AI v službách SEO – prehľad 6 nástrojov na podporu SEO

AI
Iza SykutIza Sykut
Publikovaný: 18.10.2023
11 minút

Najnovší vývoj v oblasti umelej inteligencie prináša revolúciu prakticky vo všetkom. Odvetvie SEO nie je výnimkou. Neustále sa objavujú nové nástroje umelej inteligencie pre SEO. Preto sa dnes pozrieme na 6 z nich. Sú to tie, ktoré otvárajú nové perspektívy, pokiaľ ide o optimalizáciu webových stránok.

Koniec koncov si môžeme pomáhať pri každodenných úlohách, však? 😉

 

Hlavné závery
 • Umelá inteligencia (AI) prináša revolúciu v SEO, predovšetkým prostredníctvom generatívnych modelov, ktoré umožňujú vytváranie a úpravu obsahu.
 • AI nástroje ako Senuto Content Writer AI zvyšujú efektivitu vytvárania obsahu, automatizujú procesy a podporujú SEO optimalizáciu.
 • Populárne AI nástroje pre SEO, ako sú Senuto’s AI Writer, Chat GPT, Jasper AI, INK, Alli AI a WordLift, poskytujú rôzne funkcie na zlepšenie práce s obsahom a optimalizácie pre vyhľadávače.
 • AI nástroje môžu významne zlepšiť kvalitu obsahu, napomáhať pri generovaní nápadov, preklade a zlepšovaní existujúceho obsahu, a tiež pri automatizácii úloh.
 • Použitie AI v SEO výrazne zvyšuje viditeľnosť webových stránok vo vyhľadávačoch, zlepšuje používateľskú skúsenosť a umožňuje efektívnejšiu analýzu a optimalizáciu.

Čo je SEO založené na umelej inteligencii?

.
Na začiatok si vyznačme jeden bod. Umelá inteligencia ako taká v kontexte SEO existuje už dlho – neurónové siete, strojové učenie alebo rozpoznávanie prirodzeného jazyka sú len niekoľkými príkladmi. Tieto technológie používa spoločnosť Google aj vývojári nástrojov SEO už roky..

V tomto článku, keď hovoríme o SEO založenom na umelej inteligencii, máme na mysli predovšetkým generatívnu umelú inteligenciu. Tá je inak známa ako umelá inteligencia, ktorá dokáže pomocou vhodných modelov vytvárať alebo upravovať texty, obrázky a iné médiá. Spomínaná technológia sa preslávila najmä prostredníctvom GPT Chat, najmä jeho verzie 3.5 vydanej v novembri 2022..

Vďaka generatívnej umelej inteligencii v kontexte online marketingu, analýzy údajov a širokej optimalizácie pre vyhľadávače sa stali možné nevídané veci..

 

Prečítajte si tiež: Základy umelej inteligencie – sprievodca možnosťami a aplikáciami umelej inteligencie

 

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Ako dokážu nástroje umelej inteligencie zlepšiť prácu SEO? 8 aplikácií

.
V kontexte SEO má AI množstvo aplikácií:.

  Prevádzka a spracovanie informácií o službách, ktoré sú k dispozícii, je veľmi jednoduchá a efektívna.
 1. Generovanie nápadov na obsah/brainstorms – stačí predstaviť situáciu a navrhnúť niekoľko nápadov a AI na základe toho dokáže pripraviť množstvo tém na blogové články.
 2. Vytváranie hlavného obsahu – generatívna AI dokáže úplne vytvoriť jedinečný obsah s rôznym využitím v reakcii na zadané návrhy a témy.
 3. Zlepšenie obsahu – AI dokáže analyzovať napríklad aj predložený článok a následne navrhnúť opravy týkajúce sa gramatiky, stručnosti a použitia kľúčových slov.
 4. Preklad obsahu– keďže generatívne modely sú skvelé pri predpovedaní prirodzeného jazyka, dobre fungujú aj pri strojovom preklade.
 5. Príprava meta popisov a názvov – umelá inteligencia dokáže rýchlo generovať meta popisy a názvy optimalizované pre SEO pre dané webové stránky. V tejto súvislosti dôrazne odporúčame Senuto AI Writer. Vždy je dobré zveriť opakujúce sa úlohy do rúk dôveryhodného pomocníka.
 6. Prepisovanie Umelá inteligencia v poslednom čase urobila veľký pokrok aj pri prevode zvukových nahrávok na text, čo môže tiež pomôcť pri tvorbe obsahu.
 7. Vytváranie a úprava obrázkov – špecializované nástroje dokážu generovať úžasnú grafiku v reakcii na niekoľko tzv. podnetov, ako aj vykonávať jej zmeny.
 8. Automatizácia rôznych úloh – chcete rýchlo sformátovať veľký blok textu obsahujúci kľúčové frázy do peknej tabuľky s tematickými kategóriami? Požiadajte umelú inteligenciu, aby to urobila. Nie ste si istí, ktoré značky Schémy použiť pre daný typ obsahu? Požiadajte o to AI, ktorá za vás dokonca vygeneruje celý kód. V kontexte širokej produktivity je potenciál AI nekonečný!
 9. .

 

6 nástrojov SEO založených na AI

.
Podívajme sa teraz bližšie na populárne nástroje s umelou inteligenciou a na to, ako môžu pomôcť pri SEO. .

 

1. Nástroje AI pre SEO: Senuto’s AI Writer

.

Základné informácie:.

 • Dátum vydania-září 2023.
 • Cena – 3 bezplatné články ako súčasť balíka Senuto
 • .

 • Oficiálna stránka – senuto.com/content-ai
 • .

Senuto AI Writer bol vytvorený na skrátenie času vašej práce pri vytváraní sprievodcovských textov. Vďaka funkciám programu Writer:.

 • pracujete na najlepších frázach – vybraných okrem iného vďaka AI, analýze konkurencie alebo vašim návrhom,
 • .

 • Píšete na základe údajov a hotového plánu – AI za vás naplánuje štruktúru textu a zahrnie všetky potrebné otázky,
 • .

 • získate text, ktorý sa dostane na popredné pozície – text sa vytvorí kombináciou kľúčových slov, otázok a titulkov s… Senutovým tajným receptom,
 • .

 • vložíte opakujúce sa úlohy do našich rúk – a tak sa optimalizované metaúdaje pre text vytvoria bez vašej väčšej účasti.

Obmedzenia/obmedzenia:.

 • Dnes Writer AI funguje najmä pre výukové texty.

 

Prečítajte si tiež: Ako sme pracovali na produkte AI v spoločnosti Senuto?.

 

2. AI nástroje pre SEO: Chat GPT

.
Nástroje AI pre SEO | OpenAI | logo | Senuto

Základné informácie:.

 • Dátum vydania – GPT-3 v roku 2020, GPT-3.5 v roku 2022, GPT-4 v marci 2023.
 • Cena – GPT-3.5 zadarmo, GPT-4 20 USD/mesiac, k dispozícii sú aj tokenizované fakturačné API.
 • .

 • Oficiálna webová stránkachat.openai.com
 • .

Náš prehľad musí, samozrejme, začať GPT Chatom. V kontexte SEO dokáže tento nástroj prakticky všetko.Tak je to najmä vďaka verzii Code Interpreter predstavenej v júli 2023. Možno ho prirovnať k programátorovi, ktorý po rozhovore s vami dokáže „za behu“ napísať a vysvetliť kód, ktorý vytvárate na vykonanie vami zadanej úlohy.

Ak chcete spoznať celú škálu možností umelej inteligencie, začnite s týmto nástrojom..

Upozorníme tiež na kľúčovú vec – nástroje, o ktorých sa tu hovorí, viac-menej skutočne fungujú na základe GPT Chat. Často využívajú aj jeho menej výkonnú verziu. Jich pridanou hodnotou je zvyčajne integrácia s inými nástrojmi, rozsiahle rozhranie a špecializácia na konkrétne aplikácie. .

Obmedzenia/obmedzenia:.

 • Navigácia a rozhranie nechávajú trochu na seba čakať.
 • Chat dokáže bez problémov chatovať v poľštine, ale konverzácie vedené v angličtine sú vždy plynulejšie a kvalitnejšie.
 • Rozdiel v kvalite medzi bezplatnou verziou 3.5 a platenou verziou 4 je obrovský (novšia podporuje aj pluginy).
 •  

  3. AI nástroje pre SEO: Jasper AI

  .
  Nástroje AI pre SEO | Jasper | logo |Senuto

  Základné informácie:.

  • Dátum vydania – 2021.
  • .

  • Cena – od 39 USD/mesiac, k dispozícii je bezplatné skúšobné obdobie.
  • Oficiálna webová stránkajasper.ai.

  Jasper bol vytvorený na marketingové úlohyako je písanie článkov, analýza kľúčových fráz alebo aj tvorba grafiky. Za zmienku stojí skvelé používateľské rozhranie..

  Vývojári sa chvália predovšetkým funkciou, že Jasper si dokáže zapamätať informácie o vašej spoločnosti a generovať obsah v súlade s jedinečným štýlom vašej značky..

  Poznámky/obmedzenia:.

   Je potrebné, aby ste si mohli vyskúšať, ako sa správa systém.
  • Kvalita generovaného obsahu nie je taká vysoká ako pri GPT Chat. Nástroj tiež niekedy horšie rozpoznáva kontext a zámer.

   

  4. AI nástroje pre SEO: INK

  .
  Nástroje AI pre SEO | INK | logo | Senuto

  Základné informácie:.

  • Dátum vydania – 2019.
  • Cena – od 39 USD/mesiac, k dispozícii je bezplatné skúšobné obdobie.
  • Oficiálna webová stránkalinkforall.com.

  INK je v podstate priamym konkurentom nástroja Jasper AI, keďže tento nástroj prichádza s veľmi podobnými funkciami..

  Hlavný rozdiel je v tom, že INK sa zameriava na pohodlné formátovacie funkcie, rozpoznávanie už zadaného textu a jeho úpravu. Špecialitou programuJasper je Jasper naopak rýchle generovanie rôznorodého obsahu. Špecialitou programuJasper je schopnosť generovať rôznorodý obsah.

  Obmedzenia/obmedzenia:.

 • Niektorí používatelia si všímajú zlú kvalitu dlhých viet.
 • .

   

  5. Nástroje na optimalizáciu pre vyhľadávače SEO: Alli AI

  .
  Nástroje AI pre SEO | AlliAI | logo | Senuto

  Základné informácie:.

  • Dátum vydania – 2017.
  • .

  • Cena – od 249 USD/mesiac.
  • Oficiálna webová stránkaalliai.com.

  Alli AI je softvér určený pre agentúry a podniky. Umožňuje zautomatizovať množstvo procesov súvisiacich so SEO optimalizáciou webových stránok. Schopný je pracovať s akýmkoľvek CMS a jeho prevádzka si nevyžaduje znalosti kódovania..

  Nástroj tiež šikovne využíva riešenia umelej inteligencie. Napríklad funkcia „Medziprenosy“ využíva špeciálne algoritmy, ktoré analyzujú obsah danej stránky, zisťujú najdôležitejšie kľúčové slová a následne umiestňujú hypertextové odkazy na vhodné miesta. Vďaka tomu proces interného prepojenia prebieha expresným tempom..

  Poznámky/obmedzenia:.

   .
  • Nástroj môže generovať návrhy optimalizácie SEO. Nemali by sa však implementovať automaticky, bez hlbšej analýzy.

   

  6. AI nástroje pre SEO: WordLift

  .
  Nástroje AI pre SEO | WordLift | logo |Senuto

  Základné informácie:.

  • Dátum vydania – 2016.
  • .

  • Cena – od 59 eur/mesiac, k dispozícii je skúšobné obdobie zdarma.
  • Oficiálna webová stránkawordlift.io.

  WordLift je nástroj SEO založený na umelej inteligencii, ktorého cieľom je zlepšiť proces správy obsahu. Obsahuje funkcie, ktoré umožňujú automatizovať:.

   .
  • vytvárať interné presmerovania,
  • .

  • pridávanie štruktúrovaných údajov,
  • .

  • odporúčanie súvisiaceho obsahu.

  Vývojári tiež upozorňujú na systém umelej inteligencie, ktorý možno použiť na vytvorenie vlastného grafu znalostí. Tento nástroj potom spája danú organizáciu s konkrétnymi subjektmi, kategóriami a regiónmi s cieľom zvýšiť viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania. .

  Poznámky/obmedzenia:.

 • Integrácia nástroja vyžaduje technické zručnosti.
 • .

   

  Súhrn

  .
  V rukách odborníka na SEO môžu byť nástroje využívajúce umelú inteligenciu neoceniteľnou pomôckou. Dokážu automatizovať mnohé procesy a zvýšiť kvalitu vykonanej práce. Skúste ich preto využiť..

  FAQ


  SEO založené na umelej inteligencii využíva technológie ako neurónové siete, strojové učenie a rozpoznávanie prirodzeného jazyka na optimalizáciu webových stránok, pričom sa zameriava na generatívnu umelú inteligenciu, ktorá dokáže vytvárať alebo upravovať texty, obrázky a iné médiá.


  Umelá inteligencia v SEO môže zlepšiť generovanie nápadov na obsah, vytváranie hlavného obsahu, zlepšenie existujúceho obsahu, preklad, prípravu meta popisov a názvov, prepisovanie, vytváranie a úpravu obrázkov, a automatizáciu rôznych úloh.


  Medzi populárne nástroje SEO založené na AI patria Senuto’s AI Writer, Chat GPT, Jasper AI, INK, Alli AI a WordLift, ktoré ponúkajú rôzne funkcie na podporu SEO optimalizácie.


  AI nástroje môžu generovať jedinečný obsah, analyzovať a navrhovať zlepšenia pre existujúci obsah, zabezpečiť gramatickú a štýlovú korekciu, a optimalizovať obsah pre SEO, čím zvyšujú efektivitu a kvalitu tvorby obsahu. Viac informácií.


  Výhody používania AI v SEO zahŕňajú zvýšenie efektivity a presnosti pri analýze a optimalizácii obsahu, schopnosť generovať kreatívne nápady a texty, zlepšenie používateľskej skúsenosti na webových stránkach a zvýšenie viditeľnosti vo vyhľadávačoch. Pozrite si stratégiu.
  Zdieľajte tento príspevok:  
  Iza Sykut

  Projektantka treści i content managerka w Senuto

  Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

  Vyskúšajte zadarmo

  Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

  Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

  Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

  Vyberte si termín a prihláste sa