Stránkovanie – kľúčový prvok indexovania vo vyhľadávačoch

SEO
Dawid MedwediukDawid Medwediuk
Publikovaný: 11.08.2017
11 minút

Pokyny SEO týkajúce sa stránkovania, napr. kategórií internetových obchodov alebo článkov na blogu, sú opakovanou témou a existuje k nim niekoľko prístupov. Budeme diskutovať o tom, ako riešiť stránkovanie, aby sa webovým prehľadávačom ľahšie spracovával obsah.

Čo je stránkovanie?

Stránkovanie je jednoduché rozdelenie určitého zdroja na webovej lokalite na stránky. Najjednoduchším príkladom môžu byť kategórie vo väčšine internetových obchodov, kde po uvedení určitého počtu produktov môže používateľ prejsť na ďalšiu časť zoznamu produktov. Ďalším spôsobom prezentácie produktov v rámci kategórie je nekonečné posúvanie stránok, kde sa pri posúvaní smerom nadol používateľovi zobrazujú nové a nové produkty. Rovnako je to aj v prípade blogov. Vo všeobecnosti nezáleží na tom, ktorý zdroj webovej lokality je rozdelený na časti, ide skôr o to, ako to urobíte a ako upozorníte Googlebot na nasledujúci obsah.

Nechajte webové prehľadávače robiť to, čo robia

Jednou zo základných chýb, ktorých sa dopúšťate pri stránkovaní, je používanie kanonických značiek na prvej stránke stránkovania. A hoci je to v jednej situácii opodstatnené, zvyčajne sa to robí nesprávne.

Ak je napríklad kategória produktov rozdelená na niekoľko stránok, znamená to, že základná stránka obsahuje určitý počet produktov, druhá stránka obsahuje ďalšiu skupinu produktov a tak ďalej a tak ďalej až po poslednú stránku stránkovania.

Stránkovanie stránok je nasledovné:

https://website.com/ product-category/page-2
https://website.com/ produkt-kategória/strana-3
https://website.com/product-category/page-4

atď.

preto nemá veľký zmysel používať takéto kanonické odkazy:

<link rel=„canonical“ href=„https://website.com/product-category“ />

vzhľadom na to, že ide o ďalšiu časť produktov z danej kategórie, stránky 2,3,4 atď. nie sú duplicitné s hlavnou stránkou (pokiaľ to nie je tento prípad, potom je použitie kanonického odkazu rozumné).

Prirodzene, môžete poskytnúť kanonické odkazy, ale na seba. V takom prípade zadajte na stránke https://website.com/product-category/ :

<link rel="canonical" href="https://website.com/product-category" />

a nasledujúce na stránke https://website.com/product-category/page-2:

<link rel=„canonical“ href=„https://website.com/product-category/page-2“ />

Stránka s celým obsahom

Existuje výnimka – základná stránka s celým obsahom, dodatočne rozdelená na niekoľko podstránok s menším obsahom. V takejto situácii má zmysel použiť kanonický odkaz. Je to prax často používaná v pomerne dlhých článkoch s veľkým množstvom obsahu.

Takto sa postupuje pri nasledujúcich stránkach:

https://website.com/product-category/page-1
https://website.com/product-category/page-2
https://website.com/product-category/page-3
https://website.com/product-category/page-4

spojené do jednej logickej postupnosti budú v skutočnosti obsahovať celý obsah základnej stránky https://website.com/product-category/, ktorý chcete použiť na indexovanie vo vyhľadávači.

Táto nešťastná prvá stránkovacia stránka…

Ďalšou chybou je duplikácia základnej stránky kategórie https://website.com/product-category/ s prvou stránkovacou stránkou https://website.com/product-category/page-1.

Ak základná stránka obsahuje rovnaký obsah ako /page-1,potom je zbytočné vytvárať duplikát – niektoré systémy na správu obsahu zvyčajne generujú (okrem základnej stránky)prvú stránkovaciu stránku začínajúcu /page-1;v takom prípade by adresa mala byť napr. byť presmerovaná na základnú stránku pomocou presmerovania 301 a v kóde by ste mali uviesť odkaz nie na https://website.com/product-category/page-1, ale na https://website.com/product-category/.

V opačnom prípade sa stretnete s problémom interného presmerovania, čím dôjde k plytvaniu rozpočtom Googlebot na prehľadávanie danej webovej stránky. Inými slovami, nemá zmysel presmerovať ju interným odkazom pomocou presmerovania 301, keď môžete odkazovať priamo na cieľovú stránku pomocou stavového kódu HTTP 200.

Atribúty rel=“next „andrel=“prev“

Ak sa rozhodnete stránkovať nasledujúcim spôsobom:

https://website.com/product-category/
https://website.com/product-category/page-2
https://website.com/product-category/page-3
https://website.com/product-category/page-4

potom môžete prehľadávaču naznačiť vzťahy medzi jednotlivými stránkami. Poskytnutie príslušných odkazov s atribútmi rel v časti <head>zvýrazňuje jednotlivé stránky sekvencie.

Na prvej (základnej) stránke umiestnite nasledujúce:

<link rel=„next“ href=„https://website.com/product-category/page-2“>

ako ďalšia stránka obsahujúca časť toho istého zdroja.

Na ďalšej stránke, t. j. https://website.com/product-category/page-2,put nasledujúce:

<link rel=„prev“ href=„https://website.com/product-category/“>
<link rel=„next“ href=„https://website.com/product-category/page-3“>

Pokračujeme ďalej, na tretej stránke, t.j. https://website.com/product-category/page-3:

<link rel=„prev“ href=„https://website.com/product-category/page/page-2“>
<link rel=„next“ href=„https://website.com/product-category/page-4“>

Za predpokladu, že /page-4 je posledná v sekvencii stránkovania, vložte tam nasledujúce:

<link rel=„prev“ href=„https://website.com/product-category/page-3“>

Je to najčastejšie používaná kombinácia odkazov v nadpise s atribútmi „rel next/prev“. Niekedy sa k odkazom pridávajú atribúty „<a href=“ v kóde (napr. pod zoznamom), hoci je lepšie umiestniť ich v<head> časti – čím skôr crawler dostane informáciu, kde je zvyšok zdroja, tým lepšie.

Musíte mať na pamäti, že odkazy s atribútmi „rel next/prev“ nie sú absolútnymi smernicami, to znamená, že sa môžu, ale nemusia brať do úvahy pri prehľadávaní webovej lokality. Okrem toho je vhodné používať absolútne cesty k nasledujúcim stránkam, hoci v pokynoch Google sa uvádza, že „hodnoty môžu byť absolútne cesty a relatívne cesty.“V prípade stránky s parametrami v adrese URL, napr. parametrami triedenia, by sa však mali tiež umiestniť do odkazov „rel next/prev“ – napr:

https://website.com/product-category/page-3&sort=desc

bude obsahovať nasledujúce odkazy v časti <head>:

<link rel=„prev“ href=„https://website.com/product-category/page-2&sort=desc“>
<link rel=„next“ href=„https://website.com/product-category/page-4&sort=desc“>

ale kanonický tag ukazujúci len na seba (bez parametra zoradenia zostupne):

<link rel=„canonical“ href=„https://website.com/product-category/page-3“/>

Indexovať či neindexovať?“

Ďalším problémom, s ktorým sa stretávame pri stránkovaní, je nesprávne používanie metaznačiek robots. Spoločnosť Google tvrdila, žejednotlivé stránky sa majú považovať za logickú postupnosť, čo povedie k zohľadneniu atribútov ich odkazov a vo väčšine prípadov pomôže používateľovi zobraziť prvú stránku.

Veľmi často sa stáva, že jednotlivé stránky stránkovania, napriek tomu, že sú navzájom prepojené odkazmi s atribútmi „rel next/prev“, sú v indexe vyhľadávača. Ak s tým máte problém, bude najlepšie použiť nasledujúce riešenie:

<meta name=„robots“ content=„noindex, follow“ />

na nasledujúcich stránkach, t. j. na /page-2 a vyššie. Webový prehľadávač bude prehľadávať odkazy až po poslednú stránkovanú stránku, ale nebude ich indexovať.

Ako je to s kanonickými správami?

Z diskusie s Johnom Muellerom (https://plus.google.com/+JohnELincoln/posts/TCJHwdZHdQc) jednoznačne vyplýva, že by ste nemali kombinovať metaznačky ‚no index‘ s kanonickými značkami smerujúcimi na indexovateľnú URL. Preto v tomto prípade, ak kanonický odkaz na stránke s pagináciou smeruje sám na seba, metaznačka ‚no index‘ sa nemá umiestňovať a naopak.

Nezaznamenal som žiadne problémy s prehľadávaním stránkovaných stránok s kanonickými odkazmi smerujúcimi na samotné stránky a metaznačkou’no index‘; Google však chce sám rozhodovať o tom, čo bude indexovať a čo nie, takže by sme to možno mali nechať na Google.

Pagination a mapa stránok XML

Tu je zaujímavý prípad: do sitemap.xml radšej nezadávate odkazy na stránkovanie, ale len základnú adresu napríklad kategórie alebo hlavného článku s celým obsahom. V zásade by sa v mape stránok XML mali zadávať tie adresy, ktoré chcete indexovať, takže ak vám nezáleží na indexovaní stránkovania, neuvádzajte tam adresy URL na /page-2 a vyššie. Samozrejme, ak ich zablokujete metaznačkou robots „no index“, je to ešte jednoduchšie – neuvádzajte ich.

Stránky stránkovania ako parametre

Ak chcete podporovať indexovanie produktov/článkov od poslednej stránkovanej stránky, poskytnite webovým prehľadávačom neobmedzený prístup k stránkam ostatných kategórií za základnou kategóriou. Často sa stáva, že jednotlivé stránky majú parametre „?page=“ alebo „?p=“ a môžu byť omylom zablokované v robots.txt spolu s ostatnými parametrami.

Podobne je to aj v prípade parametrov URL v aplikácii Google Search Console. Stojí za to ukázať robotovi Google, že takéto parametre sú zodpovedné za rozdelenie zdrojov na stránky a nechajú bota rozhodnúť.

Stránkovanie a popisy kategórií

Často používanou praxou je rozširovanie obsahu kategórií, napr. v internetových obchodoch. Často sa stáva, že pridaný popis sa zobrazuje na všetkých adresách URL stránkovania v nezmenenej podobe. Ak sa všetky stránky považujú za logickú postupnosť a spájajú sa do celku pomocou atribútov „rel next/prev“, potom sa zdá zbytočné duplikovať rovnaký text na /page-2, /page-3 atď.

Podobné je to, pokiaľ ide o uvedené produkty: na každej nasledujúcej stránke sa zobrazuje nový súbor produktov a používateľ nechce ani čítať stále ten istý popis kategórie na každej stránke, ani sa pozerať na tie isté produkty ďalej v rámci kategórie. Je tu však otázka – kto číta popisy kategórií? Googlebot pravdepodobne áno, preto ho nekŕmte duplikátmi.

Potrebujete stránkovanie, ak používate nekonečné posúvanie?“

Ukazuje sa, že stránkovanie je reálnou možnosťou aj pri riešení „nekonečného posúvania“, pri ktorom sa posúvaním zoznamu produktov/článkov v rámci kategórie zobrazujú nové zdroje. John Mueller (http://scrollsample.appspot.com/items) poskytol rozumný príklad: počas posúvania zoznamu sa do adresy URL pridávajú nové parametre, ktoré odkazujú na nasledujúce stránky.

http://scrollsample.appspot.com/items?page=2
http://scrollsample.appspot.com/items?page=3

a tak ďalej a tak ďalej.

Samozrejme, tu sa používajú odkazy s atribútmi „rel next/prev“ a poskytuje sa kanonický odkaz na seba samého; napríklad pri http://scrollsample.appspot.com/items?page=5 je to takto:

<link rel=„canonical“ href=„/items?page=5“ />
<link rel=„next“ href=„/items?page=6“/>
<link rel=„prev“ href=„/items?page=4“/>

Stránkovanie ako prvok indexačnej stratégie

Rozhodnutie o použití konkrétneho riešenia stránkovania je prirodzene na vás. Vyššie uvedené príklady nie sú dokonalými možnosťami v každej situácii, pretože sa môžete stretnúť s technickými ťažkosťami, problémami CMS alebo je to jednoducho v rozpore s prijatou stratégiou indexovania. Stojí však za to optimalizovať stránkovanie do takej miery, aby aspoň nezabránilo prehľadávaniu webovej lokality robotom Google, ako aj podporiť indexovanie pochovaných stránok produktov/článkov, ktoré nie sú tak ľahko dostupné počas jednej návštevy.

Zdieľajte tento príspevok:  
Dawid Medwediuk

Od 2011 roku związany z Search Engine Marketingiem. Pasjonat SEO, nowych technologii i gadżetów.

Vyskúšajte Senuto Suite na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte si 14-dňovú bezplatnú verziu

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Vyberte si termín a prihláste sa