Spustenie viditeľného a konvertujúceho elektronického obchodu. Výzvy a ako im čeliť

eCommerce SEO
Wojciech MaroszekWojciech Maroszek
Publikovaný: 01.07.2020
13 minút

Založenie úplne nového elektronického obchodu je pre podnikateľov veľkou výzvou – najmä ak pracujú v konkurenčnom odvetví. Vytvorenie e-shopu a webovej stránky s pútavým a používateľsky prívetivým dizajnom je len začiatkom cesty, aby ste mali šancu zviditeľniť sa na internete.

A tým generovať uspokojivé príjmy. V článku rozoberiem niekoľko oblastí, na ktoré sa oplatí pamätať v počiatočných fázach práce na obchode a ktoré vám pomôžu pripraviť ho na generovanie konvertujúcej návštevnosti a predaja.

KeyT_Here

Technické SEO. Obchod priateľský k robotom vyhľadávačov

Správna príprava internetového obchodu pre vyhľadávače je absolútne nevyhnutným prvkom, o ktorý by sa malo dbať ešte pred spustením elektronického obchodu.

Odstránením potenciálnych technických chýb a vylepšením niektorých funkcií z hľadiska SEO sa vám podarí spustiť obchod, ktorý bude priateľský nielen pre používateľov, ale aj pre roboty vyhľadávačov. A to má veľký význam pre viditeľnosť stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Čo presne je technická SEO optimalizácia a aký význam má pre elektronický obchod?

Dalo by sa povedať, že ide o súbor osvedčených postupov týkajúcich sa technických aspektov webovej lokality, ktorých cieľom je uľahčiť prehľadávanie (skenovanie) a pochopenie jej obsahu robotmi vyhľadávačov. Toto je moja všeobecná definícia, ale myslím si, že celkom dobre odráža podstatu technickej SEO. Pre internetový obchod môže byť implementácia týchto správnych postupov kľúčová, ak chceme vybudovať organickú návštevnosť, ktorá sa premení na predaj.

Ignorovanie technických chýb v kóde webu môže byť zničujúce a konkrétne môže blokovať dosiahnutie popredných pozícií vo výsledkoch vyhľadávania, a tým pripraviť web o možnosť využívať organickú návštevnosť. Prejdime ku konkrétnostiam a zamyslime sa nad výzvami, ktoré technická SEO predstavuje pre internetový obchod.

Predovšetkým sa zamerajte na nasledujúce skutočnosti:

 • Priateľské adresy URL – na používateľsky prívetivé adresy URL, ľahko „čitateľné“ pre roboty vyhľadávačov, by sa malo myslieť už pri tvorbe webovej stránky, t. j. vo fáze vytvárania štruktúry adresy.

Zdroj: https://www.seobility.net/de/wiki/SEO-freundliche_URLs

 • Štruktúra webovej stránky – vytvorenie štruktúry webovej stránky, ktorá je správna z hľadiska SEO, je ďalšou výzvou, ktorej čelí elektronický obchod. Skôr ako začnete vytvárať strom kategórií v obchode, oplatí sa zvážiť ho z hľadiska popularity kľúčových fráz, ako aj stanoviť hierarchiu adries v ponuke.
 • Načítanie stránky rýchlosť – tento aspekt je z hľadiska SEO mimoriadne dôležitý, pretože ovplyvňuje umiestnenie vo vyhľadávači Google. Príliš dlhé načítanie obchodu je problém, ktorý spôsobuje nielen zlú viditeľnosť v organických výsledkoch, ale generuje aj veľké množstvo odskokov z iných zdrojov návštevnosti. Zabezpečenie vysokej rýchlosti načítania stránky napríklad pomocou odporúčaní Google Page Speed je prvok, ktorý by sa mal implementovať pred spustením webovej stránky elektronického obchodu.

Zdroj: https://blog.chromium.org/2020/05/introducing-web-vitals-essential-metrics.htm

 • SSL certifikát – správna implementácia SSL certifikátu je v prípade elektronického obchodu naozaj dôležitá pre jeho pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Samotná implementácia SSL však nie je všetko. Mali by sme skontrolovať správnosť presmerovania verzie z http: // na https: // na celom webe, a teda aj v kanonických odkazoch alebo obrázkových súboroch.
 • Mobile-First Index – ide o optimalizáciu webových stránok pre mobilné zariadenia, ktorá je v súčasnosti jedným z najdôležitejších aspektov hodnotenia internetových obchodov spoločnosťou Google. Internetový obchod prispôsobený príjemcom využívajúcim mobilné vyhľadávanie dáva šancu na vyššie pozície, a tým aj na vyššiu organickú návštevnosť. Implementácia indexu mobile-first by mala byť jedným z najdôležitejších bodov na vašom zozname na realizáciu pred spustením obchodu.

Samozrejme, existuje mnoho ďalších technických prvkov SEO, ktoré by sa mali zohľadniť vo fáze vytvárania a realizácie elektronického obchodu. Oplatí sa spolupracovať s odborníkom na SEO v tejto oblasti, ktorý pomôže diagnostikovať potenciálne technické problémy a odporučí najlepšie riešenie na ich odstránenie.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Obsah v elektronickom obchode

Obsah prezentovaný v internetovom obchode je ďalším prvkom, ktorý sa oplatí zvážiť a premyslieť vo fáze tvorby internetového obchodu. Mala by mu predchádzať podrobná analýza kľúčových slov, na základe ktorej sa vytvorí obsah jednotlivých podstránok.

Obsah, ktorý je správne optimalizovaný na kľúčové frázy, zabezpečí jedinečnosť obchodu, čo ocenia roboty vyhľadávačov.

To je dôležité najmä pre obchody, ktoré majú štruktúru bežne používanú väčšinou používateľov e-shopov v danej kategórii a obchody importujúce produkty z veľkoobchodov, preto sa ich popisy tiež automaticky preberajú od výrobcu a sú rovnaké ako u všetkých ostatných partnerov využívajúcich toto riešenie.

Najväčšie výzvy, ktorým musí majiteľ elektronického obchodu čeliť, sú tieto:

 1. Popisy produktov – vytvorenie stoviek alebo dokonca tisícov jedinečných popisov v internetovom obchode sa zdá byť nemožné alebo veľmi náročné na realizáciu v krátkom čase. Stojí však za to pokúsiť sa, aby bol obsah v kartách produktov v našom obchode čo najviditeľnejší. Môžete napríklad pridať ďalšie popisy, upraviť a optimalizovať názvy produktov a metadáta. Alebo umožniť používateľom pridávať recenzie produktov, ktoré zvýšia objem jedinečného obsahu.
 2. Popisy kategórií – ďalším prvkom obsahu, ktorý môže výrazne prispieť k lepšej viditeľnosti obchodu vo výsledkoch vyhľadávania, sú popisy kategórií. Pre používateľa aj pre robota vyhľadávača budú akýmsi rozcestníkom, aké produkty možno v danej sekcii nájsť. Popisy kategórií by mali byť optimalizované na kľúčové frázy úzko súvisiace s danou kategóriou a zároveň by mali prinášať užitočnú hodnotu pre potenciálnych zákazníkov tým, že budú informovať napríklad o dostupných modeloch, veľkostiach, modeloch výrobkov atď.
 3. Sekcia sprievodcu / blog – vo fáze vytvárania obchodu stojí za zváženie navrhnúť blog, kde budete uverejňovať obsah súvisiaci s našou ponukou. Takýto obsah vám umožní systematicky zvyšovať viditeľnosť obchodu vo výsledkoch vyhľadávania uverejňovaním článkov optimalizovaných na kľúčové frázy odkazujúce na produkty aj na aktuálne trendy. Už vo fáze návrhu časti s obsahom sprievodcu stojí za to zvážiť implementáciu predajných prvkov, napríklad modulov, ktoré umožňujú automatický import produktov z vybranej kategórie alebo s vybranými funkciami, alebo umiestnenie tlačidiel CTA do obsahu.

Pri plánovaní obsahu v internetovom obchode by sme sa mali riadiť dvoma hlavnými zásadami:

 1. Jedinečnosť – bez ohľadu na to, či ide o popisy produktov, kategórie, metadáta alebo články na blogu, vyhýbanie sa duplicite obsahu v rámci obchodu aj vo vzťahu k externým zdrojom by malo byť zvykom zvládnutým k dokonalosti,
 2. Optimalizácia pre kľúčové frázy – vďaka nej môžeme neustále zvyšovať viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania a oslovovať čoraz väčší počet príjemcov, ktorí majú potenciálny záujem o našu ponuku.

Dôležitosť off-site SEO

Váš obchod je už plne pripravený pre vyhľadávače – odstránili ste technické chyby, ktoré môžu narušiť interpretáciu jeho obsahu robotmi, a obsah v rámci stránky je jedinečný a optimalizovaný pre frázy. To je však len prvý krok k tomu, aby vám váš e-shop mohol priniesť merateľné výhody v podobe organických návštev.

Obzvlášť nové obchody, ktoré na webe len začínajú, musia čeliť konkurencii, ktorá je na trhu často prítomná už niekoľko rokov a za ten čas si stihla vybudovať svoju známosť a viditeľnosť. Čo teda môžete urobiť, aby ste si pomohli? Možno by ste mali zvážiť zavedenie stratégie SEO mimo lokality, ktorá môže zahŕňať nasledujúce kroky:

 • Obchodné katalógy – pridanie popisu s odkazom na váš obchod do online katalógov webových stránok alebo webových stránok s inzerátmi.
 • Získanie odkazov na obchod prostredníctvom stránok tematicky súvisiacich s vaším elektronickým obchodom, t. j. budovanie odkazov. Môže mať rôzne formy, napríklad publikovanie článkov pre hostí obsahujúcich odkazy na produkty alebo kategórie vášho obchodu, účasť na tvorbe odvetvových správ, v ktorých sa váš obchod spomína s odkazom, zasielanie PR správ so zaujímavým obsahom a pätičkou obsahujúcou odkaz na váš obchod atď.
 • Spolupráca s blogermi – organizovanie súťaží s blogermi, v ktorých sú cenami produkty vo vašom obchode a samotný obsah súťaže bude obsahovať odkazy na váš sortiment.

Každý z týchto krokov by mal byť dobre premyslený a získavanie odkazov na vašu stránku by sa malo vykonávať starostlivo.

Nechajte sa nalákať na výhodnú ponuku napríklad 50 odkazov z dobrých stránok, ktoré sú ponúkané na rôznych typoch reklamných webových stránok. Hromadná „injekcia odkazov“ pochádzajúca z neistých zdrojov pochybnej kvality nám namiesto pomoci môže len prekážať pri dosahovaní uspokojivých výsledkov.

Každú aktivitu v rámci off-site SEO je potrebné konzultovať s odborníkom, ktorý poradí, ako viesť takúto kampaň budovania odkazov, aby v danom čase priniesla čo najlepšie výsledky.

Analytika e-shopov

Je ťažké predstaviť si fungovanie elektronického obchodu bez merania účinkov propagačných aktivít. Analytika v internetovom obchode je oveľa viac ako informácie o počte predajov a ich hodnote, ktoré sú zvyčajne k dispozícii v každom komerčnom elektronickom obchode. Ak chcete mať úplné znalosti o používateľoch a zákazníkoch vášho obchodu, o ich správaní v jednotlivých fázach predajnej cesty v závislosti od zdroja ich návštev, je potrebné zaviesť systém sledovania.

Najobľúbenejším nástrojom na analýzu webu je Google Analytics, ktorý ponúka široké spektrum funkcií dostupných v bezplatnej verzii. Na účely analýzy elektronického obchodu sa oplatí merať nasledujúce štatistiky:

  .
 • Kanály návštevnosti webových stránok – Google Analytics umožňuje merať návštevnosť pochádzajúcu z rôznych kanálov:
   .
  • voľné výsledky vyhľadávania, priamy prístup na webové stránky po zadaní adresy obchodu do prehliadača
  • vstupy z iných stránok, na ktorých je umiestnený odkaz na váš obchod
  • návštevy z kanálov sociálnych médií.
 • Návštevníci – pomocou služby Google Analytics môžete získať aj množstvo informácií o používateľoch, ktorí navštívia váš obchod, napríklad demografické údaje (vek, pohlavie), geografické údaje (jazyk, lokalita), typ prehliadača a systému, ktorý používajú, alebo ich správanie počas návštevy obchodu na mobilných zariadeniach.
 • Dotazy – ide o mimoriadne cenný zdroj poznatkov o návštevách, pretože vám ukazuje, ktoré dotazy používateľov vo vyhľadávačoch viedli k vstupu na vašu webovú stránku.
 • Landing pages – vďaka poznatkom o vstupných stránkach, ktoré zákazníci navštevujú, môžeme rýchlo zistiť, akú návštevnosť generujú konkrétne kategórie alebo stránky produktov.

Vyššie uvedené informácie sú štandardne podávané nástrojom Google Analytics, vyžadujú len základnú implementáciu sledovacieho kódu a pripojenie k nástroju Google Search Console. Na druhej strane, v prípade elektronického obchodu by mala byť analytika oveľa pokročilejšia, vrátane sledovania predovšetkým konverzií alebo udalostí v obchode, takže získame údaje, ktoré umožňujú analyzovať kvalitu našich činností a rozhodnutí, ako aj optimalizovať nákupné košíky našich zákazníkov.

Správna konfigurácia konverzií a udalostí v službe Google Analytics v kombinácii so štatistikami, ktoré získavame v rámci základnej implementácie kódu GA, sa môže ukázať ako skutočná pokladnica poznatkov o vašich používateľoch, ich nákupných rozhodnutiach, ako aj o vašej stratégii predaja.

Tieto informácie potom môžu významne prispieť k vašim budúcim obchodným rozhodnutiam týkajúcim sa prezentácie sortimentu v obchode, ako aj investícií do jednotlivých propagačných aktivít.

Dajte svojmu elektronickému obchodu dobrý štart

Pri začatí elektronického obchodovania je potrebné čeliť mnohým ďalším výzvam, napriek tomu dúfam, že sprievodca, o ktorý som sa s vami podelil, vám pomôže dobre ho naštartovať. Nezabudnite, že všetky kroky musia byť dobre premyslené a musia vychádzať z poznatkov a analýzy cieľovej skupiny, produktov a spôsobu ich vyhľadávania na internete.

Na tom sú postavené stratégie obsahu a SEO, ktoré prispievajú k úspechu elektronického obchodu – a vy máte prístup k špecialistom a nástrojom, aby ste ho mohli rozvíjať – naplno a organicky.

FAQ_Here

Zdieľajte tento príspevok:  
Wojciech Maroszek

Content specialist i copywriter w Senuto, tworzy i zarządza treściami w serwisie. Przez lata związany z branżą mediów jako dziennikarz i wydawca.

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Vyskúšajte zadarmo

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa