Atribúty odkazov rel=“ugc“ rel=“sponzorované“ rel=“nofollow“

SEO
Martyna ZagórskaMartyna Zagórska
Publikovaný: 24.02.2020
13 minút

10. septembra 2019 sa zachvela zem. Najmä tá pod nohami mnohých odborníkov na SEO, a to v dôsledku oficiálneho oznámenia spoločnosti Google o novom spôsobe identifikácie odkazov „nofollow“. Od 1. marca 2020 už atribút odkazu rel=“nofollow“ nebude smernicou, ale indikátorom pre indexovacie roboty.

Okrem toho spoločnosť Google umožnila označovať odkazy novými atribútmi: rel=“ugc“ a rel=“sponzorovaný“, ktoré sú od septembra ukazovateľmi zohľadňovanými na účely hodnotenia. Táto správa spustila lavínu otázok, špekulácií a pochybností. V tejto chvíli je isté jedno: pre spoločnosť Google je to ďalší spôsob, ako lepšie pochopiť web a ako odkazovať.

.

 

KeyT_Here

História atribútu rel=“nofollow“

.
Dňa 18. januára 2005 spoločnosť Google zaviedla atribút rel=“nofollow“ ako spôsob boja proti spamu generovanému používateľmi. Úder bol zameraný najmä na stránky, na ktoré bolo možné pridať odkaz na stránku vlastnoručne. Každý odkaz vedúci na určitú stránku považujú roboty za „hlas“ používateľa pre túto stránku.

Ide o to, že ak za stránku „hlasuje“ veľmi veľký počet používateľov z rôznych zdrojov, Google dostane signál, že takáto stránka je hodnotná. Ale čo ak „hlasy“ odovzdáva vlastník stránky, napríklad zanechaním odkazu v komentári, na fóre alebo v adresári? Takéto správanie sa nazýva manipulácia s výsledkami vyhľadávania, na ktorú sa Google nepozerá priaznivo.

V praxi to znamenalo, že každý neželaný odkaz bol označený nasledovne:

<a href=“http://www.example.com/“ rel=“nofollow“>Text odkazu</a>

Odteraz sa odkazy delili na:

 • nofollow – nenesú silu odkazovanej domény – robot odkaz nesleduje,
 • .

 • dofollow/follow (neoznačenie odkazu označovalo aj tento atribút) – nesú silu odkazovanej domény – robot nasleduje odkaz,
 • .

A to je všetko.

Spoločnosť Google presvedčila vývojárov softvéru, aby toto riešenie implementovali na svojich stránkach.

V roku 2005 sa tak atribút rel=“nofollow“ stal záväznou smernicou. Informovala roboty spoločnosti Google, že takto označené spätné odkazy by sa nemali brať do úvahy pri posudzovaní poradia a že boti by ich nemali sledovať, ale aby bolo jasné – nie je to negatívny „hlas“ pre lokalitu.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Rel=“nofollow“ pri externom prepojení

.
Atribút rel=“nofollow“ sa už niekoľko desiatok rokov používa na označenie spätných odkazov, ktoré mali roboty spoločnosti Google pri hodnotení odkazovaného webu ignorovať. Či už sú automaticky generované v komentároch na blogoch alebo ručne pridávané v sponzorovaných príspevkoch, princíp je vždy rovnaký – robot ich nemá sledovať a pri hodnotení ich nezohľadňovať.

Barry Schwartz potvrdil, že nofollow odkazy sa pri hodnotení webovej stránky nezohľadňujú.

Tak je to v teoretickej rovine. V praxi to však nie je také jednoduché. Odkazy Nofollow sú predmetom mnohých diskusií medzi odborníkmi a vlastne sa niet čomu čudovať. Na jednej strane odkazy označené týmto atribútom neprinášajú z hľadiska SEO nič. Na druhej strane svedčia o prirodzenom profile odkazov. Čo teda v tejto situácii robiť? Pridať odkazy rel=“nofollow“ alebo sa zamerať výlučne na rel=“dofollow“?

Ako to už býva – kde sú dvaja SEO špecialisti, tam sú vlastne tri názory… záleží na tom. Ja sa však postavím na obranu nofollow odkazov z dvoch dôvodov:

 • Nofollow odkazy podporujú návštevníkov vašej stránky = väčšia návštevnosť stránky. Bez ohľadu na to, aký atribút má odkaz, je pravdepodobné, že používatelia pôjdu a pozrú si vašu stránku.

Ak sa napríklad vyjadríte pod odborným článkom na blogu a podpíšete sa svojím menom alebo názvom spoločnosti, funguje to podobne ako výmena vizitiek na stretnutí.

Príklad odkazu, ktorý vedie na stránku s vizitkami:

.

 • Spravodlivý, vyvážený profil odkazov – keďže Google považuje odkazy za „hlasy“ pre vašu stránku, hlasovali by používatelia len z lokalít, ktoré majú označenie dofollow? V ideálnom svete áno, v reálnom svete už nie tak celkom. V nadväznosti na túto myšlienkovú líniu je ľahké dospieť k záveru, že odkazy s nofollow sú spôsobom, ako dosiahnuť, aby bol váš profil odkazov čo najprirodzenejší.

Príklad vyváženého profilu prepojenia domény:

.

Je však potrebné poznamenať, že stránky by mali byť tematicky prepojené. Príklad odkazu pridaného na módny blog, ktorý vedie na stránku o dizajne veľkopredajní:

V tomto prípade by sme sa museli zamyslieť, či je odkaz na stránku ponúkajúcu dizajn veľkoplošných obchodov na stránke o móde určite dobrou voľbou.

Rel=“nofollow“ pri internom prepojení

.
Atribút odkazu rel=“nofollow“ sa používa aj pri internom prepojení. Jeho hlavnou úlohou je zablokovať robotom prechod na vybranú podstránku. Tento atribút sa najčastejšie používa na označenie stránok s prihlásením, registráciou alebo napríklad so zásadami ochrany osobných údajov. Ide o adresy, ktoré sú z hľadiska SEO zbytočné (prihlásenie/registrácia) alebo predstavujú duplicitu (zásady ochrany osobných údajov).

Po oznámení spoločnosti Google, že atribúty rel=“nofollow“ už nebudú smernicou, ale návrhom pre robotov, sa objavilo mnoho otázok a pochybností o používaní tohto označenia pri internom prepojení. Podľa spoločnosti sa zmeny týkajúce sa nofollow týkajú najmä odchádzajúcich odkazov a odkazy rel=“nofollow“ budú pri internom prepojení stále fungovať.

*Nejedná sa o stopercentnú smernicu ako robots.txt, v ktorej uvádzate, že nebudú nikdy indexované. Hovorí nám však, že sa na ne nemusíme až tak zameriavať.

.

Stojí za zmienku, že v roku 2013 Matt Cutts potvrdil, že nemá zmysel používať rel=“nofollow“ pre stránku obsahujúcu prihlasovací formulár.

V tejto fáze stojí za zmienku, že po zavedení atribútu rel=“nofollow“ ho špecialisti zneužívali na manipuláciu s interným PageRank stránky (PageRank sculpting).

Každá stránka má interný PageRank, ktorý prúdi cez stránky v rámci stránky. PageRank sculpting spočíval v blokovaní toku PR pomocou rel=“nofollow“. Toto riešenie umožnilo vnútorný obeh PR len medzi stránkami s dofollow.

Ak bola stránka označená príznakom rel=“nofollow“, interný PageRank sa rozdelil medzi stránky s príznakom rel=“dofollow“ (obrázok 2).

V roku 2009 Matt Cutts oznámil významné zmeny – ak atribút PageRank nie je spoločný pre všetky stránky.

.

Podľa Johna je používanie atribútov rel=“nofollow“ na manipuláciu s interným PR stratou času.

Jasné informácie sú k dispozícii v novej dokumentácii k atribútu rel=“nofollow“:

Pre odkazy na vlastnej stránke použite súbor robots.txt, ako je popísané nižšie.

Tí, ktorí sa spoliehajú na nofollow výlučne na blokovanie indexovania stránok (čo sa nikdy neodporúčalo), by mali používať jeden z najspoľahlivejších mechanizmov uvedených v našom článku – blokovanie adries URL z stránky pomoci Google.

Ak však nechcete, aby roboty mali prístup na vašu stránku, pozrite si tipy na blokovanie obsahu pred nimi:

.

Ako rozumieť týmto protichodným informáciám od spoločnosti Google? Podľa môjho názoru bude možné závery o fungovaní atribútu rel=“nofollow“ pri internom prepojení posúdiť až po 1. marci, keď už nebude platiť skôr citovaná smernica.

Rel=“nofollow“ – smernica verzus návrh

.
Pred viac ako 15 rokmi spoločnosť Google zaviedla možnosť označovať odkazy príznakom rel=“nofollow“ ako spôsob boja proti neprirodzenému odkazovaniu na lokalitu (komentárový spam a sponzorované odkazy). Tento atribút spoločnosť Google považovala za smernicu. To znamená, že takto označené odkazy sa nebudú považovať za signály hodnotenia.

Podľa oficiálnych informácií bude od marca 2020 rel=“nofollow“ len nápovedou pre roboty pri prehľadávaní a indexovaní stránok robotmi a smernica už nebude platiť.

Prečo spoločnosť Google zmenila spôsob interpretácie odkazov nofollow? Tu je vysvetlenie spoločnosti:

Odkazy obsahujú cenné informácie, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť vyhľadávanie, napríklad to, ako slová v odkazoch opisujú obsah, na ktorý odkazujú. Pohľad na všetky odkazy, s ktorými sa stretávame, nám tiež môže pomôcť lepšie pochopiť neprirodzené vzory prepojení. Prechodom na model náznakov už nestrácame tieto dôležité informácie, pričom stále umožňujeme majiteľom lokalít uviesť, že niektoré odkazy by sa nemali považovať za prvotriedne potvrdenia.

A hoci ide len o návrhy, spätné odkazy možno zohľadniť pri určovaní poradia – všetko závisí od spoločnosti Google. Spoločnosť ubezpečuje, že nové označenia nezmenia spôsob, akým zaobchádza s odkazmi bez označenia, napríklad v komentároch na blogoch:

Z väčšej časti prechod na model náznakov nezmení povahu zaobchádzania s takýmito odkazmi. V podstate s nimi budeme zaobchádzať rovnako ako predtým s nofollow a nebudeme ich brať do úvahy na účely hodnotenia. Budeme naďalej starostlivo vyhodnocovať, ako používať odkazy vo vyhľadávači, ako sme to robili vždy a ako sme to robili v situáciách, keď neboli poskytnuté žiadne informácie.

Aký to bude mať vplyv na výsledky SEO v praxi, bude jasné čoskoro.

Nové atribúty rel=“sponzorované“ a rel=“ugc“

.
Do septembra 2019 boli známe dva spôsoby označovania odkazov:

 • nofollow,
 • .

 • dofollow/follow,
 • .

.
V súčasnosti máme k dispozícii štyri spôsoby označenia odkazu:

  .
 • Nofollow – odporúča sa, keď sa označenie UGC (obsah generovaný používateľom) a sponzorovaný (sponzorovaný) nepoužije a vlastník nechce, aby sa na odkazovanú stránku odkazovalo. V prípade interného prepojenia spoločnosť Google odporúča namiesto označenia rel=“nofollow“ použiť pravidlo v súbore robots.txt:

<a href=“http://www.example.com/“ rel=“nofollow“>Text odkazu</a>

 • UGC – odporúča sa na označovanie obsahu vytvoreného používateľom, ako sú komentáre na blogu alebo príspevky na fóre:
 • .

<a href=“http://www.example.com/“ rel=“ugc“>Text odkazu</a>

 • Sponzorované – odporúča sa pre označenie reklamy alebo platených odkazov na lokalitu – skrátka, ide o všetky odkazy, ktorých cieľom je manipulovať s poradím a pozíciou lokality v organických výsledkoch vyhľadávania ???? (https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=en&visit_id=637155634451254384-2025758338&rd=1):

<a href=“http://www.example.com/“ rel=“sponzorovaný“>Text odkazu</a>

 • Dofollow/follow – odporúča sa používať pre bežné odkazy, bez akýchkoľvek kritérií:
 • .

<a href=“http://www.example.com/“ rel=“dofollow“>Text odkazu</a>

<a href=“http://www.example.com/“>Text odkazu</a>

Hlavné otázky a odpovede o nových atribútoch

.
Oficiálne vyhlásenie spoločnosti Google obsahovalo aj odpovede na najdôležitejšie otázky týkajúce sa nových atribútov a fungovania nofollow. Tu sú niektoré z nich:

 • Kedy zmeny nadobudnú účinnosť?
 • .

Všetky atribúty odkazov rel=“nofollow“, rel=“sponsored“ a rel=“ugc“ už fungujú ako ukazovatele, ktoré sa zohľadňujú na účely hodnotenia a môžu sa používať na stránke. Od 1. marca 2020 sa rel=“nofollow“ stane usmernením pre indexovanie a prehľadávanie stránok robotmi.

 • Je potrebné zmeniť všetky pridané odkazy rel=“nofollow“ na rel=“UGC“ alebo rel=“sponzorované“?
 • .

Absolútne nie je potrebné meniť všetky odkazy nofollow, ktoré už máte.

 • Môžete pre jeden odkaz použiť viac ako jeden atribút?

.

Áno. nové atribúty (rel=“sponzorovaný“ a rel=“ugc“) sa môžu používať navzájom a s rel=“nofollow“. Rel=“sponsored“ môžete použiť napríklad súčasne v situácii, keď je odkaz generovaný používateľom a zároveň sponzorovaný odkaz:

<a href=“http://www.example.com/“ rel=“sponzorovaný ugc“>Text odkazu</a>

 • A čo ak je sponzorovaný odkaz označený rel=“nofollow“?
 • .

Vlastne… nič. Môžete naďalej používať rel=“nofollow“, hoci Google v tejto situácii odporúča používať rel=“sponzorovaný“.

 • A čo ak sa použije nesprávny atribút?
 • .

Podľa spoločnosti Google neexistuje nesprávny atribút, s výnimkou sponzorovaných odkazov. v praxi to znamená, že každý reklamný alebo sponzorovaný odkaz by mal byť označený pomocou rel=“sponsored“ alebo rel=“nofollow“.

Celá sekcia Q&A je k dispozícii na adrese: https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html.

Nové atribúty odkazov – zhrnutie

.
Všetko nasvedčuje tomu, že Google sa chce ešte lepšie naučiť rozpoznávať konkrétne typy odchádzajúcich odkazov a prepojenia medzi nimi.

Dnes oznamujeme dva nové atribúty odkazov, ktoré poskytujú webmasterom ďalšie spôsoby, ako môže vyhľadávač identifikovať povahu jednotlivých odkazov.

Netajím sa tým, že je to pre mňa prekvapenie. Zdalo sa, že Google je veľmi dobrý v hľadaní vzorov a rozpoznávaní odkazov. Je možné, že potrebuje potvrdenie svojich zistení? Alebo sa spolieha na to, že vydavatelia a špecialisti sami identifikujú odkazy, za ktoré platia, a dúfajú, že od Googlu dostanú body navyše?

Správna klasifikácia odkazov určite ovplyvní hodnotenie celého profilu odkazov. Nebudú sa UGC odkazy brať do úvahy vôbec? Dostanú stránky pokutu za príliš veľa sponzorovaných odkazov? Ako to bude vyzerať v praxi? Koľko odborníkov, toľko názorov. Podľa môjho názoru je v tejto fáze ťažké prijať jednoznačné rozhodnutie. Ostáva nám len čakať a pozorovať.

FAQ_Here

Zdieľajte tento príspevok:  
Martyna Zagórska

SEO Manager w AdCookie. Z SEO związana 2015 roku.

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Vyskúšajte zadarmo

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa