správaní používateľov. Analýzou trendov vyhľadávania môžete identifikovať nové témy, sezónne výkyvy a regionálne rozdiely v správaní pri vyhľadávaní. Tu je návod, ako používať Google Trends na výskum kľúčových slov:

 1. Navštívte webovú stránku Google Trends.
 2. Vyplňte cieľové kľúčové slovo alebo tému do vyhľadávacieho riadku.
 3. Analyzujte údaje o trendoch vyhľadávania so zameraním na faktory, ako je záujem v čase, regionálny záujem a súvisiace dotazy.
 4. Použite poznatky získané z Google Trends na zdokonalenie stratégie kľúčových slov a vytvorenie obsahu, ktorý je v súlade so správaním používateľov pri vyhľadávaní.

Zapojením Google Trends do procesu vyhľadávania kľúčových slov si môžete udržať náskok a vytvárať obsah, ktorý bude rezonovať s vašou cieľovou skupinou.

Používanie nástrojov na vyhľadávanie konkurenčných kľúčových slov na vyhľadávanie ziskových kľúčových slov

Nástroje na vyhľadávanie konkurenčných kľúčových slov zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii ziskových kľúčových slov prostredníctvom analýzy kľúčových slov, na ktoré sa zameriavajú vaši konkurenti. Pochopením stratégií kľúčových slov vašich konkurentov môžete odhaliť príležitosti na zameranie sa na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a vysokou hodnotou. Medzi obľúbené nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov konkurencie patria:

 • Senuto
 • SEMrush
 • Ahrefs
 • SpyFu
 • KeywordSpy
 • SimilarWeb

Aby ste mohli efektívne používať nástroje na vyhľadávanie kľúčových slov konkurencie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Identifikujte svojich hlavných konkurentov vo svojej nike alebo odvetví.
 2. Použite nástroj na kľúčové slová konkurencie na analýzu ich cieľových kľúčových slov a stratégií SEO.
 3. Identifikujte ziskové kľúčové slová, na ktoré sa vaši konkurenti zameriavajú, ale vy nie.
 4. Zapracujte tieto ziskové kľúčové slová do svojho obsahu a stratégie SEO.

Využitím nástrojov na vyhľadávanie konkurenčných kľúčových slov môžete mať náskok pred konkurenciou a zamerať sa na kľúčové slová, ktoré zvyšujú návštevnosť a konverzie.

Sumár

V tomto článku sme preskúmali rôzne nástroje a stratégie na vyhľadávanie kľúčových slov s nízkou konkurenciou a zdokonalenie stratégie SEO. Diskutovali sme o význame nástrojov na výskum kľúčových slov, bezplatných aj prémiových, ako sú napríklad Google Keyword Planner a nástroje na analýzu konkurenčných kľúčových slov, ako sú SEMrush a Ahrefs.

Podrobnejšie sme sa venovali aj významu analýzy údajov o kľúčových slovách pre SEO, pričom pomocou nástrojov ako Google Search Console a Google Trends môžete získať prehľad o správaní používateľov pri vyhľadávaní, identifikovať trendy a odhaliť možnosti optimalizácie. Okrem toho sme zdôraznili hodnotu nástrojov na vyhľadávanie konkurenčných kľúčových slov pri hľadaní ziskových kľúčových slov a udržiavaní náskoku pred konkurenciou.

Využitím týchto nástrojov a stratégií sa môžete efektívne zamerať na kľúčové slová s nízkou konkurenciou a vysokou hodnotou, zlepšiť výkonnosť svojich webových stránok a zvýšiť návštevnosť a konverzie. Nezabudnite neustále zdokonaľovať svoju stratégiu kľúčových slov a zostať informovaní o nových trendoch a správaní používateľov, aby ste zabezpečili, že váš obsah bude mať odozvu u cieľového publika.

Zdieľajte tento príspevok:  
Adrian Iganski

Copywriter at Senuto - His passion for words has been with him since he can remember.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa